Палута Бадунова. Малюнак Язэпа Драздовіча.

Палута Бадунова. Малюнак Язэпа Драздовіча.

Бадунова (сядзіць трэцяя справа) сярод дэлегатаў Усебеларускага з'езда.

Бадунова (сядзіць трэцяя справа) сярод дэлегатаў Усебеларускага з'езда.

Палута Бадунова.

Палута Бадунова.

Тамаш Грыб, у якога яна была закаханая.

Тамаш Грыб, у якога яна была закаханая.

У палітычнай гісторыі Беларусі жаночае імя было і застаецца найвялікшай рэдкасцю. Палута Бадунова (1885—1938) мала вядомая шырокаму грамадству яшчэ і па прычыне прыналежнасці да генерацыі нацыянальных дзеячоў, надоўга выкрэсленых з гістарычнай памяці.

Тым не менш, біяграфія П. Бадуновай падаецца нам цікавай не толькі для аднаўлення гістарычнай памяці, але і для аналізу жаночага лідарства ў палітычным жыцці Беларусі ХХ ст.

На рубяжы ХІХ—ХХ ст. сацыякультурныя перадумовы для новай мадэлі жаночых паводзін толькі пачыналі нараджацца. Жанчынам рабіліся даступныя спецыяльная адукацыя і прафесійная дзейнасць. П. Бадунова не абмінула гэтыя магчымасці, хаця галоўным чыннікам яе самарэалізацыі, на наш погляд, сталі асабіста-валявыя намаганні і прыроджанныя якасці характару.

Вялікая сям'я

Фарміраванне яе асобы адбылося ва ўмовах цалкам традыцыйнага правінцыяльнага асяродку. Яна нарадзілася ў Навабеліцы, паўаграрным прадмесці павятовага па тым часе Гомеля.

У вялікай сям’і жаночыя і мужчынскія ролі былі строга размеркаваныя: утрыманне жонкі і дзяцей поўнасцю ляжала на бацьку, а хатняй гаспадаркай і выхаваннем сямі дзяцей займаліся маці і незамужняя сястра бацькі.

Старэйшы сын Бадуновых Аляксандр абраў для сябе грамадскую дзейнасць: браў удзел у кіраўніцтве мясцовым Вайскова-пажарным таварыствам і арганізацыі мясцовага спорту, у часы Першай сусветнай вайны працаваў у навабеліцкім камітэце апекі сем’яў мабілізаваных салдатаў, у 1918 г. быў прызначаны камісарам альтэрнатыўнай бальшавікам Гомельскай дэмакратычнай дырэкторыі.

Яшчэ адзін брат Палуты — Даніла — зрабіў кар’еру ў галіне страхавання, працаваў у Кіеве.

Ніякіх звестак пра грамадскія справы сёстраў Бадуновых няма. Яны атрымалі хатняе выхаванне і ў далейшым задаволіліся ролямі маці і хатніх гаспадынь. Палута ж прадэманстравала разрыў традыцыі, калі скончыла двухкласную вучэльню ў Буйнічах пад Магілёвам і «вытрымала экзамен на званне хатняй настаўніцы рускай мовы і геаграфіі».

Тут яна абышла нават брата Аляксандра, які атрымаў добрую, але толькі хатнюю адукацыю.

Праца ў народных школах і вучэльнях Гомельскага павета забяспечыла Палуце роўную з мужчынамі ў сям’і магчымасць самастойнага заробку і выбару жыццёвых перспектыў.

Напярэдадні рэвалюцыі яна пераязджае ў вучыцца ў Петраград, што пэўна было яе самастойным рашэннем.

Вытрымала канкурэнцыю з мужчынамі

Унутраная гатоўнасць П. Бадуновай выйсці за межы вызначанай традыцыяй ХІХ ст. жаночый ролі не магла б знайсці настолькі радыкальнай рэалізацыі, каб не крызіс у грамадстве, створаны вайной, рэвалюцыямі і разгортваннем нацыянальна-вызваленчага руху. На фоне вострай запатрабаванасці ў актыўным сацыяльным дзеянні асабістыя якасці Бадуновай — энергія мэтаскіраванасць, настойлівасць, арганізацыйныя і аратарскія здольнасці дазволілі ёй не толькі імкліва ўвайсці на поле палітычнай дзейнасці. але і паспяхова вытрымаць канкурэцыю з мужчынамі.

У лютым 1917 г. ад імя слухачак Петраградскіх вышэйшых жаночых курсаў яна становіцца дэпутатам Петрасавета, а на працягу 1917—1919 г. стабільна ўваходзіць у склад усіх без выключэння кіруючых органаў нацыянальнага руху: ЦК Беларускай сацыялістычнай грамады, Цэнтральнай і Вялікай Беларускіх рад, Рады і Народнага сакратарыяту БНР, ЦК Беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў (БПСР), Народнай рады БНР 1919, Паўстанцкага антыпольскага камітэта.

Заўважым, што ўлік гендэрнага аспекту праявіўся толькі аднойчы, калі ў складзе Народнага сакратарыяту БНР Бадуновай дасталася самая «жаночая» пасада — народнага сакратара па справах апекі. У яе кампетэнцыю ўваходзіла дапамога бежанцам, беспрытульным, маламаёмасным. Ва ўсіх астатніх выпадках паплечнікі-мужчыны расцэньвалі яе як раўнапраўнага партнёра.

Наступальнасць і энергія

Больш за тое, па меры нарастання экстрэмальнасці ўмоў дзейнасці лева-эсэраўскага крыла нацыянальнага руху, яе лідэрская роля ўсё больш узрастае.

Ад лета 1919, калі ў ізаляцыі ад Беларусі аказаліся галоўныя паплечнікі, Т. Грыб, Я. Мамонька. В. Ластоўскі, на яе лёг увесь цяжар партыйна-палітычнай працы. І яна справілася. Распрацаваная ёю тактыка прымалася не толькі БПСР, але ў некаторых момантах і ўсім нацыянальным рухам.

Яна выступіла здольным арганізатарам, публіцыстам, дыпламатам пры наладжванні міжнародных і міжпартыйных сувязяў.

Стыль Бадуновай вызначаўся, а часам выгодна адрозніваўся ад стылю мужчын-паплечнікаў наступальнасцю і энэргіяй. Яна ўмела дасягнуць мэты, часам навязваць уласную пазіцыю і паплечнікам, і апанентам. Прыкладам апошняга можа быць сітуацыя ў снежні 1919, калі Бадунова пераканала групу Антона Луцкевіча ў неабходнасці склікаць Раду БНР. На выбарах дэпутатаў у мясцовыя саветы 1920 г. пасля яе выступаў перавагу атрымлівалі эсэры, а не бальшавікі. На яе асабістым рахунку дасягненне згоды ЦК РКП(б) на перамовы з беларускімі эсэрамі ў 1920 г.

«Цётка Бадунова едзе на белай кабыле з Смаленска»

Аўтарытэт Бадуновай у беларускім руху быў прызнаным у лагерах як паплечнікаў, так і праціўнікаў, усведамляўся прарокамі беларушчыны. Язэп Драздовіч намаляваў яе партрэт. Янка Купала ў сваіх знакамітых «Тутэйшых» зліў асабісты лёс менавіта Палуты з лёсам беларускай дэмакратычнай дзяржаўнасці:

«Мікіта. …дык у вас заводзіцца нейкая, меджду протчым, Беларуская Рэспубліка. Ужо нават едзе і старшыня Беларускага Рэўкому Чарвякоў — толькі затрымаўся нейдзе за Менскам на папаску.

Аленка. А я чула, што і Цётка Бадунова таксама едзе на белай кабыле з Смаленска.

Мікіта. Ну, яна меджду протчым, эсэр-беларус і ў рахунак не ідзе: доўга тут не затрымаецца.

На мяжы жыцця

Маскоўская ЧК таксама аддавала належнае Бадуновай як уплывоваму і «энергічнаму работніку». Напярэдадні падпісання Рыжскай дамовы аб падзеле Беларусі адбыліся масавыя арышты эсэраў у Мінску, але толькі Бадунову і Мамоньку адпраўляюць для следства ў Маскву.

Зачыненая ў Навінскую вязніцу Палута працягвае барацьбу адзіным магчымым спосабам: — галадоўкамі. Праз тры месяцы турэмны докутар паведаміў у ВЧК, што Бадунова знаходзіцца на мяжы жыцця і трымаецца толькі на камфары.

З Мінска Алесь Чарвякоў спрабуе ўратаваць яе спосабам, які падаецца яму найлепшым: ён папярэджвае кіраўніцтва РКП(б), што ў выпадку яе смерці ў вязніцы вакол яе стварыцца «арэол пакутніцы»

і даручаў прадстаўніку БССР у Маскве Аляксандру Марозу: «…настойваць на гэтым вызваленнi. Бадунова мае шмат заслуг перад рабочымi i сялянамi Беларусi».

«Спаткалі, як дзеці матку»

Ці праяўлялася ў яе стылі палітыка жаноцкасць? Праявай менавітага гэтага, на наш погляд, стала высокая самаахвярнасць, а часам і страта пачуцця самазахвання. Хаця б красавіцкі пераход Бярэзіны ў 1919 г. па дарозе ў Смаленск на перамовы ці турэмныя маскоўскія галадоўкі 1921 г.

Усе паплечнікі адзначалі, як Бадунова клапацілася пра сяброў і паплечнікаў, яе здольнасць да суперажывання, гатоўнасць да даверлівых сяброўскіх адносін без падтэксту як з мужчынамі, так і жанчынамі. Гэта выявілася ў адносінах да сястры Марыі, да Анеты Дуж-Душэўскай, Ластоўскага, Езавітава. У асяродку паплечнікаў і сяброў яна імкнулася наладзіць блізкую да сямейнай атмасферу, беларускія студэнты ў Празе яе «спаткалі, як тыя дзеці матку».

Вялікае пачуццё

Рызыкнём сцвярджаць, што выбар партыйна-палітычнай пазіцыі Бадуновай былі абумоўлены, акрамя ідэйнай перакананасці, вялікім пачуццём да Тамаша Грыба, якое валодала ёю ад моманту знаёмства і да канца яе жыцця. Палітыка і каханне засталіся раўназначнымі канстантамі лёсу Бадуновай. Яны ж сталі і чыннікамі яе трагедыі.

Спробы рацыянальнага, валявога падыходу да ўласнага пачуцця і намаганні пераключыць усю ўласную істоту на справу служэння свайму народу закончыліся крахам, аб чым Палута адкрыта прызнавалася ў дзённіку: «Няма слоў для таго, каб апісаць тую страшэнную ўнутраную барацьбу, якая вядзецца ўва мне днём і ноччу, і тады, калі вяду сур’ёзную справу, і тады, калі проста жыву, як звычайная кабета».

Жаночая нерэалізаванасць разам са стратай сяброўскіх сувязей і крахам палітычных спадзяванняў сталі прычынай душэўнага захворвання Бадуновай.

Гэта разумелі тыя, хто блізка назіраў яе пасля выхаду з пражскага шпіталя. Марыя Галубянка пісала да Ластоўскага: «…гэта няшчасны, бедны, я б сказала зламаны, разбіты чалавек…Адным словам, не хапае ёй галоўнага імпульсу ў жыцці — кахання, бо ці ж можа чалавек жыці без кахання… чым маладзейшы чалавек, мне здаецца, тым больш абстракцыйнае, тэарэтычнае яго каханне, чым старэйшы, тым больш рэальна-акрэсленае. І вось мне здаецца, што і П. Бадунова ў гэтакай стадыі свайго развіцця, калі мала тае абстракцыі, а хочацца больш рэальнага, акрэсленага».

Подзвіг і трагедыя Палуты Бадуновай — жанчыны і палітыка — варты таго, каб памяць аб ёй жыла не толькі ў гістарычных аналах, але і ў шырокай грамадскай свядомасці.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Хочаш падзяліцца важнай інфармацыяй ананімна і канфідэнцыйна?