Artykuły za 26 lutaha 2022 - Naša Niva

Łukašenka abvierh ułasnyja słovy pra toje, što Biełaruś hatovaja raźmiaścić u siabie «zvyšiadziernuju» zbroju

ZŠA: Rasija ŭsio bolš rasčaravanaja rašučym supracivam ukraincaŭ

Ad SWIFT mohuć adklučyć Biełaruś. Jak heta ŭdaryć?

Tym časam CVK rapartuje, što papiarednie na refierendumie ŭžo prahałasavała 42,93% biełarusaŭ

Top Wargaming, jaki padtrymaŭ uvarvańnie va Ukrainu, pakinuŭ ajci-kampaniju

Hiermanija ŭpieršyniu dazvoliła adpravić zbroju va Ukrainu

Čały havoryć pra vajnu: Ja dumaju, što spatrebicca hadoŭ 50, kab naniesienyja ŭkraincam kryŭdy zahailisia

#nievajnie. Viadomy biznesoviec Izrailevič vystupiŭ suprać vajny

Psichołah raspaviała, jak trymacca i zachavać siabie, kali idzie vajna

Ekanamist Leŭ Lvoŭski — pra SWIFT: Kali zamach siakiery strašniejšy, čym samo pakarańnie

Pasoł Ukrainy — biełarusam: Zachaplajusia vašaj mužnaściu

Hanarovy konsuł Biełarusi ŭ Lvovie zvolniŭsia na znak pratestu suprać biełaruskaha ŭdziełu ŭ ahresii Rasiei

Apošniaja dziaržava ES padtrymała adklučeńnie Rasii ad SWIFT

Treci dzień vajny. Deputat Savinych — «u śviatočnym nastroi»

Kazachstan admoviŭsia pryznać «DNR» i «ŁNR» i pasłać svaje vojski va Ukrainu

Kiraŭnik pamiežnaj słužby Ukrainy — Biełarusi: «Bud́tie vy proklaty, tvari!»

Dziarždep zaklikaŭ hramadzian ZŠA nieadkładna pakinuć Biełaruś

SWIFT: što heta takoje i što budzie, kali Rasiju adklučać

«Vajna z Ukrainaj — krok u niebyćcio». Bolš za 600 rasijskich navukoŭcaŭ zaklikali Rasiju spynicca

Polšča admaŭlajecca hulać z Rasijaj u płej-of Čempijanatu śvietu

Bielinviestbank i bank VTB papiaredzili, što apieracyi pa biełaruskich kartkach buduć tatalna abmiežavanyja. Zaklikajuć tych, chto ŭ zamiežžy, zdymać najaŭnyja

Mask zatroliŭ Rahozina: «Kali zabłakujecie nas, chto vyratuje MKS?» — «SpaceX»

UEFA źbirajecca razarvać partniorstva z «Hazpramam», choć jano i prynosiła štosiezon dziasiatki miljonaŭ jeŭra

Vajna. Što viadoma na ranicu 26 lutaha. Padsumoŭvajem

U Kijevie snaradam źniesła častku žyłoha doma. Askiepkami raniła čałavieka

Spadarožnikavyja zdymki Maxar: bolš za 150 transpartnych viertalotaŭ i inšyja vojski kala Chojnikaŭ

Pad sankcyi Jeŭrasajuza «za sadziejańnie rasijskaj ahresii» trapili 20 biełaruskich čynoŭnikaŭ i vajskoŭcaŭ

Treci dzień vajny va Ukrainie ANŁAJN

Samaje čytanaje

Dzie ciapier hieroi miemnaha videa BRSM pra vybary-durybary?

«Parabała Łukašenki»: hety artykuł rasijskaha Forbes Kreml prymusiŭ vydalić. Pierakazvajem jaho źmiest

Usio pra biełaruskija proźviščy: adšukajcie svajo

Ała Puhačova apublikavała post paśla śmierci Navalnaha

102-hadovaja žančyna ŭspomniła pra hady vajny, dy nie ŭličyła ideałohii. Jaje papraviŭ 74-hadovy kamunist

Stała viadoma, jakija katehoryi ludziej pakinuli za kratami paśla apošniaj abłavy na salidarnych z palitviaźniami

«Aproč tych dvanaccaci hadoŭ, kali jon piŭ». Udava Ryhora Baradulina apublikavała niazvykłyja ŭspaminy pra jaho

Žyvaja lehienda Minska: što čuvać u žančyny, jakaja šmat hod śpiavaje pra Isusa?

bolš →