Smalavicki rajvykankam pravodzić hramadskija abmierkavańni prajekta «Detalovy płan terytoryi pieršačarhovaha zasvajeńnia Kitajska-biełaruskaha industryjalnaha parka». Jašče nie rasstaŭlenyja kropki nad «i» ŭ pieršym etapie hramadskich abmierkavańniaŭ, vyniki jakoha asprečvajuć ekołahi, ale ŭłady śpiašajucca prystupić da zasvajeńnia kitajskich hrošaj.

Da jakich nastupstvaŭ moža pryvieści takaja śpieška? Pra heta ŭ intervju «SN-plus» razvažaje kiraŭnik HA «Ekadom» Iryna Suchij.

— «Ekadom» i vašyja kalehi z tavarystva «Zialonaja sietka» patrabujuć ad prakuratury Minskaj vobłaści pravieryć zakonnaść dziaržaŭnych ekśpiertyz prajekta «Hienieralny płan"Kitajska-biełaruski industryjalny park». Što mienavita i čamu vyklikaje ŭ vas sumnievy?

— Naprykład, toj fakt, što

ekałahičnaja ekśpiertyza praviedzienaja raniej za budaŭničuju: pa zakanadaŭstvie ŭsio z dakładnaściu da naadvarot.

My svoječasova, z zachavańniem usich terminaŭ, padali dakumienty ab praviadzieńni hramadskaj ekałahičnaj ekśpiertyzy, adnak jašče raniej Kamitet achovy pryrody Minskaj vobłaści zrabiŭ svaju, a heta taksama suprać praviłaŭ.

Nie viedaju, kudy i navošta śpiašalisia čynoŭniki. Padkreślu: usie śpiecyjalisty zhodnyja z nami — zanadta šmat nieadpaviednaściaŭ i parušeńniaŭ u hienpłanie, zanadta šmat niedapracovak i prablem.

— Jakija samyja vidavočnyja parušeńni vyjavili ekśpierty?

— My rekamiendavali razhledzieć alternatyŭnuju terytoryju dla raźmiaščeńnia kitajska-biełaruskaha industryjalnaha parka. Dla hetaha jość važkija padstavy.

Dakumient «Hienieralny płan kitajska-biełaruskaha industryjalnaha parka» źmiaščaje infarmacyju ŭ vielmi ahulnym vyhladzie, jakuju niemahčyma vykarystoŭvać dla detalovaj acenki ŭździejańnia na navakolnaje asiarodździe.

Navidavoku parušeńnie patrabavańniaŭ dziejnaha zakanadaŭstva, u tym liku — prezydenckaha ŭkazu № 253.
My nastojvajem, što nieabchodna vyklučyć terytoryju respublikanskaha bijałahičnaha zakaźnika «Vałmianski» i miascovaha bijałahičnaha zakaźnika «Majak» ź miežaŭ ziamielnaha ŭčastka, na jakim płanujecca raźmiaščeńnie industryjalnaha parka.

Hienpłan uklučaje kompleks mierapryjemstvaŭ pa abychodžańni z adkidami.

Pry stanoŭčych horadabudaŭničych umovach (transpart, inžyniernyja kamunikacyi, blizkaść aeraporta, vodazabor) majecca šerah ekałahičnych prablem. Naprykład,

vysiečka 2756,0 ha elitnaha lesu parušyć asiarodździe azdaraŭleńnia Minska.

Realizacyja hienpłana niemahčymaja praz supiarečnaści zakanadaŭstvu pry dziejnych prajektach vodaachoŭnych zon i prybiarežnych pałos vodnych abjektaŭ, pry isnym metavym pryznačeńni ziemlaŭ, a taksama ŭ miežach zony adpačynku miascovaha značeńnia «Viasiołka».

Na padstavie ŭsiaho hetaha my nie rekamiendujem zaćviardžać hienieralny płan KBIP.

— Pakul ekołahi staviać pad sumnieŭ vyniki pieršaha etapu abmierkavańniaŭ, Smalavicki rajvykankam pačaŭ užo hramadskija abmierkavańni prajekta…

— Praces sapraŭdy pajšoŭ dalej, choć nie rasstaŭlenyja kropki nad «i» ŭ pieršych słuchańniach. My zaraz sprabujem paŭpłyvać na situacyju, tamu i źviarnulisia ŭ prakuraturu praz parušeńnie paradku praviadzieńnia ekśpiertyz.

Ź inšaha boku, zajavili ab praviadzieńni niezaležnaj ekałahičnaj ekśpiertyzy «Detalovaha płana terytoryi pieršačarhovaha zasvajeńnia kitajska-biełaruskaha industryjalnaha parka».

Niekatoryja nie razumiejuć: kali my — praciŭniki hetaha prajekta ŭ cełym, čamu my ŭviazvajemsia ŭ hramadskija abmierkavańni kožnaha etapu? Staŭšy ŭ pozu, kryčučy na kožnym skryžavańni, što my suprać kitajskaha parka, nie sprabujučy adstojvać svaju pazicyju na kožnym etapie, tolki pakažam svaju słabaść. Kali paśladoŭna padaješ dokazy parušeńniaŭ, u kančatkovym vyniku možna paŭpłyvać na budaŭnictva technaparku.

Biełaruś źjaŭlajecca ŭdzielnikam Orchuskaj kanviencyi, jakaja praduhledžvaje ŭdzieł hramadskaści pry pryniaćci rašeńniaŭ. I Biełaruś pavinna hetamu vučycca.

— Ułada da ekołahaŭ nie prysłuchoŭvajecca, a padniać hramadskaść na vyrašeńnie prablem, naŭprost nie źviazanych z dabrabytam, niemahčyma. Vy nie sprabavali dla vyrašeńnia prablemy kitajska-biełaruskaha parku vykarystoŭvać miechanizmy Jeŭrapiejskaha dyjałohu ab madernizacyi, naprykład?

— Jeŭrapiejski dyjałoh ab madernizacyi — stratehičny instrumient, tam nichto nie budzie raźbiracca z kankretnym kitajskim parkam. JEDM pracuje z stratehičnymi płanami raźvićcia.

Kali ŭ pracesie našych dziejańniaŭ nabiarecca dastatkova materyjału dla padačy skarhi ŭ Kamitet pa adpaviednaści Orchuskaj kanviencyi, to my padamo skarhu. Ale da taho momantu, kali hetuju skarhu razhledziać i vyniesuć rekamiendacyi, park užo pabudujuć.

Adnak heta treba rabić. My majem šancy źmienšyć škodu, jakuju jon naniasie. Kali naohuł nie źviartać uvahi na prablemu, kitajcy ŭsio zrobiać pa-svojmu. Pilnaja ŭvaha hramadskaści prymušaje pavodzić siabie bolš surjozna. I kitajskija inviestary, i biełaruskaja administracyja razumiejuć: za imi sočać — heta jašče adzin urok Jeŭrapiejskaha dyjałohu madernizacyi.

— Ułady ŭvieś čas ihnarujuć ekołahaŭ. Pra ich zhadvajuć padčas maštabnych kampanij, takich, jak budaŭnictva Astravieckaj AES, i pačynajuć zatykać rot. Možna źmianić takuju praktyku ŭ pryncypie?

— Ułady ihnarujuć nie tolki nas: pa sutnaści Ministerstva pryrodnych resursaŭ — heta ministerstva treciaj abo čaćviortaj katehoryi. Biełaruskija ŭłady da ekałohii ŭ cełym staviacca pa reštkavym pryncypie — ja dumaju, u hetym prablema. Darečy, pa niekatorych pytańniach u nas ź Minpryrody całkam adnolkavyja pazicyi, ale ministerstva dakładna hetak ža nie moža abaranić pryncypy achovy navakolnaha asiarodździa ŭ Saŭminie. Minpryrody tam faktyčna suprać usich ministerstvaŭ.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?