Uładzimir Šyłkin bolš za 30 hadoŭ vykładaje ŭ BDUIR vyšejšuju matematyku. Čałaviek, jaki viedaje pra ličby ŭsio, nie razumieje, čamu jaho zarobak składaje ŭsiaho 3,5 miljona. Vykładčyk stvaryŭ u rodnym VNU jačejku Svabodnaha prafsajuza mietalistaŭ i płanuje damahacca prazrystaści raźmierkavańnia ŭnutranych finansavych patokaŭ. Mahčymych nastupstvaŭ hetaha kroku jon nie baicca: «Mienš, čym tut, ja nidzie nie budu zarablać».

3 studzienia 2014 hoda staršy vykładčyk kafiedry vyšejšaj matematyki Uładzimir Šyłkin vyjšaŭ ź Biełaruskaha prafsajuza adukacyi i navuki i zasnavaŭ va ŭniviersitecie jačejku Svabodnaha prafsajuza mietalistaŭ. Na pytańnie: «Čamu?» — inicyjatar adkazvaje: «Nadakučyła rabskaje žyćcio».

«Za studzień, pracujučy na staŭku, ja atrymaŭ «čystymi» 3,5 miljona.

Akłady ŭ nas mizernyja: u staršaha vykładčyka 1,3-1,35 młn. Dalej iduć nadbaŭki, jakija dahaniajuć zarobak [da vypłaty padatkaŭ] da 4—4,5 miljona. Dacent atrymlivaje 5,5—6 miljonaŭ, a prafiesar atrymlivaje 8—10 miljonaŭ. Asobnyja prafiesary zarablajuć pa 15 miljonaŭ, ale ich va ŭniviersitecie možna pieraličyć pa palcach adnoj ruki».

Uładzimir Šyłkin miarkuje, što jon i jaho kalehi atrymlivajuć «haniebnyja» sumy. Jon vykładaje z 1980-ch i nahadvaje, što ŭ saviecki čas zarobki rektara VNU i prostaha asistenta adroźnivalisia ŭsiaho ŭ 4 razy. Siońnia, jak miarkuje Uładzimir Šyłkin, razryŭ našmat bolšy. Dalej zdahadak jon pakul nie zajšoŭ, bo nie viedaje schiemu raźmierkavańnia finansavych patokaŭ unutry VNU. Mienavita heta i nie zadavalniaje vykładčyka.

«Ja prapanavaŭ nie nazyvajučy proźviščaŭ apublikavać sumarny dachod vykładčykaŭ kafiedraŭ fiziki i matematyki (68 čałaviek). Heta bazavyja kafiedry, jany achoplivajuć amal usie pieršyja i druhija kursy. I paraŭnać jaho z sumarnym prybytkam rektaraŭ, prarektaraŭ i dekanaŭ (18 čałaviek). Ja dumaju, što ich zarobak pieravysić naš».

Uładzimir Šyłkin zasnavaŭ u BDUIR jačejku Svabodnaha prafsajuza mietalistaŭ, u skład jakoj uvajšli šaściora jaho kalehaŭ. Ad siabroŭstva ŭ Biełaruskim prafsajuzie rabotnikaŭ adukacyi i navuki jon admoviŭsia, bo «prafkam VNU atrymlivaje hrošy ad administracyi i nie pojdzie suprać jaje».

«Administracyja VNU nie finansuje našu dziejnaść. Kala 91% rabotnikaŭ BDUIR — členy Biełaruskaha prafsajuza rabotnikaŭ adukacyi i navuki, kožny ź ich addaje 1% zarobku na prafsajuzny ŭznos. U prafsajuzny kamitet rabotnikaŭ univiersiteta ŭvachodziać pradstaŭniki ŭsich strukturnych padraździaleńniaŭ, i ŭsie rašeńni prafkama prymajucca kalehijalna», — udakładniaje staršynia prafkama BDUIR Siarhiej Krakasievič.

Pierš za ŭsio Uładzimir Šyłkin prajšoŭsia pa ŭniviersitecie i razdaŭ numar haziety SPM «Rabočaje słova», u jakim apublikavana intervju ź im. Lejtmatyŭ — « Kudy iduć hrošy?», i adrasavany jon administracyi BDUIR.

«U nas va ŭniviersitecie kala 800 supracoŭnikaŭ prafiesarska-vykładčyckaha składu. I ja ŭ svaich pretenzijach nie adzinoki, u mianie šmat adnadumcaŭ. Hałoŭnaja sutnaść abureńnia: my zarablajem hrošy, a jany, tak zvanaja viarchuška, ich dzielać.

Nie budu kazać, jak jany ich dzielać, nie viedaju. Ale ja viedaju, jak my ich zarablajem i kolki atrymlivajem sami. U mianie, naprykład, za siemiestr prajšło 250 studentaŭ. Ja čytaŭ lekcyi, vioŭ praktyku, kansultacyi, prymaŭ ekzamieny. Kožny student płacić za navučańnie 1500—1700 dalaraŭ u zaležnaści ad śpiecyjalnaści. Lohka prykinuć, što ja z kalehami akazvajem u hod adukacyjnych pasłuh na sumu kala 400 tysiač dalaraŭ. Vykažam zdahadku, što razam sa mnoj na hetuju kolkaść studentaŭ nas 20 čałaviek. Nazavu z zapasam, uličvajučy i absłuhoŭvajučy piersanał (prybiralščycy, elektryki, santechniki). Mnie ŭ hod vypłačvajecca zarobkam 4,5-5 tysiač dalaraŭ, krychu bolš za 1%. Toje ž samaje atrymlivajuć i astatnija ŭdzielniki navučalnaha pracesu. Na zarpłatu sychodzić piataja častka atrymanych srodkaŭ u lepšym vypadku. Pytańnie voś u čym: kudy źnikajuć astatnija?

Staršynia prafkama pieraličyŭ artykuły vydatkaŭ:

«Hrošy za płatnaje navučańnie iduć nie tolki na vypłatu zarpłaty vykładčykam, ale i na apłatu kamunalnych pasłuh, abnaŭleńnie materyjalnaj bazy — abstalavańnia, jakoje kaštuje dziasiatki tysiač dalaraŭ. Naš univiersitet viadučy ŭ halinie infarmatyki i radyjoelektroniki, jakaja raźvivajecca siońnia siamimilnymi krokami, i biez pastajannaha abnaŭleńnia techniki nie abyścisia».

Niahledziačy na toje, što administracyja BDUIR pakul nijak nie adreahavała na prafsajuznuju aktyŭnaść Uładzimira Šyłkina, jon nie admaŭlaje, što jaho niezadavolenaść moža mieć nastupstvy. Zvalnieńnia mužčyna nie baicca.

«Ja nie pahrebavaŭ paśla 30 hadoŭ vykładańnia źmianić prafiesiju. Mienš, čym tut, ja nidzie atrymlivać nie budu. Zarpłata prybiralščykaŭ i hruzčykaŭ ad 5 miljonaŭ plus sacpakiet. Pracu hruzčyka i prybiralščyka ja zrablu, a voś jany maju nie zrobiać nikoli, — kaža vykładčyk. — Paśla našaj VNU studenty pastupali ŭ Francyju, Hiermaniju, ZŠA. Paśla kursu maich lekcyj matematyka im zaličvałasia aŭtamatyčna».

Siarhiej Krakasievič nie spračajecca, što Uładzimir Šyłkin daśviedčany śpiecyjalist, ale atrymlivaje jon roŭna stolki, kolki pakładziena pa zakanadaŭstvie. Čamu ž pałožana ŭsiaho 3,5 miljony?

Staršynia prafkama bačyć pryčynu ŭ tym, što Šyłkin nie vykarystoŭvaje ŭsie mahčymaści zarabić, jakija daje VNU.

«Jon pracuje na staŭku. Jaho aŭdytornaja nahruzka vyčerpvajecca dvuma dniami ŭ tydzień. Akramia taho, jon pravodzić kansultacyi z zavočnikami dvojčy na miesiac pa subotach.

Jość druhaja pałova dnia, adviedzienaja pad navukovuju i mietadyčnuju pracu. Publikacyj va Uładzimira Šyłkin niašmat, a za ich płaciać premii. Akramia taho, vykładčyki VNU imknucca atrymlivać navukovyja stupieni i zvańni, za jakija taksama idzie dapłata. Chto zabaraniaŭ jamu za 30 hadoŭ pracy atrymać stupień?»

«Isnujuć inšyja sposaby pavialičyć zarpłatu, — praciahvaje Siarhiej Krakasievič.

— Naprykład, vieści dadatkovyja zaniatki pa vyšejšaj matematycy dla pieršakurśnikaŭ. Uładzimir Šyłkin ad ich admoviŭsia. Na kafiedry vyšejšaj matematyki jość i inšyja vidy dadatkovaj nahruzki, pryciahvajucca vykładčyki-sumiaščalniki. Čamu Šyłkin nie moža ŭziać hetuju pracu na siabie? Značyć, jaho zadavalniaje pracavać na staŭku».

Siaredniaja zarpłata prafiesarska-vykładčyckaha składu ŭ BDUIR — kala 7 miljonaŭ rubloŭ. Siarhiej Krakasievič raspaviadaje, što aktyŭna pracujučych vykładčykaŭ VNU stymuluje materyjalna: praduhledžanyja hranty na raźvićcio vučebna-łabaratornaj bazy, premii za raspracoŭku i napisańnie mietadyčnych dapamožnikaŭ, dapłaty za navukovuju dziejnaść i praviadzieńnie zaniatkaŭ sa studentami-zamiežnikami na anhlijskaj movie. Akramia taho, BDUIR finansava padtrymlivaje maładych śpiecyjalistaŭ i zaachvočvaje vykładčykaŭ, jakija majuć vučonyja stupieni i zvańni.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?