Dom Hruździeva. Heta rasijski styl, u jakim usie elemienty pierabolšvajucca. Jašče i ciaha da kałon… Bačna, što zamoŭca — samadur: «Aharodža ŭ mianie budzie z mazaiki. Usie jaje ŭ basiejn kładuć, a ja — na aharodžu».

Dom Hruździeva. Heta rasijski styl, u jakim usie elemienty pierabolšvajucca. Jašče i ciaha da kałon… Bačna, što zamoŭca — samadur: «Aharodža ŭ mianie budzie z mazaiki. Usie jaje ŭ basiejn kładuć, a ja — na aharodžu».

Dom Kosinca. Cikavy elemient, jaki pryjšoŭ da nas z rasijskich katałohaŭ, — vierchniaje akno na haryščy ŭ vyhladzie paŭkoła, jakoje ŭrezana ŭ inšaje paŭkoła. Heta pierasiačeńnie dźviuch niemahčymych fihur.

Dom Kosinca. Cikavy elemient, jaki pryjšoŭ da nas z rasijskich katałohaŭ, — vierchniaje akno na haryščy ŭ vyhladzie paŭkoła, jakoje ŭrezana ŭ inšaje paŭkoła. Heta pierasiačeńnie dźviuch niemahčymych fihur.

Dom Tkačova. Prysutničaje manija vieličy.

Dom Tkačova. Prysutničaje manija vieličy.

Dom Papkova. Mietaładachoŭka.

Dom Papkova. Mietaładachoŭka.

Dom Miaśnikoviča. Pasadka voknaŭ, afarboŭka, elemienty — usio niaŭdała.

Dom Miaśnikoviča. Pasadka voknaŭ, afarboŭka, elemienty — usio niaŭdała.

Dom Kuračkina. Dreva na fasadzie — vielmi niezvyčajny pryjom dla Biełarusi.

Dom Kuračkina. Dreva na fasadzie — vielmi niezvyčajny pryjom dla Biełarusi.

Strašenny płoski dom Špileŭskaha, u im faktyčna niama dachu. Zaviaršeńnie dachu nad hankam niedarečnaje…

Strašenny płoski dom Špileŭskaha, u im faktyčna niama dachu. Zaviaršeńnie dachu nad hankam niedarečnaje…

Dom Martynava: usie sproby zrabić dom pryhažejšym spracavali. Adzin z kaminoŭ azdobleny ŭ materyjał fasada, inšyja — pafarbavanyja. Pryhožaja aharodža ŭ vyhladzie «zialonaj ściany».Hałoŭnym vyhladaje haraž, dla asimietryčnaha doma heta dapuščalna.

Dom Martynava: usie sproby zrabić dom pryhažejšym spracavali. Adzin z kaminoŭ azdobleny ŭ materyjał fasada, inšyja — pafarbavanyja. Pryhožaja aharodža ŭ vyhladzie «zialonaj ściany».Hałoŭnym vyhladaje haraž, dla asimietryčnaha doma heta dapuščalna.

Dom kiraŭnika budtresta Mazoŭki. Drobnyja cacačnyja elemienty na fasadzie, znoŭ mietałaprofil na kominach, vypadkovaja dla dadzienaha abjomu ahladnaja placoŭka pad dacham, jakaja praśviečvajecca naskroź. Z advarotnaha boku katedža prybudavanaja psieŭdazamkavaja vieža sa źmiaščeńniem pa vosi doma.

Dom kiraŭnika budtresta Mazoŭki. Drobnyja cacačnyja elemienty na fasadzie, znoŭ mietałaprofil na kominach, vypadkovaja dla dadzienaha abjomu ahladnaja placoŭka pad dacham, jakaja praśviečvajecca naskroź. Z advarotnaha boku katedža prybudavanaja psieŭdazamkavaja vieža sa źmiaščeńniem pa vosi doma.

Vierdykt architektarki adnosna doma Kalinina — «poŭnaja biezhustoŭščyna».

Vierdykt architektarki adnosna doma Kalinina — «poŭnaja biezhustoŭščyna».

Architektarka Alaksandra Bajaryna: «Pabudavacca pryhoža ŭdałosia adzinkam».

Architektarka Alaksandra Bajaryna: «Pabudavacca pryhoža ŭdałosia adzinkam».

Kožny čaćviorty katedž z prykładna 200 elitnaha pasiołka Drazdy nasieleny ministrami i inšymi čynoŭnikami. Ziamla koštam paŭmiljona dalaraŭ za piać-dziesiać sotak dastałasia novym haspadaram faktyčna ŭ padarunak ad dziaržavy.

«Naša Niva» z dapamohaj architektara Alaksandry Bajarynaj vyrašyła acanić katedžy namienkłaturnaj elity. Što praŭda, harmaničnych zbudavańniaŭ, jakija b radavali prafiesijnaje voka, nabrałasia niamnoha.

Alaksandra Bajaryna.

Alaksandra Bajaryna.

«Heta adnarodnaja zabudova. Damy ŭžo na momant budaŭnictva byli nastolki prostyja, što haspadaram pryjšłosia prykłaści peŭnyja namahańni i fantaziju, kab ich azdobić, ale tolki ŭ adzinak heta atrymałasia», — dzielicca Alaksandra Bajaryna svaim pieršym ŭražańniem.

«Asnoŭnaja častka damoŭ vyhladaje ścipła. A ŭpryhožvańni nieharmaničnyja, — kaža Alaksandra Bajaryna. — Heta staraja estetyka. Naŭrad ci haspadary zachočuć dažyvać svoj viek u takich damach. Jašče 5—10 hadoŭ — i katedžy buduć vyhladać zusim niepryhoža. U 2000-yja jany vyhladali bolš-mienš, ale ciapier zusim niesučasna. I ŭsie sproby zrabić ź ich pryhožy kłasičny katedž nie spracoŭvajuć.

U Biełarusi niama zvyčki znosić dom i budavać nanova. Haspadary buduć čaplacca za drenna pabudavanyja ścieny da kanca… A moładź užo z zadavalnieńniem uciakaje adsiul i žyvie ŭ sučasnych interjerach, prymiarajecca i da sučasnych katedžaŭ».

U našym rejtynhu akazalisia try pryhožyja damy i siem niepryhožych.

Top pryhožych damoŭ

Siarhiej Martynaŭ. Ministr zamiežnych spraŭ (2003—2012).

Usie sproby zrabić dom pryhažejšym spracavali. Adzin z kaminoŭ azdobleny ŭ materyjał fasada, inšyja — pafarbavanyja. Abodva varyjanty pryvabnyja, ale pieravažny ŭsio ž taki pieršy varyjant.

Pryhožaja aharodža ŭ vyhladzie «zialonaj ściany».

Hałoŭnym vyhladaje haraž, dla asimietryčnaha doma heta dapuščalna.

Alaksandr Kosiniec. Staršynia Viciebskaha abłvykankama (z 2008), vice-premjer (2003—2008).

Pryvabny dom. Vykarystanyja tyja ž elemienty azdableńnia, što ŭ inšych zamoŭcaŭ, ale dom vyhladaje harmaničnym.

Cikavy elemient, jaki pryjšoŭ da nas z rasijskich katałohaŭ, — vierchniaje akno na haryščy ŭ vyhladzie paŭkoła, jakoje ŭrezana ŭ inšaje paŭkoła. Heta pierasiačeńnie dźviuch niemahčymych fihur.

Adno pytańnie: našto tut «puškinskija» lichtaryki? Jany pasujuć chiba što maleńkamu polskamu domiku.

Hienadź Kuračkin. Ministr architektury i budaŭnictva (1999—2006).

Prajekt vyłučajecca siarod inšych. Moža, jon nie samy pryhožy, ale vielmi harmaničny. I miesca, dzie čałaviek adpačyvaje, i dzie pracuje — usio ŭzajemaźviazana bieź vidavočnych kantrastaŭ.

Dreva na fasadzie — vielmi niezvyčajny pryjom dla Biełarusi. Čałaviek, jaki jaho vykarystoŭvaje, musić być śmiełym. Heta haspadar novaha składu, jon nie buduje na 50 hadoŭ napierad, a dumaje, jak zrabić žyllo estetyčnym na bližejšyja 20 hod. Bo astatnija chočuć budaŭnictva «na stahodździ», ale ŭžo praź piać hadoŭ bačny maralny znos doma. Zastajecca tolki razburyć jaho i pabudavać nanova.

Dobry hanak, pryhoža pasadžanyja vokny, dyj kominy z bolš sučasnych materyjałaŭ, čym zvyčajny mietałaprofil u susiedziaŭ.

* * *

Top niepryhožych damoŭ

Michaił Miaśnikovič. Premjer-ministr (z 2010).

Plusaŭ uvohule niama. U katedža vidavočnaja kitčavaść. Jaki elemient ni vaźmi, jon hladzicca niedarečna.

Pasadka voknaŭ, afarboŭka, elemienty — usio niaŭdała.

Na voknach doma ŭstalavanaja darahaja aŭtarskaja koŭka, jaje, napeŭna, rabiŭ mastak, ale bieź jaje było b značna lepiej. Zrešty, z koŭkaj mała ŭ kaho atrymlivajecca dobra.

Uładzimir Hruździeŭ. Hubiernatar Tulskaj vobłaści Rasii (z 2011), biznesmien, zasnavalnik handlovaj sietki «Siomy kantynient». Dom zarehistravany na jaho maci.

Zrabić inicyjały na fasadzie možna, ale vialiki nadpis — žachliva. Usio darahoje i pryhožaje padpisvajecca ścipła. Heta rasijski styl, u jakim usie elemienty pierabolšvajucca. Jašče i ciaha da kałon… Bačna, što zamoŭca — samadur: «Aharodža ŭ mianie budzie z mazaiki. Usie jaje ŭ basiejn kładuć, a ja — na aharodžu».

Alaksandr Papkoŭ. Deputat pałaty pradstaŭnikoŭ, były namieśnik kiraŭnika Administracyi prezidenta

Mietaładachoŭka — tanny nieestetyčny materyjał. Heta prajava błahoha hustu. Abšyŭka kominaŭ vyhladaje pačvarnaj.

Valeryj Mazoŭka. Kiraŭnik budtresta, jaki zabudoŭvaŭ Drazdy.

fota Dzianisa Blišča.

fota Dzianisa Blišča.

Drobnyja cacačnyja elemienty na fasadzie, znoŭ mietałaprofil na kominach, vypadkovaja dla dadzienaha abjomu ahladnaja placoŭka pad dacham, jakaja praśviečvajecca naskroź. Z advarotnaha boku katedža prybudavanaja psieŭdazamkavaja vieža sa źmiaščeńniem pa vosi doma.

Siarhiej Tkačoŭ. Hienieralny dyrektar «Amkadora», pamočnik prezidenta (2001—2012).

Prysutničaje manija vieličy. Zamoŭca znajšoŭ tolki adzin sposab upryhožvańnia — hipiertrafiravanyja abjomy. Toŭstyja kałony, aharodža — usio niepraparcyjna. Dźviery dla takoha doma musili być vysokimi, šyrokimi i znachodzicca pa centry. Zajezd u haraž i akno źvierchu raźmieščanyja nie pa adnoj vosi, a niejak vypadkova. I ad vierchniaha akna da dachu zastajecca litaralna 15—20 sm, a aračnaje akno patrabuje prastory, nad im musić być dastatkova miesca dla nakładnoha elemienta. Tak budavali chiba što ŭ pačatku 1990-ch: što vyjšła, toje vyjšła.

Alaksandr Špileŭski. Staršynia Dziaržaŭnaha mytnaha kamiteta (z 2001).

Strašenny płoski dom, u im faktyčna niama dachu. Zaviaršeńnie dachu nad hankam niedarečnaje… Jašče i parušanaja voś pamiž voknami na druhim i trecim pavierchach nad uvachodam. A kala voknaŭ tyrčać śmiešnyja prostakutniki.

Anatol Kalinin. Vice-premjer (z 2010).

Poŭnaja biezhustoŭščyna. Hetyja płoskija nalepki — navat nie architektura!

* * *

A chto jašče?

U Drazdach u śvij čas atrymali žyllo bolš za 50 čynoŭnikaŭ, niekatoryja ź ich ź ciaham času pierapisali katedžy na žonak ci dziaciej:

Abielskaja Iryna — kiraŭnica Respublikanskaha kliničnaha miedycynskaha centra
Bambiza Ivan — u svoj čas vice­-premjer
Bardziuža Mikałaj — hienieralny sakratar ADKB, rasijanin
Batura Barys — u svoj čas staršynia Minabłvykankama
Vasilevič Ryhor — u svoj čas hienieralny prakuror
Hałavanaŭ Viktar — u svoj čas ministr justycyi
Dražyn Uładzimir — u svoj čas vice­-premjer
Jermakova Nadzieja — staršynia Nacbanka
Jeryn Leanid — u svoj čas staršynia KDB, rasijanin
Zacharaŭ Michaił — chakiejny trenier
Ivančanka Mikałaj — u svoj čas namieśnik kiraŭnika Administracyi prezidenta
Kabiakoŭ Andrej — kiraŭnik Administracyi prezidenta
Kamiankoŭ Viktar — u svoj čas staršynia Vyšejšaha haspadarčaha suda
Kanaploŭ Uładzimir — u svoj čas staršynia pałaty pradstaŭnikoŭ
Kisiel Ryhor — kiraŭnik ANT
Korbut Mikałaj Mikałajevič — u svoj čas kiraŭnik spravaŭ prezidenta
Łatypaŭ Urał — u svoj čas kiraŭnik Administracyi prezidenta, rasijanin
Makiej Uładzimir — ministr zamiežnych spraŭ
Malcaŭ Leanid — staršynia pamiežnaha kamiteta
Navicki Hienadź — u svoj čas premjer-­ministr
Navumaŭ Uładzimir — u svoj čas ministr unutranych spraŭ, rasijanin
Niavyhłas Hienadź — u svoj čas kiraŭnik Administracyi prezidenta
Papoŭ Vadzim — u svoj čas staršynia pałaty pradstaŭnikoŭ
Paŭłaŭ Michaił (pamior) — u svoj čas staršynia Minharvykankama
Paŭłoŭski Alaksandr — u svoj čas staršynia pamiežnaha kamiteta
Poŭny Fiodar — śviatar
Prakapovič Piatro — vice­-premjer
Pralaskoŭski Aleh — u svoj čas ministr infarmacyi
Piatkievič Natalla — u svoj čas pamočnica prezidenta
Radźkoŭ Alaksandr – pieršy namieśnik kiraŭnika Administracyi prezidenta
Rybakoŭ Valancin — namieśnik ministra zamiežnych spraŭ
Sielaźnioŭ Alaksandr — u svoj čas ministr architektury i budaŭnictva
Sidorski Siarhiej — u svoj čas premjer­-ministr
Sukała Valancin — staršynia Viarchoŭnaha suda
Sucharenka Ściapan — u svoj čas staršynia KDB
Siamaška Uładzimir — pieršy vice-premjer
Tapuzidzis Pavieł — biznesmien
Taŭpianiec Eduard — u svoj čas pieršy namieśnik ministra enierhietyki
Tozik Anatol — vice­-premjer
Całko Uładzimir — ministr pryrodnych resursaŭ
Čyž Juryj — biznesmien
Šaŭcoŭ Viktar — biznesmien
Šejman Viktar — kiraŭnik spravaŭ prezidenta
Jarmošyna Lidzija — staršynia Centralnaj vybarčaj kamisii.

Apartamienty zajmieli:

Andrejčanka Uładzimir — śpikier pałaty pradstaŭnikoŭ
Snapkoŭ Mikałaj — ministr ekanomiki

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?