Varapajeva, choć i vielmi, vielmi addalena, ale nahadvaje łatvijski haradok Sihułdu. Sihułda — «turystyčnaja Mieka» Łatvii, horad-park, tam — try zamki, i šmat, šmat roznych cikavostak, takich jak, naprykład, piačora Hutmania. Varapajeva, taksama — horad-park.

Nu i što z taho, što ŭ Varapajevie niama nivodnaha zamka. Zatoje byŭ pampiezny pałac epochi ramantyzmu, jaki nie pieražyŭ apošniuju vajnu. Jaho možna było b adnavić, nu, choć by pad sanatoryj. Dva ž sihułdskija zamki časoŭ Livonskaha ordena, taksama niekali lažali krušniami kamianioŭ. I tolki naprykancy savieckich časoŭ ich pačali pakrysie adbudoŭvać. Kali ŭ Varapajeva niama horada pabracima, to možna paraić i Sihułdu.

Jość šmat kłasičnych prykładaŭ, asabliva ŭ Zachodniaj Biełarusi, kali z ustalavańniem savieckaj ułady ŭ 1939 hodzie, niejki dužy majontak, raptam, stanovicca spačatku centram kałhasa, zatym šlacham śsialeńnia chutaroŭ — darastaje da vialikaj vioski, paru dziesiacihodździaŭ, i hetaje pasielišča ŭžo — centr sielsavieta. Naprykład, Aziercy pad Hłybokim, kolišni majontak Askierkaŭ.

Varapajeva jašče vyšej ŭźniałosia «pa karjernaj leśvicy»! Z majontka, jaki na mapach 1860-ch adznačany jak Dvor Rapajeva, darasło až da «stalicy» rajona. Praŭda, rajon nazyvaŭsia Duniłavicki. I mienavita ŭ Duniłavickim rajonie da 1955 hoda paliŭ sielsaviety i navodziŭ žach na savieckija ŭłady apošni biełaruski antysaviecki partyzan Jaŭhien Žychar.

Uźlotu Varapajeva, jašče 120 hadoŭ tamu, paspryjała budaŭnictva čyhunki Śvianciany — Bieraźvieč (tak nazyvałasia stancyja ŭ Hłybokim). A ŭžo za «polskim časam», u 1932 h., Varapajeva stanovicca vuzłavoj stancyjaj. Pabudavanaje adhalinavańnie čyhunačnaj linii Varapajeva — Druja.

Na Varapajeva zaŭsiody kvapilisia dva takija kankurenty, jak Pastavy i Hłybokaje. Uzbujnieńnie rajonaŭ: z 20 studzienia 1960 h Varapajeva na dva hady traplaje ŭ Hłybocki rajon, a potym, i da siońnia, – u Pastaŭski. Sam Duniłavicki rajon, pa-bracku, u 1960-ja hh, padzialili miž saboj Pastavy i Hłybokaje, a niešta prychapili i Dokšycy, naprykład, Vaŭkałatu.

Adnak, kolki rajonaŭ na Biełarusi nie było skasavana — redka dzie zastalisia artefakty «rajonnaha pieryjadu». Varapajeva — vyklučeńnie!

U centry miastečka — dva dychtoŭnyja budynki ŭ styli «stalinskaha ampiru», biezumoŭna — rajkam i vykankam. U adnym ź ich ciapier — dziciačy sadok, inšy i daŭžejšy — nie padaje prykmietaŭ žyćcia, a da pomnika Leninu pry im – zarasła «narodnaja tropa».­­

Kali b nie sučasnyja aŭtamabili na vulicach, spadarožnikavyja anteny, i vokny PVCH, to možna było b skazać, što Varapajeva tak i da siońnia zastałosia sa svaimi ŭspaminami ab 1950-ch hh, kali jano było rajcentram.

I heta vielmi fajna, što da Varapajeva nie dajšła «cyvilizacyja»! Inakš, jak u Hłybokim, ci pa prykładzie inšych haradoŭ Biełarusi, siudy pryjšli b ludzi sa «šviedkami» dy pakłali b dołu: sosny, biarozy, tapoli, duby i viazy… I navokał było b – «duža piekna»! Dziakavać Bohu, usio Varapajeva zastałosia adzinym sucelnym pryhožym i cianis­tym parkam! Viekavyja sosny, u dva abdymy, rastuć tut, navat u dvarovych častkach pryvatnych siadzibaŭ! Kali što j papiłavali, ab čym śviedčać vializnyja pni na niekatorych vulicach, – avaryjnyja staryja tapoli. Było b u zalik siońniašniaj «meryi» Varapajeva zajmieć sabie takich fundataraŭ jak Hłybocki ci Pastaŭski lashasy, jakija majuć sadžancy kaštoŭnych parod drevaŭ: pichty, kiedra, listoŭnic, duba, jasienia… Adnavić stračanyja prysady! Tradycyi horada-parka varta i nadalej praciahvać!

Što ŭ Varapajevie adrazu kidajecca ŭ vočy, dyk heta – vialikaja kolkaść ludziej na rovarach!

Niejki «murašnik»! Kali stać, naprykład, u centry miastečka, na hałoŭnym skryžavańni, dy pačać pieryjadyčna padličvać: kolki ludziej adnačasova, z 4-ch bakoŭ, jedzie da jaho i ad jaho, to atrymajucca takija vyniki: 11, 13, 19 čałaviek…

U Hłybokim, ci Pastavach takoha nie ŭbačyš! Padobnaje, u pasieliščach haradskoha typu, možna ŭbačyć tolki ŭ Miorach, a taksama ŭ kaścielnych vioskach, nakštałt Mosara ci Udzieła, kali na imšu źjazdžajecca cełaja parafija ravarystaŭ z roznych pasieliščaŭ.

Kudy ŭvieś hety varapajeŭski «murašnik» na rovarach ruchajecca? Na pracu, u kaścioł, naturalna – na rynak. I ŭ dzień pryjezdu aŭtara hetych radkoŭ, jak raz byŭ čaćvier, – rynkavy dzień.

Siudy, u adroźnieńnie ad Pastavaŭ i Hłybokaha, dzie majucca cełyja ansambli architekturnych pomnikaŭ, redka zajazdžajuć ekskur­santy. Varapajeva bolš prydatnaje dla indyvidualnych vandrovak, pryvabnaje tym, chto cikavicca daŭninaj, krajaznaŭstvam, chto choča pabačyć Biełaruś va ŭsioj jaje raznastajnaści. Jość u Varapajevie na što pahladzieć, najpierš, heta – budynki epochi Ramantyzmu!

U Varapajevie zachavałasia ź dziasiatak budynkaŭ ad kolišniaha majontka hrafaŭ Pšaździeckich.

Tak! Kali Pastavy ŭdziačnyja svaimi pomnikami daŭniny Tyzienhaŭzam, Hłybokaje – Jazepu Korsaku, Niaśviž – Radziviłam, to Varapajeva za svajo ramantyčnaje abličča, pieriedusim, Pšaździeckim! Da taho ž tut – šmat šerahovych budynkaŭ «polskich časoŭ», što nakrytyja cemientavaj dachoŭkaj, jakija i nadajuć Varapajevu svojeasablivy kałaryt. Na žal, šmat jakija ŭžo abkładzienyja biełaj cehłaj, niekatoryja sajdynham, pazdymanyja akanicy…

Kali prajścisia pa centralnaj vulicy Varapajeva, to stvarajecca takoje ŭražańnie, što ty, raptam, patrapiŭ u Staruju Ryhu, ci to apynuŭsia ŭ Niamieččynie. Škada tolki, što asnoŭny elemient usioj hetaj ramantyčnaj zabudovy – vialiki pałac Pšaździeckich u raźlehłym parku – nie zachavaŭsia.

Miž inšym, u časie svajho padarožža pa Vilenščynie, 25.06.1930 hoda, u pałacy Kanstanty Pšaździeckaha, sa svaim atačeńniem, zanačavaŭ prezident 2-j Rečy Paspalitaj Ihnacy Maścicki.

U ciapierašni pryjezd u hetaje miastečka aŭtar, pieršym čynam, vyrašyŭ naviedać varapajeŭski park, bo ŭsie papiarednija pajezdki siudy davali, chiba što, krychu bolš za hadzinu – pakul zvarotna nie viartaŭsia dyzielciahnik z Pastavaŭ na Hłybokaje. Na park ža nikoli nie stavała času. Apošni raz aŭtar naviedvaŭ Varapajeva čatyry hady tamu, uzimku. Heta była prośba naščadkaŭ Pšaździeckich z Hdańska – źjedzić pafotkać toje, što zastałosia ad majontka, dasłać im foty.

Raźlehły park pry kolišnim pałacy składajecca ŭ asnoŭnym z chvajovych parodaŭ, chacia jość tut i dub, i lipa, i klon. Uzdoŭž hałoŭnaj alei parka staić niekalki naviutkich prystojnych łavak.

Da śpinak prymacavanyja šyldački, jakija paviedamlajuć, što hetyja łaŭki «pastaŭlenyja koštam Jeŭrapiejskaha Sajuza». Dalej – most praz suchi jar, jaki niekali stajaŭ pierad pałacam. Most – u ryštavańniach. Znoŭ ža šyldačka – «Hety most adramantavany koštam Jeŭrapiejskaha Sajuza». Pobač – mietaličnaja bytoŭka z vyvieskaj «AAT Biełrestaŭracyja».

U parku staić pomnik zahinułym savieckim žaŭnieram, jakija palehli za vyzvaleńnie Varapajeva. – Viečnaja pamiać hierojam, jakija prynieśli nam svabodu!– kažu heta ščyra. Tolki za šmat dziesiacihodździaŭ ja tak i nie zrazumieŭ savieckuju pahanskuju tradycyju – chavać na Biełarusi zahinułych žaŭnieraŭ ŭ centry haradoŭ! Što Pastavy, što Hłybokaje, što Varapajeva – usio adno! U toj ža Łatvii zahinułym savieckim žaŭnieram na haradskich mohiłkach – adviedzieny admysłovy siektar. I paviercie, tam stajać nie «bietonnyja žaŭniery», jak ŭ nas, jakija pieryjadyčna treba mianiać, a sapraŭdnyja tvory mastactva z hranitu, a pobač z pomnikami – dobraŭparadkavańnie z kvietnikami i hazonami, što pazajzdrościš! (Bačyŭ 3 tydni tamu ŭ Sihułdzie pad Ryhaj).

Darečy, Ivan Paŭłavič Sikora (7 vieraśnia 1885, v. Małyja Ałaški, Šarkoŭščynski rajon – 26 vieraśnia 1966), słynny biełaruski sadavod i śviadomy biełaruski patryjot, słužyŭ sadoŭnikam hrafa Pšaździeckaha ŭ Varapajevie, dzie i pačaŭ vieści svaju daśledčuju pracu pa sadavodstvie.

Za piać hadzinaŭ svajho znachodžieńnia ŭ Varapajevie ­– pakul dačka Nadzieja, IPešnica, handlavała školnymi prynaležnaściami naprykancy leta — aŭtaru pašancavała «apoŭzać»­ ledźvie nie ŭsio Varapajeva.

Ahulnaje ŭražańnie – dadatnaje. Sapraŭdy, pieknaje miastečka! Tut nie tolki ŭ šyldach Pastaŭskaha rajpa, ale i ŭ vusnach žycharoŭ prysutničaje biełaruskaja mova.

Kala novapabudavanaha z čyrvonaj cehły kaścioła, na ŭsioj prylehłaj terytoryi, dzie — sažałki ź lilejami, mastki, prysady, skulptury – ŭsio jašče adčuvajecca upłyŭ słynnaha mosarskaha ksiandza Jozasa Bulki. I ŭsio heta, iznoŭ ža, arhanična ŭpisvajecca ŭ ahulny vobraz Varapajeva, jak horada-parka.

U Varapajevie isnujuć i pramysłovyja pradpryjemstvy. Naprykład, drevaapracoŭčy kambinat, u jaho svaja hidraelektrastancyja, elektraenierhija dla pradpryjemstva – abychodzicca biaspłatna. Jość i zavod žalezabietonnych vyrabaŭ. Ale, chiba, užo jany daŭno nie pracujuć, ci pracujuć niapoŭny rabočy tydzień. Zrešty, toje nie tema našaha apaviadańnia.

Aŭtar apisańnia hetaha padarožža – napeŭna, nievylečny, chraničny ramantyk… Voś idzie pa vulicach Varapajeva, a ŭ dumkach paŭstaje niejki virtualny vobraz budučyni miastečka…

Tyja sčarniełyja 2-paviarchovyja 8-kvaternyja «chruščoŭki» ź biełaj cehły – treba patynkavać, pafarbavać, nakryć mietaładachoŭkaj i jany buduć vielmi fajna – vizualna – dapasavanyja da ahulnaj ramantyčnaj karciny miastečka! Raka Zaražanka? Možna arhanizavać spłaŭ na bajdarkach! Śpiłavali staryja avaryjny prysady z tapolaŭ… Pustka! Dobra było b pasadzić na ich miesca płatany ci duby! Razburyli pałac… Voś by jaho adnavić – pad sanatoryj, turystyčnuju bazu, dom palaŭničaha i rybaka… Varapajevu patrebny niejki fiestyvalčyk. Moža i praŭda – Fest palaŭničych i rybałovaŭ? Dziasiatki azioraŭ pobač!

Hodzie! Skančaju fantaziravać!

Varapajeva — horad-park! U kadr traplaje sama mieniej 3 damy z cemientavaj dachoŭkaj. Sami ž damy ŭžo abkładzienyja biełaj silikatnaj cehłaj.

Varapajeva — horad-park! U kadr traplaje sama mieniej 3 damy z cemientavaj dachoŭkaj. Sami ž damy ŭžo abkładzienyja biełaj silikatnaj cehłaj.

«Hajka»! 6-kutny draŭlany budynak z 5-kutnaj zorkaj – nasuprać vakzała. Chiba što – kolišni handlovy paviljon.

«Hajka»! 6-kutny draŭlany budynak z 5-kutnaj zorkaj – nasuprać vakzała. Chiba što – kolišni handlovy paviljon.

Vielmi ramantyčny dom u samym centry Varapajeva. Za 12 hadoŭ, kali aŭtar pieršy raz jaho fatahrafavaŭ, straciŭ šmat: cemientavuju dachoŭku zamianili na šyfier, źnik daŭhi komin nad dacham, blašanyja bryli nad vaknom i ŭvachodam zamianili na płastyk.

Vielmi ramantyčny dom u samym centry Varapajeva. Za 12 hadoŭ, kali aŭtar pieršy raz jaho fatahrafavaŭ, straciŭ šmat: cemientavuju dachoŭku zamianili na šyfier, źnik daŭhi komin nad dacham, blašanyja bryli nad vaknom i ŭvachodam zamianili na płastyk.

Dom u centry Varapajeva časoŭ Pšaździeckich. Mansardavy pavierch azdobleny fachvierkam (la vakna na dachu).

Dom u centry Varapajeva časoŭ Pšaździeckich. Mansardavy pavierch azdobleny fachvierkam (la vakna na dachu).

Adzin sa staradaŭnich budynkaŭ u centry. Nahadvaje budynak u «zakapanskim styli».

Adzin sa staradaŭnich budynkaŭ u centry. Nahadvaje budynak u «zakapanskim styli».

Adzin z budynkaŭ u kolišnim majontku. Ciapier balnica. Faktyčna stylova pamienšanaja kopija pałaca, jaki nie zachavaŭsia. Pałac składaŭsia z 3-ch takich padobnych siehmientaŭ.

Adzin z budynkaŭ u kolišnim majontku. Ciapier balnica. Faktyčna stylova pamienšanaja kopija pałaca, jaki nie zachavaŭsia. Pałac składaŭsia z 3-ch takich padobnych siehmientaŭ.

Adzin z budynkaŭ u kolišnim majontku. Ciapier Varapajeŭskaja rajonnaja balnica (tak napisana na šyldzie). Vid z boku.

Adzin z budynkaŭ u kolišnim majontku. Ciapier Varapajeŭskaja rajonnaja balnica (tak napisana na šyldzie). Vid z boku.

Varapajeŭski park. Uvachodnaja brama.

Varapajeŭski park. Uvachodnaja brama.

Varapajeŭski park. Pobač sa ściažynkaj – adna z «jeŭrasajuzaŭskich» łavak.

Varapajeŭski park. Pobač sa ściažynkaj – adna z «jeŭrasajuzaŭskich» łavak.

Pamiatnaja šyldačka na adnoj z «jeŭrasajuzaŭskich» łavak u parku.

Pamiatnaja šyldačka na adnoj z «jeŭrasajuzaŭskich» łavak u parku.

Most praz suchi jar u parku. Ramantujecca koštam Jeŭrasajuza. Na dalnim płanie – bytoŭka AAT «Biełrestaŭracyja».

Most praz suchi jar u parku. Ramantujecca koštam Jeŭrasajuza. Na dalnim płanie – bytoŭka AAT «Biełrestaŭracyja».

Novaja carkva patanaje ŭ zielaninie viekavych drevaŭ.

Novaja carkva patanaje ŭ zielaninie viekavych drevaŭ.

Stary vodny młyn.

Stary vodny młyn.

Most nad Zaražankaj. Raka značna pierasochła ŭ sioletniuju śpioku.

Most nad Zaražankaj. Raka značna pierasochła ŭ sioletniuju śpioku.

Utraich na rovary na rynak

Utraich na rovary na rynak

Adzin sa staradaŭnich draŭlanych žyłych damoŭ. Raniej, chiba što, jon byŭ z akanicami

Adzin sa staradaŭnich draŭlanych žyłych damoŭ. Raniej, chiba što, jon byŭ z akanicami

Kaścioł. Dvarovaja častka. Adčuvajecca ŭpłyŭ kolišniaha mosarskaha ksiandza Jozasa Bulki.

Kaścioł. Dvarovaja častka. Adčuvajecca ŭpłyŭ kolišniaha mosarskaha ksiandza Jozasa Bulki.

Piekny damok z polskaj cemientavaj dachoŭkaj. Chto ŭ nas admysłoŭca pa dachoŭcy? Spadar Trusaŭ, jamu – zdymak u padarunak!

Piekny damok z polskaj cemientavaj dachoŭkaj. Chto ŭ nas admysłoŭca pa dachoŭcy? Spadar Trusaŭ, jamu – zdymak u padarunak!

Artefakt «rajonnaha pieryjadu». Pa vyhladzie – rajkam partyi. Ciapier – dziciačy sadok.

Artefakt «rajonnaha pieryjadu». Pa vyhladzie – rajkam partyi. Ciapier – dziciačy sadok.

Artefakt «rajonnaha pieryjadu». Budynak z BSSRaŭskaj simvolikaj – jaŭna rajvykankam. Pustuje

Artefakt «rajonnaha pieryjadu». Budynak z BSSRaŭskaj simvolikaj – jaŭna rajvykankam. Pustuje

Pomnik Leninu – u dobrym stanie, ale da jaho zarasła «narodnaja tropa».

Pomnik Leninu – u dobrym stanie, ale da jaho zarasła «narodnaja tropa».

Uračystaje adkryćcio čyhunačnaj linii Varapajeva-Druja (praz Šarkoŭščynu i Miory).

Uračystaje adkryćcio čyhunačnaj linii Varapajeva-Druja (praz Šarkoŭščynu i Miory).

Źleva naprava na kani ministr zamiežnych spraŭ Skšyński (Skrzyński), karaleva Rumynii Maryja, pałkoŭnik Pšaździecki (Przeździecki).

Źleva naprava na kani ministr zamiežnych spraŭ Skšyński (Skrzyński), karaleva Rumynii Maryja, pałkoŭnik Pšaździecki (Przeździecki).

Pałac u Varapajevie. Adzin z bakavych fasadaŭ. Nie zachavaŭsia.

Pałac u Varapajevie. Adzin z bakavych fasadaŭ. Nie zachavaŭsia.

Клас
1
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?