Bolšaść indyvidualnych pradprymalnikaŭ, jakija handlujuć niecharčovymi tavarami na rynkach i ŭ handlovych centrach Biełarusi, prypynili svaju dziejnaść z-za ŭvachodžańnia ŭ siłu ŭkaza prezidenta № 222.

Jak paviedamiŭ BiełaPAN staršynia RHA «Pierśpiektyva» Anatol Šumčanka, z ranicy 2 studzienia jon abjazdžaje handlovyja abjekty Minska i trymaje suviaź z pradprymalnikami ŭ rehijonach. Pavodle jaho infarmacyi, u staličnych HC «Manietka», «Parkinh», «Jeŭropa», «Ščaście», «Ždanovičy» nie pracujuć bolš za 90% mahazinaŭ. Zakryta 70% paviljonaŭ na druhim paviersie HC «Ekspabieł», bližejšy adkryty rynak nie pracuje na 100%. Nie pracuje rynak u mikrarajonie Uručča. Nie vyjšli na pracu bolšaść IP u Homieli, Hłybokim, Maładziečnie, Barysavie i inšych haradach. 

Šumčanka padkreśliŭ, što razmova idzie nie ab navahodnich adpačynkach. Pieršyja dni novaha hoda, pavodle jaho słoŭ, tradycyjna źjaŭlajucca vielmi prybytkovymi dla pradprymalnikaŭ, bo pakupnickaja aktyŭnaść usio jašče vysokaja. «Toje, što ludzi nie vyjšli na pracu mienavita ŭ hetyja dni, pakazvaje, nakolki ŭsio surjozna. My prynosim prabačeńni pakupnikam za niazručnaści, ale ŭłady pastavili pradprymalnikaŭ va ŭmovy, kali pracavać pa dziejnych zakonach niemahčyma», — zajaviŭ lidar «Pierśpiektyvy». 

1 studzienia nabyŭ moc ukaz prezidenta № 222 «Ab rehulavańni pradprymalnickaj dziejnaści i realizacyi tavaraŭ indyvidualnymi pradprymalnikami i inšymi fizičnymi asobami». Ciapier IP pavinny realizoŭvać pradukcyju lehprama, uviezienuju z krain Mytnaha sajuza, tolki z supravadžalnymi dakumientami. Prablema ŭ tym, što rasijskija pastaŭščyki, u jakich zakuplaje tavar bolšaść biełaruskich IP, jak praviła, admaŭlajucca vydavać dakumienty ab pachodžańni pradukcyi abo dajuć fiktyŭnyja daviedki. U vyniku IP karajucca štrafami, u ich kanfiskoŭvajuć tavar. Nieadnarazovyja prośby pradprymalnikaŭ da ŭładaŭ admianić ukaz pačutyja nie byli.

Napiaredadni novaha hoda RHA «Pierśpiektyva» nakiravała kiraŭniku dziaržavy list z prośbaj uvieści maratoryj na ŭkaz № 222 i na ŭkaz № 48 «Ab mierach pa zabieśpiačeńni dziaržaŭnaha kantrolu (nahladu) za vykanańniem patrabavańniaŭ techničnych rehłamientaŭ». Hetyja dakumienty, havaryłasia ŭ liście, praktyčna nie pakidajuć pierśpiektyŭ dla pracy IP u śfiery roźničnaha handlu. «Nielha, kab z-za niemahčymaści vykanać dziejańni zakona ludzi prypyniali abo naohuł spyniali svaju pracoŭnuju dziejnaść na miescach, asabliva ŭ ciapierašni składany čas», — adznačałasia ŭ zvarocie. 

Jak paviedamiŭ BiełaPAN Anatol Šumčanka, 30 śniežnia niekatoryja IP pabyvali na pryjomie ŭ namieśnika ministra pa padatkach i zborach Biełarusi Śviatłany Šaŭčenki. Pavodle jaho słoŭ, vyniki sustreč niesuciašalnyja — stała zrazumieła, što ŭłada nie maje namieru reahavać na prośby pradprymalnikaŭ. 

Situacyja budzie abmiarkoŭvacca na čarhovym antykryzisnym forumie pradprymalnikaŭ, jaki «Pierśpiektyva» płanuje pravieści 11 studzienia, paviedamiŭ Šumčanka.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?