Ekśpiert Andrej Čuprynski nie pryznaŭ fatahrafii paŭnočnaha źziańnia, jakija zrabiŭ błohier Anton Matolka, vynikam tvorčaj dziejnaści. Kali sud prymie rašeńnie na padstavie hetaj ekśpiertyzy, atrymajecca, što na fota nie raspaŭsiudžvajecca zakon ab aŭtarskim pravie, i Biełteleradyjokampanija nie parušała ničyich pravoŭ, vykarystaŭšy ich biez papytańnia.

Raźmieščany na kanale «Biełaruś 1» fotazdymak biez podpisu. Skrynšoty z błoha Antona Matolki

Nahadajem, fatohraf i błohier źviarnuŭsia ŭ sud paśla taho, jak telekanał «Biełaruś 1» vykarystaŭ u vypusku navinaŭ dźvie jaho fatahrafii paŭnočnaha źziańnia. Padčas papiaredniaha pasiadžeńnia sud źviarnuŭsia da ekśpierta, kab vyznačyć, ci źjaŭlajucca fatahrafii, pra jakija idzie sprečka, abjektam aŭtarskaha prava i ci vałodajuć prykmietami tvorčaj navizny i aryhinalnaści.

U svaim zaklučeńni ekśpiert supraćpastaŭlaje fotamastactva fotažurnalistycy, metaj jakoj źjaŭlajecca kanstatacyja faktaŭ, i kamiercyjnaj fatahrafii, jakaja vykarystoŭvajecca dla rekłamy tavaraŭ i pasłuh.

Na dumku ekśpierta, fotazdymka situacyi, pryrodnych źjaŭ, jakija chutka źmianiajucca, takich jak małanka, zaćmieńnie, viasiołka i paŭnočnaje źziańnie, pryraŭnoŭvajecca da padziejnaj zdymki i fiksuje fakt toj ci inšaj źjavy. Andrej Čuprynski ličyć, što padčas zdymki takoj pryrodnaha źjavy ŭ fatohrafa niama času abrać najbolš vyhadny rakurs, naładzić kamieru, ustalavać štatyŭ i prymianić inšyja srodki, kab realizavać tvorčuju zadumu.

Praanalizavaŭšy techničnyja paramietry fotakamiery Antona Matolki i toje, što zdymka viałasia va ŭmovach nizkaj aśvietlenaści, ekśpiert zaklučyŭ, što ŭ fotazdymkaŭ nievysokaja jakaść. Heta, na jaho dumku, zapatrabavała dalejšaj kampjutarnaj apracoŭki fatahrafij.

U kampazicyi, piša ekśpiert, «bačnyja praktyčnyja navyki pracy z aparaturaj», ale «niedastatkova vyjaŭleny indyvidualny počyrk i nie vykanany zakon mastackaj navizny». Ekśpiert ličyć, što fatahrafii prosta kanstatujuć padzieju, bo nie byli ŭžytyja elemienty mastackaj tvorčaści, naprykład, filtry.

U zaklučeńni skazana, što fatahrafii nie źjaŭlajucca pastanovačnymi, a majuć prykładnoje značeńnie i fiksujuć pryrodnuju źjavu. Pry hetym fatohraf «vykarystaŭ standartny nabor techničnych funkcyj fotakamiery» i «minimalny pakiet opcyj hrafičnaha redaktara Adobe Photoshop». U suviazi z hetym ekśpiert robić vysnovu, što fatahrafii nie źjaŭlajucca jakasna novymi pa žanry, zadumie, kancepcyi i siužecie, nie vałodajuć prykmietami tvorčaj navizny i aryhinalnaści, a taksama nie majuć prykmiet redahavańnia.

Adna z fatahrafij, z-za jakich razhareŭsia kanflikt. Z sajta: motolko.com

Andrej Čuprynski — kinaapieratar, zahadčyk kafiedry kinateleapieratarstva fakulteta ekrannych mastactvaŭ Akademii mastactvaŭ, kandydat mastactvaznaŭstva, dacent, člen Biełaruskaha sajuza kiniematahrafistaŭ z 19-hadovym stažam pracy ŭ śpiecyjalnaści.

— Ekśpiert u svaim zaklučeńni zvodzić usio da taho, što praktyčna lubaja repartažnaja fatahrafija nie źjaŭlajecca abjektam aŭtarskaha prava, a heta budzie aznačać, što ich možna brać biez papytańnia. Heta niapravilna, — ličyć Anton Matolka.

Jon źbirajecca asprečvać takoje rašeńnie i padavać chadajnictva ab paŭtornaj ekśpiertyzie. Dla hetaha jon šukaje nie mienš tytułavanaha niezaležnaha ekśpierta.

Nahadajem, kiraŭnictva Biełteleradyjokampanii ličyć patrabavańni Matolki nieabhruntavanymi. Televizijščyki rastłumačyli, što, zhodna z zakonam, raźmieščanyja ŭ interniecie tvory mohuć być pieradadzienyja ŭ efir elektronnymi ŚMI ŭ vypadku, kali «takija dziejańni nie byli śpiecyjalna zabaronienyja aŭtaram».

Anton Matolka śćviardžaje, što zabarona na vykarystańnie jaho fatahrafij biez dazvołu raźmieščanaja ŭ profili błoha. Jon zajaviŭ taksama, što jaho pracy nie znachodziacca ŭ adkrytym dostupie ŭ internecie.

Pieršapačatkova Anton Matolka patrabavaŭ u Biełteleradyjokampanii vypłacić jamu ŭ jakaści kampiensacyi maralnaj škody 20 młn rubloŭ. Adnak padčas słuchańniaŭ błohier zajaviŭ, što jamu budzie dastatkova kampiensacyi ŭ 1 rubiel, za kožnuju fatahrafiju jon patrabuje zapłacić pa dziesiać bazavych vieličyń — usiaho 420 rubloŭ (4,2 miljona starymi).

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?