Namieśnik Staršyni Ruchu «Za Svabodu» Juraś Hubarevič tłumačyć, čamu Zachad užo nie nastolki «strohi» da aficyjnaha Minska, i raspaviadaje, jak z-za vyłučeńnia Taćciany Karatkievič razvaliłasia kampanija «Narodny refierendum». A taksama tłumačyć, čaho choča dasiahnuć, udzielničajučy ŭ «parłamienckich vybarach»?

Fota radyjo «Racyja».

Fota radyjo «Racyja».

«Niemahčyma vyjhrać Alimpijadu, kali nie rychtavacca i nie treniravacca».

Hubarevič: Rana ci pozna ŭ Biełarusi adbuducca demakratyčnyja vybary, na jakich buduć sumlenna ličyć hałasy. Vybary možna paraŭnać sa spartyŭnymi spabornictvami – niemahčyma vyjhrać Alimpijadu, kali nie rychtavacca i nie treniravacca. Na tych budučych demakratyčnych vybarach kankurencyja budzie jašče bolš žorstkaja, čym ciapier.

I heta razumieje nie tolki apazicyja, ale i ŭłada. Kandydatam ad uładaŭ raniej było dastatkova prosta prynosić svaje dakumienty, ich adrazu rehistravali, ipraz miesiac vydavali deputackija mandaty. A zaraz ich «vyhaniajuć u pole» – jany stajać u pikietach, chodziać pa kvaterach, źbirajuć podpisy. Bo jany razumiejuć, što va ŭmovach demakratyčnych vybarach nichto im nie padoryć deputackaje miesca, za jaho treba budzie zmahacca. Tym bolš heta pavinna razumieć i apazicyja. I chacia my cudoŭna viedajem, pa jakich praviłach prachodzić ciapierašniaja kampanija – my pavinny umieć vykonvać vybarčyja pracedury, rychtavać svaje kamandy, być u stałym kantakcie z vybarcami, žyć ichnimi prablemami – tolki ŭ hetym vypadku možna dasiahnuć pośpiechu.

Maja asabistaja historyja śviedčyć pra toje, što «cudy zdarajucca». Navat va ŭmovach ciapierašniaj palityčnaj sistemy možna pieramahać. Maju na ŭvazie svoj dośvied 2003 hodu, kali ja staŭ deputatam i namieśnikam staršyni Biełaaziorskaha haradskoha Savietu. My tady pajšli na vybary kamandaj, i zdoleli ŭziać bolšaść u harsaviecie.

— Čym dla vas staŭ etap zboru podpisaŭ? Ci atrymali vy toj vodhuk ad nasielnictva, jaki čakali?

Hubarevič: Uzrovień apatyi nasielnictva dosyć vysoki, i jon pavialičvajecca ad kampanii da kampanii. Bo ludzi razumiejuć, što heta niesumlennaja hulnia, i jaje finał pradkazalny. Adnak, što mianie ździviła padčas hetych vybaraŭ — heta krytyčna nizki ŭzrovień davieru da isnujučaj ułady. Vybarcy nie vierać, što ciapierašniaja kamanda zdolnaja niešta źmianić. Adčuvajuć na siabie ekanamičny kryzis, ale bačać, što ŭłada nie moža ź im spravicca.

Taksama vielmi adčuvalnaja roźnica pamiž Minskam i rehijonami. Razam ź inšymi lidarami našaj pravacentrysckaj kaalicyi ja naviedvaŭ šerah rehijonaŭ krainy, my padtrymlivali tam našych kandydataŭ. Dyk voś adno z adkryćciaŭ hetaj kampanii: kali raniej Minsk byŭ samym pratestnym horadam Biełarusi, to zaraz pratestnymi možna nazvać rehijony. Vidavočna, heta adbyłosia tamu, što ekanamičny kryzis tam adčuvajecca najbolš vostra, i ŭ ludziej užo nie chapaje zapasu tryvałaści.

«Zachad vymušany vybirać pamiž demakratyjaj u Biełarusi i niezaležnaściu»

— U hetaj kampanii, jak i ŭvohule apošni hod, apazicyjnyja palityčnyja struktury dziejničajuć va ŭmovach adnosnaj libieralizacyi – pikiety nie razhaniajuć, udzielnikaŭ nie zatrymlivajuć. Pa-vašamu, ci možna čakać, što hetaja tendencyja praciahniecca i paśla vybaraŭ, ci jana «visić na vałasku», i ŭ samoj uładzie jość mocnaja apazicyja hetaj navat miakkaj libieralizacyi.

Hubarevič: Trochu źmianiłasia rytoryka — ale nie mianiajecca sutnaść. Ułada pa-raniejšamu trymaje pad žorstkim kantrolem usie palityčnyja i hramadskija instytuty, niama nijakaha prahresu ŭ halinie svabody słova. Tak, ludziej pierastali chapać i źbivać na vulicach, adnak heta nie aznačaje, što źjaviłasia bolš svabody i mahčymaściaŭ dla daniasieńnia alternatyŭnaj pazicyi.

U ciapierašniaj ułady isnuje mocnaja pryviazka da Rasii, ź inšaha boku – adčuvańnie niebiaśpieki z taho boku. Razam z tym Łukašenka razumieje, što mocnaje i publičnaje addaleńnie ad Rasii tolki pavialičvaje hetuju niebiaśpieku. Badaj, upieršyniu za apošnija hady Łukašenka zrazumieŭ, što pahroza jahonaj uładzie z boku Rasii bolš surjoznaja, čym patencyjnaja niebiaśpieka ad vykanańnia patrabavańniaŭ Zachadu.

— Tym bolš što sam Zachad na fonie hieapalityčnaj karciny pajšoŭ na vidavočnaje źmiakčeńnie svaich patrabavańniaŭ da aficyjnaha Minska.

Hubarevič: Zachad vymušany vybirać pamiž demakratyjaj u Biełarusi i niezaležnaściu Biełarusi. Pry hetym cudoŭna razumiejučy, što kali naša kraina patrapić pad poŭny kantrol režymu Pucina, to pra źmieny i demakratyju možna budzie zabyć. Tamu jany zaraz abirajuć stratehiju padtrymańnia niezaležnaści Biełarusi u spadziavańni, što heta ŭ pierśpiektyvie moža dać i demakratyčnaje raźvićcio.

«Dla režymu vyłučeńnie Taćciany Karatkievič było najmienšym złom»

— Usie daŭno zvyklisia, što ŭ biełaruskaj apazicyi adbyvajecca peŭny «broŭnaŭski ruch» — stvarajucca abjadnańni i kaalicyi, jakija davoli lohka i chutka raspadajucca. U hetym aśpiekcie — nakolki tryvałaja i doŭhaterminovaja vaša pravacentrysckaja kaalicyja, jakaja dziejničaje amal hod i abjadnoŭvaje AHP, BCHD i Ruch «Za svabodu»? I čamu raspałasia vaša papiaredniaja kaalicyja ŭ ramkach kampanii «Narodny refierendum»?

Hubarevič: Lubaja supraca budujecca na niekalkich apiryščach — uzajemny davier, supolnaja praktyčnaja dziejnaść i roŭnaść subjektaŭ u pravie pryniaćcia rašeńniaŭ. Ja vielmi stanoŭča aceńvaju toje, što my rabili ŭ ramkach «Narodnaha refierendumu» — hetyja mety nie hublajuć aktualnaść i siońnia.

Adnak my nie zdoleli damovicca pa klučavym pytańni – jak my pravodzim prezidenckuju kampaniju. Było vidavočna, što słaby i nie viadomy kandydat nie źbiare podpisy. I dla Ruchu «Za Svabodu» pryncypova było nie ŭlapacca ŭ situacyju, kali nam daviadziecca dziakavać za pośpiechi ŭ vybarčaj kampanii vyklučna ŭładam, a nie vybarcam i našym aktyvistam. Tak i adbyłosia. Dla režymu vyłučeńnie Taćciany Karatkievič było najmienšym złom, a dla Ruchu «Za svabodu» było nieprymalnym udzielničać u śpiektakli, dzie roli raśpisanyja nie nami. Naša pazicyja nie była pačuta, i heta faktyčna pryviało da raspadu kampanii «Narodny refierendum».

Kolki praisnuje pravacentrysckaja kaalicyja? Mnie chaciełasia b vieryć, što dastatkova doŭha. Toj kropkaj, da jakoj jana pavinna pracavać supolna – heta pačatak demakratyčnych pieraŭtvareńniaŭ u Biełarusi, pieršyja svabodnyja vybary, na jakija kaalicyja moža pajści adzinym błokam. My abjadnalisia na bazie supolnych kaštoŭnaściej – jeŭrapiejski vybar dla Biełarusi, niezaležnaść, demakratyja, pravy čałavieka, rynkavyja reformy.

— Niekatoryja miarkujuć, što ŭ vybaraŭ jość intryha — ci prapuścić ułada ŭ pałatu paračku kahości słaboha i bieśpierśpiektyŭnaha z apazicyi.

Hubarevič: Intryha była ŭ tym, ci zdolnaja ŭłada vykanać svaje abiacańni i pravieści vybary pa realna demakratyčnych pracedurach. Pa vynikach farmavańnia vybarčych kamisij my bačym, što heta nie tak.

— Kiraŭnik ruchu «Za svabodu» Alaksandar Milinkievič užo nieadnarazova kazaŭ, što pryjšoŭ čas maładych palitykaŭ, što treba sastupać im miesca. Niekatoryja ŭsprymajuć heta tak, što pryjšoŭ čas i zamieny na pasadzie kiraŭnika ruchu «Za svabodu». Kali adbudziecca hetaja źmiena pakaleńniaŭ u Ruchu?

Hubarevič: Alaksandar Milinkievič za ŭvieś čas svajoj dziejnaści zaśviedčyŭ, što jon nie trymajecca za svaje rehalii, kali heta nie viadzie da jednaści i krokaŭ napierad. U prykład možna pryvieści i apošnija prezidenckija vybary, kali Alaksandr Milinkievič admoviŭsia ŭ ich udzielničać, bo ŭbačyŭ, što nie budzie realnaha abjadnańnia, a značyć, i vyniku. U situacyi z Rucham jon adznačaje, što hatovy sastupić miesca staršyni, i daŭno ŭžo addaŭ dosyć šyrokija paŭnamoctvy svajoj kamandzie. U nas bližejšaja spravazdačna-vybarčaja kanfierencyja adbudziecca ŭ kastryčniku, i całkam mahčyma, što ŭžo tam novaja asoba ŭznačalić Ruch «za Svabodu».

— Vy budziecie vyłučacca na staršyniu?

Hubarevič: Tak, ja płanuju heta. U Ruch pryjšli novyja ludzi, ź jakimi ja źviazvaju bližejšyja pierśpiektyvy dla našaj arhanizacyi, ź jakimi my budujem stratehičnyja płany.

Na momant stvareńnia Ruch byŭ strukturaj, aryjentavanaj na kankretnaha lidara – jon stvaraŭsia ŭ 2006 hodzie faktyčna na bazie vybarčaha štabu Alaksandra Milinkieviča. Ale za hety čas Ruch prajšoŭ dosyć hruntoŭnuju evalucyju, i zaraz heta arhanizacyja, jakaja budzie isnavać niezaležna ad taho, chto moža jaje ŭznačalić. My vyznačyli svaje mety, majem stratehiju, i viedajem, kudy my ruchajemsia.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?