Raspaŭsiudžvańnie ŭ Biełarusi pradukcyi ŚMI biez znaka ŭzrostavaj katehoryi zabaraniajecca z 1 lipienia. Takaja infarmacyja raźmieščanaja na sajcie Ministerstva infarmacyi, paviedamlaje BIEŁTA.

Ustupajuć u siłu papraŭki ŭ zakony «Ab srodkach masavaj infarmacyi» i «Ab vydavieckaj spravie ŭ Respublicy Biełaruś» pa pytańniach abarony dziaciej ad infarmacyi, jakaja moža pryčynić škodu ich zdaroŭju i raźvićciu.

«U hetaj suviazi Ministerstva infarmacyi źviartaje ŭvahu ŭsich vydaŭcoŭ i raspaŭsiudžvalnikaŭ drukavanych vydańniaŭ, jurydyčnych asob, na jakija ŭskładzienyja funkcyi redakcyi ŚMI i raspaŭsiudžvalnikaŭ srodkaŭ masavaj infarmacyi, što z 1 lipienia 2017 hoda zabaraniajecca raspaŭsiudžvańnie na terytoryi Biełarusi pradukcyi ŚMI, u tym liku pradukcyi zamiežnych srodkaŭ masavaj infarmacyi, a taksama drukavanych vydańniaŭ, u tym liku vypuščanych za miežami terytoryi Biełarusi, biez znaka ŭzrostavaj katehoryi», — havorycca ŭ paviedamleńni pa vynikach pasiadžeńnia hramadska-kansultatyŭnaha (ekśpiertnaha) savieta pa raźvićci pradprymalnictva 27 červienia, na jakim abmiarkoŭvałasia pytańnie ab ustupleńni ŭ siłu papravak, uniesienych u nazvanyja zakony pa pytańniach abarony dziaciej ad infarmacyi, jakaja moža pryčynić škodu ich zdaroŭju i raźvićciu.

Zakonami vyznačanyja vidy pradukcyi srodkaŭ masavaj infarmacyi i vidy drukavanych vydańniaŭ, raspaŭsiud jakich dapuskajecca biez nadańnia znaka ŭzrostavaj katehoryi. Da takich naležać u śfiery masavaj infarmacyi tele- i radyjopieradačy, jakija tranślujucca ŭ žyvym efiry; tele- i radyjopieradačy infarmacyjna-analityčnaha, infarmacyjnaha, kulturna-aśvietnaha, spartovaha i duchoŭna-aśvietnickaha charaktaru; zamiežnyja tele- i radyjoprahramy, jakija raspaŭsiudžvajucca na terytoryi Biełarusi bieź źmianieńnia formy abo źmiestu; drukavanyja ŚMI, jakija śpiecyjalizujucca na raspaŭsiudzie infarmacyi ahulnapalityčnaha, navukovaha, narmatyŭnaha vytvorča-praktyčnaha, masava-palityčnaha, aficyjnaha, duchoŭna-aśvietnaha, daviedačnaha, kulturna-aśvietnaha, refieratyŭnaha i statystyčnaha charaktaru; infarmacyjnyja paviedamleńni i (abo) materyjały, jakija raspaŭsiudžvajucca praź internet.

U śfiery drukavanych vydańniaŭ da takich naležać viedamasnyja drukavanyja vydańni; drukavanyja vydańni, jakija majuć značnuju histaryčnuju, mastackuju i (abo) inšuju kaštoŭnaść dla hramadstva; drukavanyja vydańni aficyjnaha, navukovaha, vytvorča-praktyčnaha, masava-palityčnaha, infarmacyjnaha, duchoŭna-aśvietnickaha i rekłamnaha charaktaru, a taksama navučalnyja vydańni, aficyjna zaćvierdžanyja abo dapuščanyja ŭ jakaści adpaviednaha vidu vučebnaha vydańnia Ministerstvam adukacyi.

Akramia taho, nie padlahajuć markiroŭcy drukavanyja ŚMI i drukavanyja vydańni, vypuščanyja ŭ śviet da ŭstupleńnia ŭ siłu zakona (1 lipienia 2017 hoda).

Markiroŭku pradukcyi ŚMI i drukavanych vydańniaŭ, vyrablenych u Biełarusi, abaviazanyja ažyćciaŭlać jurydyčnyja asoby, na jakija ŭskładzienyja funkcyi redakcyi srodkaŭ masavaj infarmacyi, i vydaŭcy drukavanych vydańniaŭ.

Dla raspaŭsiudžvańnia na terytoryi krainy pradukcyi zamiežnych drukavanych ŚMI, a taksama drukavanych vydańniaŭ, vypuščanych za miežami respubliki, jakija nie majuć znaka ŭzrostavaj katehoryi, raspaŭsiudžvalniki hetaj pradukcyi majuć prava samastojna nadać joj taki znak.

Infarmacyjnaj pradukcyi dajucca takija znaki ŭzrostavaj katehoryi, jak «0+» — biez uzrostavych abmiežavańniaŭ (univiersalnaja); «6+» — pryznačana dla asob, jakija dasiahnuli 6 hadoŭ; «12+» — pryznačana dla asob, jakija dasiahnuli 12 hadoŭ; «16+» — pryznačana dla asob, jakija dasiahnuli 16 hadoŭ; «18+» — pryznačana dla asob, jakija dasiahnuli 18 hadoŭ.

Paradak nadańnia znaka ŭzrostavaj katehoryi i kryteryi vyznačeńnia uzrostavaj katehoryi dziaciej, siarod jakich dapuskajecca raspaŭsiudžvańnie infarmacyjnaj pradukcyi, vyznačajucca pastanovaj Savieta Ministraŭ ad 25 kastryčnika 2016 h. №871.

Paradak prysvajeńnia infarmacyjnaj pradukcyi znaka ŭzrostavaj katehoryi zaležyć ad jaje vidu.

Dla infarmacyjnych resursaŭ, raźmieščanych u internecie, zakanadaŭstvam praduhledžany dobraachvotny paradak ich markiroŭki. Kali ŭładalnikam infarmacyjnaha resursu budzie pryniataje rašeńnie pramarkiravać svoj sajt, to znak uzrostavaj katehoryi pavinien być raźmieščany na hałoŭnaj staroncy abo ŭ inšym zručnym dla ahladu miescy sajta, być vyrazna adroznym i jasna bačnym. Pry hetym jon pavinien adpaviadać samaj starejšaj uzrostavaj katehoryi infarmacyjnaha paviedamleńnia i (abo) materyjału, jaki raspaŭsiudžvajecca na dadzienym infarmacyjnym resursie.

Što tyčycca techničnych abmiežavańniaŭ dostupu dziaciej da sajtaŭ, jakija ŭtrymlivajuć infarmacyju, što moža pryčynić škodu ich zdaroŭju i raźvićciu, to takija abmiežavańni ŭ vyhladzie administracyjnych, arhanizacyjnych mier, prahramna-aparatnych i prahramnych srodkaŭ, jakija dazvalajuć nie dapuskać raspaŭsiudžvańnia siarod dziaciej takoj infarmacyi, abaviazanyja ŭžyvać ŭłaśniki kampjutarnych kłubaŭ, internet-kafe, inšych miescaŭ, u jakich zabiaśpiečvajecca kalektyŭny dostup karystalnikaŭ da internetu, ustanovy adukacyi.

Akramia taho, zabiaśpiečyć abaronu dziaciej ad infarmacyi mohuć i baćki (apiekuny, papiačycieli), zaklučyŭšy z pastaŭščykami internet-pasłuh damovy na akazańnie pasłuh pa abmiežavańni dostupu da infarmacyi ŭ Suśvietnaj sietcy albo šlacham prymianieńnia arhanizacyjnych mier, prahramna-aparatnych i prahramnych srodkaŭ.

Niahledziačy na toje, što dla ŭładalnika internet-resursu markiroŭka źjaŭlajecca pravam, a nie abaviazkam, najaŭnaść dobraj voli ŭładalnikaŭ na ažyćciaŭleńnie markiroŭki ŭsich sajtaŭ, jakija znachodziacca ŭ nacyjanalnym siehmiencie internetu, budzie pazityŭna ŭspryniataje ŭ hramadstvie, adznačajecca ŭ paviedamleńni: «Miarkujem, što dobrasumlennyja ŭładalniki infarmacyjnych resursaŭ sami pavinny być zacikaŭlenyja ŭ aharodžy dziaciej ad infarmacyi, jakaja moža pryčynić škodu ich zdaroŭju i raźvićciu».

Zakony «Ab srodkach masavaj infarmacyi» i «Ab vydavieckaj spravie ŭ Respublicy Biełaruś» taksama dapoŭnienyja normami, jakija praduhledžvajuć adkaznaść za nievykanańnie patrabavańniaŭ pa markiroŭcy pradukcyi: u vyhladzie piśmovaha papiaredžańnia dla redakcyj ŚMI i raspaŭsiudžvalnikaŭ pradukcyi zamiežnych ŚMI; u vyhladzie prypynieńnia dziejańnia paśviedčańnia ab dziaržaŭnaj rehistracyi dla vydaŭcoŭ i raspaŭsiudžvalnikaŭ drukavanych vydańniaŭ.

Dla kaardynacyi dziejnaści, nakiravanaj na abaronu dziaciej ad infarmacyi, što nanosić škodu ich zdaroŭju i raźvićciu, adnačasova z ustupleńniem ŭ siłu navacyj pačnie svaju pracu i hramadska-kansultatyŭny saviet pa abaronie dziaciej ad infarmacyi, što nanosić škodu ich zdaroŭju i raźvićciu, uznačaleny ministram infarmacyi Lilijaj Ananič.

Pryznačeńnie markiroŭki pradukcyi zaklučajecca ŭ papiaredžańni baćkoŭ i inšych asob, adkaznych za vychavańnie dziaciej, ab źmieście infarmacyjnaj pradukcyi i mahčymym jaje niehatyŭnym uździejańni na dziaciej. U svaju čarhu hetyja asoby abaviazanyja navučyć dziaciej pravilna ŭsprymać i aceńvać infarmacyju, a taksama pryniać usie mahčymyja miery pa admiežavańni dziciaci ad infarmacyi, jakaja moža nanieści škodu jaho zdaroŭju i raźvićciu. Formu i sposaby realizacyi takich abmiežavańniaŭ baćki vybirajuć samastojna.

Realizacyja pryniatych papravak u zakanadaŭstva dazvolić sfarmavać pravilnaje staŭleńnie hramadstva da dadzienaj prablematyki i hadavać zdarovaje maładoje pakaleńnie, padkreślivajecca ŭ paviedamleńni pa vynikach pasiadžeńnia ekśpiertnaha savieta.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна