Festyval performansu «Navinki-2008»

Festyval performansu «Navinki-2008»

Festyval performansu «Navinki-2008», što pačaŭsia 29 žniŭnia ŭ Pałacy Mastactvaŭ i zakončyŭsia 1 vieraśnia na voziery Viača, paradavaŭ usich. Piša Pavał Kaściukievič.

Pa-pieršaje, vielmi ŭściešyŭsia biełaruski handal. Pavodle samych ścipłych padlikaŭ, dla svajho performansu ńju-jorkaviec Tomas Styvensan (jon sšyvaŭ nitkaj viarovačnyja leski z cukierak) kupiŭ jak najmieniej 15 kh karamelek.

Nie raŭnujučy jak u tym anekdocie pra viaskovaha dziadźku, jaki trapiŭ na teatralnaje pradstaŭleńnie i na pytańnie dački, što jamu spadabałasia najbolš, adkazaŭ: «Kaniečnie, samy kaniec kali vydavali palitony — ja ŭziaŭ sabie try», biełaruskija performery Dźmitry i Taciana Majbarada taksama vyrašyli investavać u svajho hledača.

Jany pašychtavali publiku ŭ siaredzinu zali, razuli jaje i skłali ŭvieś abutak u kupy. Potym, pa nievialikim časie, vidać, dla pryliku, zrabiŭšy niekalki ruchaŭ, razdali abutak nazad. Hetkim paradkam peŭnaja častka publiki atrymała naviejšyja madeli čaravikoŭ za tyja, u jakich jany pryjšła na festyval.
Hetak było nahladna daviedziena, što performans – heta mastactva, jakoje naradžajecca tut i ciapier, i razmyvaje miežy pamiž hledačom i vystupoŭcam, stvaraje ščyraje, niepadrobnaje supieryžyvańnie da inšych. Asabliva da tych, chto zamiest svaich naviutkich čaravikoŭ atrymaŭ padziortyja atopki.
Akramia performansu niejmaviernaj ščodraści, publicy asabliva prypaŭ da dušy vystup anhielca Nejła Džeferyza. Tut źniaŭpraŭdzilisia ŭsie zakidy, maŭlaŭ, što performans daloki ad narodu. Vystup anhielca byŭ blizki i zrazumieły našamu hledaču.
Śpiarša anhielec vynies u zalu vializnuju zapeckanuju pabiełkaj tumbu (niajnakš skradzienuju z prylehłaha budaŭničaha abjektu), u jakoj lažali blašanki ź pivam i byŭ zapchnuty pahnuty darožny znak. Potym, biezupynku nalivajučy piva ź blašanki ŭ zahadzia prychopleny kufal, upeckany ŭ pabiełku anhielec, raznosiačy pach śviežaraźlitaha piva, chadziŭ pa kole i pakrysie niščyŭ svaje zapasy chmielu. Hetak Nejł, zhodna z pryncypami razmyvańnia miežaŭ pamiž performansam i łajfam, naradziŭ u publiki nieŭtajmavanaje žadańnie učynić niešta padobnaje ŭ letnim «vieciarku» nasuprać Pałacu Mastactvaŭ. Ale hety akt byŭ pierarvany jaho biełaruskimi kalehami -- zamiest čatyroch zaplanavanych na kružlańni pa pakutach, hadzin anhielec chadziŭ usiaho tolki adnu. Kalehi, vidać, byli dobra abaznanyja, kudy moža zavieści maładziona toje chadžeńnie pa zavarožanym kole.

Paśla vystupu pachniuča-bieły Nejł pryznaŭsia, što čerpaŭ natchnieńnie z pavodzinaŭ futbolnych fenaŭ z uskrainy jaho rodnaha Mančesteru.

Ale bolš za ŭsich festyval prypaŭ da serca vypadkovym minakam, jakija praz akvaryjumnyja vokny Pałacu mastactvaŭ mahli bačyć feeryčnaje i treba pryznacca redkaje dla našych šyrotaŭ vidovišča: u atačeńni sotni zachoplenych hledačoŭ na siaredzinu zali vyjšaŭ ja

ponski perfomer Sedžy Šymoda i, intelihientna skinuŭšy štany i spodniaje, u pracoŭnym niehliže karaskaŭsia na draŭlany stoł.

Ale navat vypadkovyja minaki vyhladali darečna na hetym śviacie nie prychavanaha ničym mastactva.

Kali adzin ź ich, dosyć užo stary dziadula, zaskočyŭ na ahieńčyk, a jaho hustyja brovy daleźli ad ubačanaha da samaha pikiejnaha beretu, jon davoli-taki praŭdapadobna zavieraščaŭ: «Što heta? Mastactva?? A psichbryhadu vy ŭžo vyklikali???»

Psichbryhadu, kaniečnie, nichto nie vyklikaŭ. Jana b paprostu nie pryjechała. Bo ŭjaŭlajecie zvanok u staličny psichdyspanser: «Alo, heta Navinki? Zvoniać vam z «Navinak» — pryjaždžajcie!»

Da taho ž, całkam vierahodna, što prychod pikiejnych beretaŭ na śviata byŭ vydatna splanavanym pazakonkursnym vystupam. Bo padčas vystupu japonca napał perfomanskich žarściaŭ dasiahnuŭ takoha ŭzroŭniu, što mahło adbycca što zaŭhodna. Nichto i vokam nie mirhnuŭ, kali b Sedžy Šymoda apranuŭsia, vietliva raskłaniaŭsia, dastaŭ z kišeni nož i zrabiŭ by sabie naastatak perfomans z charakiry.

Darečy, na nastupny dzień, paśla zdačy materyjału, niekatoryja siabry Redakcyi «NN» bačyli zhadanaha vyšej anhielskaha perfomera ź blašankami piva «Bałtyka» ŭ rajonie vulicy Pietrusia Broŭki. Tamu kali vam na mienskich praspektach sustreniecca ŭvedzhany pivam i pabiełkaj inšaziemiec, nie biantežciesia, budźcie łaskavyja adkažycie jamu na pytańnie «Where is Navinki?». Heta mastactva perfomansu, jakoje nia viedaje miežaŭ, vyjšła ŭ masy.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0