U Viciebsku zatrymali dvuch pradstaŭnikoŭ kryminalitetu rehijona, paviedamiŭ karespandentu BiełTA načalnik adździeła pa baraćbie z arhanizavanaj złačynnaściu 7-ha ŭpraŭleńnia (pa Viciebskaj vobłaści) HUBAZiK MUS Rusłan Bajazitaŭ. Zatrymańni pravodzilisia 5 i 9 krasavika pry siłavoj padtrymcy AMAPu.

Tak, 5 krasavika byŭ zatrymany nieadnarazova sudzimy žychar abłasnoha centra 1965 hoda naradžeńnia, jaki ŭ kryminalnym asiarodździ pazicyjanavaŭ siabie jak «smatračy za Viciebskam». Viadoma, što ŭ dzień zatrymańnia jon padbuchtorvaŭ dvuch hramadzian da dačy chabaru słužbovym asobam prakuratury i suda Viciebska. Suma ŭ $4,5 tys. i BR600 pavinna była dapamahčy vyrašyć pytańnie pa źmienie miery strymańnia i pryznačeńni pakarańnia, nie źviazanaha z pazbaŭleńniem voli, u dačynieńni da abvinavačanaha, jaki znachodzicca ŭ SIZA Viciebska. Zatrymanamu ŭdałosia zavałodać častkaj hetych hrošaj.

6 krasavika ŭ dačynieńni da viciebčuka zaviedziena dźvie kryminalnyja spravy: pa č.5 art.16, č.2 art. 431 KK (padbuchtorvańnie da dačy chabaru ŭ bujnym pamiery) i č.1 art.14, č.3 art.209 KK (machlarstva ŭ bujnym pamiery). Sankcyi nazvanych artykułaŭ praduhledžvajuć pakaranńnie ŭ vyhladzie pazbaŭleńnia voli terminam da 7 hadoŭ z kanfiskacyjaj majomaści. Abvinavačany źniavoleny i źmieščany ŭ SIZA Viciebska.

Pa najaŭnaj infarmacyi, heta nie adzinkavy vypadak padbuchtorvańnia da dačy chabaraŭ i machlarstvaŭ ź jaho boku. Rusłan Bajazitaŭ rastłumačyŭ, što zatrymany źjaŭlajecca pradstaŭnikom kryminalitetu staroj farmacyi, maje šyrokija suviazi siarod kryminalnych aŭtarytetaŭ na postsavieckaj prastory.

Fota UUS Viciebskaha abłvykankama

Fota UUS Viciebskaha abłvykankama

Druhi zatrymany (na fota) — biespracoŭny raniej sudzimy viciabčuk 1976 hoda naradžeńnia. Jon z 2016 pa śniežań 2017 hoda praz machlarstva zavałodaŭ bujnoj sumaj hrošaj miascovaha žychara. Abvinavačany padachvociŭsia «akazać sadziejničańnie» ŭ viartańni hrošaj daŭžnika, vykarystoŭvajučy svoj ŭjaŭny aŭtarytet u kryminalnych kołach. Hrašovyja srodki daŭžnik staŭ viartać, ale da kredytora jany tak i nie dajšli. U vyniku daŭžnik vymušany byŭ źviarnucca va ŭpraŭleńnie pa baraćbie z arhanizavanaj złačynnaściu. Akramia taho, šlacham vymahalnictva pad pahrozaj prymianieńnia hvałtu i z prymianieńniem hvałtu prymušaŭ paciarpiełaha apłačvać kredyt u pamiery bolš za Br2 tys., aformleny na inšuju asobu. Hrošy pieraličvalisia na bankaŭskuju kartku padazravanaha, byli i najaŭnyja płaciažy — štomiesiac jon atrymlivaŭ ad achviary $150, u tym liku za tak zvanaje kryminalnaje zastupnictva.

Viciebskim HASK 9 i 11 krasavika ŭ dačynieńni da zatrymanaha raspačaty kryminalnyja spravy pa č.3 art.209 (machlarstva ŭ bujnym pamiery), č.2 art. 208 KK (vymahalnictva z pahrozaj prymianieńnia hvałtu i ŭžyvańniem hvałtu). Sankcyi nazvanych artykułaŭ praduhledžvajuć pakarańnie ŭ vyhladzie pazbaŭleńnia voli terminam da 10 hadoŭ z kanfiskacyjaj majomaści. Abvinavačany aryštavany i źmieščany ŭ SIZA Viciebska. Pravaachoŭniki praviarajuć infarmacyju ab ździajśnieńni im anałahičnych złačynstvaŭ raniej. Hramadzianie, paciarpiełyja ad supraćpraŭnaj dziejnaści mužčyny, mohuć paviedamić infarmacyju pa telefonach 8 (029) 714 44 25, 8 (0212) 66 50 44, 67 48 76 abo 8 (033) 399 80 44.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0