U ich padrabiazna raśpisana, jak treba dziejničać, kali chto-niebudź sa svajakoŭ pamior doma abo ŭ balnicy. Praŭda, usie rekamiendacyi pačynajucca sa słoŭ «Patelefanujcie pa numary…, dalej pakazany numar sotavaha telefona. Taksama va ŭlotcy jość karysnyja parady nakštałt takoj: «Nie rekamiendujem źviazvacca z ahientami, jakija čakajuć vas kala morha».

Buklet vyhladaje jak rassyłka ad dziaržaŭnaj arhanizacyi. U dyzajnie vykarystany kolery dziaržaŭnaha ściaha; na vokładcy — Trajeckaje pradmieście; ŭnutry parada ŭ vypadku čaho telefanavać u milicyju. Dy i nazva rekłamavanaj kampanii — «Haradskaja Rytualnaja Słužba» — schilaje da taho, kab pryniać jaje za dziaržaŭnuju.

Jak udałosia daviedacca Jeŭraradyjo, TAA «Haradskaja Rytualnaja Słužba» zarehistravana ŭ lutym 2019 hoda. Heta novy hulec na biełaruskim rynku pachavalnych pasłuh. I astatnim jon vielmi nie padabajecca.

Za novaj słužbaj staić rasijski kapitał?

«Pa-pieršaje, niama nijakaj haradskoj rytualnaj słužby. Jany pryjechali z Rasii i sprabujuć zachapić całkam rynak, nazyvajučy siabie tak. A dziaržaŭnaja arhanizacyja ŭ nas tolki adna — Śpieckambinat KBA na Alšeŭskaha, — aburajecca dyrektar kampanii «Rytuał Biuro» Andrej. — Raskidvać dadzienyja ŭlotki ŭ paštovyja skryni žyvym ludziam — vierch nieprafiesijanalizmu. U dadatak jany spamiać kolkaściu svaich sajtaŭ, pierabivajučy zdarovuju kankurencyju. Heta absalutna niesumlenna».

Andrej raskazvaje, što adrazu niekalki rytualnych biuro rychtujuć listy ŭ Ministerstva antymanapolnaha rehulavańnia i handlu — indyvidualnyja i adzin kalektyŭny zvarot. «Kali hetym ludziam možna tak rabić, pryjeduć inšyja, jakija taksama buduć raskidvać ulotki, — kaža jon. — U vyniku ŭ paštovaj skryni bolšaść ulotak budzie nie ad supiermarkietaŭ, a ad pachavalnych słužbaŭ. Dumaju, heta niadobra».

Hienieralny dyrektar pachavalnaha biuro Memento Mori Dźmitryj taksama raskazvaje Jeŭraradyjo, što za «Haradskoj Rytualnaj Słužbaj», jakaja adkryłasia ŭ Minsku, staić rasijski kapitał:

«Heta 25-hadovy hramadzianin Rasijskaj Fiederacyi, u jakoha zamožnyja baćki. Jany dali jamu hrošaj na raźvićcio biźniesu i skazali: voś, jedź u Minsk, zabaŭlajsia. Ale nijakaha ŭjaŭleńnia pra toje, jak u nas pracujuć rytualnyja pasłuhi, jon nie maje. Pryjechaŭ siudy, adkryŭ kramu, układvaje hrošy ŭ takuju ​​svojeasablivuju rekłamu. A arhanizacyjaj pachavańnia zajmajucca rytualnyja ahienty — za 20 % ad koštu zakazu. Katafałk i hruzčykaŭ arandujuć u inšych pryvatnych arhanizacyj, jakija daŭno ŭ hetaj śfiery. A sami vystupajuć u jakaści pasiarednikaŭ».

Dźmitryj čakaje adkazu na svoj zvarot u MARH. Kali sankcyj u dačynieńni da «Haradskoj Rytualnaj Słužby» nie budzie, jon maje namier uziać na ŭzbrajeńnie padobnyja markietynhavyja pryjomy: rassyłku pa paštovych skryniach, afarmleńnie ŭ kolerach dziaržaŭnaha ściaha i h. d.

«Ničoha bolš u hałavu nie pryjšło, jak dadać «Haradskaja»

Jeŭraradyjo źviazałasia z zasnavalnikam TAA «Haradskaja Rytualnaja Słužba» Jaŭhienam Kazłovym. Jon raskazaŭ, što źjaŭlajecca hramadzianinam Biełarusi. Pavodle jaho słoŭ, niekalki hadoŭ kampanija pracavała ŭ Barysavie. Zatym śpiecyjalisty nabyli vopyt u Jeŭropie i Rasii i vyrašyli ŭžyć jaho ŭ Minsku.

«Što datyčycca Rasii — heta čutki. My sutykajemsia z napadkami, tamu što vyjšli na rynak z realna dobrymi namierami. Zvanki z abureńniem z nahody bukletaŭ pastupajuć da nas u asnoŭnym ad kankurentaŭ. Ludzi navat nie znachodziać času paprasić u kaho-niebudź telefon, telefanujuć sa svaich numaroŭ, my prabivali praz Google. Čamu? Dy tamu što jany siadziać na adnym i tym ža miescy i nie chočuć pracavać prazrysta.

My pryjšli na rynak z novym praduktam. U nas raspracavana płatforma, jakaja vyklučaje padman klijenta jak taki. Usie košty fiksavanyja. Raspracavana sistema, jakaja nakiroŭvaje da čałavieka, jaki źviarnuŭsia pa dapamohu, najbližejšaha našaha supracoŭnika. Nas užo zakryvali, nam admovili ŭ arendzie pamiaškańnia. Nas pierakryvajuć usimi mahčymymi mietadami. Pakul nie atrymlivajecca, tamu što ŭ nas usio maksimalna adkryta».

Buklety, jakija minčanie znachodziać u paštovych skryniach, Jaŭhien nazyvaje infarmacyjnymi. Jon nie ličyć, što ź ich dapamohaj naviazvajucca jakija-niebudź pasłuhi: «Heta nie rekłama. U rekłamie było b: «Kupi try truny pa canie dźviuch». Čałaviek maje prava nam patelefanavać i atrymać kansultacyju. U nas pracuje kruhłasutačnaja dyśpietčarskaja. Kali čałaviek źviartajecca pa telefon mohiłak, morha, inšaj nieabchodnaj instancyi, jon jaho atrymlivaje absalutna biaspłatna. Taksama pakazany naš sajt — dla aznajamleńnia. Čałaviek maje prava vybirać, źviartacca da nas ci nie. Heta sprava kožnaha».​

Jość tłumačeńnie i vybaru dla kampanii nazvy sa słovam «haradskaja», i vykarystańnia ŭ bukletach koleraŭ dziaržaŭnaha ściaha:

«U Barysavie my nazyvalisia i pracavali bolš za piać hadoŭ prosta jak «Rytualnaja słužba». Adpaviedna, kali my źviarnulisia pa novuju nazvu, ničoha bolš u hałavu nie pryjšło, jak dadać «Haradskaja». Hetaha słova ni ŭ jakim kłasifikatary abmiežavańniaŭ niama. Što datyčycca koleraŭ u afarmleńni ŭlotak i sajta, my ŭkładvajemsia ŭ markietynh — u toje, u što nichto nikoli nie ŭkładvaŭsia ŭ Biełarusi. My stavim zadaču, dalej pracujuć markietołahi. Moža, u kaho-niebudź štości pieraklikajecca, ale heta prosta afarmleńnie».

Dyrektar Śpieckambinata KBA vielmi niezadavoleny: «Nie viedaju, što rabić dalej. Treba pryciahnuć ich»

Jaŭhien kaža, što sprabuje vybudavać adnosiny sa Śpieckambinatam KBA — dziaržaŭnaj słužbaj na rynku rytualnych pasłuh. Dla dyrektara pradpryjemstva hatovaja prezientacyja: «My hatovyja prapanavać vyjści na novy ŭzrovień. Ja pryviazu jamu prapanovu stvaryć centralnuju dyśpietčarskuju słužbu. Heta dazvolić zrabić rynak biełym i maksimalna adkrytym, kab možna było zakazvać kremacyju, pachavańni pa fiksavanych cenach. Vyvieści udzielnikaŭ rynku ŭ adkrytaje pravavoje pole i bačyć, chto i kolki akazvaje pachavańniaŭ i ŭ jakoj miery. Prezientacyja ŭ nas hatovaja. Nakolki nas pačujuć — heta pytańnie inšaje».

Adnak dyrektar KUP «Śpieckambinat KBA» Mikałaj Rakievič pakul što nie ŭ zachapleńni ad novych susiedziaŭ pa rynku. Buklety «Haradskoj Rytualnaj Słužby» trapili i ŭ paštovyja skryni doma va Uruččy, dzie žyvie Rakievič. Žychary doma pračytali nazvu kampanii i padumali, što rekłamu raskidvaje Śpieckambinat KBA!

«Da mianie susiedzi prychodziać i pytajucca: što vy robicie? Ludzi aburanyja. Navošta im nahadvajuć pra hora, ź jakim jany nie dumajuć sutykacca? Nie viedaju, što rabić dalej. Treba pryciahnuć ich ci što… Dla mianie heta vielmi surjoznaje pytańnie, — raskazvaje Jeŭraradyjo Mikałaj Rakievič. — Da nas pryjšło piać ci šeść skarhaŭ, dzie ludzi aburajucca hetymi ŭlotkami. Ja im kažu, što heta nie maje. Jany amal va ŭsie paštovyja skryni pa ŭsim Minsku raskidvajuć hetyja abjavy».

Mikałaj Rakievič źviartaŭsia z pretenzijaj u Minharvykankam: maŭlaŭ, čamu zarehistravali firmu, jakaja svajoj nazvaj uvodzić ludziej u zman? Adnak u jurydyčnym adździele tolki raźviali rukami: padavajcie ŭ sud. «Ja paraiŭsia ź jurystam — jon kaža, što marna padavać u sud. Tut u pryncypie jany ničoha nie parušyli», — pryznaje dyrektar Śpieckambinat KBA.

Dziejnaść TAA «Haradskija Rytualnyja Pasłuhi» lažyć u kampietencyi pieršaha namieśnika ministra MARH Artura Karpoviča. U razmovie ź Jeŭraradyjo jon paabiacaŭ vyvučyć temu i va ŭsim razabracca.

«Haradskaja Rytualnaja Słužba» ŭ Minsku ci «Maskoŭskaja haradskaja rytualnaja słužba»?

Numary kankurentaŭ Jaŭhien Kazłoŭ prabivaje praz Google. My vyrašyli prabić pa internecie danyja samoha Jaŭhiena Kazłova. Partret rytualnaha ahienta z takim imiem raźmieščany na sajcie «Maskoŭskaj haradskoj rytualnaj słužby» (ritual.ru), jaki padobny na sajt «Haradskoj Rytualnaj Słužby» (ritual.by) nie tolki nazvaj i URL, ale i dyzajnam.

Pa stanie na sakavik 2018 hoda «Maskoŭskaja haradskaja rytualnaja słužba» kantralavała 25 % pracentaŭ rynku rytualnych pasłuh u stalicy Rasii. Ritual.ru navat zaśviaciŭsia ŭ «rytualnym» antykarupcyjnym rasśledavańni žurnalista «Mieduzy» Ivana Hałunova. Ab hetaj arhanizacyi tam napisana, u pryvatnaści, nastupnaje: «U pačatku 2015 hoda dyrektaram «Rytuała» byŭ pryznačany staršy opierupaŭnavažany Hałoŭnaha ŭpraŭleńnia pa supraćdziejańni karupcyi i ekanamičnaj biaśpiecy MUS Rasii Arciom Jakimaŭ, jaki zajaviŭ, što jaho zadača — ačyścić halinu ad kryminału».

Pryblizna z takim ža miesiedžam — zrabić rynak rytualnych pasłuh adkrytym i prazrystym — vychodzić na minski rynak zasnavalnik TAA «Haradskaja Rytualnaja Słužba» Jaŭhien Kazłoŭ.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?