Alaksandr Łukašenka 20 žniŭnia na naradzie pa pytańniach jakaści raboty pravaachoŭnych orhanaŭ pry vyjaŭleńni i rasśledavańni złačynstvaŭ abvinavaciŭ siłavikoŭ u falsifikacyi złačynstvaŭ, źviazanych z narkotykami.

U 2018—2019 hadach vyjaŭleny złoŭžyvańni pa linii baraćby ź niezakonnym abarotam narkatyčnych srodkaŭ, adznačałasia nacelenaść padraździaleńniaŭ orhanaŭ unutranych spraŭ pa hetym kirunku na vyjaŭleńnie jak maha bolšaj kolkaści złačynstvaŭ.

«Kolkasny aśpiekt zamiest sistemnaj baraćby z narkahandlem, ustanaŭleńnia kanałaŭ pastavak i raspaŭsiudžvańnia ŭ krainie bujnych partyj narkotykaŭ. Viadoma, praściej za ŭsio złavić niejkaha bamža z narkotykami, a toje jašče i padkinuć hetyja narkotyki niepažadanym i adznačyć hetuju baraćbu. Kamu heta treba?» — zadaŭ rytaryčnaje pytańnie Alaksandr Łukašenka.

Pavodle jaho słoŭ, u jakaści parušeńniaŭ fiksavałasia daviadzieńnie płanavych zadańniaŭ pa spynieńni nieabchodnaj kolkaści złačynstvaŭ, što pryvodziła da masavych zatrymańniaŭ spažyŭcoŭ narkotykaŭ i kurjeraŭ (zakładčykaŭ). «Źbirańnie epizodaŭ, praciahłaje nazirańnie, fiksacyja faktaŭ, zatrymańnie spažyŭcoŭ pa adnym pry vychadzie ź miescaŭ sumiesnaha ŭžyvańnia i inšaje. A taksama pravakacyi, u tym liku z udziełam svaich krynic, pa schileńni hramadzian da nabyćcia i ŭžyvańnia narkotykaŭ. Asabisty ŭdzieł u niezakonnym abarocie», — raskazaŭ Łukašenka.

Jon adznačyŭ, što hetyja niedachopy byli raniej vykryty ŭ vyniku kompleksnaj pravierki, adnak i ŭ 2019 hodzie anałahičnyja parušeńni zafiksavany, u tym liku ŭ Aršanskim rajonnym upraŭleńni ŭnutranych spraŭ.

«Źjaŭlajecca niedastatkova efiektyŭnaj sistema acenki dziejnaści i śledčych padraździaleńniaŭ Śledčaha kamiteta. U pryvatnaści, rabota śledčaha aceńvajecca pa kolkaści rasśledavanych kryminalnych spraŭ, u suviazi z čym u 2017—2019 hadach vyjaŭlalisia fakty daviadzieńnia kiraŭnikami terytaryjalnych padraździaleńniaŭ Śledčaha kamiteta patrabavańniaŭ pa minimalnych pakazčykach. U tym liku kolkaść śledčych dziejańniaŭ u dzień, jakija nie zaŭsiody adpaviadali realnaj nieabchodnaści. U svaju čarhu daviadzieńnie zavyšanych pakazčykaŭ nie tolki sadziejničała źnižeńniu jakaści rasśledavańnia, ale i vymušała śledčych uchilacca ad pryniaćcia da viadzieńnia składanych i šmatepizodnych spraŭ, zaviaršyć jakija ŭ najkaraciejšy termin nie ŭjaŭlałasia mahčymym», — zajaviŭ Alaksandr Łukašenka.

Pavodle źviestak KDB, fakty hrubych parušeńniaŭ adznačajucca nie tolki ŭ rabocie apieratyŭnych i śledčych padraździaleńniaŭ. Pastupaje infarmacyja, što i supracoŭniki Dziaržaŭnaha kamiteta sudovych ekśpiertyz u čas vyjezdu na miesca zdareńniaŭ z metaj vykanańnia płanavych statystyčnych pakazčykaŭ pa ŭziaćci maksimalnaj kolkaści śladoŭ biaruć ślady, jakija nie majuć značeńnia, a taksama faktyčna falsifikujuć ślady ŭčynieńnia złačynstvaŭ.

«U zatrymanych asob adbirajuć uzory, u tym liku pakinutyja imi ŭžo pry praviadzieńni pracesualnych dziejańniaŭ, a zatym jany nanosiacca na ŭziatyja pradmiety i rečy, što ŭ dalejšym pry ekśpiertnym daśledavańni takich abjektaŭ «dakazvaje» ŭčynieńnie złačynstva zahadzia viadomaj asobaj. Pramy padłoh i falsifikacyja! I takim ludziam miesca viedajecie dzie. Takija vypadki vyjaŭleny ŭ rabocie Centralnaha, Frunzienskaha, Maskoŭskaha rajadździełaŭ horada Minska (bačycie, razumnyja ŭ Minsku, navučylisia pracavać), a taksama Mahiloŭskaha i Homielskaha mižrajadździełaŭ», — pryvioŭ fakty kiraŭnik dziaržavy.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0