14 śniežnia ŭ Minsku ŭpieršyniu adbudziecca dabračynny vienski bal u adpaviednaści z ustanoŭlenymi JUNESKA kryterami. Arhanizatarami balu vystupajuć kampanija A1 i Nacyjanalny akademičny teatr imia Janki Kupały. Mierapryjemstva projdzie pad patranatam Pasolstva Aŭstryi ŭ Biełarusi.

«Vienski bal z A1 u Kupałaŭskim» praciahnie tradycyju praviadzieńnia znakamitych vienskich balaŭ u roznych haradach Jeŭropy: ciapier da ich liku dałučycca i Minsk. Impreza stanie adradžeńniem biełaruskich zvyčajaŭ balavańnia i ŭ toj ža čas dapamoža žycharam horada dałučycca da balnych tradycyj Vieny.

Mikałaj Bredzieleŭ.

Mikałaj Bredzieleŭ.

«Kampanija A1 zaŭsiody bačyła svaju misiju ŭ tym, kab naładžvać suviaź pamiž ludźmi — na samych roznych uzroŭniach i ŭ samych roznych sensach: ad vyklučna techničnych aśpiektaŭ da aktyŭnaj mižnarodnaj kulturnaj kamunikacyi. Mienavita tamu my sumiesna z našymi partniorami vyrašyli sioleta pačać tradycyju praviadzieńnia ŭ Minsku dabračynnych vienskich balaŭ. Heta adzin z samych viadomych i samych pryhožych simvałaŭ stalicy Aŭstryi — krainy, jakaja maje asablivaje značeńnie dla našaj kampanii jak častki jeŭrapiejskaha chołdynhu A1 Telekom Austria Group», — adznačyŭ namieśnik hienieralnaha dyrektara kampanii A1 pa ličbavych płatformach i kantencie Anton Bładzik.

Miescam praviadzieńnia balu stanie Nacyjanalny akademičny teatr imia Janki Kupały. Jon byŭ abrany nie vypadkova: budynak, dzie siońnia raźmiaščajecca Kupałaŭski teatr, ładziŭ padobnyja viečaryny jašče 130 hadoŭ tamu. Tamu praviadzieńnie «Vienskaha balu z A1 u Kupałaŭskim» stanie svajho rodu adradžeńniem balnych tradycyj Minska.

Źleva naprava: Pavieł Łatuška, Anton Bładzik i Ałaizija Viorhietter.

Źleva naprava: Pavieł Łatuška, Anton Bładzik i Ałaizija Viorhietter.

«Kupałaŭski teatr hanarycca svajoj historyjaj starejšaha teatra Biełarusi. Sioleta my adznačajem 100-y siezon, i nam vielmi pryjemna, što ŭ čas śviatkavańnia jubileju my možam nie tolki zhadvać daŭnija tradycyi, ale z dapamohaj našych partnioraŭ viarnuć adnu ź ich u rodnyja ścieny», — adznačyŭ hienieralny dyrektar Nacyjanalnaha akademičnaha teatra imia Janki Kupały Pavieł Łatuška.

Tradycyja praviadzieńnia vienskich balaŭ isnavała jašče ŭ pieršaj pałovie XIX stahodździa, kali Viena była stalicaj Aŭstryjskaj, a paśla Aŭstra-Vienhierskaj impieryi i słaviłasia balami pry dvary dynastyi Habsburhaŭ. U sučasnaj historyi vienskija bali na čale ź Vienskim opiernym balem pravodziacca ad 1956 hoda. JUNESKA ŭniesła ich u śpis niemateryjalnaj spadčyny i zafiksavała kryteryi, jakim pavinny adpaviadać bal, kab mieć prava nazyvacca vienskim.

«Biełaruś i Aŭstryju źviazvaje praciahłaje i praduktyŭnaje supracoŭnictva ŭ palitycy, ekanomicy i kultury. Pryjemna, što heta partniorstva isnuje nie tolki ŭ vyhladzie suchich ličbaŭ i statystyki, ale i prajaŭlajecca ŭ vyhladzie takich jaskravych imprez jak bal. I biełarusy, i aŭstryjcy padzialajuć luboŭ da vytančanaha tanca. Balnyja tradycyi našych krain ujaŭlajuć saboj častku šyrokaj i raznastajnaj pan-jeŭrapiejskaj kultury. Spadziajusia, «Vienski bal z A1 u Kupałaŭskim» stanie znakavaj padziejaj u kulturnym kalendary Minska. Bal abjadnaje Biełaruś i Aŭstryju i zapomnicca jaho ŭdzielnikam mnostvam radasnych momantaŭ. Maja zadača jak pasła Aŭstryi ŭ Minsku — dać haściam śviata mahčymaść adčuć unikalnuju atmaśfieru vienskaha balnaha siezona», — adznačyła pasoł Aŭstryi ŭ Biełarusi Ałaizija Viorhietter.

Pasoł Aŭstryi ŭ Biełarusi Ałaizija Viorhietter.

Pasoł Aŭstryi ŭ Biełarusi Ałaizija Viorhietter.

«Vienski bal z A1 u Kupałaŭskim» budzie praviedzieny ŭ adpaviednaści z usimi patrabavańniami JUNESKA: z dapamohaj Pasolstva Aŭstryi ŭ Biełarusi da padrychtoŭki viečara pryciahnuty aŭtarytetnyja aŭstryjskija ekśpierty. Jany akažuć kansultacyjnuju padtrymku i dapamohuć u rašeńni hałoŭnaj zadačy — vyznačeńni i padrychtoŭcy debiutantaŭ: junakoŭ i dziaŭčat, jakim, zhodna tradycyi vienskich balaŭ, naležyć adkryć prahramu masavym vykanańniem pałanezu.

Adna z admietnych rys vienskich balaŭ — ich dabračynny charaktar. Nie stanie vyklučeńniem i «Vienski bal z A1 u Kupałaŭskim»: 50% srodkaŭ ad prodažu kvitkoŭ na jaho pojduć na dapamohu prajektu «SOS-dziciačyja vioski Biełaruś» i jaho padapiečnym — dzieciam, jakija zastalisia biez apieki baćkoŭ ci ryzykujuć stracić jaje praź niespryjalnyja sacyjalnyja faktary.

Kvitki na «Vienski bal z A1 u Kupałaŭskim» pastupiać u prodaž na pačatku listapada. Dakładnuju datu i inšyja naviny padrychtoŭki da balu možna daviedacca na sajtach a1.by, kupalauski.by i bmeia.gv.

Ab prajekcie «SOS-dziciačyja vioski Biełaruś»

Heta niedziaržaŭnaja dabračynnaja arhanizacyja, stvoranaja ŭ 1991 hodzie dla rašeńnia sacyjalna značnych pytańniaŭ u śfiery achovy dziacinstva. Člen Mižnarodnaj arhanizacyi SOS-Kinderdorf International, jakaja dziejničaje ŭ 135 krainach śvietu.

U Biełarusi pracujuć try sacyjalna-piedahahičnyja ŭstanovy adukacyi «SOS-dziciačyja vioski»: u Baraŭlanach, Marjinaj Horcy i Mahilovie. Pieršaja ź ich — «SOS-dziciačaja vioska Baraŭlany» — źjaviłasia ŭ 1995 hodzie pry padtrymcy aŭstryjskich inviestaraŭ. U hetych vioskach siroty zamiest dziciačych damoŭ žyvuć va ŭtulnych katedžach i vychoŭvajucca ŭ SOS-siemjach pa 5-7 čałaviek pad nahladam SOS-mamy. Usiaho ŭ Biełarusi isnuje kala 30 takich siemjaŭ dla amal 300 dziaciej.

U ramkach 100-ha siezona Nacyjanalny akademičny teatr imia Janki Kupały raspačaŭ prajekt «Kupałaŭski adkryvaje serca». Na hety momant kala 300 dziaciej z SOS-dziciačych viosak naviedali niekalki śpiektaklaŭ Kupałaŭskaha teatra.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна