U piatnicu, 15 maja, pa ŭsioj Biełarusi praciahvajucca sudy nad ludźmi, jakija vychodzili na miascovyja akcyi pratestu: u padtrymku ekaaktyvistaŭ Bieraścia («karmleńnie hałuboŭ») i ŭ padtrymku błohiera Siarhieja Cichanoŭskaha, a taksama nad ludźmi, jakija vykazvalisia pra sacyjalnyja prablemy ŭ strymach błohiera Cichanoŭskaha, paviedamlaje «Viasna».

U Oršy asudzili Dźmitryja Ryškieviča za toje, što vykazaŭsia ŭ strymie błohiera Siarhieja Cichanoŭskaha. Supracoŭniki aršanskaj milicyi skłali pratakoł za 18 krasavika. Sud aršanskaha rajona i horada Orša aštrafaŭ aktyvista na 20 bazavych vieličyniaŭ (540 rubloŭ). 

Jak paviedamiŭ pravaabaronca «Viasny» Ihar Kaźmierčak, Dźmitryja Ryškieviča ŭ noč z 14 na 15 maja pratrymali ŭ kabiniecie barańskaha pastarunka biez składańnia pratakołu. Pravaabaronca ličyć takija dziejańni milicyjantaŭ niezakonnymi, tamu buduć abskardžvać ich ź Dźmitryjem Ryškievičam.

U Vilejskim sudzie 15 maja adbyłosia sudovaje pasiadžeńnie pa administracyjnaj spravie Andreja Kaŭzanoviča. Jaho pryznali vinavatym pa artykule 23.34 KaAP (udzieł u niesankcyjanavanym mierapryjemstvie) za toje, što 20 krasavika daŭ intervju błohieru Cichanoŭskamu. Sudździa Borys pakarała Andreja Kaŭzanoviča štrafam 25 bazavych vieličyniaŭ (675 rubloŭ). 

U Minsku pačalisia administracyjnyja pracesy nad prychilnikami Cichanoŭskaha, jakija byli hvałtoŭna zatrymany 6 maja kala handlovaha centru MILE na Dałhinaŭskim trakcie. Nahadajem, tady kala 20 čałaviek pryjechała na stajanku kala HC, kab potym razam zładzić aŭtaprabieh pa MKAD u padtrymku zatrymanaha ŭ toj dzień błohiera. Adnak ažyćciavić naŭmysnaje jany nie paśpieli, bo byli zatrymany. 19 čałaviek dastavili ŭ RUUSy Centralnaha i Pieršamajskaha rajonaŭ, skłali pratakoły za ŭdzieł u niesankcyjanavanym masavym mierapryjemstvie (23.34 KaAP) i za niepadparadkavańnie milicyi (art. 23.4 KaAP) i pozna ŭviečary adpuścili.

Sud Centralnaha rajona Minska 15 maja asudziŭ Alaksandra Achremčuka (zatrymanaha kala Mile) pa dvuch pratakołach (artykuły 23.34 i 23.4 KaAP) ahułam na 45 bazavych vieličyniaŭ (1215 rubloŭ).

Taksama viadoma, što ŭ hetym sudzie byŭ asudžany jašče adzin paplečnik błohiera Siarhieja Cichanoŭskaha Alaksandr (proźvišča vyśviatlajecca). Jaho asudzili na 50 bazavych štrafu (1350 rubloŭ).

Taksama za schod hramadzian kala Mile sud Pieršamajskaha rajona Minska asudziŭ Vitala Hrabienčuka pavodle dvuch administracyjnych artykułaŭ na 50 bazavych štrafu (1350 rubloŭ).

Uładzimira Micina buduć sudzić 20 maja ŭ 10:30 u sudzie Minskaha rajona za toje, što jon niby ŭdzielničaŭ u strymie Cichanoŭskaha i vykazvaŭsia nakont prablemy zachavańnia lesu ŭ Baraŭlanach.

U Mahilovie ŭ 14:00 u sudzie Kastryčnickaha rajona adbyŭsia sud nad aktyvistam Narodnaj hramady Vasilom Kurušynym. Jaho zatrymali 14 maja ŭ druhoj pałovie dnia. Sudździa Puškina pryznała jaho vinavatym pa artykule 23.34 KaAP i asudziła na 7 sutak administracyjnaha aryštu. 

Siońnia ŭ Mahilovie taksama zatrymali siabra Pravaabarončaha centra «Viasna» Alesia Burakova.

U Breście praciahvajuć sudzić praciŭnikaŭ zavoda AKB, jakija kožnuju niadzielu vychodziać na centralnuju płošču horada na akcyju pa «karmleńni hałuboŭ». 15 maja sud aštrafavaŭ aktyvista Juryja Kalko na 30 bazavych vieličyniaŭ (810 rubloŭ). Jaho adpuścili na volu. Da suda jon znachodziŭsia ŭ izalatary. 

Aktyvistu Valeryju Faminskamu pryznačyli sud na 18 maja. Da siońnia jon taksama ŭtrymlivaŭsia ŭ izalatary. U 13:00 jaho vyzvalili, bo skončyŭsia 72-hadzinny termin zatrymańnia.

Taksama siońnia asudzili pravaabaroncu «Viasny» Uładzimira Vialičkina, jaki troje sutak prasiadzieŭ u IČU. Niahledziačy na toje što pravaabaronca ažyćciaŭlaŭ manitorynh mirnych schodaŭ užo druhi raz, jaho aštrafavali. Siońnia — na 30 bazavych vieličyniaŭ (810 rubloŭ). 12 maja Uładzimira Vialičkina sud aštrafavaŭ na 50 bazavych vieličyniaŭ (1350 rubloŭ).

U Lidzie 15 maja byŭ zatrymany aktyvist Alaksiej Barmataŭ. Niekalki dzion tamu, padčas masavych zatrymańniaŭ udzielnikaŭ sustrečy z błohieram Cichanoŭskim u Lidzie, Alaksiej Barmataŭ nie puściŭ milicyju ŭ chatu i zastaŭsia na svabodzie. Tady milicyja prychodziła nibyta pa skarzie susiedziaŭ. Milicyja ŭvieś čas dziažuryła pad chataj aktyvista. Siońnia aktyvist nakiravaŭsia na pracu, ale jaho zatrymali supracoŭniki milicyi.

Vijaleta Majšuk z Homiela paviedamiła 15 maja ŭ 16:20, što supracoŭniki milicyi chočuć zabrać jaje z pracy niby dla składańnia pratakołu za ŭdzieł u homielskaj akcyi 7 maja. Supracoŭniki milicyi ŭsio ž taki zatrymali Vijaletu i advieźli ŭ RAUS Centralnaha rajona h. Homiela. Jak miarkuje pravaabaronca «Viasny» Leanid Sudalenka, vierahodna, da suda ŭ paniadziełak dziaŭčynu zatrymajuć.

Taksama homielskija supracoŭniki milicyi pieraśledujuć Dźmitryja Łukomskaha.

Nahadajem, 7 maja ŭ Homieli akcyja ŭ padtrymku błohiera Siarhieja Cichanoŭskaha skončyłasia zatrymańniami.

Jak paviedamlaje «Biełaruskaja asacyjacyja žurnalistaŭ», 15 maja žurnalistu-fryłansieru z Hłybokaha Źmitru Łupaču patelefanavali ź milicyi i skazali, kab jon siońnia ž javiŭsia ŭ pastarunak dla adbyćcia pakarańnia — 10 sutak administracyjnaha aryštu, pryznačanaha Hłybockim rajonnym sudom 11 maja. Tady paśla sudovaha słuchańnia žurnalist adčuŭ siabie drenna, z budynku suda jaho zabrała chutkaja dapamoha, niekalki dzion jon pravioŭ u reanimacyi. Pavodle sudovaj pastanovy, jakuju Źmitru Łupaču ŭručyli 13 maja, sud zrabiŭ adterminoŭku adbyćcia pakarańnia, pryniaŭšy da ŭvahi paharšeńnie ŭ jaho stanu zdaroŭja.

Uśled za telefanavańniem da Źmitra Łupača pryjechaŭ staršy lejtenant milicyi Šarkaŭščynskaha RAUS Uładzimir Čapulonak i skłaŭ na jaho čarhovy pratakoł pavodle artykuła 22.9 KaAP. Hetym razam padstavaj staŭ siužet na telekanale «Biełsat» pra situacyju z karanavirusam u Šarkaŭščynie. Milicyjant paviedamiŭ, što razhlad spravy pryznačany na 26 maja ŭ 10:00 u Šarkaŭščynskim rajonnym sudzie.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0