Kitaj — druhaja pa vieličyni ekanomika śvietu, jakaja pieraadoleła kałasalny šlach raźvićcia za apošnija 30 hadoŭ. Z 1990 hoda i pa siońniašni dzień kitajskaja ekanomika vyrasła bolš čym u 35 razoŭ, z $400 młrd da $14,2 trłn. Za toj ža pieryjad ekanomika ZŠA vyrasła ŭ 3,55 razu, z $6trłn da $21,3 trłn — heta ŭ dziesiać razoŭ pavolniej za kitajski rost.

Fota Shutterstock.com.

Fota Shutterstock.com.

Kali brać u raźlik VUP pa parytecie pakupnickaj zdolnaści, to pakazčyk Kitaja ŭžo na $6 trłn pieravyšaje amierykanski: $27 trłn suprać $21trłn adpaviedna. Siońnia mnohija kitajskija brendy paśpiachova kankurujuć u mnohich śfierach z amierykanskimi i jeŭrapiejskimi, što, biezumoŭna, pryciahvaje ŭvahu inviestaraŭ. U 2014 hodzie najbujniejšy kitajski anłajn-rytejler Alibaba Group dasiahnuŭ rekordu pa pryciahnieńni srodkaŭ na IPO, sabraŭšy $25 młrd, adnak kampanija Džeka Ma nie adziny pryvabny aktyŭ z Padniabiesnaj.

Jakija jašče pierśpiektyŭnyja i cikavyja kampanii z Kitaja možna vybrać i jak u ich inviestavać, my razhledzim dalej razam z ekśpiertami kryptapłatformy Currency.com.

Finansavy siektar: bankaŭskija i strachavyja pasłuhi

Samy bujny pa sumarnaj kapitalizacyi i aktyvach siektar u Kitai — finansavy: bankaŭskija pasłuhi, strachavańnie i inviestycyi. U rejtynhu Forbes Global 2000 pieršaja piaciorka kampanij u Kitai — heta kampanii finansavaha siektara. A siarod Top-5 kampanij śvietu pieršaje, druhoje i piataje miescy zajmajuć kitajskija banki. U pieršaj sotni hetaha śpisu ličycca dziasiatak kitajskich finansavych instytutaŭ, ale razhledzim my piać najbolš bujnych.

ICBC bank

Fota Mirko Kuzmanovic, Shutterstock.com.

Fota Mirko Kuzmanovic, Shutterstock.com.

Pieršaje miesca zajmaje ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) — adzin z čatyroch najbujniejšych dziaržaŭnych bankaŭ Kitaja, zasnavany ŭ 1984 hodzie.

U kampanii pracuje bolš za 450 000 čałaviek, čysty prybytak —bolš za $45 młrd za minuły hod, suma aktyvaŭ banka aceńvajecca ŭ bolš čym $4 trłn.

Za apošnija 10 hadoŭ košt akcyj banka vahaŭsia ŭ dyjapazonie ad 4,5 da 6,5 HKD (Hankonski dalar).

Niahledziačy na adsutnaść realnaha rostu abo padzieńnia koštu akcyj, jany pryvabnyja tym, što vielmi stabilnyja. U pieryjady składanych ekanamičnych situacyj stabilnaść bankaŭskaj sistemy — klučavy faktar vyžyvańnia ekanomiki luboj dziaržavy. Adpaviedna, stabilnaść akcyj takoha banka dapamoža abaranić kapitał u pieryjady kryzisu abo recesij. Akramia taho, košt akcyj najbujniejšaha banka krainy kaža ab tym, što ekanomika zastajecca mocnaj.

China Construction Bank

Fota Shutterstock.com.

Fota Shutterstock.com.

Druhoje miesca i druhi pa vieličyni bank Kitaja — China Construction Bank, zasnavany ŭ 1954 hodzie.

Tut pracuje bolš za 345 000 supracoŭnikaŭ. Čysty prybytak kampanii za minuły hod skłaŭ $38,9 młrd, a aktyvy banka aceńvajucca ŭ $3,8 trłn.

Za apošnija piać hadoŭ košt akcyj CCB vyras na 70%, z 3,75 da 6,4 HKD. Maksimalny košt byŭ zafiksavany ŭ studzieni 2018 hoda na ŭzroŭni 9,9 HKD, što pryniesła jaho inviestaram 164% prybytku.

U cełym, niahledziačy na taki burny rost i źnižeńnie, jakoje pryjšło za im, akcyi China Construction Bank taksama možna nazvać vielmi stabilnymi, što paćviardžaje siłu kitajskaj ekanomiki. Akcyi dadzienaha banka taksama možna vykarystoŭvać dla stabilizacyi inviestpartfiela ryzykoŭnych aktyvaŭ.

Agricultural Bank of China

Treci pa vieličyni bank Kitaja — Agricultural Bank of China. Byŭ zasnavany Mao Czedunam u 1951 hodzie dla dapamohi kałhasam i fiermieram i staŭ pieršym kamiercyjnym bankam u kamunistyčnaj krainie. U 1957-m staŭ častkaj Centralnaha banka Kitaja.

Siońnia ŭ finansavym instytucie ličycca 473 000 supracoŭnikaŭ, suma aktyvaŭ pieravyšaje $3,28 trłn, a čysty prybytak za minuły hod skłaŭ $30,9 młrd.

Košt akcyj za apošnija piać hadoŭ vyras na 41,5%, z 2,41 da 3,41 HKD.

Jak i dva papiarednija banki, Agricultural Bank of China źjaŭlajecca adnym z samych stabilnych i dachodnych jak u Kitai, tak i ŭ śviecie.

Ping An Insurance Group

Kitajskaja strachavaja hrupa kampanij Ping An Insurance Group — adna z najbujniejšych strachavych kampanij u śviecie i adna z samych dachodnych kampanij u Kitai.

U štacie Ping An pracuje bolš za 320 000 čałaviek, pamier aktyvaŭ kampanii składaje $1,22 trłn, a pamier čystaha prybytku za 2019 vyras da $18,8 młrd. Heta na $3,3 młrd bolš, čym u 2018 hodzie.

Z 2010 hoda prybytak kampanii stabilna raście, dadajučy ŭ siarednim pa 25% u hod. Za hety ž pieryjad košt akcyj kampanii vyras na 218%, z 24,5 da 78 HKD.

Bank of China

Najstarejšy bank Kitaja — Bank of China. Byŭ zasnavany ŭ 1912 hodzie i až da 1942 zajmaŭsia emisijaj kitajskich juaniaŭ ad imia ŭrada, ale paźniej pieradaŭ hetuju funkcyju Narodnamu banku Kitaja. Naraŭnie z tryma vyšejapisanymi bankami ŭvachodzić u lik hłabalnych sistemna značnych bankaŭ śvietu. Stvareńnie hetaha śpisu było adkazam na ciažki finansavy kryzis 2007—2008 hadoŭ. U śpis uvajšło 29 bankaŭ, jakija ličacca samymi ŭstojlivymi da strat i sanacyi ŭ śviecie.

U Bank of China pracuje 310 tysiač supracoŭnikaŭ. Čysty prybytak za minuły hod skłaŭ $27,2 młrd, a pamier aktyvaŭ pieravysiŭ $3,4 trłn.

Jak i ICBC bank, Bank of China taksama možna nazvać adnym z samych stabilnych. Košt jaho akcyj za apošniaje dziesiacihodździe vahaŭsia ŭ dyjapazonie ad 3 da 4 HKD, tolki pieryjadyčna vychodziačy za hetyja miežy.

Čytajcie taksama: Jak pačać karystacca kryptapłatformaj — vielmi padrabiaznaja instrukcyja

Naftahazavy siektar

Naftahazavaja halina nie tak nasyčana kampanijami, jak finansavaja industryja. Tut asabliva vyłučajucca try kampanii: PetroChina, Sinopec i CNOOC Limited.

PetroChina

Fota Chintung Lee, Shutterstock.com.

Fota Chintung Lee, Shutterstock.com.

Kitajskaja naftahazavaja kampanija PetroChina była zasnavana ŭ kancy 1999 hoda. Kampanija źjaŭlajecca častkaj Kitajskaj nacyjanalnaj naftahazavaj karparacyi, PetroChina — lidar pa zdabyčy nafty i hazu ŭ krainie.

Kampanija intensiŭna rasła z 2002 pa 2011 hod, abarot pavialičyŭsia z 244 trłn juaniaŭ da 1,071 trłn. U 2007 hodzie PetroChina stała najbujniejšaj u śviecie kampanijaj pa kapitalizacyi, prademanstravaŭšy pakazčyk u $1,1 trłn.

Pavodle źviestak za 2019 hod u kampanii pracuje bolš za 500 tysiač čałaviek, suma aktyvaŭ składaje $393 młrd, čysty prybytak — $6,6 młrd.

Z 2009 pa 2015 hod akcyi kampanii byli vielmi stabilnyja, padymajučysia i apuskajučysia ŭ košcie z 7 da 12 HKD. Adnak razam z padzieńniem koštaŭ nafty akcyi stali źnižacca i siońnia handlujucca ŭ rajonie 5,5 HKD.

Paśla zaviaršeńnia kryzisu nafta pačnie adnaŭlacca ŭ canie, adpaviedna, akcyi kampanii PetroChina taksama stanuć pryvabnymi dla inviestycyj.

Sinopec

Fota Shutterstock.com.

Fota Shutterstock.com.

Kitajskaja naftachimičnaja kampanija Sinopec zasnavana ŭ pačatku 2000 hoda, zajmaje druhoje miesca pa zdabyčy nafty i hazu ŭ krainie. Bolšuju častku nafty kampanija zdabyvaje ŭ Habonie i Sudanie.

Sinopec vałodaje najbujniejšaj roźničnaj sietkaj u Kitai, na jaje rachunku bolš za 30 tysiač aŭtazapravak. Pavodle źviestak za 2019 hod u kampanii pracuje bolš za 400 tysiač čałaviek. Pamier aktyvaŭ składaje $254 młrd, čysty prybytak za 2019 hod — $3,3 młrd.

Jak i ŭ vypadku z PetroChina, akcyi Sinopec z 2009 pa 2015 hod byli vielmi stabilnyja i handlavalisia ŭ dyjapazonie ad 5 da 7 HKD. Adnak uśled za koštam na naftu ich košt taksama staŭ źnižacca. Siońnia košt akcyj kampanii składaje 3,6 HKD.

Ale ŭ vypadku rostu naftavych kacirovak i adnaŭleńnia vytvorčaści ŭ Kitai paśla karancinu čakajecca 50%-y rost da papiarednich značeńniaŭ (kala 5 hankonskich dalaraŭ).

CNOOC Limited

Treciaja kampanija pa zdabyčy nafty i hazu ŭ Kitai — CNOOC Limited, zasnavanaja ŭ 1999 hodzie. Heta daččynaja struktura China National Offshore Oil Corporation.

Pavodle źviestak za 2019 hod u kampanii pracuje bolš za 18 tysiač čałaviek. Pamier aktyvaŭ kampanii składaje $108 młrd, pamier čystaha prybytku za 2019 hod — $8,8 młrd. Heta robić jaje samaj dachodnaj naftavaj kampanijaj u Kitai.

Akcyi CNOOC demanstravali dynamičny rost z 2008 pa 2011 hod, kali ich košt vyras na 460%, z 3,8 da 21,3 HKD, ale nieŭzabavie paśla hetaha pačałosia źnižeńnie, paskoranaje źnižeńniem koštu na čornaje zołata. U vyniku ciapier za 1 akcyju na Hankonhskaj fondavaj biržy dajuć 8,5 HKD.

Adnak, uličvajučy vysokuju prybytkovaść i adnaŭleńnie koštaŭ na naftu ŭ najbližejšyja 9—12 miesiacaŭ, da akcyj hetaj kampanii možna pryhladziecca.

Telekamunikacyja

China Mobile

Fota Shutterstock.com.

Fota Shutterstock.com.

Kitajskaja telekamunikacyjnaja kampanija China Mobile, zasnavanaja ŭ 1997 hodzie, adździaliłasia ad kitajskaj telekamunikacyjnaj manapolii China Telecom. Źjaŭlajecca najbujniejšym apierataram mabilnaj suviazi pa ŭsim śviecie. Na 2018 hod kolkaść abanientaŭ pieravyšała 900 młn.

Pavodle źviestak za 2019 hod u kampanii pracuje bolš za 464 tysiačy čałaviek, suma aktyvaŭ składaje $233 młrd, čysty prybytak — $15,5 młrd.

Da kryzisu i pandemii karanavirusa akcyi kampanii byli vielmi stabilnyja na praciahu dziesiaci hadoŭ, handlujučysia ŭ dyjapazonie pamiž 70 i 85 HKD. Adnak za apošnija niekalki miesiacaŭ košt akcyj prykmietna asieŭ da 57,5 HKD.

Uličvajučy toj fakt, što pandemija — źjava časovaja, da kanca hoda možna pačać razhladać akcyi China Mobile dla inviestycyj, asabliva ŭličvajučy jaje daminujučaje stanovišča na rynku telekamunikacyj u Kitai.

China Telecom

Kitajskaja telekamunikacyjnaja kampanija China Telecom zasnavana ŭ 2002 hodzie, zajmaje treciaje miesca ŭ Kitai siarod apierataraŭ sotavaj suviazi. Kampanija była stvorana z pryčyny restrukturyzacyi karparacyj Kitaja. China Telecom maje najbujniejšuju biespravadnuju sietku WiFi: 30 000 punktaŭ pa ŭsioj KNR.

Pa dadzienych za 2019 hod u kampanii pracuje bolš za 280 tysiač čałaviek, pamier aktyvaŭ składaje $101 młrd, pamier čystaha prybytku — $3 młrd.

Košt akcyj China Telecom całkam kapijuje dynamiku China Mobile, handlujučysia apošniaje dziesiacihodździe ŭ dyjapazonie ad 3 da 4 HKD, ale prykmietna asieŭšy ŭ apošnija miesiacy da 2—2,5 HKD z-za pandemii.

Paśla zaviaršeńnia karanakryzisu i karancinu pryblizna ŭ kancy hoda na akcyi China Mobile varta źviarnuć uvahu.

China Unicom

Kitajskaja telekamunikacyjnaja kampanija China Unicom zasnavana ŭ 1994 hodzie jak dziaržaŭnaja karparacyja, zajmaje druhoje miesca siarod mabilnych i internet-apierataraŭ u krainie. Maje bolš za 350 młn aktyŭnych abanientaŭ, ź ich 250 młn vykarystoŭvajuć 4G. Z 2019 hoda sumiesna z kampanijaj China Telecom zajmajecca raźvićciom i maštabavańniem sietki 5G.

Pa dadzienych za 2019 hod u kampanii pracuje bolš za 260 tysiač čałaviek, pamier aktyvaŭ składaje $82 młrd, pamier čystaha prybytku — $1,6 młrd.

Jak i ŭ vypadku ź dźviuma telekamunikacyjnymi kampanijami, pradstaŭlenymi vyšej, akcyi China Unicom adnosna stabilnyja apošnija 10 hadoŭ, ale patańnieli na fonie pandemii. Handlujučysia zvyčajna ŭ rajonie 9—10 HKD, siońnia akcyi kampanii kaštujuć 4,8—5 HKD.

Spadziajomsia, što da kanca hoda situacyja pačnie vyraŭnoŭvacca i China Unicom taksama budzie mahčyma ŭklučyć u partfiel na doŭhaterminovuju pierśpiektyvu.

IT i technałohii

Alibaba Group

Fota Shutterstock.com.

Fota Shutterstock.com.

Samy viadomy i papularny kitajski brend u śviecie — kampanija Džeka Ma Alibaba Group, hałoŭny kankurent kampanii Amazon na hłabalnym rynku. Kampanija była zasnavana ŭ 1999 hodzie, ale suśvietnuju słavu zdabyła tolki praz 15 hadoŭ, pravioŭšy najbujniejšaje ŭ historyi IPO taho času, sabraŭšy $25 młrd inviestycyj na pieršasnym prodažy akcyj. Siońnia Alibaba zajmaje vośmy radok rejtynhu ŭ Kitai i 31-y ŭ śviecie pa acency Forbes Global 2000.

U kampanii pracuje bolš za 100 tysiač čałaviek, aktyvy aceńvajucca ŭ $189 młrd, a čysty prybytak za 2019 hod pieravysiŭ $24,7 młrd.

Z momantu IPO košty akcyj rytejlera vyraśli na 300%, z $57,5 da $230, dasiahnuŭšy maksimalnaha pakazčyka ŭ studzieni 2020 hoda. Siońnia adna akcyja BABA kaštuje $200.

U pieryjad pandemii lepš za ŭsio prajavili siabie IT-kampanii, jakija akazvajuć ludziam pasłuhi pa prodažy tavaraŭ i dastaŭcy anłajn. Kolkaść klijentaŭ i vyručka takich kampanij za pieršy kvartał 2020 hoda pieraŭzychodzić kvartalnyja pakazčyki 2019 hoda. Heta aznačaje, što za čas hłabalnaha karancinu takija kampanii, jak Alibaba, narościać svaju aŭdytoryju i pakažuć jašče bolš mahutny rost, što robić ich patencyjna pierśpiektyŭnymi dla pakupki.

Tencent Holdings

Tencent Holdings — najbujniejšy ŭ Kitai inviestycyjny chołdynh, stvorany ŭ 1998 hodzie i aryjentavany na vienčurnyja inviestycyi ŭ vysokatechnałahičny siektar. U partfieli kampanii takija papularnyja miesiendžary ŭ Kitai, jak QQ i WeChat.

Z 2011 pa 2015 hod kampanija zajmałasia pahłynańniem adnaho z papularnych raspracoŭščykaŭ hulniaŭ Riot Games. U 2016 hodzie byŭ nabyty raspracoŭščyk dla mabilnych pryład Supercell. Taksama Tencent naležyć 7,4% akcyj kampanii Mail.ru Group, 3,3% ź jakich hałasujuć.

Siońnia ŭ kampanii pracuje bolš za 54 tysiačy čałaviek. Košt aktyvaŭ aceńvajecca ŭ $137 młrd, a čysty prybytak za 2019 hod skłaŭ $13,5 młrd.

Tolki za apošnija 5 hadoŭ košt akcyj kampanii vyras na 319%, sa 105 da 440 HKD, a za 2019 hod — na 48,6%.

Uličvajučy pastajanny rost aŭdytoryi miesiendžaraŭ i mabilnych hulniaŭ, akcyi kampanii Tencent možna ličyć pierśpiektyŭnym aktyvam, jaki ŭ budučyni praciahnie raści ŭ canie.

Baidu

Najbujniejšaja pošukavaja sistema ŭ Kitai ci kitajski anałah Google Baidu maje praktyčna manapoliju ŭ krainie siarod pošukavikaŭ. Kampanija była zasnavana ŭ 2000 hodzie i na siońniašni dzień u jaje štacie ličycca bolš za 45 000 supracoŭnikaŭ.

U 2005 hodzie kampanija praviała najbujniejšaje IPO dziesiacihodździa na biržy NASDAQ. Da kanca handlovaj siesii jaje akcyi padaraželi bolš čym u čatyry razy. U apošnija hady ličycca, što spravy ŭ kampanii iduć tak sabie, što dobra zaŭvažna pa jaje finansavych spravazdačach i košcie akcyj.

Ź siaredziny 2018 hoda košt akcyj upaŭ na 68%, z $288 da $94. Niekali prynosiačy čysty prybytak u miljardy dalaraŭ, za 2019 hod pošukavaja sistema pryniesła tolki $297 młn.

Zastajecca tolki spadziavacca, što ŭ najbližejšy čas kiraŭnictva kampanii znojdzie vychad ź situacyi, jakaja skłałasia, i viernie kampanii byłuju moc, a pakul — heta adziny pradstaŭnik Kitaja ŭ našym śpisie, inviestavać u jaki na dadzienym etapie moža być ryzykoŭna.

Heta daloka nie poŭny śpis kitajskich kampanij i brendaŭ, ź jakimi varta było b paznajomicca bližej, siudy možna dadać takija viadomyja brendy, jak Xiaomi, Lenovo, ZTE, Haier, AIA Group, JD.com i mnohija inšyja.

Dzie možna kupić akcyi kitajskich kampanij?

Atrymać dostup da tarhoŭ na samych papularnych biržach u śviecie, takich jak NYSE abo NASDAQ, dosyć składana biez pasłuh brokierskich abo inviestycyjnych kampanij, jakija biaruć za heta svaju canu. Trapić na Hankonhskuju abo Šanchajskuju fondavuju biržu, dzie pieravažna handlujucca akcyi kitajskich hihantaŭ, jašče składaniej, nie kažučy ab vysokim parozie ŭvachodu. Adnak siońnia ŭ hetym niama nieabchodnaści, Vy možacie inviestavać u akcyi kitajskich kampanij samastojna.

Rehulavanaja kryptapłatforma takienizavanych aktyvaŭ Currency.com prapanuje inviestaram bolš za 1300 takienizavanych aktyvaŭ dla handlu i inviestycyj, siarod jakich samyja papularnyja kryptavaluty, akcyi najbujniejšych u śviecie kampanij, u tym liku i kitajskich, fondavyja indeksy, syravinnyja tavary, ablihacyi, valuty i ETF.

Kuplajučy takienizavanyja akcyi kitajskich kampanij, vy nie kuplajecie samu akcyju i nie stanoviciesia akcyjanieram kampanii, ale atrymlivajecie jaje naminalnuju kaštoŭnaść i taksama jak akcyjaniery atrymlivajecie dyvidentnyja vypłaty na kožnuju tokien-akcyju. Naprykład, kali akcyja Tencent Holdings kaštuje 420 HKD, a dyvidendy 1,2 HKD, to vy taksama budziecie vałodać tokien-akcyjaj na sumu 420 HKD i atrymlivać dyvidendy 1,2 HKD, ale ŭ pieraliku na amierykanski dalar.

Usie takienizavanyja aktyvy na Currency.com stvorany na bazie błokčejna kryptavaluty Ethereum, standart tokiena ERC-20. Heta značyć, što vy možacie vyvieści tokieny na kryptavalutny kašalok z padtrymkaj tokienaŭ Ethereum standartu ERC-20 i zachavać jak sapraŭdnuju akcyju. Akramia taho, vy možacie składać paŭnavartasnyja prafiesijnyja inviestycyjnyja partfieli, raźmiarkoŭvajučy ryzyki pa roznych vidach aktyvaŭ.

Naprykład, u kryzis inviestary imknucca pradavać akcyi i kuplać zołata abo ablihacyi, a ŭ pieryjad raźvićcia naadvarot: u akcyi i syravinnyja tavary. Taksama, niahledziačy na kryzis 2020 hoda, siarod inviestaraŭ vielmi papularnyja pakupki kryptavalut, jakija źjaŭlajucca alternatyŭnym aktyvam, niezaležnym ad tradycyjnaj ekanomiki. Padziei, jakija adbyvajucca ŭ śviecie, akazvajuć słaby ŭpłyŭ na ich košt, što dazvalaje zarablać navat u takija niaprostyja časy.

Currency.com dziejničaje ŭ adpaviednaści z zakanadaŭstvam Respubliki Biełaruś (u tym liku dekretam prezidenta Biełarusi «Ab raźvićci ličbavaj ekanomiki», jaki rehłamientuje paradak pracy z kryptavalutami i vyznačyŭ pravavy status kryptavalut). Bolš padrabiazna aznajomicca z kryptapłatformaj možna na aficyjnym sajcie: exchange.currency.com.

Pamiatajcie, što inviestycyi źviazanyja z ryzykaj straty ŭsich inviestycyj.

Dadzieny materyjał nie źjaŭlajecca finansavaj kansultacyjaj.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0