Pakul usieahulnaja ŭvaha prykavanaja da fondavaha rynku, u asablivaści — kampanii Tesla, akcyi jakoj imkliva laciać uvierch, u śviecie ŭzrastaje pahroza druhoj chvali pandemii. Aściarohi achoplivajuć nie tolki ludziej, jakija mohuć patrapić u lik zaražanych, ale i finansavyja rynki, dzie čakajecca čarhovy abvał.

Karanavirus — siońnia hałoŭny ŭzbudžalnik prablem u śviecie, ci heta budzie asabistaje zdaroŭje, ci inviestycyi. I pa hetaj pryčynie ŭ červieni ŭźlacieŭ popyt na akcyi farmaceŭtyčnych i BioTech kampanij, jakija raspracoŭvajuć vakcynu suprać COVID-19.

Łabaratoryja, jakaja praviaraje testy na karanavirus. Fota Ministerstva achovy zdaroŭja

Łabaratoryja, jakaja praviaraje testy na karanavirus. Fota Ministerstva achovy zdaroŭja

Vaxart +437,5%

Lidaram pa dynamicy rostu ŭ červieni stała amierykanskaja bijatechnałahičnaja kampanija Vaxart. Kampanija śpiecyjalizujecca na adkryćci, raspracoŭcy i kamiercyjalizacyi pieraralnych vakcyn, jakija ŭvodziacca z vykarystańniem termastabilnych tabletak, jakija mohuć zachoŭvacca i pastaŭlacca biez astudžeńnia.

U červieni akcyi kampanii pakazali kałasalny rost na 437,5%, z $2,64 da $14,19. Asnoŭny skačok pryjšoŭsia na apošni tydzień miesiaca, paśla naviny pra toje, što pieraralna vakcyna suprać COVID-19 ad Vaxart była abranaja dla ŭdziełu ŭ kantrolnym daśledavańni, arhanizavanym i finansavanym Operation Warp Speed. Heta novaja amierykanskaja Nacyjanalnaja prahrama, nakiravanaja na zabieśpiačeńnie dastatkovaj kolkaści biaśpiečnaj i efiektyŭnaj vakcyny da studzienia 2021 hoda. Daśledavańnie pavinna pakazać efiektyŭnaść pieraralnaha ŭviadzieńnia vakcyny suprać COVID-19. Tabletki kampanii Vaxart spakojna pieranosiać pakajovuju tempieraturu, što palahčaje ich transparciroŭku i zachoŭvańnie.

Čytajcie taksama: Što rabić, kali na rynkach usio padaje i nadychodzić kryzis?

Inovio Pharmaceuticals +133%

Druhoje miesca ŭ topie zajmaje Inovio Pharmaceuticals. Jašče adna amierykanskaja kampanija, jakaja raspracoŭvaje vakcynu suprać karanavirusa. Akcyi Inovio vyraśli z $14,49 da $33,76, abo 133% za miesiac.

Ekśpierymientalnaja DNK-vakcyna INO-4800 suprać karanavirusa prademanstravała šmatabiacalnyja vyniki na rańniaj stadyi kliničnych vyprabavańniaŭ z udziełam dobraachvotnikaŭ i była pryznana biaśpiečnaj. Jak i vakcyna Vaxart, preparat ad Inovio taksama źjaŭlajecca častkaj amierykanskaj Nacyjanalnaj prahramy Operation Warp Speed. Vakcyna ad Inovio — adzinaja na asnovie nukleinavych kisłot, jakaja stabilnaja pry pakajovaj tempieratury bolš za hod i nie patrabuje zamarožvańnia pry transparciroŭcy abo zachoŭvańni na praciahu mnohich hadoŭ. A heta — važny faktar pry praviadzieńni masavaj vakcynacyi.

Novavax +95%

Treciaje miesca za čarhovaj amierykanskaj farmaceŭtyčnaj kampanijaj Novavax, čyje akcyi padaraželi ŭ červieni na 95%, z $45,8 da $89,39.

Novavax atrymała $1,6 młrd ad urada ZŠA na stvareńnie vakcyny suprać karanavirusa ŭ ramkach prahramy Operation Warp Speed. Srodki byli vydzieleny na zaviaršeńnie kliničnych raspracovak vakcyny, u tym liku klučavuju treciuju fazu kliničnych vyprabavańniaŭ, stvareńnie masavaj vytvorčaści i pastaŭku 100 miljonaŭ doz da kanca 2020 hoda.

Baraćba z pandemijaj razhornuta na poŭnuju mahutnaść, pra što kažuć šmatabiacalnyja raspracoŭki amierykanskich farmaceŭtyčnych kampanij, što i vyklikała burny rost koštu ich akcyj u červieni. I ŭsio ž rost padobnych kampanij zaŭsiody karotkaterminovy, tamu zarabić možna tolki ŭ momancie. Praściej kažučy, akcyi farmkampanij — nie samy prydatny varyjant dla siarednieterminovych abo doŭhaterminovych inviestycyj. U takich vypadkach pieravahu lepš addavać papularnym tradycyjnym kampanijam, naprykład, sa śfiery IT, jakaja tolki vyjhraje ad biahučaha kryzisu.

Spotify +53%

Stryminhavy anłajn-aŭdyjaservis Spotify padaražeŭ u červieni na 58%, sa $177,21 da $271,47. Akcyi servisu, jaki pieraviarnuŭ muzyčnuju industryju, rastuć na fonie hieahrafičnaha maštabavańnia i achopu novych karystalnikaŭ. Užo ŭ červieni było viadoma, što ŭ lipieni servis aficyjna budzie zapuščany ŭ Biełarusi i Rasii (zapusk adbyŭsia 15 lipienia). Akramia taho, płanujecca zapusk u Paŭdniovaj Karei, jakaja ličycca 6-m pa abjomie muzyčnym rynkam u śviecie. Na dumku analitykaŭ inviestycyjnaha banka JPMorgan Chase, kolkaść płatnych padpisčykaŭ vyraście da 155 młn u 2020 hodzie i da 243 młn u 2023 hodzie. Rost kolkaści padpisčykaŭ moža spryjać rostu koštu akcyj da $305 i vyšej u najbližejšy hod.

Tesla +28%

Nu i, narešcie, samaja hučnaja kampanija apošnich miesiacaŭ — tvareńnie Iłana Maska, karparacyja Tesla, pryniesła ŭ červieni inviestaram +28%, padaražeŭšy z $848,82 da $1087,08. Zabiahajučy napierad, varta adznačyć, što na hetym rost nie spyniŭsia, i ŭ lipieni cana akcyj dasiahnuła $1792, što za 1,5 miesiacy skłała amal +100%.

Rost koštu akcyj Tesla adbyŭsia na fonie budaŭnictva zavoda ŭ Techasie koštam $1,1 młrd dla vytvorčaści spartyŭnych usiedarožnikaŭ madeli Y i elektramabilaŭ u styli kibierpank. Kampanii taksama ŭdałosia atrymać padatkovyja lhoty ad centralnaj akruhi Techas na sumu $65 młn. Na dumku analitykaŭ takoje stanovišča spraŭ dazvolić kampanii da 2022 hoda pastaŭlać na rynak 1 młn elektrakaraŭ i dapamoža Tesla vałodać dolaj rynku ŭ 80-90%.

Zaklučeńnie

Niahledziačy na pazityŭnyja naviny adnosna raspracoŭki vakcyn, a taksama raźvićcia i maštabavańnia kampanij Spotify i Tesla, treba vielmi vybarča i aściarožna padychodzić da inviestycyj u akcyi. Historyja pakazvaje, što ŭ pieryjad kryzisaŭ fondavyja rynki padajuć 3-4 razy, adzin ź jakich užo adbyŭsia. Na dumku analitykaŭ, druhi abvał moža adbycca ŭžo ŭ najbližejšy čas na fonie vychadu kvartalnaj finansavaj spravazdačnaści kampanij, jakija macniej za ŭsio paciarpieli ŭ druhim kvartale ad uviedzienych karancinnych mier. Akramia finansavych spravazdač, pa-raniejšamu vysokaj zastajecca ryzyka ŭsplosku druhoj chvali karanavirusa.

Fota Nadziei Bužan

Fota Nadziei Bužan

Kab inviestavać u akcyi pierśpiektyŭnych kampanij, nie abaviazkova źviartacca da brokieraŭ, jakija dapamahajuć nabyć aktyvy na biržy za ŭznaharodžańnie.

Kupić takienizavanyja akcyi siońnia dosyć lohka moža luby achvotny naŭprost na rehulavanaj kryptapłatformie Currency.com, jakaja prapanuje svaim klijentam bolš za 1500 roznych aktyvaŭ. Na płatformie pradstaŭleny viadučyja pa kapitalizacyi kryptavaluty, takienizavanyja akcyi najbujniejšych u śviecie karparacyj, fondavyja indeksy, syravinnyja tavary, ETF, valuty i ablihacyi.

Currency.com rehulujecca zakanadaŭstvam Biełarusi, jakaja stała adnoj ź pieršych u śviecie krain, jakaja vyznačyła pravavy status kryptavalut i pryniała Dekret «Ab raźvićci ličbavaj ekanomiki», jaki rehłamientuje paradak raboty z kryptavalutami. Akramia taho, Currency Com Limited zusim niadaŭna atrymała DLT-licenziju Hibrałtara. Licenzija dazvalaje kampanii vykarystoŭvać błokčejn dla zachoŭvańnia abo pieradačy kaštoŭnaściaŭ, jakija naležać inšym asobam, u suviazi z akazańniem dylerskich i depazitarnych pasłuh. Bolš padrabiazna aznajomicca z płatformaj možna na aficyjnym sajcie: exchange.currency.com.

Dadzieny materyjał nie źjaŭlajecca finansavaj kansultacyjaj.

Inviestycyi źviazanyja z ryzykaj straty ŭsich inviestycyj.

Pośpiech papiarednich inviestycyj nie aznačaje pośpiech u budučyni.

Čytajcie taksama: U što inviestujuć samyja bahatyja ludzi płaniety-raskazvajem

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0