1158 vypusknikoŭ Liceja BDU padpisali adkryty zvarot da hramadstva. Śpis padpisantaŭ tut. Zvarot nabyvaje asablivy sens z ulikam taho, što ŭ hetuju elitnuju navučalnuju ŭstanovu sioleta pastupiŭ Kola Łukašenka.

Hramadzianie i hramadzianki Biełarusi! Siabry! Kalehi! Adnakłaśniki i adnakłaśnicy!

9 žniŭnia šosty raz u historyi niezaležnaj Biełarusi projduć prezidenckija vybary, i ŭžo ciapier vidavočna, što mienavita jany vyznačajuć budučyniu našaj krainy. My z vami — hramadzianie Biełarusi, a značyć, naša mierkavańnie istotnaje.

Nam, nižejpadpisanym vypusknikam i vypusknicam Liceja BDU, jak i ŭsim hramadzianam krainy, nieabyjakavy jaje los. Licej BDU, možna skazać, — raŭnaletak niezaležnaj Biełarusi. Jak arhanizacyja sistemy adukacyi, Licej prytrymlivajecca pryncypu niejtralitetu ŭ pytańniach palityki, relihii i nacyjanalnaściej, zakładajučy ahulnačałaviečyja maralnyja kaštoŭnaści i vychoŭvajučy liceistaŭ u duchu svabodamysnaści, braterstva i ŭzajemapavahi.

Mienavita tamu my, vypuskniki i vypusknicy Liceja ŭsich pakaleńniaŭ, paličyli nieprymalnym moŭčki nazirać za padziejami, jakija zakranajuć kanstytucyjnyja pravy i budučyniu kožnaha z nas. My vystupajem z adkrytym zvarotam da ŭsich našych suhramadzian i suhramadzianak, ułučna z tymi, chto zajmaje roznyja pasady ŭ sistemie dziaržaŭnaj ułady.

Administracyja Liceja BDU nie maje nijakaha dačynieńnia da našaj inicyjatyvy. A vypusknikam i vypusknicam inšych škoł, himnazij i licejaŭ Biełarusi, jakija padzialajuć naš punkt hledžańnia i chočuć vykazacca, prapanoŭvajem pieraniać naš prykład.

My lubim Biełaruś i pavažajem ludziej, jakija ŭ joj žyvuć.

My žyviom u hetaj krainie ci nieparyŭna ź joj źviazanyja i chočam, kab u joj žyli našy dzieci, upeŭniena hledziačy ŭ budučyniu. My chočam, kab našy dzieci hanarylisia budučyniaj Biełarusi, u jakoj im nakanavana žyć.

«Adzinaj krynicaj dziaržaŭnaj ułady i nośbitam suvierenitetu ŭ Respublicy Biełaruś źjaŭlajecca narod», — tak napisana ŭ našaj Kanstytucyi (art. 3).

A taksama: «Hramadzianie Respubliki Biełaruś majuć prava svabodna vybirać i być abranymi ŭ dziaržaŭnyja orhany na asnovie ahulnaha, roŭnaha, pramoha ci ŭskosnaha vybarčaha prava pry tajnym hałasavańni» (art. 38).

Nichto nie maje prava pieraškodzić praviadzieńniu sumlennych vybaraŭ. Tak pavodle zakanadaŭstva, i my nie patrabujem ničoha, akramia vykanańnia Kanstytucyi Respubliki Biełaruś.

Na spravie ž my bačym, što vybarčaja kampanija pieraŭtvaryłasia ŭ žorstkuju i nieprymalnuju baraćbu ź inšadumstvam. Najmacniejšyja alternatyŭnyja pretendenty na pasadu prezidenta byli źniatyja z dystancyi na starcie. Niezaležnyja kandydaty i kandydatki nie prajšli va ŭčastkovyja vybarčyja kamisii. Na ŭčastki abmiežavany i dostup naziralnikaŭ i naziralnic. Tych, chto vychodzić na mirnyja akcyi pratestu albo prosta apynulisia pobač ź imi, chapajuć na vulicach, kidajuć u aŭtazaki i sadziać na sutki.

Adnak! Padziei apošnich miesiacaŭ kančatkova pierakanali nas u tym, što ad nas, ad hramadzianskaj supolnaści, u hetym žyćci zaležyć značna bolš, čym my pryzvyčailisia dumać. Paasobku my prosta ludzi, a razam — narod Biełarusi.

Narod, jaki vyznačaje, jak budzie raźvivacca naša kraina. Narod, jaki kantraluje dziejańni naniatych im słužboŭcaŭ, a nie naadvarot. Bo mienavita za košt biudžetu, sfarmavanaha našymi i vašymi adličeńniami ŭ vyhladzie padatkaŭ, pošlin i inšych zboraŭ, utrymlivajucca dziaržorhany, u tym liku dziaržaparat, orhany ŭnutranych spraŭ, dziaržbiaśpieki, prakuratury, sudovaj ułady, zabiaśpiečvajecca praviadzieńnie vybaraŭ i refierendumaŭ.

My ličym, što kožny z nas moža i pavinien zrabić usio, što ad jaho zaležyć, dla taho, kab finał vybaraŭ prajšoŭ sumlenna, pravy vybarcaŭ i ŭsich pretendentaŭ i pretendentak na pasadu prezidenta nie parušalisia, a padlik hałasoŭ vioŭsia spraviadliva i prazrysta ŭ kamisijach usich uzroŭniaŭ.

Tamu što heta našy hałasy i heta MY vybirajem prezidenta.

Zajaŭlać pra parušeńni padčas vybarčaj kampanii — nie tolki naša prava, ale i abaviazak. Kali my sami staniem śviedkami takich parušeńniaŭ, my budziem źviartacca ŭ CVK, da pravaabaroncaŭ, naziralnikaŭ, u ŚMI. My nie budziem bajacca dziejničać publična i nazyvać svaje imiony. Tamu što nie robim ničoha haniebnaha ci supraćzakonnaha. Tamu što ananimnyja zvaroty nie ŭličvajucca. My zaklikajem vas rabić hetaksama.

My źviartajemsia da čalcoŭ vybarčych kamisij. Ničoha nie bojciesia. Nie idzicie na ŭhodu z sumleńniem. Možna padmanuć inšaha čałavieka. Navat mnoha inšych ludziej. Ale jak padmanuć samoha siabie? Hramadstva źmianiłasia i pilna sočyć za vašymi dziejańniami. Heta vybarčaja kampanija dakazvaje: sumlennaść kožnaha z vas maje pryncypovaje značeńnie dla krainy.

Siarod vas bahata nastaŭnikaŭ, miedrabotnikaŭ, dziaržsłužboŭcaŭ, rabotnikaŭ i kiraŭnikoŭ pradpryjemstvaŭ. Pry padliku hałasoŭ vy staicie na varcie intaresaŭ usich vybarcaŭ Biełarusi.

Ad kožnaha z vas zaležyć, ci pavieryć hetym razam narod vynikam hałasavańnia. Abychodkavaja formuła «nie važna, jak prahałasavali, važna, jak padličyli» absalutna supraćzakonnaja. Udzieł u falsifikacyjach ź‘iaŭlajecca kryminalnym złačynstvam (art. 191—192 KK RB).

Ale bolš istotna toje, što falsifikacyi pazbaŭlajuć usich nas prava hołasu, pazbaŭlajuć biełarusaŭ i biełarusak prava vyznačać svaju budučyniu.

Zhadajcie pra heta, kali budziecie stajać pierad vybaram.

My źviartajemsia da supracoŭnikaŭ pravaachoŭnych orhanaŭ. Vaša hałoŭnaja zadača — «abarona žyćcia, zdaroŭja, honaru, hodnaści, pravoŭ, svabod i zakonnych intaresaŭ hramadzian Respubliki Biełaruś» (tak havorycca ŭ Zakonie «Ab orhanach unutranych spraŭ Respubliki Biełaruś»). Usich hramadzian, a nie adnaho hramadzianina ci hrupy hramadzian ź ich asabistym punktam hledžańnia na pracesy, jakija adbyvajucca ŭ krainie.

Zhadajcie pra heta, kali budziecie stajać pierad vybaram. Zhadajcie kožnaha z nas, svaich susiedziaŭ i svaich siabroŭ — heta jany (a nie viadzionyja mifičnymi zamiežnymi lalkavodami asoby) mirna vychodziać na vulicy pa ŭsioj Biełarusi, kab razam vykazać svajo mierkavańnie. Budźcie pieradusim ludźmi ŭ formie, jakim by my daviarali i jakimi chacieli b hanarycca. Łavicie i zatrymlivajcie sapraŭdnych złačyncaŭ i pravakataraŭ, stanaviciesia na abaronu svaich mirnych suhramadzian, navat kali vy nie zhodnyja ź ich punktam hledžańnia.

My źviartajemsia da pradstaŭnikoŭ sudovaj ułady. «Ustupajučy na pasadu sudździ, uračysta klanusia pierad narodam Respubliki Biełaruś sumlenna vykonvać svaje abaviazki, ździajśniać pravasudździe, padparadkoŭvajučysia tolki Kanstytucyi Respubliki Biełaruś, być niepraduziatym i spraviadlivym, jak nakazvaje mnie doŭh sudździ», — pamiatajecie? Heta słovy vašaj prysiahi.

Zhadajcie ich, kali budziecie stajać pierad vybaram. U tym liku, kali budziecie vynosić čarhovaje rašeńnie pavodle art. 23.4 albo art. 23.34 KaAP.

Vybar jość zaŭsiody.

A ŭ nas pavinny być vybary.

Bo paasobku my prosta ludzi, a razam — narod Biełarusi.

Z pavahaju i nadziejaj,
vypuskniki i vypusknicy Liceja BDU

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0