Śviet6

Kiraŭniki MZS 27 krain ES pryniali palityčnaje rašeńnie ab uviadzieńni sankcyj suprać Łukašenki

Kiraŭniki MZS ES na sustrečy ŭ Luksiemburhu ŭzhadnili ahulnuju pazicyju ES pa ŭviadzieńni sankcyj suprać prezidenta Biełarusi Alaksandra Łukašenki.

Jak paviedamiła TASS u paniadziełak jeŭrapiejskaja dypłamatyčnaja krynica, šturškom dla hetaha rašeńnia pasłužyła inaŭhuracyja biełaruskaha kiraŭnika.

Kiraŭniki MZS ŭzhadnili adzinuju pazicyju ab uklučeńni ŭ «čorny śpis» dla Biełarusi Alaksandra Łukašenki, prymajučy pad uvahu jaho inaŭhuracyju paśla vybaraŭ, jakija nie byli svabodnymi i spraviadlivymi», — zajaviŭ surazmoŭca ahienctva.

Farmalnaje zaćviardžeńnie dapaŭnieńniaŭ u čorny śpis i ich ustupleńnie ŭ siłu adbudziecca paźniej, skazała inšaja krynica. «Ministry damovilisia praciahnuć pracu pa ŭklučeńni ŭ [čorny] śpis novych fihurantaŭ, uklučajučy Łukašenku», — zajaviŭ jeŭrapiejski dypłamat.

Jon adznačyŭ, što hetaja pazicyja budzie ahučanaja na samicie ES 15-16 kastryčnika. Zatym źniešniepalityčnaja słužba padrychtuje novuju redakcyju čornaha śpisa, jakaja ŭstupić u siłu paśla jaje farmalnaha zaćviardžeńnia ŭ Saviecie ES i publikacyi ŭ Aficyjnym časopisie ES.

Praktyka pakazvaje, što na poŭnuju realizacyju ŭsioj hetaj pracedury moža syści ad tydnia da niekalkich miesiacaŭ. Da pasiadžeńnia Rady ES na ŭzroŭni kiraŭnikoŭ MZS šerah krain supolnaści prapanoŭvaŭ ustrymacca ad adrasnych sankcyj suprać Alaksandra Łukašenki, kab zachavać mahčymaść dla dyjałohu ź Minskam.

Kamientary6

Jaŭhien Pierlin adreahavaŭ na skandał: Ja nikomu nie zdradžvaŭ1

Maskoŭskaja karespandentka ANT padała ŭ sud na prarasijskaha aktyvista Ahafonava. Jon užo prosić prabačeńnia3

«Zjavicca šmat biezhaspadarnaj spadčyny, jakaja adydzie dziaržavie». Prablemy ź nieruchomaściu pa davieranaści mohuć jašče ŭskładnicca2

Ukraina ŭdaryła z «chajmarsa» pa śledčaj hrupie, jakaja raźbirałasia z achviarami papiaredniaha ŭdaru8

«Budziem źbivać» — Chrenin ab parušeńni pavietranaj prastory Biełarusi18

Palitviaźnia druhi raz buduć sudzić za danaty, niahledziačy na kaśmičnyja adkupnyja. Zaraz jamu pahražaje da 15 hadoŭ4

«Nie raz namiakali «aktyvistcy» spynić biełarusafobiju». Azaronak abrynuŭsia na Mirsalimavu9

Bajden nazvaŭ Pucina «zvarjaciełym sukinym synam»5

Ad Kraŭčanki da Makieja — chto kiravaŭ ministerstvam zamiežnych spraŭ Biełarusi1

Kaciaryna Cholcapfel-Varažun: U Aŭstryi pieravučyła syna na biełaruskuju za paŭhoda22

Pucin paprasiŭ Łukašenku skazać dva słovy, a jon skazaŭ čatyry. I ŭsie čamuści pa-biełarusku22

U Žłobinie na padvorkach staviać rasijskija ściahi. Miascovyja siłaviki heta tolki vitajuć27

Mastak Kuźmič raskazaŭ, navošta znoŭ viartaŭsia ŭ Biełaruś. Stryžak: Bolš vyvozić jaho nie budziem9

Zianon Paźniak — pra Juliju Navalnuju: Kucharka-2, u manierach madam piščyć FSB261

Błohier paraŭnaŭ francuzskuju parfumu ad Dior za 550 rubloŭ ź biełaruskim anałaham za 30. Ci znajšoŭ roźnicu?17

Siłaviki zładzili čarhovuju fejkavuju rassyłku pa biełaruskich čatach. Što adbyłosia i jak abaranicca3

Pamiežnyja punkty Katłoŭka i Pryvałka na miažy ź Litvoj zakryvajucca z sakavika19

Mastak Alaksiej Kuźmič znoŭ viarnuŭsia ŭ Biełaruś i znoŭ vyśliznuŭ ad siłavikoŭ7

«Svaje 50-60% nacenki ŭsio adno atrymlivajem». Jak pastaŭščyki navučylisia nie hublać prybytak va ŭmovach žorstkaha rehulavańnia cen5

Siłaviki zatrymali supracoŭnikaŭ pradstaŭnictva LG u Biełarusi5

Usie naviny →
Usie naviny

«Nie raz namiakali «aktyvistcy» spynić biełarusafobiju». Azaronak abrynuŭsia na Mirsalimavu9

Biełaruska zaniała treciaje miesca na ispanskaj «Fabrycy zorak»1

Asudžanaha na 15 sutak lidskaha barda voziać da fiermiera pierabirać cybulu5

Bajden nazvaŭ Pucina «zvarjaciełym sukinym synam»5

Čechija ŭviała biesterminovuju zabaronu na vydaču vizaŭ biełarusam i rasijanam10

Sud Chabaraŭska abviaściŭ ekstremisckim ruch u padtrymku papularnaha eks-hubiernatara kraju, asudžanaha da 22 hadoŭ kałonii

CVK: Jaŭka na daterminovym bje rekordy6

Špitalizavali arcybiskupa Tadevuša Kandrusieviča

Ad Kraŭčanki da Makieja — chto kiravaŭ ministerstvam zamiežnych spraŭ Biełarusi1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Aryštavany biełaruski naftavy mahnat i saŭładalnik «Hipa» Vasil Varfałamiejeŭ

Hałoŭnaje

Biełarus parvaŭ tyktok chitrym sposabam fasavańnia bulby VIDEA

U biełaruskaha fiermiera za daŭhi pa alimientach aryštavali statak aviečak

Maci Navalnaha pakazali cieła syna, ale vydavać admaŭlajucca

«Dzied pavieryŭ prapahandzie i paličyŭ, što ja zdradnik». Saša Filipienka raskazaŭ, što na jaho napisaŭ danos jahony ž dzied

Paśla 30 dzion aryštu nie vyjšli na volu Alaksiej Ramanaŭ i Vasil Palakoŭ

Chrenin: Zachad rychtujecca da vajny, viadzie raźviedku suprać Biełarusi12

Ukraina ŭdaryła z «chajmarsa» pa śledčaj hrupie, jakaja raźbirałasia z achviarami papiaredniaha ŭdaru8

«Budziem źbivać» — Chrenin ab parušeńni pavietranaj prastory Biełarusi18

Viadučaja ANT Natalla Niemahaj: Mnie da dźviarej prynosili pachavalnyja vianki9

Palitviaźnia druhi raz buduć sudzić za danaty, niahledziačy na kaśmičnyja adkupnyja. Zaraz jamu pahražaje da 15 hadoŭ4

Jak biełarusy dapamahali asnaščać rasijskuju vajskovuju mašynu zachodnim abstalavańniem5

«Nie budźcie bolš žorstkimi, čym Piłat». Pravasłaŭnyja śviatary źviarnulisia da ŭładaŭ Rasii z prośbaj addać cieła Navalnaha siamji1

«Jon vielmi čakaŭ, što jaho pieraviaduć u špital i pačnuć lačyć». Ihar Lednik spadziavaŭsia na dapamohu da apošniaha1

Kamanda Cichanoŭskaj kreatyŭna raić, jak pravieści dzień vybaraŭ8

USU ŭdaryli z HIMARS pa pastrajeńni rasiejskich vojskaŭ na palihonie ŭ Chiersonskaj vobłaści3

U Biełarusi mohuć mocna źnizić limity biaspošlinnaha ŭvozu tavaraŭ praz naziemnyja miežy i ŭ pasyłkach

Usie naviny →