Piatruchin i Kabanaŭ — viadomyja błohiery i aktyvisty. Jany źviartali ŭvahu na miascovyja prablemy, vykładvali roliki na Jutubie, sprabavali bałatavacca ŭ deputaty. Abodvuch zatrymali jašče ŭletku.

Kabanaŭ źnik 15 červienia, kali pajšoŭ pa vykliku ŭ palikliniku dla kantrolu pa adbyćci karancinu. Błohier atrymaŭ 15 sutak, prapaŭ ź izalatara i ŭrešcie znajšoŭsia ŭ Minsku na Vaładarcy.

Siarhieja Piatruchina zatrymali 16 červienia ŭ vioscy pad Puchavičami, paśla čaho taksama advieźli ŭ minskaje SIZA. 

Z taho času błohieraŭ utrymlivali na Vaładarcy. Pravaabaroncy pryznali i Piatruchina, i Kabanava palitviaźniami.

Błohieram vystavili abvinavačvańnie pa č. 1 art. 342 Kryminalnaha kodeksa Biełarusi (arhanizacyja i padrychtoŭka dziejańniaŭ, jakija hruba parušajuć hramadski paradak). Taksama ich vinavaciać u abrazie pradstaŭnika ŭłady, a Siarhieja Piatruchina jašče i ŭ abrazie sudździ.

Ciapier błohieram pahražaje da 3 hadoŭ kałonii. 

Niahledziačy na toje, što sud prachodzić u Mahilovie, ludzi pryjšli padtrymać błohieraŭ. Ź Minska pryjechali były i ciapierašni lidary AHP Anatol Labiedźka i Mikałaj Kazłoŭ. 

Ale ž — siurpryz! — adkrytaje pasiadžeńnie akazałasia pa fakcie zakrytym. Prosta na leśvicy ŭstali dvoje milicyjantaŭ, jakija abjavili ludziam, što ŭ zału suda ich nie puściać.

«Tam dastatkovaja kolkaść narodu, zała zapoŭnienaja», — paviedamili milicyjanty. 

U vyniku karespandentu «Našaj Nivy» atrymałasia trapić na praces. Nikoha ź miascovaj niezaležnaj presy ci siabroŭ błohieraŭ nie puścili.

I tak małuju sudovuju zału zabili studentami, jakich rassadzili praz adnaho. Piatruchin i Kabanaŭ u kletcy, kala jaje až 4 milicyjanty ŭ broniekamizelkach. I heta pry tym, što pasiadžeńnie prachodzić na paŭpadvalnym paviersie, jašče niekalki milicyjantaŭ dziažurać zvonku la dźviarej, a vychady na leśvicu zamknionyja na zamki!

Piatruchin u badziorym nastroi, kaža studentam:

«Vy hladzicie, dzietki, hladzicie. Vam jašče ŭ hetaj sistemie pryjdziecca pracavać — ale spadziajusia, što i nie». 

Paśla razvažaje ŭsłych: «Tak, nam daduć try hady… Ale ŭ kałonii lepš, čym u turmie».

Kabanaŭ spakojny, ale słuchajučy razvahi svajho siabra, paśmichajecca.

Siarhieja Piatruchina abaraniaje advakatka Iryna Točkar, Alaksandra Kabanava — advakatka Halina Azolina.

Na pačatku pracesu Siarhiej Piatruchin zajaviŭ advod i sudździ Volzie Kraŭčanka, i dziaržabvinavaŭcu. Naturalna, hetyja chadajnictvy nie zadavolili. Paśla advody zajaviŭ i Alaksandr Kabanaŭ. 

«Jość narodnaja mudraść: sumleńnie — najlepšy kantralor. Vy — i abvinavaŭca, i sudździa — praciahnuli mnie termin znachodžańnia pad vartaj, — pramoviŭ Kabanaŭ. — U kahości pačućcio samazachavańnia pieramahło sumleńnie. Ja i Piatruchin — nievinavatyja, ale zamiest taho, kab razabracca, vy nam praciahnuli termin pad vartaj. Značyć, albo na vas idzie cisk, albo vy niekampietentnyja. A takim ludziam ja nie mahu davieryć razhlad majoj spravy.

Dy i pahladzicie, jak prachodzić praces: nie puścili presu, nie puścili blizkich, jakija admysłova jechali siudy, a nahnali studentaŭ i zładzili cyrk».

Taksama jon dadaŭ:

«Prakuratura nie zaviała spravu paśla falsifikacyj na vybarach, taksama za 20 hadoŭ tak i nie znajšli zabojcaŭ Zacharanki. Adpaviedna, śledčyja orhany i prakuratura — prafnieprydatnyja. Adpaviedna, ja zajaŭlaju advod abvinavaŭcu ŭ suviazi z prafnieprydatnaściu». 

Sudździa vyjšła, kab pryniać rašeńnie. Pakul ciahnuŭsia pierapynak, Piatruchin prapanavaŭ studentam: «Chočacie, raspaviadu pra turmu, kab nie bajalisia?»

Ale ž moładź čamuści nie adhuknułasia na prapanovu.

Čakana, što chadajnictvy Kabanava taksama nie zadavolili.

Zatym sudździa zaniałasia razhladam chadajnictvaŭ, jakija papiarednie pastupili ŭ sud poštaj.

Siarhiej Piatruchin 24 studzienia prasiŭ pradastavić dakumienty, jakija paćviardžajuć paŭnamoctvy suda.

«Mnie treba pierakanacca, što mianie sudzić zakonna stvorany sud. Kim i kali stvorany sud Kastryčnickaha rajona Mahilova? Niejki dekret ci pastanovu, kim i kali stvorany sud, voś što ja prašu pradastavić», — rastłumačyŭ na pracesie Piatruchin. 

Kabanaŭ padtrymaŭ chadajnictva, prakuror — nie. Sudździa Kraŭčanka chadajnictva nie zadavoliła — «heta nie tyčycca abstavin spravy, jakaja razhladajecca».

U nastupnym chadajnictvie Piatruchin prosić dać pravavuju acenku svajmu zatrymańniu. Sudździa, spačatku nie ahučyŭšy całkam chadajnictva, spytała, ci padtrymlivaje jaho sam abvinavačany.

«Dačytajcie, tam usio napisana. Vy nie razumiejecie biełaruskuju ci ŭ mianie drenny počyrk?» — pramoviŭ błohier.

Prakurorka paprasiła zrabić Piatruchinu zaŭvahu, sudździa Kraŭčanka hetuju zaŭvahu vyniesła.

I apošniaje chadajnictva Piatruchina, dasłanaje poštaj: ab źmienie miery strymańnia na padpisku ab niavyjeździe ci chatni aryšt.

Piatruchin taksama vykazaŭsia, kab i hetaje jaho chadajnictva začytali całkam:

«Bo ŭ im padrabiazna raśpisana pra śledstva, pra toje, jak u turmie cisnuli na mianie, nie dajučy listoŭ. Zrazumiejcie — mianie sudziać za toje, što ja kažu. Bo ja kazaŭ: nie bojciesia, davajcie vybirać sabie novaha prezidenta. A niejkaj inšaj niebiaśpieki, niebiaśpiečnych dziejańniaŭ ja ź siabie nie ŭjaŭlaju. U mianie mały syn, jakoha ja vychoŭvaju ŭ lubovi da historyi i movy, i źbiahać ja nikudy nie źbirajusia. Chacia b tamu, što mianie paŭsiul viedajuć».

Ale abodva chadajnictvy błohiera sudździa Kraŭčanka nie zadavoliła.

Piatruchin nie spyniŭsia i zajaviŭ jašče adno chadajnictva.

«Sud Kastryčnickaha rajona Mahilova padparadkoŭvajecca Mahiloŭskamu abłasnomu sudu.

Ale Mahiloŭski abłasny sud nie maje daty rehistracyi jak jurasoby i nie maje źviestak ab rehistrujučym orhanie, to-bok nie moža vykonvać jurydyčnuju dziejnaść, — skazaŭ Siarhiej. — Hety sud isnuje, ale naležnym čynam jon nie stvorany — pavodle zakanadaŭstva, jon nie moža ažyćciaŭlać svaju dziejnaść».

Svajo chadajnictva Piatruchin paprasiŭ dałučyć da spravy. Taksama jon paprasiŭ pradastavić jamu dakumienty ź jurydyčnymi abhruntavańniami pracy i dziejnaści suda Kastryčnickaha rajona.

«Ja ž chaču, kab usio było pa zakonie ŭ našaj krainie, u našaj lubimaj Biełarusi», — skazaŭ jon.

Rašeńnie sudździ nikoha nie ździviła: chadajnictva błohiera da spravy dałučać, ale nijakich źviestak pradastaŭlać nichto nie budzie. 

Ale i heta było nie ŭsio.

«Vytvorčaść pa spravie viadziecca na biełaruskaj ci ruskaj movie. Ja prašu razhladać maju spravu na majoj rodnaj biełaruskaj i, padkreślivaju, dziaržaŭnaj movie!» — zajaviŭ nastupnaje chadajnictva Piatruchin.

Prakurorka vykazałasia suprać: maŭlaŭ, i ŭ škole abvinavačany vyvučaŭ ruskuju, i va ŭniviersitecie advučyŭsia adzin kurs na nastaŭnika ruskaj movy. Akramia taho, vioŭ sacsietki, zdymaŭ roliki i padčas śledstva havaryŭ na ruskaj movie. Značyć, ruskaj vałodaje ŭ poŭnaj miery.

Chadajnictva nie zadavolili, kaniečnie. 

«Dziakuj. Rasija ŭ Mahilovie ŭžo», — skazaŭ Piatruchin, za što atrymaŭ jašče adnu zaŭvahu ad sudździ.

«Sud robić vam aficyjnaje papiaredžańnie, kamientary svaje vykazvać nie treba. Paŭtornaje parušeńnie paradku pasiadžeńnia — i vy budziecie vydalenyja», — paviedamiła jamu sudździa Kraŭčanka.

Paśla čaho niaŭrymślivy Piatruchin zajaviŭ jašče adno chadajnictva: paprasiŭ pradastavić jamu słužbovaje paśviedčańnie sudździ.

Adkaz sudździ čakany: chadajnictva da spravy dałučyli, ale nie zadavolili.

«Chaču zrabić zajavu. Toje, što adbyvajecca, parušaje maje zakonnyja intaresy. Prašu, kab ludzi, jakija siadziać u zale i nie majuć nijakaha dačynieńnia da mianie ci Kabanava, vyjšli i sastupili miescy našym blizkim i presie. Ci znajdzicie vialikuju zału, albo možna navat kłub ci DK. 

Kali vy admoviciesia — ja prosta budu maŭčać i ničoha nie kazać, pratestujučy takim čynam», — skazaŭ Piatruchin. 

Alaksandr Kabanaŭ padtrymaŭ chadajnictva i dadaŭ: «Abjaŭleny hod narodnaha adzinstva, a z nas i našych svajakoŭ praciahvajucca ździeki. Kali heta nie spynicca — ja nie budu skakać pad vašu dudku. Vydalajcie mianie z zały i choć rasstrelvajcie — ja tut stajać nie budu».

Prakurorka zajaviła, što ŭsio zakonna, maŭlaŭ, ludzi ŭ zale ničoha nie parušajuć, usio inšaje adbyvajecca ŭ suviazi z epidemijałahičnaj abstanoŭkaj.

«Vy prafnieprydatny čałaviek, vam nie miesca ŭ prakuratury». 

Prakurorka znoŭ paprasiła zrabić zaŭvahu Piatruchinu. Sudździa zrabiła, a paśla chadajnictva adchiliła.

Tady słova ŭziaŭ Kabanaŭ: «Pravodźcie pasiadžeńnie biez nas. Źbiarycie lepš trojku. A my prosim kanvoj advieści nas u kamieru — budzie sacyjalnaje dystancyjavańnie».

Sudździa Kraŭčanka admoviła ŭ zadavalnieńni chadajnictva.

«Navošta vy nas pravakujecie? Chočacie, kab my pačali parušać paradak i vy nas vydalili?», — spytaŭ Kabanaŭ.

Vydalić jaho z zały suda paprasiŭ i Piatruchin. Adkaz: nie zadavolić chadajnictva.

«Siadajcie», — skazała sudździa.

Kabanaŭ i Piatruchin praciahnuli stajać.

«Chaj nas sudzić trojka», — skazaŭ Piatruchin.

«Zajmicie svaje miescy!», — skazała sudździa.

«Vydalicie nas z zały suda!»— adkazali abvinavačanyja.

«Ci davajcie zrobim pierapynak, my paraimsia z advakatami», — prapanavaŭ Piatruchin.

Sudździa paśla hetaha vydaliła Piatruchina.

«Chłopcy, padpisvajciesia na «Narodny reparcior»!» — kryknuŭ jon studencikam na raźvitańnie. 

A sudździ skazaŭ: «Daj vam boh zdaroŭječka. Nie zabudziem».

«Jašče chadajnictvy?» — spytała sudździa Kraŭčanka.

«Vydalicie mianie, — skazaŭ Kabanaŭ. — Sprava palityčna matyvavanaja, vy nie majecie prava trymać nas pad aryštam i sudzić. Prašu jašče raz: vydalicie mianie adsiul. Nie maje nijakaha značeńnia, tut ja ci nie. Navošta mnie tut znachodzicca? Pryjechali svajaki — ich siudy nie puścili, žurnalisty pryjechali — ich nie puścili, a nahnali dziaciej. Što vy im pakazvajecie? Brava!

Vydalicie mianie z hetaha kancerta!»

Prakurorka narešcie padtrymała hetaje chadajnictva — ale sudździa admoviła. Kabanava pakinuli ŭ zale suda.

«Jašče chadajnictvy?»

«Prašu vydalić mianie z zały suda! — paŭtaryŭ Kabanaŭ. — Budu zajaŭlać, pakul mianie nie vydalać».

Sud pastanaviŭ vydalić Kabanava. Ale nie zadavolić chadajnictva, a vydalić jaho za parušeńnie paradku sudovaha pasiadžeńnia.

Alaksandru Kabanavu nadzieli kajdanki i vyvieli jaho z zały suda.

«Da pabačeńnia», — skazaŭ pierad vychadam jon.

Na hetym usio skončyłasia. Praciah — u 9.30 16 lutaha. 

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?