Novyja pryčyny dla admovy ŭ rehistracyi ŭ jakaści ŚMI

U zakonaprajekcie pašyrany abaviazki jurydyčnych asob, jakija źjaŭlajucca redakcyjami ŚMI, uładalnikami internet-resursaŭ i sietkavych vydańniaŭ. U im da piaci hadoŭ pavialičany termin zabarony na prava fizičnym i jurydyčnym asobam vystupać u jakaści zasnavalnika ŚMI paśla taho, jak jaho vypusk byŭ spynieny. Dla ŭładalnikaŭ internet-resursu abo sietkavaha vydańnia taki abmiežavalny termin ustanaŭlivajecca na try hady.

Akramia taho, zhodna z prajektam dakumienta, hałoŭny redaktar ŚMI nie abaviazkova pavinien być hramadzianinam Biełarusi.

Nazva sietkavaha vydańnia pavinna budzie supadać z damiennym imiem internet-resursu.

Siarod padstaŭ dla admovy ŭ dziaržrehistracyi abo pierarehistracyi paznačany nastupnyja pryčyny: nazva ŚMI supadaje abo padobna da stupieni źmiešvańnia z nazvaj vydańnia, u dačynieńni da jakoha pryniata rašeńnie ab spynieńni vypusku, kali nazva sietkavaha vydańnia nie supadaje z damiennym imiem internet-resursu, a taksama kali hałoŭny redaktar nie maje prava zhodna z hetym ža zakonam zajmać hetuju pasadu.

U prajekcie dakumienta pašyrany śpis padstaŭ dla spynieńnia vypusku ŚMI. Siarod ich — vyniasieńnie na praciahu hoda, dvuch i bolš piśmovych papiaredžańniaŭ, a taksama pryniaćcie rašeńnia mižviedamasnaj kamisijaj pa biaśpiecy ŭ infarmacyjnaj śfiery ab najaŭnaści ŭ pradukcyi ŚMI paviedamleńniaŭ abo materyjałaŭ, raspaŭsiudžvańnie jakich zdolna pryvieści da ŭźniknieńnia pahroz nacyjanalnaj biaśpiecy.

Pryčyn dla abmiežavańnia dostupu da internet-resursaŭ taksama stała bolš

U prajekcie zakona źjavilisia novyja pryčyny, pa jakich adpaviednyja dziaržorhany zmohuć abmiažoŭvać dostup da internet-resursaŭ i sietkavych vydańniaŭ. Pa rašeńni Mininfarma moža być abmiežavany dostup da internet-resursu, sietkavaha vydańnia ŭ vypadkach:

— publikacyi zabaronienaj da raspaŭsiudu infarmacyi;

— vyniasieńnia ŭładalniku internet-resursu na praciahu hoda, dvuch i bolš patrabavańniaŭ, a ŭładalniku sietkavaha vydańnia — piśmovych papiaredžańniaŭ;

— nievykanańnia ŭładalnikam internet-resursu patrabavańnia respublikanskaha orhana dziaržkiravańnia ŭ śfiery ŚMI ab likvidacyi (niedapuščeńni) parušeńniaŭ zakanadaŭstva ab ŚMI albo niepaviedamleńnia ŭ hety orhan ab ich ustaranieńni i niepradstaŭleńnia dakumientaŭ;

— pryniaćcia rašeńnia mižviedamasnaj kamisijaj pa biaśpiecy ŭ infarmacyjnaj śfiery ab najaŭnaści na internet-resursie, sietkavym vydańni paviedamleńniaŭ abo materyjałaŭ, raspaŭsiudžvańnie jakich zdolnaje pryvieści da ŭźniknieńnia pahroz nacbiaśpieki.

Rašeńnie ab abmiežavańni dostupu da internet-resursu, sietkavaha vydańnia za raspaŭsiud infarmacyi, nakiravanaj na prapahandu ekstremisckaj dziejnaści abo jakaja źmiaščaje zakliki da takoj dziejnaści, a taksama inšaj infarmacyi, raspaŭsiudžvańnie jakoj zdolna nanieści škodu nacyjanalnym intaresam Biełarusi, budzie prymacca na padstavie pastanoŭ hienprakurora, prakuroraŭ abłaściej i Minska.

Abmiežavańnie dostupu da internet-resursu, sietkavamu vydańniu taksama mahčyma ŭ vypadku vyjaŭleńnia internet-resursu, padobnaha da stupieni źmiešvańnia z tym, dostup da jakoha abmiežavany. Takaja «kopija» budzie ŭklučacca ŭ śpis internet-resursaŭ, dostup da jakich abmiežavany.

Rašeńnie ab abmiežavańni dostupu da internet-resursu, sietkavaha vydańnia moža być pryniata na praciahu 6 miesiacaŭ paśla ŭźniknieńnia padstaŭ. Dla sietkavych vydańniaŭ raniej termin byŭ ustanoŭleny ŭ 3 miesiacy.

Uvodzicca zabarona na publikacyju vynikaŭ apytańniaŭ

Zakonaprajekt zabaraniaje ŚMI i internet-resursam publikavać vyniki apytańniaŭ hramadskaj dumki, što tyčacca hramadska-palityčnaj situacyi ŭ krainie, respublikanskich refierendumaŭ i vybaraŭ, kali jany praviedzieny biez atrymańnia adpaviednaj akredytacyi.

Nielha budzie pakazvać i hipierspasyłki na materyjały i infarmacyju, raspaŭsiud jakich u ŚMI i na internet-resursach zabaronieny.

U dakumiencie prapisana patrabavańnie ab vykarystańni hipierspasyłki pry raspaŭsiudzie ŭ internecie infarmacyi, raniej apublikavanaj na inšym resursie (kali pravaŭładalnikam nie ŭstanoŭlena inšaje).

A za pieradruk materyjałaŭ z parušeńniem umoŭ raspaŭsiudžvańnia, ustanoŭlenych pieršakrynicaj, moža być vyniesiena piśmovaje papiaredžańnie.

Praduhledžany novyja patrabavańni dla žurnalistaŭ

U zakonaprajekcie pieraličanyja novyja patrabavańni da žurnalistaŭ:

— žurnalist pavinien stavić u viadomaść hałoŭnaha redaktara ŚMI ab mahčymych pazovach i pradjaŭleńni inšych praduhledžanych zakanadaŭstvam patrabavańniaŭ u suviazi z raspaŭsiudžvańniem padrychtavanaha im materyjału;

— vykonvać abmiežavańni pry praviadzieńni pieradvybarčaj ahitacyi, ahitacyi pa refierendumu, adklikańnia deputata, člena Savieta Respubliki Nacyjanalnaha schodu, ustanoŭlenyja vybarčym zakanadaŭstvam;

— atrymlivać zhodu hałoŭnaha redaktara na padrychtoŭku materyjałaŭ dla inšych ŚMI i internet-resursaŭ;

— nie dapuskać faktaŭ parušeńnia normaŭ prafiesijnaj etyki žurnalistaŭ i ahulnapryniatych normaŭ marali.

Razam z hetym žurnalistu ŚMI zabaroniena vykarystoŭvać jaho pravy i stanovišča ŭ metach utojvańnia abo falsifikacyi infarmacyi, raspaŭsiudžvańnia niedakładnaj infarmacyi pad vyhladam dakładnych paviedamleńniaŭ, zboru infarmacyi na karyść treciaj asoby abo arhanizacyi, jakaja nie źjaŭlajecca ŚMI, a taksama raspaŭsiudžvać infarmacyju z metaj zhańbavać kaho-niebudź z hramadzian pa prykmietach połu, uzrostu, rasavaj abo nacyjanalnaj prynaležnaści, movy, adnosiny da relihii, prafiesii, miesca žycharstva abo pracy, u suviazi z palityčnymi pierakanańniami, a taksama dyskredytavać dziaržorhany i inšyja arhanizacyi.

Nievykanańnie pieraličanych patrabavańniaŭ pryraŭnoŭvajecca da hrubych parušeńniaŭ pracoŭnych abaviazkaŭ.

Jak vynikaje z prajekta zakona, žurnalista ŚMI zmohuć pazbaŭlać akredytacyi, kali im abo redakcyjaj ŚMI parušany paradak akredytacyi albo raspaŭsiudžanyja źviestki, «jakija nie adpaviadajuć rečaisnaści i haniać dziełavuju reputacyju arhanizacyi, što akredytavała žurnalista, albo ździejśniena naŭmysnaje supraćpraŭnaje dziejańnie ŭ pracesie ažyćciaŭleńnia prafiesijnaj dziejnaści».

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0