Heta vyjaviłasia, kali jany praź niekatory čas zmahli ich pravieryć. Da hetaha trapić u pamiaškańnie ź jačejkami nielha było z-za śledčych pracedur. Pry hetym klijenty adznačali, što ich nie apaviaščali ab jakich-niebudź dziejańniach u dačynieńni da kaštoŭnaściaŭ. Tut.by pasprabavaŭ daviedacca, ci viarnuli klijentam banka kanfiskavanyja kaštoŭnaści.

Hramadziancy Ukrainy, u jakoj kanfiskoŭvali z depazitarnaj jačejki ŭ Biełhazprambanku blizu 170 tysiač dalaraŭ, viarnuli hrošy praź niekalki miesiacaŭ paśla pieratrusu. Pa jaje słovach, hrašovyja srodki joj vydali ŭ kancy žniŭnia.

Jašče adzin klijent raspavioŭ, što siłaviki addali dakumienty, jakija byli ŭ jačejcy, a hrošy — nie. Pry hetym klijent kaža, što ŭžo i nie spadziajecca na viartańnie hrošaj.

— Damova z bankam na karystańnie jačejkaj skončyłasia, naŭrad ci ad jaho ciapier buduć naviny. Raniej ža bank adkazvaŭ na zvarot, što pieradaŭ zajavu ŭ dziaržorhany. Bank umyŭ ruki, — kaža ŭžo były klijent banka. — Heta mnie płata za łajalnaść. Jak i niekatoryja biełarusy, dumaŭ, što kali nie leźci ŭ palityku, to mianie heta nie zakranie. Ale nie mieŭ racyi. Dobraja navuka ŭsim, vučyciesia na pamyłkach.

U Biełhazprambanku nie stali adkazvać na pytańni, kolki klijentaŭ ahułam źviarnulisia z zajavami ŭ bank ab uskryćci depazitarnych jačejek i źniknieńni ź ich kaštoŭnaściaŭ, a taksama ci viarnuli im źmieściva. Jak i na toje, ci sočyć bank za tym, ci viarnuli klijentam kanfiskavanaje źmieściva ich depazitarnych jačejek, ci viadzie bank kamunikacyju ź dziaržorhanami pa pytańni viartańnia kaštoŭnaściaŭ. U Biełhazprambanku taksama nie stali tłumačyć, u jakich vypadkach, praduhledžanych dziejučym zakanadaŭstvam, dostup da jačejek mahčymy trecim asobam.

Paciarpiełyja klijenty banka raniej źviartalisia z zajavami ŭ bank, milicyju, KDK, KDB, Hienprakuraturu i Administracyju prezidenta. Nadzieja Jermakova (na toj momant kiraŭnik časovaj administracyi Biełhazprambanka) raspaviadała, što zajavy z-za ŭskryćcia depazitarnych jačejek napisali 8 klijentaŭ, ich pieradali ŭ Dziaržkantrol. Paźniej paciarpiełyja klijenty banka raspaviadali, što ich zajavy pieranakiravali ŭ KDB, a ich samich vyklikali ŭ hetaje viedamstva.

Siarod tych, u kaho vyjavili depazitarnuju jačejku i kanfiskavali jaje źmieściva, akazałasia ŭ tym liku hramadzianka Ukrainy. Jana zajaviła ab źniknieńni bolš za 170 tysiač dalaraŭ i źviartałasia da Alaksandra Łukašenki. Z-za źniknieńnia hrošaj jana vymušana zatrymacca ŭ našaj krainie. Jašče adzin klijent banka aceńvaŭ ahulnuju sumu kanfiskavanych kaštoŭnaściaŭ ź jaho depazitarnaj jačejki ŭ Biełhazprambanku ŭ 120 tysiač rubloŭ. U jaho źnikli ŭ tym liku najaŭnyja dalary i jeŭra, załatyja miernyja źlitki Nacbanka, inviestycyjnyja maniety, łedžery.

Paciarpiełyja klijenty Biełhazprambanka raspaviadali, što nieadnarazova bačyli, jak miarkujecca, svaje kanfiskavanyja kaštoŭnaści ŭ siužetach pa dziaržTV, jakija tyčylisia «spravy Biełhazprambanka». Da prykładu, kadry, na jakija trapili maniety, demanstravali na ANT u siužecie, u jakim raspaviadałasia pra toje, jakija prybytki i majomaść nibyta nie zadekłaravaŭ Viktar Babaryka padčas padačy dakumientaŭ u CVK.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0