Mienavita takoje pakarańnie zaprasiła dla ich prakurorka Alena Cichanovič. Heta ŭžo treciaja asudžanaja hrupa pa «pinskaj spravie» — ahułam za ŭdzieł u akcyjach pratestu ŭ Pinsku z 9 na 10 žniŭnia pazbavili voli 26 čałaviek.

U svaim apošnim słovie Ściapan Drozd byŭ karotki:

«Ja kazaŭ, što nie zhodny z tym, što mnie vystavili. Nijakich supraćpraŭnych dziejańniaŭ ja nie ździajśniaŭ. Ja prosta nie mahu zrazumieć, jak dzieci buduć raści bieź mianie. Čałavieka pakarać možna za niejkija imhnieńni, ale heta pakarańnie — jano nieabhruntavanaje. Ja liču, što Vysoki sud niejak uličyć heta i vyniesie pravilny prysud. Mnie bolš skazać niama čaho».

Illa Bochan ža skazaŭ bolš doŭhuju pramovu, u jakoj navat zrabiŭ prapanovu ruki i serca svajoj dziaŭčynie:

«Vysoki sud, ja prašu Vas abjektyŭna razabracca ŭ hetaj situacyi i prajavić miłasernaść u znak spahady da maich rodnych, kachanaj dziaŭčyny, dać mnie šaniec na vypraŭleńnie. Ja hłyboka ŭsio ŭśviadomiŭ, i mnie vielmi soramna za ŭčynak, jaki ja ździejśniŭ. Kali b možna było viarnuć čas nazad… Prašu stroha nie karać mianie, uličyć, što ja byŭ niepaŭnaletni, nie abdumvaŭ svaje ŭčynki. Raniej nie sudzimy. Ja praŭda nie chacieŭ pryčynić nikomu bol, ja nie išoŭ z dumkaj kahości bić, kidać pałki.

Ja ŭ čymści vinavaty, tak. U tym, što kinuŭ hetuju butelku, što sprabavaŭ złamać dreva — i ŭsio. Prašu prabačyć mnie za hety ŭčynak i pastavicca spraviadliva. Prašu prabačeńnia za niejkija niazručnaści, jakija pradastaviŭ, u prakurora i ŭ vas, Vysoki sud.

Ja vielmi ŭdziačny baćkam, što padtrymlivajecie mianie, dapamahajecie, čakajecie mianie. Ja vas vielmi mocna lublu. U vas usio budzie dobra, ja vieru, abiacaju, usio vypraŭlu. Ja razumieju, kolki na Vašy plečy ŭpała. Ja vinavaty pierad Vami, mnie vielmi soramna. Ščaścia, zdaroŭja, dabrabytu».

Sudździa Andrej Hruško pierapyniaje pramovu Bochana:

«Pa sutnaści spravy jość jašče niešta? Heta nie spatkańnie, što vy tak majecie razmaŭlajecie».

Paśla hetaha abvinavačany Bochan źviarnuŭsia da svajoj dziaŭčyny:

«Jana, [..] u mianie jość ty. Kachaješ mianie? — Tak. — I ŭ lubym razie dačakaješsia? — Tak. — Prabač, što tady nakryčaŭ na ciabie. Ja ciabie vielmi mocna kachaju. Ja ŭdziačny Bohu, što sustreŭ ciabie. Ja chaču zrabić tabie prapanovu. Janka, vychodź za mianie zamuž. Prabač jašče raz za ŭsio».

Illi Bochanu dziaržabvinavačańnie 5 kastryčnika zaprasiła 3 hady 6 miesiacaŭ kałonii ahulnaha režymu, Ściapanu Drazdu — 4 hady kałonii ŭzmocnienaha režymu. Sudździa Andrej Hruško 21 kastryčnika pryznačyŭ mienavita takoje pakarańnie.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна