TEST
Šuryn ci švahier? Ci viedajecie vy, jak nazyvajuć svajakoŭ?
Rodnasnyja suviazi — reč adnačasovaja cikavaja i składanaja. Paśla viasiella ŭ vas stanovicca prykładna ŭ dva razy bolš svajakoŭ, i amal dla kožnaha jość svaja nazva.

Praviercie svaje viedy i pasprabujcie nie pierabłytać jatroŭku i załoŭku.

U teście vykarystanyja archiŭnyja fota «Našaj Nivy» aŭtarstva Siarhieja Hudzilina
Pačynajem
Davajcie pačniem z prostaha. Jak nazyvajuć baćku žonki?
Niapravilna, baćka žonki — heta cieść. A dla cieścia muž dački — ziać.
Niapravilna, baćka žonki — heta cieść.
Niapravilna, baćka žonki — heta cieść.
Tak, pravilna!
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
A chto takaja załoŭka?
Tak, pravilna!
Nie, dla siastry žonki jość inšaja nazva.
Nie, heta ž śviakroŭ.
Nie, dla žonki brata muža jość inšaja nazva.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
A jak nazyvajuć brata muža?
Blizka, ale niapravilna.
Nie, heta baćka muža.
Tak, pravilna!
Nie, heta nie švahier.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Kaho nazyvajuć jatroŭkaj?
Nie, siastru žonki nazyvajuć pa-inšamu.
Nie, žonku brata žonki nazyvajuć pa-inšamu.
Pra heta ŭžo było pytańnie, budźcie ŭvažlivyja.
Tak, žonku brata muža nazyvajuć jatroŭkaj!
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
A chto z hetych blizkich vam ludziej nasamreč nie źjaŭlajecca svajakom ni vam, ni vašaj žoncy ci mužu?
Nie, bratava — heta pra rodnasnyja suviazi.
Pravilna! Kum (kuma) — heta chrosnyja baćki ŭ dačynieńni da baćkoŭ chryščanaha.
Nie, švahier — heta pra rodnasnyja suviazi.
Nie, svajačanica — heta pra rodnasnyja suviazi.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
U varyjantach adkazaŭ da papiaredniaha pytańnia było pryhožaje słova «bratava». Što heta za čałaviek?
Tak, pravilna!
Nie, žonka brata — heta niaviestka.
Nie, dla siestry žonki jość inšaje słova.
To ž załoŭka, pra heta ŭžo było pytańnie.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
A jak nazyvajuć muža siastry žonki?
Nie, heta svajak.
Nie, pra cieścia ŭžo było pytańnie. Budźcie ŭvažlivyja.
Nie, šuryn — heta pra krychu praściejšyja suviazi.
Tak, sapraŭdy. Usio elemientarna.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
A kim vam prychodzicca švahierka?
Nie, heta siastra žonki.
Nie, heta bratava. My pra heta ŭžo pytali.
Tak, švahierka ci svajačanica.
Heta znoŭ załoŭka. Budźcie ŭvažlivyja.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Sa švahierkaj my vyśvietlili. A chto taki švahier?
Tak, pravilna. Muž švahierki, atrymlivajecca.
Heta svajak. A švahier — muž švahierki.
Heta šuryn. A švahier — muž švahierki.
Heta dzievier. A švahier — muž švahierki.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Apošniaje nieskładanaje pytańnie: jak nazyvajuć maci muža?
Nie, heta maci žonki.
Elemientarna!
Heta maci adnaho suženca ŭ adnosinach da baćkoŭ druhoha.
Heta siastra muža.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Na žal, rodnasnyja suviazi akazalisia zanadta składanaj temaj dla vas
Miarkujem, što test byŭ dla vas karysnym!
Prajści jašče raz
Na žal, rodnasnyja suviazi akazalisia zanadta składanaj temaj dla vas
Miarkujem, što test byŭ dla vas karysnym!
Prajści jašče raz
Niaprostaja tema dla vas. Jość, kudy imknucca
Miarkujem, što test byŭ dla vas karysnym!
Prajści jašče raz
Niaprostaja tema dla vas. Ale vy niabłaha spravilisia!
Zusim krychu nie chapiła da vydatnaha vyniku!
Prajści jašče raz
Vielmi dobra!
Adkul vy ŭsio viedajecie?
Prajści jašče raz
Idealna! Vy prosta ekśpiert!
My zachaplajemsia vašymi vyklučnymi viedami!
Prajści jašče raz

© Naša Niva, 2021