«Možna mabilizavać pravaabarončyja arhanizacyi ŭ Jeŭropie, kab pierałamić hramadskaje mierkavańnie»

Prapahandyst Siarhiej Michiejeŭ u situacyi ź mihrantami, jakich nie puskajuć susiednija ź Biełaruśsiu jeŭrapiejskija krainy, adznačaje, što «Jeŭrasajuz demanstruje dvajnyja standarty»:

«Kali jany prapuskajuć miljony mihrantaŭ praź Italiju, Turcyju i nie ličać heta prablemaj, bolš za toje, karajuć peŭnyja krainy za toje, što tyja nie prymajuć mihrantaŭ, heta čamuści narmalna. A kali dziesiać tysiač mihrantaŭ sprabujuć prajści ź Biełarusi ŭ Polšču, choć Polšča im niepatrebnaja, jany chočuć u Hiermaniju i dalej, heta ahresija. Vidavočna, heta papirańnie ŭłasnych kaštoŭnaściaŭ». 

Siarhiej Michiejeŭ. Fota: hłas.ru

Siarhiej Michiejeŭ. Fota: hłas.ru

Hety tezis upisvajecca ŭ aficyjnuju pazicyju biełaruskich uładaŭ, jakija imknucca ŭstavić ciapierašni kryzis u kantekst ahulnajeŭrapiejskaha mihracyjnaha kryzisu. Maŭlaŭ, rost nielehalnaj mihracyi nazirajecca nie tolki praź Biełaruś.

Nasamreč pik jeŭrapiejskaha mihracyjnaha kryzisu pryjšoŭsia na 2015-2016 hady, kali na fonie hramadzianskaj vajny ŭ Siryi miljony žycharoŭ Blizkaha Uschodu biehli ad vajny i šukali prytułku ŭ Jeŭropie.

Heta byŭ kałasalny humanitarny i palityčny kryzis dla ES, nastupstvy jakoha Jeŭropa adčuvaje i dahetul. Takoj kolkaści biežancaŭ, jak u 2015-2016 hadach, śviet nie bačyŭ z časoŭ Druhoj suśvietnaj vajny, mienavita tamu vialikija krainy ES pryniali biesprecedentnaje rašeńnie pryniać vielizarnuju chvalu biežancaŭ z humanitarnych pryčyn. Ale z tych časoŭ prajšło ŭžo piać hadoŭ, płyni nielehalnaj mihracyi ŭ ES za apošnija hady istotna zdrabnieli. Voś jak vyhladaje hrafik kolkaści nielehalnych pierasiačeńniaŭ miažy ES za 2008-2021 hady.

Pry hetym rasijski prapahandyst Michiejeŭ zadajecca pytańniem: a što Łukašenka budzie rabić dalej? Maŭlaŭ, tydzień možna abmiarkoŭvać i aburacca niekalkimi tysiačami mihrantaŭ u biełaruskim lesie, ale jakimi buduć nastupnyja dziejańni?

«Ciapier situacyja raźvivajecca tak, što Polšča sprabuje pakazać, što z apošnich sił abaraniaje zachodniuju cyvilizacyju ad złoha Łukašenki, za jakim staić vierałomny Pucin. I pakul heta ŭ ich vychodzić, — ličyć televiadučy. — A dzie stanoŭčy vychad z hetaj situacyi dla Biełarusi i Rasii, jakuju ŭskosna ŭ hetu spravu ŭsio adno ŭžo ŭciahnuli?

Možna było b mabilizavać pravaabarončyja arhanizacyi ŭ Jeŭropie, kab pierałamić hramadskaje mierkavańnie ŭ ES. Jość u nas taki resurs? Kali jość, treba heta rabić. Kali niama, treba razumieć, što palaki buduć tranślavać ułasnuju karcinku, jakaja budzie pracavać nie na našu karyść. Treba mieć niejkija pracoŭnyja varyjanty dziejańnia. Moža być, nakiravać mihrantaŭ da Ukrainy, pakul śnieh nie loh na palach.

Miaža Biełarusi z Ukrainaj nie takaja, jak z Polščaj, tam prosta jość KPP na darohach, jaje pierasiekčy kudy praściej. I tady b my pravieryli: a Ukraina adpaviadaje jeŭrapiejskim kaštoŭnaściam?

Kali adpaviadaje, chaj zabiraje hetych biežancaŭ. Kali nie adpaviadaje, to my taksama heta adpracujem. Abo pierakryć patok mihrantaŭ u Biełaruś, to-bok treba dumać, a što dalej. Jašče tydzień možam pra heta pahavaryć, paaburacca, nu a dalej što?»

Varta adznačyć, što praŭładnyja telehram-kanały aktyŭna raspaŭsiudžvajuć infarmacyju ab sprobach jeŭrapiejskich pravaabaroncaŭ dapamahčy mihrantam. Admietna, što kali tyja ž pravaabaroncy krytykavali situacyju z pravami čałavieka ŭ Biełarusi, dla prapahandy jany byli idejnymi vorahami i zdradnikami, ich dziejańni abo ihnaravalisia, abo vystaŭlalisia ŭ rezka niehatyŭnym klučy. 

Dźmitryj Bielakoŭ pryjechaŭ da mihrantaŭ u les. Skrynšot ź videa «Minskaj praŭdy»

Dźmitryj Bielakoŭ pryjechaŭ da mihrantaŭ u les. Skrynšot ź videa «Minskaj praŭdy»

Vyhladaje, što ŭ Biełarusi pačali stvarać novych «pravaabaroncaŭ» ź liku prychilnikaŭ Łukašenki. Tak, u stychijnym namiotavym łahiery pobač z Bruzhami žurnalisty Reform.by zaŭvažyli Dźmitryja Bielakova, aktyŭnaha ŭdzielnika akcyj «jabaciek». Jon, naprykład, kataŭsia pa minskich dvarach, kab zrazać bčb-stužki. Ciapier jon nazyvaje siabie pravaabaroncam, 12 kastryčnika zarehistravaŭ arhanizacyju, jakaja pazicyjanuje siabie jak pravaabarončaja, u svaim telehram-čacie vystupaje z rezkaj krytykaj dziejańniaŭ jeŭrapiejskich uład.

Chto vinavaty pa viersii rasijskaha MZS? 

Kryzis na biełaruskaj miažy aktyŭna i emacyjna kamientuje aficyjnaja pradstaŭnica MZS Rasii Maryja Zacharava. Jaje słovy kładucca ŭ aficyjnuju viersiju biełaruskich uład: 

«Čamu jany [mihranty] iduć u krainy Jeŭrasajuza? Aproč dapamohi, prahram i repartažaŭ pra toje, jak krainy ES apošnija hady prymali ŭ siabie biežancaŭ, jany jašče aryjentavalisia na cikavy siužet apošniaha hoda, jak Polšča, Litva, Brusiel prymali ludziej, jakija zajaŭlali padobnyja rečy, što jany nie mohuć znachodzicca na terytoryi svajoj krainy, što jany časova ličać siabie ci biežancami, ci ludźmi ŭ vyhnańni. I krainy ES hetu dapamohu im akazvali. Pahladzicie na bryhadu Cichanoŭskaj, jak jaje prymajuć pa charaktarystykach, jakija prymianiajucca da vizitaŭ na najvyšejšym uzroŭni».

Maryja Zacharava. Fota pres-słužby MZS Rasii

Maryja Zacharava. Fota pres-słužby MZS Rasii

Aproč «bryhady Cichanoŭskaj» u mihracyjnym kryzisie, pavodle pradstaŭnicy rasijskaha MZS, vinavatyja sami jeŭrapiejcy, jakija dapamahali biežancam:

«I pa telebačańni, i ŭ internecie, a samaje hałoŭnaje, ad svaich svajakoŭ, siabroŭ i znajomych, jaki apynulisia ŭ ES, jany pačuli pra cud-prahramy dla biežancaŭ i pra tuju hrašovuju dapamohu, pryvilei, jakija dajuć tym, chto takim čynam pierasiakaje miažu. Jany heta nie vydumali, jany pajšli na poklič i aficyjna apublikavanuju [jeŭrapiejskuju] stratehiju». 

Zacharava padkreślivaje, što polskija siłaviki parušajuć zakon. Da biełaruskich siłavikoŭ u jaje pytańniaŭ niama.

«Čamu da ich [mihrantaŭ] tak staviacca polskija siłaviki? My bačym prymianieńnie śpiecyjalnych srodkaŭ, hłušycca huk, vykarystoŭvajecca niešta nakštałt hazu, niejkija chimičnyja preparaty, jakija raspylajuć ludziam u tvar. Na jakoj padstavie? Heta nie złačyncy. Ich złačynstvy nikim nie zafiksavanyja, biełaruski bok śćviardžaje, što jany dziejničajuć lehalna. Svaje namiery jany nie chavajuć. Moža być, krainy ES nie viedajuć, jakimi dakumientami rehulujecca ich stan?» — dalej Zacharava pieraličvaje mižnarodnyja dakumienty, jakija rehulujuć pravavy status biežancaŭ i pradastaŭleńnie im prytułku. 

Nahadajem, što Polšča ŭviała režym nadzvyčajnaha stanovišča na miažy ź Biełaruśsiu. U lesie pad pamiežnym punktam Bruzhi praz hukaŭzmacnialnuju aparaturu mihrantaŭ papiaredžvajuć, što jany nie majuć prava nielehalna prachodzić na terytoryju Polščy, psavać aharodžu — za heta praduhledžvajecca adkaznaść. Taksama ź miesiac tamu palaki stali rassyłać sms usim, chto znachodzicca kala miažy ź Biełaruśsiu, pa-anhlijsku nastupnaha źmiestu: «Polskaja miaža zakrytaja, ułady Biełarusi vam schłusili. Viartajciesia ŭ Minsk. Nie prymajcie tabletki ad biełaruskich vajskoŭcaŭ». 

Novaje abvastreńnie na miažy: što nie tak z arhumientami łukašenkaŭcaŭ? 

Ničoha zvyšnaturalnaha ŭ siońniašnim kryzisie na miažy ź Biełaruśsiu Zacharava nie bačyć, jana nie zhodnaja z zajavami polskich uład pra toje, što heta biesprecedentnaja situacyja. Jak i biełaruskaja prapahanda, jana sprabuje pierakanać, što siońniašni patok praź Biełaruś — prosta častka ahulnajeŭrapiejskaha mihracyjnaha kryzisu.

«2016 hod, ES zaklučaje ździełku z Turcyjaj pa pytańni mihracyi. Na praciahu niekalkich hadoŭ ES aficyjna płacić Ankary i praciahvaje płacić za raźmiaščeńnie ŭ siabie biežancaŭ ź Siryi. Miljardy jeŭra. Z 2022 pa 2024 hod praduhledžvajecca vydzielić 3 miljardy jeŭra na ŭtrymańnie biežancaŭ ź Siryi, dadatkovyja vypłaty praduhledžanyja dla biežancaŭ ź Iardanii i Livana. Hramadzianie Iraka, jakija heta bačać, zadajucca pytańniem, a čym jany horšyja, čamu jany nie mohuć być častkaj hetych fantastyčnych prahram», — adznačaje Maryja Zacharava. 

Bolšaść mihrantaŭ składajuć vychadcy ź Irakskaha Kurdystana, u jakim niama ni vajny, ni katastrof i jaki zastavaŭsia astraŭkom stabilnaści navat padčas zmahańnia Iraka z terarystyčnaj «Isłamskaj dziaržavaj».

«Nichto nie pakinie mihrantaŭ u Biełarusi. I Łukašenka heta razumieje»

Prapahandyst Uładzimir Sałaŭjoŭ pryśviaciŭ niekalki prahram pytańniu mihracyjnaha kryzisu na miažy ź Biełaruśsiu. Jon prosta kaža, što pakul jeŭrapiejskija palityki ličylisia z Łukašenkam jak z prezidentam, Biełaruś vykonvała abaviazki pa achovie miežaŭ ad nielehalnaj mihracyi. Kali ž jaho pierastali ličyć lehitymnym, a tym bolš stali raicca sa Śviatłanaj Cichanoŭskaj, u tym liku pa pytańni ź mihrantami, dyjałoh staŭ niemahčymym.

Uładzimir Sałaŭjoŭ. Fota theins.ru

Uładzimir Sałaŭjoŭ. Fota theins.ru

«Raniej Biełaruś vykonvała svoj śviaty abaviazak — achoŭvała miažu, nam ža Łukašenka rehularna raskazvaŭ, što jon sam pamiežnik. Jon papiaredžvaŭ Zachad hod tamu, kali jany pačali jaho chistać (ja nie kažu, pravilna heta było ci nie, prosta kanstatuju): ja ž trymaju, ja ž nie puskaju [nielehalnych mihrantaŭ], a ciapier ja ŭmyvaju ruki, navošta mnie tracić hrošy. I voś, što my bačym ciapier.

Da tradycyjnaha patoku, jaki išoŭ praz Turcyju i Hrecyju, Italiju i Francyju, dadaŭsia novy — praź Biełaruś. Situacyja na miažy z Polščaj absalutna niepradkazalnaja. Zdavałasia b, [biełaruskim uładam] zadajuć pravilnaje pytańnie: a navošta vy ich pryvozicie? Ale chočacca na heta adkazać: a čamu vy hetyja pytańni nie zadavali Erdahanu?

Łukašenka kaža: čaho vy da mianie dakałupalisia, što ja budu, kožnaha praviarać i hrošy svaje tracić, kali vy suprać mianie sankcyi ŭviali, ja nie chaču vas abaraniać; niachaj iduć praz nas, maje avijakampanii choć lotać mohuć i hrošy zarablać».

Situacyju na biełaruska-polskaj miažy Sałaŭjoŭ nazyvaje «humanitarnym kryzisam», ale ŭpeŭnieny, što mihranty svajoj mety dasiahnuć:

«Nichto ich u Biełarusi nie pakinie, tamu što kurdskaja hramada ŭ Hiermanii taki kryk padymie, mała nie budzie. I heta razumieje nie tolki Łukašenka». 

Pry hetym Sałaŭjoŭ vykazaŭ asabistaje mierkavańnie, što miažu treba pierasiakać lehalna, z usimi dakumientami i dazvołami, ale dadaŭ: «Ź inšaha boku, ja nie pradstaŭnik dziaržavy, kudy ŭvarvalisia i raźviazali vajnu». 

«Łukašenka — krasaŭčyk». Chto tyja ekśpierty, kaho vykarystoŭvaje dziaržprapahanda

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?