Hramadstva

Piaskoŭ: Łukašenka nie ŭzhadniaŭ z Kramlom zajavu nakont spynieńnia tranzitu hazu ŭ Jeŭropu

Pres-sakratar prezidenta Rasii Dźmitryj Piaskoŭ prakamientavaŭ słovy Alaksandr Łukašenki nakont spynieńnia tranzitu hazu ŭ Jeŭropu.

TASS

Zajava Alaksandra Łukašenki ab mahčymaści pierakryć tranzit hazu ŭ Jeŭropu nie ŭzhadniałasia z Kramlom, zajaviŭ žurnalistam u piatnicu pres-sakratar prezidenta RF Dźmitryj Piaskoŭ, piša TASS.

«Nie, jany nijak nie ŭzhodnienyja», — adkazaŭ Piaskoŭ na adpaviednaje pytańnie.

«U hetym vypadku, tak, heta naš sajuźnik, ale heta suvierennaja dziaržava, — padkreśliŭ Piaskoŭ. — Jak by kamu heta ni padabałasia, Rasija zaŭsiody była, jość i patencyjna budzie zastavacca krainaj-harantam enierhietyčnaj biaśpieki jeŭrapiejskaha kantynienta».

«Biezumoŭna», — adkazaŭ jon na ŭdakładniajučaje pytańnie, ci budzie RF harantam enierhietyčnaj biaśpieki ŭ Jeŭropie niezaležna ad dziejańniaŭ biełaruskaha boku.

Piaskoŭ taksama pakinuŭ biez kamientaroŭ zajavy Łukašenki pra sproby pierakinuć zbroju mihrantam na miežach ES.

Raniej Łukašenka vykazaŭ aściarohi z nahody taho, što ŭ łahier mihrantaŭ mohuć pierakinuć zbroju i bojeprypasy, jakija iduć u asnoŭnym z Danbasa. Jon taksama zhadaŭ ab tym, što abmiarkoŭvaŭ hetaje pytańnie z Pucinym.

Piaskovu zadali pytańnie, ci sapraŭdy była padobnaja razmova i što moža być zroblena ŭ takoj situacyi. «Ja pakidaju heta biez kamientaroŭ», — adkazaŭ pradstaŭnik Kramla.

***

U čaćvier na naradzie z Saŭminam Łukašenka pryhraziŭ Jeŭrasajuzu pierakryć tranzit hazu ŭ Jeŭropu pa transnacyjanalnym hazapravodzie «Jamał-Jeŭropa» ŭ tym vypadku, kali ES pašyryć sankcyi suprać jaho krainy praz kanflikt vakoł mihrantaŭ na biełaruska-polskaj miažy.

«My abahravajem Jeŭropu, jany nam jašče pahražajuć, što zakryjuć miažu. A kali my pierakryjem pryrodny haz tudy? Tamu ja b kiraŭnictvu Polščy, litoŭcam i inšym biezhałovym parekamiendavaŭ dumać pierš, čym kazać. Ale heta ich sprava. Začyniać — niachaj začyniajuć. Ale MZS pavinien papiaredzić usich u Jeŭropie: kali tolki jany ŭviaduć nam dadatkovyja sankcyi «niepieravaranyja» — nieprymalnyja dla nas, my pavinny adkazvać», — skazaŭ u čaćvier Łukašenka.

Kamientary

«Dziuna: častka druhaja» — błakbastar, idealny da skryhatu ŭ zubach1

Chto zabiŭ Franciška Alachnoviča. Adkryty novyja fakty8

Ała Puhačova apublikavała post paśla śmierci Navalnaha19

«Praciraju dźviarnuju ručku, bo jaje mohuć namazać atrutaju». Pahavaryli z homielskim psichołaham, kvateru jakoj razhramili siłaviki17

«Z 3 pa 6 kłas nasiŭ zaplečnik adnakłaśnicy». Historyi ludziej, u jakich nikoli nie było surjoznych adnosin8

MUS zajaviła pra pieršuju spravu za admaŭleńnie hienacydu biełaruskaha naroda12

Druhi hod zapar na «Pieśni hoda Biełarusi» pieramahła niaviestka Łukašenki25

«U pamiežnikaŭ mahli ŭźniknuć da mianie pytańni». Jak biełarusy abychodnymi šlachami atrymlivajuć polski šenhien12

102-hadovaja žančyna ŭspomniła pra hady vajny, dy nie ŭličyła ideałohii. Jaje papraviŭ 74-hadovy kamunist15

Stała viadoma, jakija katehoryi ludziej pakinuli za kratami paśla apošniaj abłavy na salidarnych z palitviaźniami5

«Aproč tych dvanaccaci hadoŭ, kali jon piŭ». Udava Ryhora Baradulina apublikavała niazvykłyja ŭspaminy pra jaho6

Jak prapahandyst Ihar Tur staŭ lubimčykam Łukašenki i kolki zarabiŭ u 2020-m15

«Ja, kali zakryvaju pracoŭny noŭt u piatnicu ŭviečary». Najlepšyja tvity tydnia4

Mužčynu, jakoha zatrymali paśla viartańnia z Polščy, buduć sudzić za «zdradu dziaržavie»11

Učora ŚMI paviedamlali pra zatrymańnie byłoha kiraŭnika Bresta. Ale nasamreč jon na voli4

Na fakultetach BDU stvaryli kamisii, jakija ŭziali pad kantrol kadravyja pytańni

«Zavierbavać Klimoviča. Kab sačyć za im — zavierbavać Hrabinskaha. Kab sačyć za Hrabinskim — zavierbavać Sierhijeviča»: jak NKVD chacieŭ pastavić zachodniebiełaruskuju intelihiencyju na kaleni4

Lizu, što pamierła ŭčora ŭ Varšavie, pachavajuć u polskaj stalicy4

Historyja čatyroch žančyn, jakija pieražyli HUŁAH i paŭstańnie ŭ łahiery5

Samy aktyŭny danosčyk Bambiza na vybarach zaniaŭ apošniaje miesca z usiaho Minska — jamu namalavali 1,999%4

Usie naviny →
Usie naviny

Mitrapalit Vienijamin uznaharodziŭ carkoŭnym ordenam Ivana Kubrakova24

Pamior skulptar Ihar Hołubieŭ

Arhiencina addała Ukrainie viertaloty, jakija atrymała ad Rasii9

U Rasii vydalili spasyłki na trek Vasi Abłomava, pryśviečany Navalnamu6

U niadzielu nadvorje budzie jašče ništo sabie, a ŭ paniadziełak pachaładaje3

Łaŭroŭ pryhraziŭ Pašynianu: Zajavy Jerevana prymušajuć Rasiju zadumacca pra svaje praktyčnyja kroki7

Polski Kanhres žančyn źviarnuŭsia da palitykaŭ paśla śmierci zhvałtavanaj biełaruski13

U Hruzii zatrymali 10 čałaviek za raspaŭsiud narkotykaŭ. Siarod ich — hramadzianie Biełarusi

Chrysta Hrozieŭ: Zabojstvy krytykaŭ Pucina mohuć praciahnucca1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Breście zatrymlivali i eks-mera Rahačuka, i hubiernatara Šulejku

Hałoŭnaje

Dzie ciapier hieroi miemnaha videa BRSM pra vybary-durybary?10

«U nas svaje tradycyi vybaraŭ, jakija sprabavali vytručvać, dośvied z časoŭ Połackaha kniastva» — CVK

«Parabała Łukašenki»: hety artykuł rasijskaha Forbes Kreml prymusiŭ vydalić. Pierakazvajem jaho źmiest43

Kazakievič: Nastupnaj budzie revalucyja TikTok1

Jak prapahandyst Ihar Tur staŭ lubimčykam Łukašenki i kolki zarabiŭ u 2020-m15

«Ja, kali zakryvaju pracoŭny noŭt u piatnicu ŭviečary». Najlepšyja tvity tydnia4

Mužčynu, jakoha zatrymali paśla viartańnia z Polščy, buduć sudzić za «zdradu dziaržavie»11

Na miažy ź Litvoj paśla zakryćcia dvuch pamiežnych pierachodaŭ sabralisia vialikija čerhi4

«Bolš za paŭtara mietra nichto nie atrymlivaŭ»1

Učora ŚMI paviedamlali pra zatrymańnie byłoha kiraŭnika Bresta. Ale nasamreč jon na voli4

Na fakultetach BDU stvaryli kamisii, jakija ŭziali pad kantrol kadravyja pytańni

Rabotnik Mazyrskaha NPZ zabiŭ siabie praz prablemy na pracy1

Arhanizatary vybaraŭ faktyčna pryznalisia ŭ falsifikacyjach u Minsku. Sačycie za rukami12

Ajcišnik z Kurska sprabuje zarabić na biełarusach, pradajučy im «miortvyja» vakansii4

«Zavierbavać Klimoviča. Kab sačyć za im — zavierbavać Hrabinskaha. Kab sačyć za Hrabinskim — zavierbavać Sierhijeviča»: jak NKVD chacieŭ pastavić zachodniebiełaruskuju intelihiencyju na kaleni4

Rasija zabaraniła paloty samalotaŭ A-50 kala Ukrainy — brytanskaja raźviedka3

Usie naviny →