Hramadstva

«Padumvajem padać u sud na žurnalista BT». Baćka Mikoły Dziadka raskazaŭ pra spatkańnie z synam

10 listapada anarchist Mikoła Dziadok atrymaŭ 5 hadoŭ kałonii, jaho pryznali vinavatym pa troch artykułach. Paśla prysudu baćku Mikoły dali spatkańnie z synam. Jon raskazaŭ «Našaj Nivie», jak Mikoła trymajecca, pra što dumaje i pra što jany paśpieli pahavaryć.

«Spatkańnie prajšło na Vaładarskaha ŭ SIZA: tam admysłovyja kabinki, vosiem štuk, kudy pryvodziać źniavolenych. Mikołu pryviali apošnim, bo jon ža staić na prafiłaktyčnym uliku, tamu jaho viaduć «pad asobym nahladam» i ŭ kajdankach.

Razmova idzie praz škło, «pa telefonie», — kaža Alaksandr Dziadok. — My zmahli pahavaryć z synam navat trochi bolš za hadzinu. 

U takich sustrečach zaŭsiody namahaješsia pahavaryć pra ŭsio adrazu, raspavieści ŭsio, što nakapiłasia, pačuć mierkavańnie syna. Sa zdaroŭjem u jaho ŭ cełym narmalna. Vyhladaje dobra, nie bledny, badziory. Aptymistyčny, paśmichajecca. 

Kaža, abstanoŭka ŭ kamiery narmalnaja, prablem niama. Ale kamiera ŭ jaho «tranzitnaja», praź jaje prachodziać tyja, kaho pieravodziać adniekul, tamu kantynhient pastajanna mianiajecca. Ja sam miarkuju, heta robicca, kab Mikoła nie zmoh naładzić suviazi ź ludźmi, bo jon heta ŭmieje, znachodzić ahulnuju movu ź ludźmi lohka.

Ale syn kaža, što namahajecca niejak dapamahać sukamiernikam. Raskazvaŭ, što časam ludziej pryvodziać u kamieru ŭvohule biez abutku ci narmalnaha adzieńnia, niamytyja… Ale palitźniavolenych u jaho nie byvaje, tolki tyja, kaho pryciahvajuć za «zvyčajnuju» kryminałku.

Syn kaža, što cisku na jaho niama. Kamiera, praŭda, zahružanaja mocna, dastatkova ciesna. Ale kanfliktaŭ niama.

Listy da jaho dachodziać, ale nie ŭsie. Maje jon atrymlivaje adnosna rehularna. Listy ad siastry z Hiermanii — čamuści nie. Pry hetym listy ź Italii jon taksama atrymlivaje.

Mikoła ŭ kamiery surjozna zajmajecca johaj, adciskajecca ŭžo bolš za 100 razoŭ za adzin padychod. Čytaje surjoznyja knihi, naprykład Iosifa Fłavija «Iŭdziejskaja vajna» [Iosif Fłavij — historyk i vojenačalnik I stahodździa n. e. — NN].

Nu i hladzić biełaruskaje telebačańnie — 8 kanałaŭ. Analizuje. Da Azaronka i inšych stavicca z humaram, dla Mikoły dziŭna, što niaŭžo ž jany nie razumiejuć, što pryjdziecca adkazvać? Kali nie pierad sudom, to pierad Boham, ci Suśvietam, ci svaim sumleńniem, naprykancy. Ale ž tut ja jamu skazaŭ, što dla ich paniaćcia «sumleńnie», na maju dumku, nie isnuje. Dla ich isnujuć tolki ambicyi ci hrošy. Tut syn pahadziŭsia.

Darečy ŭ suviazi ź jaho pracesam niejki žurnalist kazaŭ pa TB, što Mikoła byŭ asudžany za parušeńnie previentyŭnaha nahladu, za padpały… Takoha nikoli nie było. Tamu ciapier my padumvajem, a ci nie padać na hetaha žurnalista hramadzianski pazoŭ? Bo de-fakta heta ž paklop. Imia žurnalista zaraz nie zhadaju: vystupaŭ pa BT dniami, z takoj dziŭnaj barodkaj.

Naviny pra mihrantaŭ syn bačyŭ, BT ž pakazvaje. Mikoła ličyć, što heta hibrydnaja vajna z Zachadam, ź ES. Tak usprymaje heta. I ja ź im zhodny, dadam jašče, što heta vajna nie stolki Łukašenki, kolki našaha ŭschodniaha susieda.

Uvohule, Mikoła ni na što nie skardzicca. Jon usio ŭsprymaje absalutna śviadoma, razumieje, što moža być usio, ale jon da hetaha hatovy. Bo heta jaho vybar.

Jon nie zrabiŭ pamyłak, jon usio rabiŭ śviadoma. Viarnuŭsia ŭ krainu, bo ličyŭ heta pravilnym. Tamu ŭ Mikoły niama škadavańniaŭ i nie było raniej.

Inšaj pazicyi jon nie prymaje: syn ličyć, što za spraviadlivaść i dabro treba zmahacca. I jon taki vybar zrabiŭ. Jon zastajecca ŭpeŭnienym u svaich pohladach i siońnia. Achviaraj siabie taksama nie ličyć, dla Mikoły achviary — tyja, chto jaho katavaŭ, chto jaho presavaŭ. Heta jany achviary svaich pamyłak, achviary ŭłady i hetak dalej. I ź ciaham času jany atrymajuć toje, što im nakavana.

Svoj prysud Mikoła ŭspryniaŭ spakojna. Heta było čakana. My pra heta i nie havaryli amal, kali ščyra. Ale da 5 hadoŭ jon hatovy. Pry hetym i jon, i ja ličym, što situacyja ŭ Biełarusi siońnia vielmi składanaja. I my nie dumajem, što za 5 hadoŭ ničoha nie źmienicca. Tamu i syn, i ja ličym, što i Mikoła, i Babaryka, i Kaleśnikava całkam nie adbuduć svaje terminy: usio skončycca raniej. Našmat raniej».

Kamientary

«Dziuna: častka druhaja» — błakbastar, idealny da skryhatu ŭ zubach2

Chto zabiŭ Franciška Alachnoviča. Adkryty novyja fakty9

Ała Puhačova apublikavała post paśla śmierci Navalnaha20

«Praciraju dźviarnuju ručku, bo jaje mohuć namazać atrutaju». Pahavaryli z homielskim psichołaham, kvateru jakoj razhramili siłaviki17

«Z 3 pa 6 kłas nasiŭ zaplečnik adnakłaśnicy». Historyi ludziej, u jakich nikoli nie było surjoznych adnosin9

MUS zajaviła pra pieršuju spravu za admaŭleńnie hienacydu biełaruskaha naroda12

Druhi hod zapar na «Pieśni hoda Biełarusi» pieramahła niaviestka Łukašenki25

«U pamiežnikaŭ mahli ŭźniknuć da mianie pytańni». Jak biełarusy abychodnymi šlachami atrymlivajuć polski šenhien12

102-hadovaja žančyna ŭspomniła pra hady vajny, dy nie ŭličyła ideałohii. Jaje papraviŭ 74-hadovy kamunist15

Stała viadoma, jakija katehoryi ludziej pakinuli za kratami paśla apošniaj abłavy na salidarnych z palitviaźniami5

«Aproč tych dvanaccaci hadoŭ, kali jon piŭ». Udava Ryhora Baradulina apublikavała niazvykłyja ŭspaminy pra jaho7

Jak prapahandyst Ihar Tur staŭ lubimčykam Łukašenki i kolki zarabiŭ u 2020-m15

«Ja, kali zakryvaju pracoŭny noŭt u piatnicu ŭviečary». Najlepšyja tvity tydnia4

Mužčynu, jakoha zatrymali paśla viartańnia z Polščy, buduć sudzić za «zdradu dziaržavie»11

Učora ŚMI paviedamlali pra zatrymańnie byłoha kiraŭnika Bresta. Ale nasamreč jon na voli4

Na fakultetach BDU stvaryli kamisii, jakija ŭziali pad kantrol kadravyja pytańni

«Zavierbavać Klimoviča. Kab sačyć za im — zavierbavać Hrabinskaha. Kab sačyć za Hrabinskim — zavierbavać Sierhijeviča»: jak NKVD chacieŭ pastavić zachodniebiełaruskuju intelihiencyju na kaleni4

Lizu, što pamierła ŭčora ŭ Varšavie, pachavajuć u polskaj stalicy4

Historyja čatyroch žančyn, jakija pieražyli HUŁAH i paŭstańnie ŭ łahiery5

Samy aktyŭny danosčyk Bambiza na vybarach zaniaŭ apošniaje miesca z usiaho Minska — jamu namalavali 1,999%4

Usie naviny →
Usie naviny

Rasija zabaraniła paloty samalotaŭ A-50 kala Ukrainy — brytanskaja raźviedka3

Mitrapalit Vienijamin uznaharodziŭ carkoŭnym ordenam Ivana Kubrakova24

Pamior skulptar Ihar Hołubieŭ

Arhiencina addała Ukrainie viertaloty, jakija atrymała ad Rasii9

U Rasii vydalili spasyłki na trek Vasi Abłomava, pryśviečany Navalnamu6

U niadzielu nadvorje budzie jašče ništo sabie, a ŭ paniadziełak pachaładaje3

Łaŭroŭ pryhraziŭ Pašynianu: Zajavy Jerevana prymušajuć Rasiju zadumacca pra svaje praktyčnyja kroki7

Polski Kanhres žančyn źviarnuŭsia da palitykaŭ paśla śmierci zhvałtavanaj biełaruski13

U Hruzii zatrymali 10 čałaviek za raspaŭsiud narkotykaŭ. Siarod ich — hramadzianie Biełarusi

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Breście zatrymlivali i eks-mera Rahačuka, i hubiernatara Šulejku

Hałoŭnaje

Franak Viačorka: Pratasievič złamany, jon pad kantrolem i nie moža vyjechać ź Biełarusi

Dzie ciapier hieroi miemnaha videa BRSM pra vybary-durybary?10

«U nas svaje tradycyi vybaraŭ, jakija sprabavali vytručvać, dośvied z časoŭ Połackaha kniastva» — CVK2

«Parabała Łukašenki»: hety artykuł rasijskaha Forbes Kreml prymusiŭ vydalić. Pierakazvajem jaho źmiest43

Jak prapahandyst Ihar Tur staŭ lubimčykam Łukašenki i kolki zarabiŭ u 2020-m15

«Ja, kali zakryvaju pracoŭny noŭt u piatnicu ŭviečary». Najlepšyja tvity tydnia4

Žyvaja lehienda Minska: što čuvać u žančyny, jakaja šmat hod śpiavaje pra Isusa?16

Mužčynu, jakoha zatrymali paśla viartańnia z Polščy, buduć sudzić za «zdradu dziaržavie»11

Na miažy ź Litvoj paśla zakryćcia dvuch pamiežnych pierachodaŭ sabralisia vialikija čerhi4

«Bolš za paŭtara mietra nichto nie atrymlivaŭ»1

Učora ŚMI paviedamlali pra zatrymańnie byłoha kiraŭnika Bresta. Ale nasamreč jon na voli4

Na fakultetach BDU stvaryli kamisii, jakija ŭziali pad kantrol kadravyja pytańni

Rabotnik Mazyrskaha NPZ zabiŭ siabie praz prablemy na pracy1

Arhanizatary vybaraŭ faktyčna pryznalisia ŭ falsifikacyjach u Minsku. Sačycie za rukami12

Ajcišnik z Kurska sprabuje zarabić na biełarusach, pradajučy im «miortvyja» vakansii4

«Zavierbavać Klimoviča. Kab sačyć za im — zavierbavać Hrabinskaha. Kab sačyć za Hrabinskim — zavierbavać Sierhijeviča»: jak NKVD chacieŭ pastavić zachodniebiełaruskuju intelihiencyju na kaleni4

Usie naviny →