Infahrafika Spiegel.de.

Jak acanić siłu supracivu ŭkraincaŭ? 

Ukraincy mahli vybrać kapitulacyju, jak čechi ŭ 1938-m, ale jany vybrali supraciŭ, jak palaki i finy ŭ 1939-m. U pieršyja dva dni ŭvarvańnia mieła miesca ŭpartaje i niakiepska arhanizavanaje supraciŭleńnie.

Ëść kadry źniščanaj rasijskaj techniki, rasijskich pałonnych, niejtralizavanych DRH. U toj ža čas rasijskaja armija tatalna daminuje ŭ pavietry i maje hihanckuju pieravahu ŭ technicy. Rasija i Biełaruś — heta 160 miljonaŭ čałaviek, a Ukraina — 40.

Vyhladaje, što hałoŭnyja ŭdary rasijskija vojski nanieśli ź Biełarusi, dzie ŭkrainskaja armija była najmienš padrychtavanaja dla abarony. Rasijanie prasunulisia na mnohich kirunkach.

Vyhladaje, što hałoŭnaja cel nastupu rasijan, — Kijeŭ, jak i papiaredžvała amierykanskaja raźviedka pierad vajnoj.

Jak prajaviŭ siabie prezident Zialenski?

Ën vybraŭ supraciŭleńnie, a nie kapitulacyju, i natchniaje nacyju svaim prykładam.

Čym skončycca vajna?

Heta adkrytaje pytańnie. Zaležyć ad taho, nakolki paśpiachovyja dla Rasii buduć vajennyja dziejańni.

Jak buduć dziejničać rasiejcy na zachoplenych terytoryjach?

Heta možna pabačyć pa tym, što adbyvałasia na zachoplenych imi terytoryjach Danbasa, Prydniastroŭja, Kryma i kantralavanaj imi Biełarusi.

Budzie adbyvacca začystka ŭsich niazhodnych z padparadkavańniem Ukrainy Rasii i tatalnaja rusifikacyja.

Jaki hałoŭny naratyŭ rasijskaj i biełaruskaj prapahandy?

Nastupnyja fašysty buduć vydavać siabie za antyfašystaŭ, majem žyvoje paćviardžeńnie hetaha afaryzmu Čerčyla.

Maskva abvinavačvaje ŭkrainskuju demakratyju ŭ «nacyźmie». Da nacyzmu jany pryraŭnivajuć niežadańnie padparadkoŭvacca Maskvie.

Jany taksama havorać pra «hienacyd» u Danbasie, jak raniej — u Krymie. Kancler Hiermanii nazvaŭ takija zajavy «śmiešnymi». Chacia Danbas voś užo 8 hadoŭ jak padkantrolny Maskvie, a kolkaść achviar kanfliktu i razbureńni tam u 2014—2015 hadach byli na paradak mienšyja, čym pry padaŭleńni sieparatyzmu ŭ rasijskaj Čačni.

Rasijskaja prapahanda stvaraje fejkavuju realnaść, u jakoj isnujuć miljony rasijan.

Jak acanić dziejańni Biełarusi?

Biełaruś pradastaviła Rasii svaju terytoryju dla ahresii: jak naziemnuju, tak i pavietranuju prastoru.

Rasijskaja technika z paznakami V i O — jak taja, što była zahadzia raźmieščanaja na terytoryi Biełarusi pad pretekstam vučeńniaŭ, tak i taja, što prybyvaje praź biełaruskija aeradromy ŭ hetyja dni — svabodna pierasoŭvajecca ŭ kirunku ŭkrainskaj miažy. Pry hetym aficyjna biełaruski bok robić vyhlad, što ničoha hetaha nie adbyvajecca, što Biełaruś taki hołub miru.

Pry hetym pakul niama faktaŭ, što biełaruskija čaści biaruć niepasredny ŭdzieł u ahresii.

Dziaržaŭnyja ŚMI Biełarusi aśviatlajuć padziei z pazicyi Rasii, padchapili vydumany Maskvoj naratyŭ pra «hienacyd», a Alaksandr Łukašenka demanstruje łajalnaść Rasii.

Ci rasijskija vojski ŭzhadniajuć svaje dziejańni ŭ Biełarusi z kiraŭnictvam RB? Nie viedajem, ale adkaz na hetaje pytańnie nie maje praktyčnaha značeńnia.

Čamu Alaksandr Łukašenka vybraŭ demanstracyju taho, što heta, skažam tak, «spraviadlivaja vajna, ale nie naša vajna», demanstracyju taho, što biełaruskaja armija nie ŭdzielničaje ŭ joj? Jak acenić hety žest Zachad?

Pazicyja biełaruskaha režymu nahadvaje pazicyju satelitaŭ hitleraŭskaj Hiermanii padčas Druhoj suśvietnaj vajny.

Maryjanietačnyja režymu typu Vienhryi ci Słavaččyny anałahična da apošniaha ŭchilalisia ad pramoha ŭdziełu ŭ aktach ahresii ci teroru i staralisia zachoŭvać kanały kamunikacyi z krainami Zachadu, ale heta było mahčyma tolki da peŭnaha momantu. Jany byli biaśsilnyja pierad vajskovaj siłaj krainy-ahresara. 

Zachad moža raspaŭsiudzić na Biełaruś tyja samyja sankcyi, što i na Rasiju, a moža abmiežavacca mienšymi — rašeńnie moža zaležać ad niuansaŭ.

Ci Maskva zdymie Alaksandra Łukašenku ŭ adpłatu za toje, što biełaruskija vojski nie ŭziali pramoha ŭdziełu va ŭvarvańni?

Taki varyjant nielha vyklučać.

Maskvie adnaznačna pryjemna było b vydać svaju «apieracyju» za «kalektyŭnuju», ale hetaha nie zdaryłasia. Naŭrad ci Maskva takoje daruje, niejkaja forma pomsty budzie.

Charkaŭskaja vobłaść. Padbitaja braniemašyna. Fota RFE / RL.

Ci pojduć rasijskija vojski dalej za Ukrainu?

Heta zaležyć ad siły supraciŭleńnia ŭkraincaŭ, ad ćviordaści Zachadu, ale pierš za ŭsio — ad najaŭnaści ŭ Rasii patencyjału.

Maskva chacieła b vyjści na rubiažy byłoha SSSR, ale pasprabuje zrabić heta tolki ŭ tym vypadku, kali budzie ŭpeŭnienaja ŭ pieramozie. Pakul i pa vajskovym patencyjale, i pa ekanomicy Rasija našmat słabiejšaja za Zachad. Ukraina pierad Rasijaj z pavietra biezabaronnaja, voś u čym jaje drama. Krainy ž NATA majuć supraćpavietrany ščyt i jadziernuju zbroju. Tamu najchutčej što Kreml nastupnyja hady budzie zaniaty začystkaj zachoplenych častak Ukrainy, choć kanfrantacyja zajšła tak daloka, što ŭžo nijakaj novaj uspyški nielha vyklučać.

Choć Zachad nie adklučaje SWIFT — tamu što tady zastaŭsia b biez rasijskaj nafty i hazu, a heta byŭ by streł sabie ŭ nahu — Zachad z usioj surjoznaściu nastrojeny procistajać Rasii. 

Samyja słabyja miescy — heta Małdova i Hruzija. Hruzija ŭžo faktyčna vyviesiła bieły ściah, zajaviŭšy, što nie budzie dałučacca da zachodnich sankcyj suprać Rasii. Adnak nie vyklučany, što nastupnym abjektam dla Rasii moža stać Kazachstan ź jaho hihanckimi syravinnymi resursami.

Dziejańni Rasii, u kožnym razie, pryviaduć da vialikaj ekanamičnaj škody krainam Uschodniaj Jeŭropy. Hrošy buduć sychodzić z pryfrantavoj zony.

Zachad, jak i biełaruskija i ŭkrainskija nacyi, nie chacieli hetaj vajny, ale vymušanyja pryniać vyklik. Budzie doŭhaja i ciažkaja baraćba, padobnaja da baraćby z SSSR padčas Chałodnaj vajny. Adroźnieńnie situacyi ŭ tym, što Kitaj u 1960—1980-ja procistajaŭ SSSR, tady jak ciapier Kitaj — sajuźnik Rasii. Sama Rasija pakul vałodaje mienšym patencyjałam, čym SSSR, ale joj mała zastałosia da jaho adnaŭleńnia.

U druhoj pałovie XX stahodździa Svabodny śviet nie raz apynaŭsia ŭ situacyi nibyta słabiejšaha, ale paśla demanstravaŭ cudy pradukcyjnaści i kreatyŭnaści — na jakija dyktatury niazdolnyja. Ale tryumf demakratyj nad tyranijami niepradvyrašany, jon zaležyć ad zdolnaści demakratyj abaraniać siabie.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
1