Ofis Zialenskaha pisaŭ, što hrupa ŭkrainskich i mižnarodnych ekśpiertaŭ 20 krasavika pradstaviła płan rekamiendacyj dla mižnarodnaj demakratyčnaj supolnaści pa kompleksie dalejšych ekanamičnych mier, skiravanych na prymus rasijskaha kiraŭnictva da chutčejšaha spynieńnia vajny va Ukrainie i maksimalnaje pavieličeńnie koštu ahresii dla Rasii.

Adnym z klučavych kirunkaŭ sankcyjnaj palityki nazyvajecca pryznańnie Rasii i Biełarusi dziaržavami — sponsarami teraryzmu.

Śpis takich dziaržaŭ pačali składać u 1979 hodzie. Sam termin «dziaržava — sponsar teraryzmu» naležyć ZŠA. Heta krainy, jakija, na dumku dziarždepa, spryjajuć terarystyčnaj dziejnaści. U amierykanskim śpisie ich zaraz čatyry — KNDR, Kuba, Iran, Siryja. U ES jość svoj padobny śpis.

Kali Biełaruś pryznajuć dziaržavaj — sponsaram teraryzmu, to heta budzie pieršaja takaja kraina, jakaja znachodzicca na terytoryi Jeŭropy. 

Nakolki heta vierahodna?

Pakul zaklik pryznać Biełaruś sponsaram teraryzmu razam z Rasijaj jość tolki ŭ relizie na sajcie Ofisa prezidenta Ukrainy. U samym dakumiencie niama ni słova pra Biełaruś, źviartaje ŭvahu jurystka-mižnarodnica, kandydatka jurydyčnych navuk Kaciaryna Dejkała.

«Mienavita ŭ kantekście pryznańnia ŭ jakaści sponsara teraryzmu ŭ dakumiencie idzie razmova tolki pra Rasiju.

Tamu, kab pačynać razmovu ab nastupstvach, spačatku treba vyśvietlić, a ci jość naohuł takoje patrabavańnie. U jurydyčnych pytańniach pieršasnym idzie źmiest samaho dakumienta, a nie bryfinhu na sajcie», — padkreślivaje Kaciaryna Dejkała.

Pra hety fakt kaža i adkazny pa pravavych pytańniach Narodnaha antykryzisnaha ŭpraŭleńnia Michaił Kiryluk. Ale jon miarkuje, što kali Rasija atrymaje takoje pryznańnie, to Biełaruś taksama moža apynucca ŭ śpisie.

«Bo biez udziełu ŭładaŭ Łukašenki vialikaja častka ahresi Rasii była b niemahčymaj, u tym liku toje, što padpadaje pad vyznačeńnie teraryzmu. 

Aproč hetaha, kali navat Rasija budzie ŭniesiena ŭ śpis, a Biełaruś nie, to stanie zrazumiełym, što Biełaruś budzie dapamahać joj abychodzić sankcyi. Takija dziejańni stvorać dadatkovyja padstavy da trapleńnia Biełarusi ŭ hety śpis albo pad novyja ci druhasnyja sankcyi», — razvažaje ekśpiert. 

Fota: AR

Fota: AR

U siońniašnim śviecie nadavańnie krainie takoha statusu — redkaja źjava. Adnak vierahodnaść ažyćciaŭleńnia takoha scenaru moža ŭzraści razam z eskałacyjaj ahresii.

«Jašče dva miesiacy tamu pryznańnie dziaržavaj — sponsaram teraryzmu ŭ adnosinach da Biełarusi i Rasii nie abmiarkoŭvałasia navat u teoryi. Ale my bačym, jak padčas vajny chutka źmianiajucca abstaviny. Zaraz takija razmovy iduć nie prosta na ŭzroŭni ekśpiertaŭ ci deputataŭ, a na ŭzroŭni prezidentaŭ», — adznačaje Kiryluk. 

Kali Biełaruś usio ž uniasuć u śpis, što heta budzie značyć dla krainy?

Kiraŭnik kabinieta Cichanoŭskaj Valer Kavaleŭski kaža, što pryznańnie Łukašenki i jaho režymu sponsarami teraryzmu pryviadzie da jašče bolš žorstkich sankcyj. 

«Heta sankcyi, jakija buduć raspaŭsiudžvacca na dziaržaŭny siektar i na datyčnych da jaho asobaŭ. Aproč hetaha, takoje pryznańnie budzie mocna adbivacca i na kantaktach z trecimi krainami. Rezka zvužajecca prastora dla handlova-ekanamičnych stasunkaŭ. Usio heta budzie jašče bolš uskładniać žyćciazdolnaść Łukašenki i jaho režymu», — miarkuje jon.

Pad sankcyi ŭ takim razie moža trapić nie tolki Biełaruś, ale i jaje krainy-partniory, jakija praciahnuć uzajemadziejańnie. Heta akaličnaść pryviadzie da źnižeńnia reputacyi krainy, da ŭzroŭniu dziaržavy-izhoja.

Šerah niehatyŭnych nastupstvaŭ, jakija mohuć być, Michaił Kiryluk paraŭnoŭvaje ź jadziernym vybucham dla ekanomiki:

«Pryznańnie dziaržavy — sponsaram teraryzmu, naprykład, pryvodzić da nakładańnia vieta na kredytavańnie ad MVF i zamarozku ŭsich aktyvaŭ u ZŠA. U tym liku nieruchomaści. Taki status pryvodzić da pazbaŭleńnie dziaržaŭnych asob dypłamatyčnaha imunitetu.

U toj ža čas u hramadzian, paciarpiełych ad dziaržavy-terarysta, źjaŭlajecca prava źviartacca ŭ sudy ZŠA pa atrymańnie kampiensacyi. I ŭ adroźnieńnie ad rašeńniaŭ kamitetaŭ AAN, jakija faktyčna nie majuć praktyčnaha prymianieńnia, rašeńnie hetych sudoŭ dazvolić vypłočvać kampiensacyju paciarpiełym z toj majemaści, jakaja budzie aryštavana ŭ inšych krainach». 

«Sa svajho boku my padzialajem rašeńnie pryznać biełaruski režym terarystyčnym, bo my taksama ličym, što režym Łukašenki źjaŭlajecca takim, — kaža Valer Kavaleŭski. — My daŭno bačym hetyja prajaŭleńni ŭ samoj Biełarusi ŭ dačynieńni da svajho narodu. 

Z pačatkam vajny va Ukrainie my nazirajem jaho saŭdzieł u vajennych złačynstvach suprać ukraincaŭ. Unutry Biełarusi taksama adbyvajucca repreśsii tych biełarusaŭ, jakija vystupajuć suprać vajny. My pamiatajem zatrymańni takich ludziej sa stralaninaj (razmova pra zatrymańnie mužčyn, datyčnych da dyviersij na čyhuncy. — «NN»). Tamu całkam vierahodna, što heta ŭsio možna kvalifikavać, jak padtrymku teraryzmu. 

Ad žniŭnia 2020 hoda my kazali, što ŭ Biełarusi ŭstalavałasia ŭnutranaja akupacyja. Faktyčna jašče z taho času Łukašenkam pravodzicca palityka ŭnutranaha teroru. Tamu kali kazać ahułam, to dla nas nie stała niečakanaściu, što na Łukašenku hladziać jak na čałavieka, jaki padtrymlivaje teraryzm», — kaža Kavaleŭski. 

U toj ža čas u Ofisie Cichanoŭskaj adznačyli, što razmova viadziecca mienavita pra režym i asob, jakija jaho padtrymlivajuć.

«My i nadalej praciahvajem pracu nad tym, kab u mižnarodnaj supolnaści adździalali biełarusaŭ ad režymu Łukašenki, kab prostyja biełarusy i pryvatny biźnies nie ciarpieli ad hetaha. Abaranić sumlenny pryvatny siektar ad sankcyj było našaj pryncypovaj pazicyjaj. My šmat rabili i robim, kab biełarusy nie byli dyskryminavanyja tolki praz toje, što jany źjaŭlajucca hramadzianami Biełarusi. Pracujem, kab biełaruskich hramadzian nie abmiažoŭvali ich u pravach», — dadaŭ Valer Kavaleŭski.

Cichanoŭskaja: Jeŭropa pieramahła Hitlera nie «prymireńniem», a rašučymi i ŭzhodnienymi dziejańniami

Švied jak pierajemnik? Čamu mienavita kiraŭnik Hienprakuratury ciapier u favory? Voś mierkavańni

Клас
47
Панылы сорам
3
Ха-ха
0
Ого
1
Сумна
0
Абуральна
1