«My nie chočam, kab biełarusy hinuli ad ukrainskich rakiet»

Arastovič skazaŭ, što Ukraina nie budzie bambić Biełaruś u adkaz.

«Tamu što nakolki blizkija mohuć być dva narody, nastolki blizki nam biełaruski narod. Zaciahanaje słova braty ŭ adnosinach da rasijan nie chočacca vykarystoŭvać, a ŭ adnosinach da biełarusaŭ — tak.

Tamu niahledziačy na toje, što majucca ŭsie prykmiety vajennaj ahresii (ja nahadaju, što pa mižnarodnym zakanadaŭstvie navat propusk nad svajoj terytoryjaj kryłatych rakiet praciŭnika i avijacyi — heta ŭžo źjaŭlajecca saŭdziełam u vajennaj ahresii), my nie budziem bić pa biełaruskaj terytoryi, bo nie chočam pryčyniać škody narodu Biełarusi, nie chočam, kab biełarusy hinuli ad ukrainskich rakiet.

My cudoŭna padzialajem biełaruski narod i ciapierašni režym Biełarusi, jaki ažyćciaŭlaje efiektyŭny kantrol nad Biełaruśsiu. Ukraina nie pryznała Alaksandra Łukašenku ŭ jakaści prezidenta Biełarusi i admoviła jamu ŭ pravie pradstaŭlać biełaruski narod», — skazaŭ Arastovič.

Što Ukrainie viadoma nakont sprobaŭ pieramoŭ Łukašenki z Zachadam?

«Heta nie pieramovy — heta pošuki kantaktaŭ, praz roznyja kanały, z metaj danieści pazicyju, što Łukašenka nie choča dać uciahnuć Biełaruś u vajnu suprać Ukrainy, adpaviedna — patrabuje dapamohi i padtrymki. Zachad heta aceńvaje, znachodzicca ŭ svajoj dyskusii ź Biełaruśsiu. I ja razumieju Łukašenku: być zakładnikam pucinskaj avanciury — heta pa-varjacku, jašče nieviadoma, kolki jana praisnuje i jakuju acenku joj daść śviet. Śmieju zapadozryć, što Alaksandr Ryhoravič lubić Biełaruś, choć i dziŭnaj luboŭju. I, jak moža, pra jaje kłapocicca — chaj i vielmi dziŭnym kłopatam».

«Heta podźvih vydatnaha značeńnia»

Arastovič vykazaŭ zachapleńnie biełaruskim supracivam vajnie. 

«Biełaruskija partyzany, ryzykujučy žyćciom i zdaroŭjem, zmahajučysia za našu i vašu svabodu, vielmi ŭskładnili rasijskaj armii šlachi snabžeńnia pa biełaruskaj terytoryi i zamiest karotkaha šlachu prymusili ruchacca pa doŭhim. Vielmi surio'zna sarvali tempy pastavak uzbrajeńnia».

Jon ličyć, što biełaruskija partyzany dziejničajuć nadzvyčaj słušna.

«Jany psavali nie rejki (bo rejki davoli chutka ramantujucca), a ŭžo pra padryŭ ešałonaŭ i havorki niama (tamu što niama čym padryvać) — jany bili pa raźmierkavalnych ščytach, a kali sapsavany hety ščyt, to ŭčastak darohi na niekatory čas vychodzić z ładu, tamu što niama mahčymaści rehulavać ruch ciahnikoŭ. Jany dziejničali małymi srodkami, ale vielmi efiektyŭna — jany parušyli ruch rasijskich vojskaŭ na terytoryi Biełarusi».

«Hetyja ludzi — sapraŭdnyja hieroi, tamu što jany ryzykavali zdaroŭjem, a to i žyćciom. Heta podźvih vydatnaha značeńnia», — kaža Arastovič.

«U nas chapaje idyjotaŭ»

Jak adkazvać na abrazy ŭkraincaŭ na adras biełarusaŭ, jakija paraŭnoŭvajuć biełarusaŭ z rasiejcami?

Arastovič raić pahladzieć, što pra jaho pišuć ci navat pra Papu. «Heta płata za demakratyju i adkrytaje hramadstva. U nas chapaje idyjotaŭ, jakija abražajuć biełaruski narod, jaki ŭ niečałaviečych umovach akazvaje supraciŭ i rasijskamu režymu, i biełaruskim represiŭnym orhanam. Lohka sudzić, siedziačy ŭ Vińnicy, jak pravilna zmahacca biełarusam», — kaža jon.

«Ja nie dumaju, što biełarusy mienš advažnyja, čym ukraincy. Ja dumaju, biełarusy znachodziacca ŭ bolš składanych umovach», —adznačyŭ Arastovič.

«Nivodny ćviarozy strateh takoha rabić nie budzie»

Daradca prezidenta Ukrainy patłumačyŭ, čamu Zialenski dahetul nie sustreŭsia ź Cichanoŭskaj.

Jon skazaŭ, što nie viedaje dakładna, čamu sustreča nie adbyłasia, ale miarkuje, što heta tłumačycca mahčymaj rezkaj i niarvovaj piersanalnaj reakcyjaj Łukašenki.

Pradstaŭniki Ofisa Śviatłany Cichanoŭskaj padčas vizitu ŭ Kijeŭ. 21 krasavika 2022 hoda. Fota: tsikhanouskaya / Telegram

Pradstaŭniki Ofisa Śviatłany Cichanoŭskaj padčas vizitu ŭ Kijeŭ. 21 krasavika 2022 hoda. Fota: tsikhanouskaya / Telegram

«A patrebna nam, kab Łukašenka rezka i piersanalna adreahavaŭ, kali rasijskaja armija vykarystoŭvaje biełaruskuju terytoryju dla ahresii suprać nas?»

«Takaja sustreča zvuzić prastoru mahčymaściaŭ dla Ukrainy. Nivodny ćviarozy strateh takoha rabić nie budzie», — patłumačyŭ Arastovič.

Jon dadaŭ, što kožnaja kraina musić dziejničać dziela abarony svaich intaresaŭ.

Arastovič skazaŭ, što ŭkraincy pavažajuć Cichanoŭskuju jak čałavieka, za jakoha prahałasavała «značnaja častka» biełarusaŭ.

Ale Ukrainie «nie patrebna pašyreńnie rasijskaj ahresii, abrazańnie ekanamičnych suviaziaŭ ź Biełaruśsiu ciapier», kali Ukraina praciahvaje vajavać z rasijskaj armijaj.

«Biełarusy rulać»

Daradca ofisa Uładzimira Zialenskaha Alaksiej Arastovič nazvaŭ biełaruskich dobraachvotnikaŭ adnoj z samych bajazdolnych častak USU. Jon ličyć, što biełarusy — uzor asabistaj mužnaści i advahi.

«Za što mohuć hanarycca biełarusy — dyk heta za svaich ziemlakoŭ. Tak jak zmahajucca biełarusy — daj Boh zmahacca inšym siłam».

Adnak łozunhi pra toje, što biełaruski bataljon zmoža «vyzvalić Biełaruś», Arastovič usprymaje skieptyčna. Jon nie ličyć, što dla takich dziejańniaŭ dastatkova bataljona, ale razumieje emacyjnyja zajavy tych, chto zmahaŭsia z režymam Alaksandra Łukašenki z 90-ch hadoŭ.

«U nas svabodnaja kraina, my nie budziem dušyć toje, što kažuć ludzi, jakija zmahajucca za nas, pakul heta nie nabyło niejkija inšyja formy. Ale heta razumnyja ludzi, jany nie buduć hetaha rabić».

Jon sumniajecca ŭ mahčymaści vyzvaleńnia Biełarusi ad režymu Łukašenki, jaki maje 200 tysiač siłavikoŭ u padparadkavańni, adnym bataljonam.

Intaresy Ukrainy zaklučajucca ŭ tym, kab zachavać dobrasusiedskija adnosiny ź Biełaruśsiu, kaža Arastovič.

«Chaj navat koštam kampramisaŭ, a časam balučych kampramisaŭ. Na ciapierašnim etapie hetaja rytoryka zastajecca rytorykaj ludziej, jakija zmahajucca za Ukrainu i za Biełaruś, za našu i vašu svabodu ŭ vielmi śpiecyfičnych umovach.

Pry hetym Arastovič dadaŭ, što pavodziny biełarusaŭ na poli boju nahadvajuć jamu pra hierb «Pahonia»: «Biełarusy rulać».

«Dla takoha schavanaha sabatažu treba mužnaść»

Daradca ofisa Uładzimira Zialenskaha zaklikaŭ nie prymianšać uniosak biełaruskich vajskoŭcaŭ u toje, što armija tak i nie zajšła na terytoryju Ukrainy.

Jon pierakanany, što biełaruskija vajskoŭcy śviadoma admovilisia vajavać z Ukrainaj.

Fota: Artur Hryharan / Vajar 

Fota: Artur Hryharan / Vajar 

«Ja viedaju, što jany nie chočuć. Pa našych źviestkach, bolš za 60% vajskoŭcaŭ biełaruskaj armii admovilisia vajavać suprać Ukrainy. Pry apytańniach jany skazali: nie, nie budziem.

Jakija miery tolki nie prymalisia: i KDB Biełarusi, i rasijskija kuratary, i sproby zamianić biełaruskich kamandziraŭ na rasijskich albo łajalnych. Nie, nie pajšło.

I ja vam skažu, što dla takoha schavanaha sabatažu treba mužnaść. Im było niaprosta heta zrabić, i ja nie staŭ by prymianšać ich uniosak u toje, što biełaruskaje vojska nie ŭstupiła ŭ vajnu».

Arastovič kaža, što mužnaść byvaje dvuch typaŭ: hramadzianskaja i vajskovaja. Vajskovaja mužnaść praduhledžvaje hatoŭnaść jechać vajavać.

«Voś u rasijskich vajskoŭcaŭ jość takaja mužnaść: jany biazdumna nastupajuć, kładuć svaje žyćci. A hramadzianskaja mužnaść — ustać i skazać svajmu kiraŭnictvu, što my nie budziem hetaha rabić. Ci choć by: davajcie źmienim płany na bolš realistyčnyja. Dyk voś, u biełaruskich vajskoŭcaŭ znajšłasia hramadzianskaja mužnaść choć by šlacham sabatažu nie dapuścić ustupleńnia biełaruskaj armii ŭ vajnu».

Arastovič kaža, što ŭ biełarusaŭ mohuć być pretenzii da vojska ź inšych pryčyn.

«Kali palicyja źbivała ŭ kroŭ ludziej, vojska nie ŭstupiłasia. Ale zrazumiejcie: vajskovyja ludzi — heta vielmi śpiecyfičnaja historyja, im ciažka ŭmiešvacca va ŭnutranyja spravy. Usio vajskovaje vychavańnie — heta kateharyčnaja zabarona na ŭmiašańnie vojska va ŭnutranyja spravy. Na ŭzroŭni refleksu — nie ŭmiešvacca.

A vybar jaki: pačynać hramadzianskuju vajnu ŭnutry krainy? Vojska suprać palicyi? A chto hetym skarystajecca? Ci nie Rasija? I biełaruskija vajskoŭcy zrabili svoj vielmi nialohki vybar. Ja b nie śpiašaŭsia pahałoŭna zapisvać ich u zdradniki biełaruskaha naroda.

Vajskoŭcy zvykli dumać u katehoryjach «što dalej?» Voś jany pačali hramadzianskuju vajnu, vojska pačało stralać u palicyju — što dalej? Tut niaprosta», — miarkuje Arastovič.

«Supracoŭničajem z bataljonam Kalinoŭskaha i napramuju z USU». Kibierpartyzany — pra paśpiachovyja akcyi dapamohi Ukrainie i płany

«U mianie mocnaja matyvacyja». U žniŭni 2020-ha łukašysty bili jaho piać hadzin, da reanimacyi. Historyja dobraachvotnika z pazyŭnym «Aŭhust» z bataljona Kalinoŭskaha

Kavaleŭski pra pajezdku ŭ Kijeŭ: Ekanamičnyja adnosiny pamiž Biełaruśsiu i Ukrainaj spynieny, Łukašenka dla Kijeva skončany

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?