Styŭ Samaryn (ZŠA)

Styŭ Samaryn rehularna źjaŭlajecca hościem na BT. Hetaha čałavieka prapahanda vydaje za «amierykanskaha palitołaha».

Styŭ Samaryn

Styŭ Samaryn

Samaryn u svaich kamientarach lubić kazać, jaki pravilny palityčna-ekanamičny kurs vybrała łukašenkaŭskaja Biełaruś, jak jana dobra raźvivajecca, chvalić novuju redakcyju biełaruskaj kanstytucyi i plažyć amierykanskaje kiraŭnictva. Na fonie rasijska-ŭkrainskaj vajny krytykuje Ukrainu. 

«Dla Ukrainy heta ŭrok. Jany pavinny byli atrymać jaho jašče raniej, niezrazumieła, na što jany raźličvali. Nikoli i nikomu Zachad nie dapamoh», — skazaŭ Styŭ Samaryn.

A voś Biełaruś nikoli nie budzie ničyim satelitam.

«Biełaruś pieršaja pryniała na siabie hety strašny ŭdar. I za svabodu nie tolki svaju, ale i za svabodu toj samaj Polščy, Litvy, Estonii, Łatvii, inšych krain zapłaciła takoj kolkaściu biełaruskaj kryvi», — skazaŭ Styŭ Samaryn.

Raniej Samaryna zvali Śpiektaraŭ Uładzisłaŭ Rudolfavič, naradziŭsia jon u horadzie Samara (tamu i Samaryn).

Pa adukacyi nie palitołah, a suviazist. Z kanca 1980-ch hadoŭ zaniaŭsia relihijnaj dziejnaściu, a ŭ 1997 hodzie pierajechaŭ u ZŠA, dzie advučyŭsia na bahasłova. U Samaryna šyrokaja śfiera intaresaŭ.

Paviedamlajecca, što ŭ ZŠA jon zajmajecca «relihijnaj, finansavaj, navukovaj i palityčnaj dziejnaściu».

Jon byŭ stvaralnikam «Instytuta mižnarodnaha supracoŭnictva i partniorstva», ale pra hetuju arhanizacyju ničoha nieviadoma. Taksama ad imia ŭłasnaj Global Christian Ministry jon uznaharodziŭ sam siabie hanarovym zvańniem doktara bahasłoŭja. 

Leŭ Pierłaŭ (Łatvija)

Hety ekśpiert źjaviŭsia na biełaruskim telebačańni adnosna niadaŭna. Tam jaho pazicyjanujuć jak «łatvijskaha historyka».

Leŭ Pierłaŭ

Leŭ Pierłaŭ

«My taksama ŭ Łatvii hladzim praź internet, jak źbirajecca vielizarnaja masa ludziej roznych uzrostaŭ: piensijaniery, padletki, dzieci i ludzi siarednich hadoŭ. I ŭ hetym jany adzinyja. Tamu što heta dzień, kali jany niepadzielnyja. U hety dzień, 9 maja, Biełaruś hetak ža adzinaja, jak i ŭ Dzień niezaležnaści. Heta adno z hałoŭnych śviataŭ dziaržavy», — skazaŭ Leŭ Pierłaŭ.

Pierłaŭ i praŭda z Łatvii, i pa adukacyi mahistr fiłasofii. Stanam na 2020 hod Pierłaŭ pracavaŭ administrataram u hateli, a ŭ 2021 paviedamlałasia, što jon nie pracavaŭ praz kavid. Pierłaŭ raniej byŭ źviazany z marhinalnaj palityčnaj siłaj Rīcības partija, Partyja dziejańnia. Raniej jana nazyvałasia Partyjaj jeŭraskieptykaŭ. Na apošnich vybarach, u jakich jana ŭdzielničała, a było heta ŭ 2013 hodzie, partyja nabrała 0,24% hałasoŭ. Tym nie mienš, jaje členy ŭvieś čas dajuć kamientary kramloŭskim i łukašenkaŭskim ŚMI jak pavažanyja «ekśpierty» i «palitołahi».

Kazimieras Jurajcis (Litva)

Jašče adzin piersanaž, jakoha cytuje biełaruskaja prapahanda — Kazimieras Jurajcis, namieśnik kiraŭnika «Forumu dobrasusiedstva». Jaho pazicyjanujuć jak «žurnalista, publicysta, dakumientalista». 

Jurajcis ličyć, što «Biełaruś stanie punktam apory, ad jakoj pačniecca ažyŭleńnie pomnikaŭ». Havorka idzie pra savieckija pomniki. 

U 2016 hodzie Jurajcis sprabavaŭ trapić u parłamient ź Litoŭskaj narodnaj partyjaj. Hetaja partyja ŭ 2011 hodzie padpisała pahadnieńnie pra supracoŭnictva z «Adzinaj Rasijaj», a taksama była adzinaj litoŭskaj partyjaj, jakaja vystupiła za vychad Litvy ź ES. 

Jurajcis pra svaje pohlady kaža tak: «Pa charaktary ja narodnik kansiervatyŭnych pohladaŭ z ducham libieralizmu, a časam i anarchizmu».

Jurajcis dumaŭ iści ŭ prezidenty i navat zapisaŭ videazvarot, praŭda, na fonie pierakulenaha litoŭskaha ściaha. 

Kazimieras Jurajcis

Kazimieras Jurajcis

U 2016 hodzie, kali Jurajcis udzielničaŭ u parłamienckich vybarach, jaho aficyjnyja dachody składali 2,26 jeŭra ŭ miesiac. Z 10 śniežnia 2018 hoda jon vučyŭsia na kursach pamočnika miedsiaścior, kudy jaho pasłała birža pracy pa jahonaj ža prośbie. 

Potym sprabavaŭ udzielničać u prezidenckich vybarach, ale nieabchodnuju kolkaść podpisaŭ nie sabraŭ. 

U 1997 hodzie Jurajcisa asudzili za padrobku i vykarystańnie aficyjnaha dakumienta, a ŭ 2019 — za hvałt suprać miedyka.

Pjany hramadski dziejač vyklikaŭ chutkuju, staŭ abražać i pabiŭ fielčara. Jamu dali «damašniuju chimiju» i štraf 2400 jeŭra. 

Jurajcisa možna nazvać paplečnikam Alhirdasa Paleckisa — litoŭskaha palityka, jaki ŭ lipieni 2021 hoda byŭ prysudžany da šaści hadoŭ pazbaŭleńnia voli za špijanaž na karyść Rasii. Jon praciahvaje zastavacca na voli pad uzmocnienym nahladam. 

Edzikas Jahiełavičus (Litva)

Jašče adzin kamientatar na łukašenkaŭskich kanałach, źviazany z Paleckisam. U 2014 hodzie jon źmianiŭ Paleckisa na pasadzie kiraŭnika marhinalnaha «Sacyjalistyčnaha narodnaha frontu». Ciapier jon u novaj partyi Paleckisa — «Zary spraviadlivaści».

Jahiełavičus vykarystoŭvajecca dla antynataŭskich zajaŭ.

«Špihujuć nas zbrojaj, sałdatami ŭžo, jak i Ukrainu. My dumajem, što jany rychtujuć palihon», — skazaŭ Jahiełavičus u efiry STV.

Edzikas Jahiełavičus

Edzikas Jahiełavičus

Jahiełavičusa zaprašajuć na vybary i refierendumy ŭ Rasiju i Biełaruś jak «mižnarodnaha naziralnika». 

Jahiełavičus navat kaža, što ŭ Litvie moža pačacca hoład. Heta prytym što Litva, choć utraja mienšaja za Biełaruś, źbiraje stolki sama zbožža, kolki naša kraina.

«Baču, što siarod pradprymalnikaŭ poŭnaja stahnacyja. Budaŭničyja firmy zhortvajuć usie prajekty, dumajuć, jak skončyć staryja, nie pačynajuć novych», — tak jon maluje situacyju ŭ Litvie, krainie, dzie siaredniaja zarpłata ŭžo amal u 4 razy bolšaja za biełaruskuju. 

Eryka Šviančenienie (Litva)

Jašče adzin čałaviek z hetaha litoŭskaha puła — Eryka Šviančenienie, taksama člen partyi Paleckisa. I jana taksama kaža pra toje, jak kiepska zaraz u Litvie, i što biez supracoŭnictva ź Biełaruśsiu litoŭskaja ekanomika nie vyžyvie. 

Šviančenienie kaža ab tym, što ni parłamient Litvy, ni ŭrad nie pradstaŭlajuć intaresaŭ litoŭskaha naroda, a słužać ES, NATA i «janki». Šviančenienie nie źjaŭlajecca realnym ekśpiertam ni ŭ jakaj halinie, da niadaŭniaha času jana pracavała pamočnicaj vychavaciela.

Eryka Šviančenienie

Eryka Šviančenienie

Šviančenienie vykarystoŭvali dla taho, kab u efiry BT dyskredytoŭvać ukrainskich biežancaŭ. 

«I my ž bačym, kali staić darahaja mašyna ŭkrainskaja, to kala jaje jany niešta jeli, usio vykinuli. Takoje staŭleńnie da našaj krainy, jak byccam heta nie kraina, a śmietnica. I ciapier užo ŭ nasielnictva reakcyja inšaja. My razumiejem, što ŭsio samaje dobraje — dla ich, — kaža Šviančenienie. — Ale kali bačym, jak jany ŭ našaj krainie siabie adčuvajuć, što jany robiać, u nas užo złość raście».

Alaksandr Rodžers (Rasija)

Hetaha čałavieka padajuć na BT jak «palitołaha» i «ekanamista». Voś što jon havoryć u efiry BT:

«Nichto na ich (Amieryku) nie źviartaje ŭvahi. I navat nie biaruć słuchaŭku, kali telefanuje Bajden. Niekatoryja maŭkliva sabatujuć», — vykładaje svajo ekśpiertnaje mierkavańnie ŭradženiec ukrainskaj Vińnicy.

Alaksandr Rodžers

Alaksandr Rodžers

Siabie jon nazyvaje prychilnikam kibierkamunizmu. Z 2007 da 2014 hoda žyŭ u Kijevie. U mai 2014 hoda, paśla Majdana, pierajechaŭ na Danbas, zdymaŭ tam videarepartažy ab vajennych dziejańniach. Udzielničaŭ u Łuhansku ŭ arhanizacyi tak zvanaha «refierendumu» ab niezaležnaści, byŭ daradcam pa ekanamičnych pytańniach «urada ŁNR». Źjechaŭ u Maskvu, dzie ŭdzielničaŭ u stvareńni «bankaŭskaj sistemy ŁDNR». 

Z 2007 hoda Rodžers viadzie svoj akaŭnt u «Žyvym žurnale». U raździele «Pra siabie» charaktaryzavaŭ svaju dziejnaść jak:

«Źniščalnik majdaŭnaŭ 80-ha łeveła. Člen ukrainskaha supracivu padpindoska-nacysckim zachopnikam».

Matevuš Piskorski (Polšča)

Padziei ŭ Polščy dla biełaruskich prapahandystaŭ rehularna kamientuje «palitołah» Matevuš Piskorski. Ciapier jon praročyć ES masavyja biesparadki na fonie rostu cenaŭ. 

Matevuš Piskorski

Matevuš Piskorski

«Kali pačniecca aciaplalny siezon, chutčej za ŭsio, na vulicach roznych krain ES pačnucca masavyja pratesty, masavyja biesparadki. Albo ŭrady vyrašać niejak źmianić svaju sankcyjnuju palityku, admianić uviadzieńnie sankcyj, albo hety ŭrad budzie źvierhnuty», — skazaŭ Matevuš Piskorski.

Chto taki Piskorski? Svaju palityčnuju karjeru jon pačynaŭ va ultrapravych i nieapahanskich ruchach. Časopis Odala, jaki Piskorski vydavaŭ na praciahu 90-ch i na pačatku 2000-ch hadoŭ, nieadnarazova publikavaŭ artykuły, u jakich admaŭlałasia isnavańnie Chałakostu.

Matevuš Piskorski

Matevuš Piskorski

Akramia taho, Piskorski apraŭdvaŭ dziejańni Treciaha rejchu i zaklikaŭ stvaryć «Słavianskuju impieryju», nazyvajučy jaje «adzinaj nadziejaj dla biełaj rasy», adznačaje The Times.

Z pačatku 2000-ych hadoŭ rehularna naviedvaŭ Rasiju, dzie sustrakaŭsia ź miascovymi nieanacystami. Piskorski maje antyhłabalisckija, antyamierykanskija, antykapitalistyčnyja i jeŭrazijskija pohlady. Piskorski niekalki razoŭ byŭ naziralnikam na biełaruskich vybarach.

U 2014 hodzie jon byŭ naziralnikam na «refierendumie» ŭ Krymie. Taksama Piskorski rehularna kamunikavaŭ ź sieparatystami na ŭschodzie Ukrainy, jakich padtrymlivaje Rasija.

U mai 2016 hoda jaho zatrymali polskija śpiecsłužby pa abvinavačvańni ŭ supracoŭnictvie z rasijskaj i kitajskaj raźviedkami.

Amal 3 hady jon prasiadzieŭ u izalatary. 16 maja 2019 hoda jaho vypuścili z varšaŭskaha śledčaha izalatara pad zakład da vierdyktu suda.

Akramia supracoŭnictva ź biełaruskimi dziaržaŭnymi ŚMI, Piskorski rehularna kamientuje padziei ŭ Polščy dla rasijskich prapahandysckich miedyja.

Siarhiej Filbiert (Hiermanija)

U Hiermanii niama muki i słaniečnikavaha aleju, zajaviŭ u efiry BT «błohier, aŭtar prajekta «Hołas Hiermanii» Siarhiej Filbiert. 

BT biare ŭ błohiera i palityčnyja kamientary, naprykład, pra dziejnaść niamieckaha ŭrada i antykavidnyja pratesty ŭ Hiermanii.

Jak na svaim kanale, tak i na BT, Filbiert raspaŭsiudžvaje kanśpirałahičnyja pohlady. 

«Vajna va Ukrainie idzie nie z Ukrainaj, a z toj transatłantyčnaj elitaj, jakaja siadzić u ZŠA, Brytanii i ich staŭlenikami ŭ Jeŭropie, jakija padstaŭlajuć svaje narody», — skazaŭ Siarhiej Filbiert.

Na svaim jutubie Filbiert raskazvaje pra tak zvanyja «bijałabaratoryi» va Ukrainie i raspaŭsiudžvaje dezynfarmacyju pra škodu pryščepak ad kavidu.

Filbiert žyvie ŭ Hiermanii z 2002 hoda, pa prafiesii jon technik. Jon vystupaje ŭ jakaści arhanizatara i inicyjatara šerahu prarasijskich akcyj u Hiermanii, kštałtu aŭtaprabiehu «Bierlin-Maskva».

Anatol Liŭry (Francyja)

Piśmieńnik, fiłosaf i litaraturaznaŭca rasijskaha pachodžańnia kamientuje dla biełaruskich dziaržaŭnych ŚMI ŭ tym liku i palityčnyja padziei. Liŭry dziesiacihodździami žyvie ŭ Jeŭropie, adnak krytykuje zachodnija elity i raspaŭsiudžvaje kanśpirałahičnyja pohlady, blizkija da rasijskich jeŭrazijcaŭ kštałtu Alaksandra Duhina. 

Naprykład, Liŭry piša pra toje, što hłabalisty chočuć źniščyć biełyja narody. 

U pradmovie da adnoj ź jahonych knih havorycca:

«Za svaju śmiełaść u raskryćci płanaŭ Chałakostu biełych narodaŭ jaŭrej Anatol Liŭry padvierhnuŭsia turemnamu źniavoleńniu, na jaho byli zaviedzienyja dziasiatki kryminalnych spraŭ, jahonyja knihi byli zabaronienyja na Zachadzie, a piataja kałona ŭ Rasii ŭkłała hihanckija sumy, kab jahonyja pracy nie dajšli da ruskaha čytača. 

I ciapier na Zachadzie ŭžo čverć stahodździa harbacicca biez vychodnych cełaja nieachazarskaja zhraja prafiesaraŭ, kab nivodnaje słova Anatola Liŭry nie dajšło da rasijskaha čytača: kožnaja novaja praca (litaraturnaja, akademičnaja, fiłasofskaja) Anatola Liŭry padviarhajecca hrupavomu płahijatu i paklopu. Za heta prafiesary — antybiełyja rasisty atrymlivajuć zvańni, premii i Ordeny Hanarovaha lehijona. Robicca ŭsio, kab biełyja narody nie zmahli vyratavać svaich dziaciej ad sistemnaha antybiełaha rasizmu, častkaj jakoha źjaŭlajecca rusafobija».

Anatol Liŭry

Anatol Liŭry

Niejkija padobnyja pohlady vykazvaje Liŭry i biełaruskim dziaržaŭnym ŚMI. 

«Jeŭropa znachodzicca ŭ kancy peŭnaha histaryčnaha pieryjadu. Takija dziaržavy, jak Francyja, navat z materyjalnaha punktu hledžańnia dažyvajuć apošnija hady. Dalej buduć ciomnyja stahodździ, jakija dosyć jasna bačnyja.

Vas šturchajuć ŭ toj samy bok, jak i vašych susiedziaŭ. Kali jany dałučacca, to padzielać katastrofu zachodnich dziaržaŭ», — upeŭnieny mistyk-litaratar, jakoha dziaržaŭnaja prapahanda ŭparta nazyvaje «palitołaham».

«Ja zapeŭnivaju vas, što nijakaj svabody słova tut, u Jeŭropie, niama. Tyja, chto pavučaje Biełaruś i Rasiju tamu, jak treba ŭładkoŭvać dziaržavy, sami ž nie karystajucca svaimi paradami», — kaža jon,

«Kali vy chodzicie pa vulicach Paryža abo Marsela, to bačycie ŭsio svaimi vačyma. Ceny ŭźniali, a jeŭra kaštuje ŭsio tańniej. Dla taho kab kupić zusim prostyja rečy, treba ŭsio bolš hrošaj. A ŭ ludziej ich usio mienš i mienš», — narakaje jon na žyćcio ŭ Francyi. 

Liŭry śćviardžaje, što rasijskija vajskoŭcy, jakija šturmujuć «Azoŭstal» — abaroncy chryścijanskaj relihii i tradycyjnaj siamji. Dziŭnaja zajava, asabliva kali ŭličvać bekhraŭnd «Azova», jaki abaraniaje «Azoŭstal».

Na jaho dumku, na Zachadzie vychavali absalutna niepiśmiennych ludziej. «Ludzi, jakija prymajuć rašeńni, majuć zusim inšuju strukturu. Jany vučać svoj pradmiet u ramkach staronki na «Vikipiedyi» i paŭtarajuć jaho na praciahu dziesiacihodździaŭ», — śćviardžaje jon. 

Andrej Fursaŭ (Rasija)

Ciemrašalstva na biełaruskim telebačańni časta padmacoŭvajecca nie tolki haradskimi varjatami i marhinalnymi palitykami, ale i staranna vybranymi pradstaŭnikami rasijskaj akademičnaj supolnaści. Zajavy hetych navukoŭcaŭ šmat kažuć pra stan rasijskaj navuki. 

Naprykład, rasijski historyk Andrej Fursaŭ, jaki bolš za 20 hadoŭ byŭ dacentam MHU, u intervju biełaruskim ŚMI raskazvaje pra hłabalistaŭ, «anłantyčnyja viarchuški», toje, jak Rakfielery i Bił Hiejts raspłanavali pandemiju. 

Andrej Fursaŭ

Andrej Fursaŭ

Taksama Fursaŭ raskazvaje, što rusafobiju stvaryli ŭ 1820-ja hady anhličanie.

Akramia Rotšyldaŭ, na dumku Fursava, śvietam kirujuć taksama dziaržava-hiehiemon i nadnacyjanalnyja struktury kštałtu masonaŭ. 

Zachodnich palitykaŭ Fursaŭ nazyvaje «tatalna nieadukavanymi ludźmi». 

«Ja maju skazać, što siaredni čałaviek na Zachadzie, niachaj heta budzie amierykaniec abo francuz, absalutna abyjakavy da taho, što adbyvajecca za miežami jaho biznesu abo doma. Jon nie budzie zatłumlacca, nie budzie stavić pad sumnieŭ, što jamu ŭ łob kažuć z televizijnaj skryni ŭłady», — kaža rasijski navukoviec pra Zachad, chacia pa apisańni heta bolš nahadvaje sučasnuju Rasiju.

«Hetaja nieadukavanaść bačnaja navat na prykładzie tych ludziej, jakija zajmajuć vyšejšyja pasady. Pahladzicie na kiraŭnikoŭ Hiermanii, Francyi, Vialikabrytanii. Heta tatalna nieadukavanyja ludzi», — pierakanany rasijski historyk. 

Jon narakaje, što Jeŭropa vyradžajecca, a taksama vielmi škaduje, što pa vynikach Druhoj suśvietnaj vajny sajuźniki źniščyli niamiecki militaryzm. 

«Toje, što adbyvajecca ź Jeŭropaj, — heta vyradžeńnie. Mianie, darečy, niadaŭna spytali, chto ŭ Jeŭropie moža vajavać, akramia biełarusaŭ i ruskich. Zbolšaha tam mohuć vajavać palaki, sierby i charvaty. Sierby — heta našy siabry, a charvaty — vorahi. Palaki nam nie siabry», — miarkuje Andrej Fursaŭ.

«Niemcy, jakija ŭ pieršaj pałovie minułaha stahodździa mahli pachvalicca svajoj armijaj, bolš nie vajujučy narod zusim. Tut anhłasaksy damahlisia taho, čaho jany chacieli», — kaža Fursaŭ. 

Časam Fursaŭ apuskajecca ŭ kanśpirałohiju ŭ styli Ren-TV. 

«U XVIII stahodździ ŭ Vialikabrytanii pili ŭ asnoŭnym ruski ivan-čaj. A ŭ hety ž čas ź Indyi pajšoŭ miascovy čaj, ale ludzi pa zvyčcy kuplali ruski. Što zrabili brytanskija kupcy? Jany stali zakuplać vialikija porcyi ivan-čaju, zasypać tudy talk, zapakoŭvać i pa novaj vystaŭlać na prodaž. Zrazumieła, brytancy ad jaho admovilisia, tamu što nikomu nie spadabajecca pić čaj z talkam. I ivan-čaj byŭ vycieśnieny z Brytanii, dzie ŭsie stali pić indyjski», — na poŭnym surjozie kaža navukoviec. 

Alena Panamarova (Rasija)

Ale Fursaŭ nie adziny z rasijskich navukoŭcaŭ raspaŭsiudžvaje piačornuju ciemrašalskuju kanśpiałohiju. Jość jašče prafiesar MHIMO Alena Panamarova. 

Naprykład, pandemiju karanavirusa jana nazyvaje «miedycynskim fašyzmam». 

«Mienavita karanavirus staŭ toj technałohijaj, jakaja pavinna była zakłaści padmurak pierafarmatavańniu ŭsiaho śvietu. Dla źmieny suśvietnaj ekanamičnaj madeli treba było prydumać bijałahičnuju zbroju, zdolnuju «ŭtylizavać» vialikuju kolkaść nasielnictva. Usie, chto pierachvareŭ na karanavirus, zaraz stanuć pracavać u značnaj stupieni na miedycynskija karparacyi. Heta svajho rodu miedycynski fašyzm. Ja pierakananaja, što heta vajskovaja technałohija, jakaja zakłała asnovy dla stresu suśvietnaj ekanamičnaj madeli», — skazała jana.

Alena Panamarova

Alena Panamarova

«My sapraŭdy žyviom u čas hłabalnaha pieradziełu śvietu, jaki ŭžo nie budzie raniejšym. U hetych žudasnych i podłych padziejach naradžajecca zusim novy śviet», — šmatznačna kaža prafiesar MHIMO, adnaho z najlepšych rasijskich univiersitetaŭ. 

Panamarova nie baicca zachodnich sankcyj: 

«Ja nie viedaju bytavych tavaraŭ, jakija nie vyrablalisia ŭ Biełarusi. U nas mnohija spałochalisia zakryćcia mahazinaŭ z šyrspažyvam. Kali ja pryjazdžaju ŭ Biełaruś, to pierš za ŭsio idu na Niamihu. Byvaju i ŭ CUMie, dzie možna kupić trykataž i vyraby pančošnaj pramysłovaści», — kaža jana. 

Клас
1
Панылы сорам
87
Ха-ха
57
Ого
1
Сумна
3
Абуральна
3

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?