Pra chutkuju fašyzacyju rasijskaha hramadstva

Chadarkoŭski kaža, što chacia sam nieadnojčy tłumačyŭ, što Pucin paśla ultymatumu zachodnim krainam nie moža vyjści z hetaj situacyi biez vajny, dla jaho jaje pačatak staŭ absalutnym šokam.

Što tyčycca rasijskaj hramadskaj dumki, tut situacyja značna bolš pradkazalnaja, kaža Chadarkoŭski, — takim šlacham idzie kraina, hłyboka paškodžanaja stakholmskim sindromam.

«Toje, što my bačym, — heta bojaź ludziej rabić niejkija dziejańni, jakija, na ich dumku, nie pryviaduć da istotnaj źmieny situacyi ŭ cełym, ale niebiaśpiečnyja dla ich asabista, dla ich siemjaŭ, dla ich žyćcia i zdaroŭja. Hetyja ludzi sprabujuć rastłumačyć sabie, što jany nie niahodniki».

Fota: AP

Fota: AP

Takaja masavaja padtrymka vajny — heta ŭ tym liku i psichałahičnaja abarona ludziej. Bo kali Rasija viadzie złačynnuju vajnu, dyk jaki ja paśla hetaha žychar Rasii?

«Paśla hetaha treba abo brać siakieru i iści na vulicu zabivać miantoŭ, abo, kali ty razumieješ, što ŭ hetym mała sensu, treba niejak sabie rastłumačyć, čamu ja hetaha nie rablu, čamu praciahvaju zastavacca ŭ hetym stanoviščy».

Ci moža być vajna nadoŭha, na hady?

 Chadarkoŭski kaža, što taho, što siońnia robić Zachad, kab Ukraina nie prajhrała hetuju vajnu, niedastatkova.

«Tamu ŭ ciapierašniaj situacyi nijakaj vajny nie na adzin hod my nie budziem bačyć. My budziem bačyć vielmi chutki projhryš z boku Ukrainy, u lepšym vypadku vielmi chutkija pieramovy ab raźmiežavalnaj linii i dalej haračuju raźmiežavalnuju liniju. U horšym vypadku praź miesiac-druhi my budziem bačyć bai za Kijeŭ, uziaćcie Kijeva i ŭstalavańnie tam niejkaha maryjanietkavaha režymu».

Razmovy ab tym, što Zachad pastaŭlaje stolki zbroi, što Ukraina moža navat viarnuć Krym i navat vyjści na terytoryju RF, jon ličyć nieadekvatnymi.

«Realnaje stanovišča spraŭ zusim inšaje. Artyleryi (a heta na siońniašni dzień klučavaja staŭka) u rasijskich vojskaŭ pryblizna ŭ 20 razoŭ bolš, čym va ŭkrainskich, a pa bojekamplektach, jak pišuć brytanskija krynicy, adroźnieńni ŭ 40 razoŭ».

«Vašynhton post» pisaŭ, što Ukraina robić kala 300-400 strełaŭ u dzień, a Rasija daje 5-6 tysiač strełaŭ pa ŭkrainskich pazicyjach.

Heta vajna Rasii ci Pucina?

«Biez usialakaha sumnievu, pačatak hetaj vajny — heta rašeńnie asabista Pucina».

Ale ciapier Pucin i jahony prapahandyscki aparat prykładajuć surjoznyja namahańni, kab zrabić heta vajnoj usiaho rasijskaha naroda.

«Pakul nie vielmi atrymlivajecca, mienavita tamu jon i baicca pravieści pryzyŭ. Choć i pryzyŭ mahčymy, i navat dobraachvotnikaŭ mahčyma nabrać niekalki socień tysiač, ale jon nie moža zrazumieć, jak budzie reahavać rasijskaje hramadstva na sotniu tysiač trupaŭ, jakija ŭ hetym vypadku abaviazkova buduć. Heta nierazumieńnie taho, na što zhodnaje, što hatova tryvać rasijskaje hramadstva, — surjozny strymlivajučy faktar», — miarkuje Chadarkoŭski.

Pucin — varjat ci jon racyjanalny?

Chadarkoŭski kaža, što čałaviek, jaki ŭ XXI stahodździ pačynaje vajnu ŭ centry Jeŭropy, naŭrad ci znachodzicca ŭ narmalnym dušeŭnym stanie. Ale z druhoha boku, u jaho pavodzinach jość racyjanalnaje.

«Jon čaćviorty raz za čas svajoj prezidenckaj karjery vyrašaje svaje elektaralnyja prablemy z dapamohaj vajny — heta dla jaho modus operandi.

Ideja taho, što śviet rychtujecca da Treciaj suśvietnaj vajny, byli pradadzienyja Pucinu niedzie ŭ 2011 hodzie, kaža Chadarkoŭski. Ideja ab tym, što vajavać treba z Ukrainaj, emacyjna skłałasia paśla Janukoviča, potym umacavałasia paśla prychodu Zialenskaha. Kavidnaje źniavoleńnie ŭ asiarodździ ašalełych paplečnikaŭ zhulała zły žart, pierakanaŭšy Pucina, što heta budzie takaja ž biaskroŭnaja apieracyja, jak zachop Krymu, miarkuje biznesmien.

Pra pamyłkovaść naftavych sankcyj

Chadarkoŭski ličyć, što błakavańnie pastavak rasijskaj nafty — heta pamyłka, prosta tamu, što heta padymaje ceny na jaje.

«Zamiest hetaha treba było ŭvodzić pošliny, jakija rabili b dla Rasii roŭna niavyhadnaj pastaŭku nafty jak na jeŭrapiejskija, tak i na ŭschodnija rynki.

Hetyja pošliny mahli b pastupova raści i dasiahać pryblizna pałovy ad koštu nafty i heta nie pryviało b da pavieličeńnia cany na naftu na rynku. Spadziajusia, što Jeŭropa nastupnym krokam usio ž taki pojdzie hetym šlacham», — kaža jon.

Pra budučyniu Rasii

Fiederalnyja orhany ŭłady poŭnaściu siabie źniasłavili, miarkuje Chadarkoŭski.

«Hetaja zvyšcentralizavanaja Rasija źbirała z usich rasijskich rehijonaŭ pryblizna 60% tych padatkovych zboraŭ, jakija rehijony źbirali ŭ siabie na terytoryi, potym častku ź ich raźmiarkoŭvała nazad, kuplajučy za heta łajalnaść rehijonaŭ».

Chadarkoŭski kaža, što tak rabić z rehijonami možna, tolki demanstrujučy najaŭnaść vonkavaha voraha. Mienavita tamu takaja ahresiŭnaja źniešniaja palityka ŭłaścivaja zvyšcentralizavanaj rasijskaj dziaržavie.

«Chutka rasijskija rehijanalnyja elity ŭśviadomiać, što ich nie prosta rabavali i prynižali za ich ža ŭłasnyja hrošy, ale ich jašče i ŭciahnuli ŭ absalutna varjackuju vajennuju avanturu, jakaja naniesła vielizarnuju škodu nie tolki dabrabytu ich rehijonaŭ, ale i ich asabistamu dabrabytu. Kali heta budzie ŭśviadomlena, raspad Rasii stanie tolki pytańniem času», — miarkuje Chadarkoŭski.

Pavodle biznesmiena, Pucin padvioŭ Rasiju da «praktyčna niepaźbiežnaha raspadu».

«Viadoma, taki raspad krainy byŭ by vielmi niepryjemny dla ŭsiaho śvietu (ja ŭžo nie kažu pra samich rasiejcaŭ), prosta tamu, što administracyjnyja miežy, jakija pieratvarylisia ŭ adzin dzień u dziaržaŭnyja, pry najaŭnaści ŭ piaci-siami subjektaŭ jadziernaj zbroi na borcie — heta harantavanaja vajna pamiž jadziernymi subjektami palityki. Heta nikomu nie patrebna».

Adziny sposab paźbiehnuć usiaho hetaha ci bolšaj častki hetych prablem Chadarkoŭski bačyć u nastupnym — fiederalny centr pavinien stać miescam reprezientacyi rehijonaŭ. Hetak ža sama, jak u ZŠA było 100-150 hadoŭ, kali Kanhres, pa sutnaści, adlustroŭvaŭ palityčnyja pazicyi mienavita rehijonaŭ, mienavita štataŭ, jakija byli ŭ istotnaj častcy niezaležnyja.

«Ja dumaju, heta toj šlach, pa jakim treba iści Rasii paśla Pucina».

Jon ličyć, što susiedzi Rasii nie mohuć sabie dazvolić čarhovy raz hulać u hetuju arlanku — dobraha cara.

«Dobrych caroŭ u Rasii nie moža być pa aznačeńni, tamu što luby car, samy dobry, samy demakratyčny, navat kali heta budzie Bił Klintan, jaki pryjdzie i siadzie na pasadu ruskaha cara, nastupnym krokam pavinien budzie dumać, jak jamu ŭtrymać pad saboj hetaje kresła. A jak jaho ŭtrymać? Tolki vonkavy vorah, inšych varyjantaŭ niama».

Клас
95
Панылы сорам
146
Ха-ха
17
Ого
47
Сумна
44
Абуральна
91