Bijołah-fiłosaf

Alehu Ramanavu 46 hadoŭ. Jon uradženiec Hrodna, maci pracavała piedahoham, baćka byŭ inžynieram, «zajmaŭ kirujučyja pasady ŭ budaŭničych i žyllova-kamunalnych arhanizacyjach horada», jak pisała miascovaja presa.

Ramanaŭ — doktar fiłasofskich navuk, prafiesar. Kazaŭ, što z budučaj žonkaj paznajomiŭsia jašče ŭ škole, ale ažaniŭsia tolki kali jamu było 22 hady. Maje dźviuch darosłych dačok.

Skončyŭ Hrodzienski dziaržaŭny ŭniviersitet imia Janki Kupały ŭ 1997 hodzie, praŭda, vučyŭsia tam na bijałahičnym fakultecie. Niejki čas Ramanaŭ pracavaŭ psichołaham u hrodzienskaj siaredniaj škole, zatym pierakvalifikavaŭsia na fiłosafa: byŭ vykładčykam, staršym vykładčykam, dacentam i prafiesaram kafiedry fiłasofii HrDU. Paralelna abaraniŭ kandydackuju dysiertacyju.

U 2012 hodzie skončyŭ daktaranturu Instytuta fiłasofii NAN Biełarusi i praz try hady abaraniŭ doktarskuju na temu «Uschodniesłavianskaja cyvilizacyja jak subjekt sučasnych hłabalnych sacyjalnych transfarmacyj». 

Dalej — tolki ŭvierch pa čynoŭnickaj karjernaj leśvicy.

U 2017-m Ramanaŭ atrymaŭ prezidenckuju stypiendyju, praz hod zaniaŭ pasadu prarektara HrDU. 

Zatym sienatarstva. U 2019 hodzie Aleh Ramanaŭ staŭ členam Savieta respubliki Nacyjanalnaha schodu siomaha sklikańnia ad Hrodzienskaj vobłaści. 

A ŭ sakaviku 2021 hoda byŭ pryznačany rektaram Połackaha dziaržaŭnaha ŭniviersiteta. Mienš čym praz paŭtara hoda Ramanava pastavili kiravać palityčnym utvareńniem pad nazvaj «Biełaja Ruś» zamiest Hienadzia Davydźki.

Vychavaniec adepta ruskaha śvietu

«Naša Niva» ŭžo źviartała ŭvahu na Ramanava. U 2018 hodzie jaho ličyli mahčymym novym rektaram HrDU, ale ŭsio ž hetaha nie adbyłosia.

Ramanaŭ — vychavaniec zahadčyka kafiedry fiłasofii Časłava Kirviela. Heta adzin z samych adyjoznych prychilnikaŭ ruskaha śvietu ŭ Hrodnie. Kirviel pisaŭ, što Francišak Skaryna, Jakub Kołas, Vasil Bykaŭ — častka ruskaha śvietu.

Ramanaŭ publikavaŭsia sumiesna z Kirvielem i častkova pieraniaŭ jaho pohlady.

U 2014 hodzie jon adnačasova vydaŭ dźvie manahrafii. Adnu ŭ Hrodnie pad nazvaj «Uschodniesłavianskaja cyvilizacyja ŭ haryzoncie adkrytaj historyi». Druhuju ŭ niamieckim Saarbrukienie — «Uschodniejeŭrapiejskaja cyvilizacyja i hłabalnaja dynamika». Knihi praktyčna identyčnyja pa źmieście. Niamieckaje vydaviectva LAMBERT Academic Publishing admietnaje tym, što za hrošy vydaje biez redaktury i karektury ruskamoŭnyja manahrafii.

U nazvach prac Aleha Ramanava Biełaruś faktyčna nie zhadvajecca, adsyłki iduć vyklučna da «ŭschodnich słavian» ci Rasii.

Voś niekatoryja inšyja publikacyi hetaha aŭtara: «Impierskaja paradyhma ŭ pierśpiektyvie palityčnaha raźvićcia ŭschodniesłavianskich narodaŭ», «Da prablemy duchoŭna-mientalnych padstaŭ haspadarčaj dziejnaści ŭschodniesłavianskich narodaŭ», «Madernizacyjnaja stratehija ŭschodniesłavianskich hramadstvaŭ: suśvietny vopyt i cyvilizacyjnaja śpiecyfika», «Ruskaja fiłasofija ŭ duchoŭnym vopycie ŭschodniesłavianskich narodaŭ: minułaje, sučasnaść, budučynia», «Sacyjalnyja ideały ŭschodniesłavianskich narodaŭ jak adkaz na vykliki hłabalizacyi» i h.d.

«Kab «pieravychavać» padnačalenych, jon traim zahadaŭ pryniać udzieł u paradzie 9 maja»

Połacki dziaržaŭny ŭniviersitet Ramanaŭ uznačalvaŭ niadoŭha. Ale zapomniŭsia začystkaj vykładčykaŭ.

Były dekan z Połackaha ŭniviersiteta Dzianis Kandakoŭ kaža:

«Ja syšoŭ z univiersiteta da pryznačeńnia Ramanava rektaram. Ale tady ŭžo chadzili čutki, što mienavita jon uznačalić našu VNU. Siarod fiłosafaŭ jon byŭ «znakamity» svaimi pohladami pra ruski śviet, i ludzi viedali, što jon zvyšłajalny da ŭłady, raniej dušyŭ inšadumstva ŭ Hrodzienskim univiersitecie.

Pra novaha rektara kazali jašče na pačatku lutaha. Chadzili razmovy, što heta budzie niechta ŭ pahonach albo Ramanaŭ. Toje, što albo siłavik, albo Ramanaŭ — davoli krasamoŭnaja detal pra apošniaha, mnie zdajecca».

Kandakoŭ byŭ dekanam humanitarnaha fakulteta. Jon pryncypova zvolniŭsia ŭ žniŭni 2020 hoda, patłumačyŭšy svoj krok tak: «Pakolki ŭ ciapierašni čas ułada paśladoŭna zvužaje prastoru maralnaha, estetyčnaha, palityčnaha vybaru, to ja adčuvaju svaim abaviazkam jaho pa miery sił pašyrać».

Ale i paśla zvalnieńnia Kandakoŭ padtrymlivaŭ kantakty z byłymi kalehami. Jany raskazvali, što adbyvałasia z prychodam Aleha Ramanava.

«Va ŭniviersitecie pačaŭsia cisk na ludziej, jakija byli zaŭvažanyja ŭ pratestach. Adnaho maładoha vykładčyka prosta pačali adsočvać: kožny prychod i sychod z pracy, usio fiksavałasia. Jon u vyniku zvolniŭsia, — kaža Dzianis Kandakoŭ. — Nu i ŭ vieraśni 2021 hoda zvolnili dacenta Viktara Jakubava: jon siadzieŭ na sutkach, heta paličyli prahułami».

Inšy eks-supracoŭnik Połackaha dziaržaŭnaha ŭniviersiteta raskazvaje takuju detal:

«Jakubaŭ dasłaŭ ź izalatara list na pracu, u im prasiŭ, kab jamu dali adhuł za svoj košt na čas adsidki. Ja paśla bačyŭ hety list. Na im było napisana «Piareču» i stajaŭ podpis Ramanava».

«Treba razumieć, što Ramanaŭ byŭ va ŭniviersitecie čužy, jon nie mieŭ padtrymki ani siarod administracyi, ani siarod vykładčykaŭ. Tamu, moža, Ramanaŭ i pajšoŭ na kanflikt adrazu. Paźniej jon užo źmianiŭ prarektaraŭ na tych, chto byŭ zhodny pravodzić jaho palityku, — praciahvaje Kandakoŭ. — 

U asnoŭnym jon zajmaŭsia tym, što sačyŭ za svaimi vykładčykami. Viedaju, što jon prahladaŭ navat sacsietki supracoŭnikaŭ. Adnojčy byłaja kaleha prakamientavała moj post u fejsbuku, jaje adrazu vyklikali na razmovu da Ramanava. Paśla vynieśli vymovu».

U mai 2022 hoda byłyja kalehi zaprasili Kandakova vystupić na kanfierencyi pamiaci Alaksandra Huhnina (prafiesara fiłałohii, litaraturaznaŭcy), jakaja prachodziła ŭ Połackim dziaržaŭnym univiersitecie. 

Vystupać Kandakoŭ musiŭ anłajn — ale nie zmoh padklučycca.

«Paśla mnie raskazali, što adbyvałasia. Ramanaŭ uvohule nie musiŭ udzielničać u kanfierencyi. Ale za dzień da pačatku jon zajaviŭ, što budzie adkryvać kanfierencyju sam, zamiest prarektara pa navukovaj pracy.

I paśla kazali, što kali Ramanaŭ ŭbačyŭ majo imia ŭ śpisie vystupoŭcaŭ, to byŭ raźjušany, — śćviardžaje Kandakoŭ. — Paźniej Ramanaŭ vyklikaŭ da siabie zahadčycu kafiedry fiłałohii i inšych kaleh, pytaŭsia ŭ ich, čyja była ideja zaprasić Kandakova. Kazaŭ im: «Vy nie razumiejecie, kaho vy zaprašajecie! Prykryvajeciesia navukaj, ale heta palityka! Vy nie pieravychavanyja!»

I kab «pieravychavać» padnačalenych, jon traim zahadaŭ pryniać udzieł u paradzie 9 maja! Voś takaja dyscyplinarnaja miera. Praŭda, ludzi admovilisia heta rabić». 

Jašče adzin były supracoŭnik Połackaha ŭniviersiteta vykazaŭsia rezka i jomista:

«Kali pryjšoŭ Ramanaŭ, było vidavočna, chto jon taki. I nieŭzabavie pačałosia: zvolnili niekalkich supracoŭnikaŭ, vyhnali paru studentaŭ.

Ramanava prysłali da nas, kab «pačyścić» univiersitet. Voś i ŭsio».

«Usio pravilna z karanavirusam, za mirnymi pratestami chavajecca hvałt»

Ramanaŭ padtrymlivaje kurs Łukašenki. Vakoł vorahi i fejki, tolki ŭ nas usio robiać pravilna. 

Voś tolki niekalki jaho cytat.

«Ja pierakanany, što ŭ našaj krainie znajšli aptymalnuju madel baraćby z karanavirusam. U časy antyčnaści pałkavodziec Pir u baraćbie ź piersami nanios im parazu, ale pry hetym straciŭ vojska. I ŭ nastupnaj bitvie byŭ pieramožany.

Nielha vyrašać prablemu luboj canoj, u pryvatnaści z dapamohaj paraliču ŭsiaho žyćcia, źniščeńnia ekanomiki. U našaj krainie, z adnaho boku, idzie baraćba z epidemijaj, a z druhoha — my zachoŭvajem u žyvym vyhladzie sacyjalnyja pracesy: miedycynu, adukacyju, ekanomiku», — kazaŭ Ramanaŭ.

«Ciapier pačałasia karanavirusnaja isteryja. Usie sajty milhajuć navinami pra heta. Ale kali razabracca: roznyja virusnyja zachvorvańni mohuć davać uskładnieńni, ale chto pra heta kaža? 

Usia nieabchodnaja infarmacyja pa karanavirusie ŭ nas majecca. Va ŭmovach sacyjalnych sietak, internetu što-niebudź utaić niaprosta. Tak što padstaŭ dla niedavieru da ŭłady niama», — dadavaŭ jon.

«Siońnia nie mienš važnaja infarmacyjnaja abarona dziaržavy ad skažeńniaŭ historyi, fejkaŭ, jakija sprabujuć ukaranić u hałovach moładzi», — viaščaŭ jon.

Padčas kryzisu ź biežancami na biełaruska-polskaj miažy ŭvosień 2021 hoda Ramanaŭ zajaŭlaŭ: vinavaty Zachad, bo pravodzić palityku nieakałanijalizmu! 

«Razmova pra toje, što Biełaruś źjaŭlajecca pryčynaj kanfliktu na miažy, — heta cynizm. Heta zusim śviadomaje skažeńnie sutnaści pytańnia. Adkaznaść za hetuju prablemu pavinny nieści tyja, chto jaje sparadžaŭ i sparadžaje na praciahu mnohich hadoŭ i dziesiacihodździaŭ», — śćviardžaŭ Ramanaŭ.

Taksama jon byŭ adnoj z aficyjnych asobaŭ, jakija sustrakalisia z hrodziencami paśla žnivieńskich pratestaŭ u 2020 hodzie. 

Tady ž Ramanaŭ kazaŭ:

«Pad vyhladam mirnych akcyj chavajecca dosyć daskanały hvałt.

Razmovy pra toje, što ludzi prosta vyjšli, kab vykazać svaju volu, adstajać praŭdu, vielmi časta advodziać ad sutnaści taho, što adbyvajecca. Zrazumieła, subjektyŭna ŭ niekatorych mienavita takoje ŭjaŭleńnie pra svaje dziejańni, ale realna hetaja aktyŭnaść nakiravanaja na razbureńnie hramadskaj sistemy, źmienu kanstytucyjnaha ładu, razvarot našaj krainy ŭ kirunku, jaki nie adpaviadaje karennym intaresam biełaruskaha naroda».

Paśla svajho pryznačeńnia ŭ «Biełuju Ruś» Ramanaŭ zapeŭniŭ — budzie rabić toje, što zahadaje ŭłada.

«My budziem pracavać nad dbajnym zachavańniem histaryčnaj pamiaci i praŭdy ab podźvihu biełaruskaha naroda ŭ Vialikaj Ajčynnaj vajnie, abaraniać tradycyjnyja kaštoŭnaści, zabiaśpiečvać suvierenitet našaj krainy va ŭsich śfierach: infarmacyjnaj, palityčnaj, ideałahičnaj, prapahandysckaj. I ŭsie tyja zadačy i hroznyja vykliki, jakija siońnia stajać pierad našaj krainaj, buduć zadačami i dla hramadskaha abjadnańnia. Usio heta budzie adlustravanaje ŭ prahramie našaj dziejnaści, — kazaŭ Aleh Ramanaŭ. — «Biełaja Ruś» realizoŭvaje ideałohiju, na jakoj jana hruntavałasia na praciahu ŭsiaho svajho isnavańnia. Heta padtrymka palityčnaha kursu prezidenta Biełarusi, dziaržaŭnaj ideałohii, realizacyja sacyjalna značnych prajektaŭ i inicyjatyŭ».

Budzie rabić z «Biełaj Rusi» partyju?

Čaho čakać ad Ramanava? Vierahodna, bolšaj aktyŭnaści ŭ ruchu pa zadadzienym kursie — jon maładziejšy i bolš sprytny za Davydźku.

Mahčyma, pavialičać kolkaść akcyj i mitynhaŭ, kancertaŭ i inšaj dekaratyŭščyny. Tym bolš, kiraŭnik Administracyi prezidenta Sierhiajenka adkryta zaklikaŭ «Biełuju Ruś» pavysić prysutnaść u infaprastory. 

Ramanaŭ z kvietkami ŭ rukach

Ramanaŭ z kvietkami ŭ rukach

Taksama vierahodna, što mienavita Ramanaŭ budzie zajmacca pierafarmatavańniem «Biełaj Rusi» ŭ praŭładnuju partyju, kštałtu pucinskaj «Adzinaj Rasii».

«Naša važnaja zadača — pranieści na doŭhaterminovuju pierśpiektyvu idei Alaksandra Łukašenki. Jakija heta idei? 

— sacyjalnaja spraviadlivaść;

— stabilnaje suvierennaje raźvićcio;

— mir i viaršenstva zakona;

— słavianskaja jednaść i sajuz z bratniaj Rasijaj. 

Hetuju prahramu padtrymaje kožny sumlenny hramadzianin Biełarusi, a takich absalutnaja bolšaść!» — zapeŭnivaŭ Ramanaŭ u svaim vystupie.

Клас
14
Панылы сорам
25
Ха-ха
5
Ого
7
Сумна
11
Абуральна
53