Adzin kust malin moža dać niekalki sotniaŭ pładoŭ za siezon. Kali pravilna pasadzić, to ŭžo na nastupny hod možna jeści maliny ŭsioj siamjoj.

Kali sadžać maliny? Nie zabudźciesia pra pravilny čas!

Najlepšy čas dla pasadki malin — pad kaniec vosieni, da nastupleńnia pieršych zamarazkaŭ. Pravilny vybar času važny, bo ad jaho zaležyć, ci dobra pryžyviecca i vyraście zdarovaja rasada. Dla hetaha lepš nabyvać raśliny z aholenymi karaniami. Pasadžanyja ŭ kastryčniku, jany vielmi chutka ŭkaraniajucca i dajuć smačnyja płady ŭ nastupnym siezonie.

Pamiatajcie pra pH hleby

Malina lepš za ŭsio pačuvajecca na soniečnych miescach, ale moža dobra płodanasić i ŭ lohkaj paŭcieni. Joj nie škodziać mocnyja viatry. Jana nie pieraborlivaja da hleby, ale pažadana, kab hleba mieła słabakisły pH (nie nižej za 5.5 i vyšej 8). Zanadta kisły pH možna niejtralizavać papiarednim vapnavańniem.

Što nielha sadžać pobač z malinami?

Maliny rastuć u kampanii z kłubnicami, ažynaj i kalinaj, tamu rekamiendujecca sadžać ich na adlehłaści hetych jahad.

Kusty maliny dobra pačuvajucca na hlebie paśla harodniny siamiejstva kapusnych. Ale nie sadzicie maliny paśla bulby, tamataŭ, piercu i bakłažanaŭ, bo takija papiaredniki mohuć vyklikać zachvorvańni jaje karaniovaj sistemy.

Jak padrychtavać hlebu dla malin i jak ich sadžać?

Za niekalki tydniaŭ da pasadki malin hlebu varta pierakapać i ŭhnaić hnojem abo kampostam. Kožny kust malin pavinien mieć dosyć miesca dla zdarovaha i paŭnavartasnaha rostu. Tamu ich varta vysadžvać na adlehłaści kala 40 santymietraŭ adzin ad adnaho.

Rekamiendujecca ŭbić u ziamlu słupy, bo kustam časta patrebnaja dadatkovaja apora. Pierad pasadkaj malin pakaracicie karani, kab ich daŭžynia była nie bolš za 20 santymietraŭ, a parastkaŭ — nie bolšaj za 30 santymietraŭ. Nadziejna abaranicie karani malin torfam abo chvajovaj karoj i rehularna palivajcie ich.

Čytajcie jašče:

Kalandar dačnika: pra što varta nie zabycca ŭ aharodzie ŭ žniŭni

Pravieranyja sposaby baraćby z klaščami — hetyja naturalnyja srodki prahoniać ich z aharodu za kapiejki

Škodniki vielmi bajacca zvyčajnaha myła — prosta pakładzicie jaho ŭ aharodzie i pabačycie efiekt

Клас
3
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
5
Сумна
1
Абуральна
2