Niekalki dzion tamu łukašenkaŭskaja prapahandystka Ksienija Lebiedzieva aburałasia, što nie moža źviazacca sa svaim infarmataram u Litvie — Mantasam Danielusam. 

«I dzie svaboda słova ŭ demakratyčnaj Litvie?» — niekalki raz zapar pytajecca Lebiedzieva. Danielus užo nazvany na telebačańni palitviaźniem, jakoha, maŭlaŭ, pasadzili za toje, što jon raspaviadaŭ usiamu śvietu pra ciažkaści štodzionnaha žyćcia biełaruskich uciekačoŭ u Litvie, pra karupcyju ŭ apazicyjnych arhanizacyjach, i pra toje, što biełaruskich mužčyn, byccam hvałtam vymušajuć adpraŭlacca na front va Ukrainu.

Hetyja prapahandysckija kliše pavinny byli hruntavacca na intervju z byłym bajcom pałka Kalinoŭskaha, što niadaŭna viarnuŭsia z vajny, a taksama raspoviedami inšych biełarusaŭ, jakija pisali paviedamleńni Ksienii.

Ašukvać biełaruskuju dyjasparu Danielusu było nieskładana, bo nazyvajučy siabie advakatam i prapanujučy šmatlikija pasłuhi (jon vioŭ sieminary, davaŭ kansultacyi, padrychtoŭvaŭ dakumienty), u jaho zaŭsiody była mahčymaść znachodzicca pobač i sačyć za dziejnaściu emihrantaŭ.

Arhanizacyi «Naš Dom» i «Dapamoha» Danielusa ličyli vartym davieru. Pakolki da jaho hety davier byŭ, biełaruskija palityčnyja emihranty źviartalisia pa dapamohu.

Pra toje, što jon pieradaje infarmacyju prapahandystcy Ksienii Lebiedzievaj, stała viadoma žurnalistam «Našaj Nivy» jašče ŭ žniŭni.

Jak vyśvietliłasia, ahułam dastatkova šmat biełarusaŭ źviartalisia da jaho pa dapamohu, tady jak jon u svaju čarhu karystaŭsia hetym, kab źbirać źviestki ab dziejnaści biełaruskaj apazicyi i Śviatłany Cichanoŭskaj — usio dla taho, kab potym dasłać infarmacyju ŭ Minsk.

Ksienija Lebiedzieva za hety čas vypuściła šmat repartažaŭ pra biełaruskuju apazicyju ŭ Litvie. Urešcie, padobna, što Danielusa raskryła im ža zroblenaje intervju z bajcom pałka Kalinoŭskaha.

Va ŭłasnym ža videazvarocie, jaki Danielus zapisaŭ dla pieradačy Lebiedzievaj, jon braviruje tym, što jaho metaj było ŭklińvacca ŭ biełaruskija apazicyjnyja arhanizacyi i vyśviatlać, jakim čynam jany, maŭlaŭ, marnujuć hrošy zachodnich fondaŭ. Ale hetaja jaho hulnia skončyłasia tym, što pa padazreńni ŭ špijanažy litoŭskija pravaachoŭnyja orhany aryštavali Danielusa prynamsi na dva miesiacy.

Tym nie mienš, zastałosia šmat pytańniaŭ i da niekatorych inšych biełaruskich arhanizacyj i asob, što ich uznačalvajuć — da Volhi Karač i Natalli Kalehavaj. Abiedźvie jany, adkazvajučy na pytańni jak litoŭskich, tak i niezaležnych biełaruskich, žurnalistaŭ, admaŭlalisia brać adkaznaść za svaje dziejańni, klalisia, što suviazi z Danielusam skasavali jašče ŭ sakaviku.

Danielus apynuŭsia ŭ hetych arhanizacyjach, pavodle ich słoŭ, praz toje, što jurystaŭ, jakija b stali dapamahać apazicyi, nie vielmi šmat, to-bok isnuje ich niedachop — a tut źjaviŭsia kvalifikavany dobraachvotnik.

Karač śćviardžaje, što i jana, i inšyja, jak biełaruski tak i ŭkrainki, zaŭvažyli, što Danielus asabliva šmat uvahi nadavaŭ mienavita žančynam. Ale nichto nie prydavaŭ hetamu značeńnia. Naadvarot — navat znajšli hetamu apraŭdańnie.

«Jon nie vyhladaje, jak vielmi papularny mužčyna siarod litoŭskich žančyn. Ale ž jon dobry juryst i daŭ šmat karysnych parad ludziam, jakim heta sapraŭdy było nieabchodna. A toje, što pryjšoŭ pa svajoj voli siudy pracavać — my dumali, što jon sabie žonku tut šukaje, bo, moža, u biełarusak i ŭkrainak standarty nižejšyja», — skazała Karač padčas pres-kanfierencyi. 

Navat tady, kali ŭžo ŭźnikli padazreńni, što jon nieadekvatna siabie pavodzić, zajmajecca pravakacyjami, jany ŭsio roŭna nie praviarali, z kim jany pracujuć. Tolki ŭžo paźniej, kali Danielus faktyčna sam abviaściŭ pra svajo supracoŭnictva z KDB, jany pravieryli jaho staronki ŭ sacyjalnych sietkach — i, jak kažuć, vielmi ździvilisia, kali znajšli na adnoj ź ich fatahrafiju, dzie jon, Danielus, pryčapiŭ da vopratki hieorhijeŭskuju stužku.

Jak naohuł možna było da takoj dziejnaści — dapamohi ŭciekačam ad režymu Łukašenki — dazvolić dałučycca čałavieku, jakoha da taho momantu nijakija firma nie najmała, jaki da hetaha jašče i mieŭ sudzimaści?

Usie hetyja pytańni da Karač i Kalehavaj davoli niepryjemnyja. Pierad publikacyjaj rasśledavańnia «Našaj Nivy» pra dziejnaść Danielusa, Kalehava, ci niejkaja asoba, jakaja joj pradstaviłasia, paprasiła nie zhadvać jaje imia i pryhraziła zvarotam u palicyju.

Karač skardzicca na inšy materyjał «Našaj Nivy» u adpaviednyja ŭstanovy. Pačałosia ŭsio sa skarhi, padadzienaj joj u Kamisiju pa etycy hramadskaha infarmavańnia — taja nie znajšła parušeńniaŭ. Ciapier jana sprabuje dahrukacca da inśpiektaraŭ pa nahladzie za žurnalisckaj etykaj.

Kali apazicyjnaja arhanizacyja šle skarhi i sprabuje čynić pieraśled niezaležnych žurnalistaŭ, to heta ŭžo vyhladaje padazrona. Kali paŭtaraje toje samaje raz za razam — tym bolej.

Minułaj zimoj, adździeł rasśledavańniaŭ LRT zacikaviŭsia dziejnaściu Kalehavaj. Tady stała viadoma, što pad vyhladam dabračynnaj arhanizacyi jana pravaročvaje vielmi pradumanuju schiemu. Tyja dysidenty, što apynulisia ŭ Litvie z dapamohaj jaje arhanizacyi, byli zasielenyja ŭ jaje kvatery ci ŭ kvatery jaje muža. Arendu bolšaść płaciła hrošy, atrymanyja z fondaŭ padtrymki, a tyja, chto nie mieŭ dokazaŭ, što dla ich žyćcia isnuje pahroza i ich praśledavali, atrymlivali falšyvyja daviedki ad daktaroŭ z dapamohaj samoj Kalehavaj.

Tady zapytacca ŭ Kalehavaj, čamu jana heta rabiła, nie atrymałasia, bo ź jaje boku pajšli pahrozy.

Kali Karač i Kalehava, jakija tak hanarylisia svaim vielmi vialikim kołam znajomych, zmahli pradstavić płacdarm dla špijona, jaki źbiraŭ važnuju infarmacyju dla režymu, to tady ŭźnikaje jašče adno pytańnie — jak jany vybirajuć, kamu dapamahać pierajechać u Litvu? Sapraŭdnym palityčnym dysidentam, zvyčajnym ekanamičnym mihrantam, a moža i naohuł ahientam Łukašenki?

Клас
61
Панылы сорам
42
Ха-ха
3
Ого
9
Сумна
6
Абуральна
24