Jakija nadbaŭki buduć ciapier?

Zhodna z pastanovaj Saŭmina № 713 ad 19 kastryčnika 2022 hoda, u Biełarusi ŭvodzicca rehulavańnie cen na ŭsie tavary spažyvieckaha košyka. 

Maksimalnyja nadbaŭki imparcioraŭ dla charčovych tavaraŭ vyznačanyja ŭ dyjapazonie ad 15 da 40 %, dla niecharčovych — u dyjapazonie ad 15 da 60 %. Handlovym sietkam (z ulikam aptovaj nadbaŭki) dazvolena nakručvać ad 15 da 40 % na charčovyja tavary i ad 15 da 55 % na niecharčovyja. 

Tak, naprykład, maksimalnaja handlovaja nadbaŭka na sasiski i sardelki składaje pa 20 % jak dla aptavikoŭ, tak i dla handlovych sietak, tym časam jak na šakaład, vafli, chałvu i inšyja prysmaki maksimalnaja nadbaŭka abmiažoŭvajecca 40 %.

Aptavikam dazvolena dadavać 60% nadbaŭki (maksimum, jaki tolki moža być) na niekatoryja tavary bytavoj chimii, a handlovym sietkam dazvalajuć vykarystoŭvać maksimalnuju nacenku 55% — naprykład, na polietylenavyja pakiety i abutak dla darosłych.

Z poŭnym śpisam dazvolenych maksimalnych nadbavak možna aznajomicca pa spasyłcy.

Surazmoŭca sa śfiery handlu tłumačyć, što, choć dla spažyŭcoŭ niekatoryja z hetych ličbaŭ vyhladajuć davoli vialikimi, na samaj spravie heta drobiazi ŭ paraŭnańni z tym, jakija nadbaŭki isnavali da vychadu pastanaŭleńnia.

Vynikaje, što hetaja pastanova sapraŭdy moža pryvieści da źnižeńnia cenaŭ u paraŭnańni z tymi, što my bačyli ŭ kramach jašče miesiac tamu, ale jość niuansy.

Moža źjavicca deficyt niekatorych tavaraŭ

«Ceny na šmatlikija tavary sapraŭdy mohuć zastavacca mienšyja, ale ŭ takich źmien jość i advarotny bok. Žorstkija abmiežavańni mohuć vyklikać deficyt niekatorych tavaraŭ, bo pastaŭščyki nie stanuć pryvozić u krainu tavar, kali buduć razumieć, što im heta niavyhadna», — ličyć jon.

Na jahonuju dumku, kali tak adbudziecca, to ŭładam usio adno daviadziecca ŭnosić niekatoryja karekciroŭki ŭ pastanovu, kab paźbiehnuć deficytu tavaraŭ. Mierkavańnie biznesmiena padćviardžajuć i niadaŭnija słovy Ramana Hałoŭčanki, jaki zajaviŭ, što ŭ budučym mohuć być uniesienyja karekciroŭki ŭ pastanovu, u tym liku pa pytańniach pavyšeńnia maksimalnaj nadbaŭki. 

«Što tyčycca nacenki z boku dystrybjutaraŭ, to raniej, pakul nie isnavała nijakich abmiežavańniaŭ, jany lohka nakručvali pa 60-80 %, a pa niekatorych hrupach tavaraŭ pa 100 i navat 200 %, — pryznajecca surazmoŭca.

Ciapier, viadoma, takoha nie budzie, ale treba nie zabyvać pra toje, što ŭ śpis padkantrolnych tavaraŭ trapiŭ nie ŭvieś asartymient taho, što jość na palicach, tamu źnižeńnie cen adbudziecca nie pa ŭsich pazicyjach».

Handlovyja sietki atrymlivali bonus u pamiery 12-32 % 

Pa słovach dystrybjutara, standartnaja nadbaŭka ŭ handlovych sietkach na bolšaść tavaraŭ składała 30 %. Ale pa fakcie jany byli kala 50 %. Jašče 20 % reselery atrymlivali ad dystrybjutara ŭ vyhladzie bonusaŭ (vypłaty za markietynh). 

«Hetyja hrošy dystrybjutar vypłačvaŭ sietkam sa svaich srodkaŭ paśla taho, jak tyja vystaŭlali akt vykananych rabot. Nazvanyja 20 % — heta siarednija ličby. U bujnych sietak mahło być i 32 %, a ŭ drobnych — 12», — tłumačyć śpiecyjalist. 

Adnak formuła ŭ vyhladzie 60-80 % aptovaj nadbaŭki i 30 % roźničnaj prymianiałasia daloka nie da ŭsich tavarnych hrup. Kali hladzieć na praces cenaŭtvareńnia ŭ sproščanym varyjancie, to vyhladała heta tak: čym tańniejšy tavar, tym bolšy pracent dazvalajuć sabie nakrucić imparciory i reselery. Adpaviedna, čym bolš darahi tavar, tym mienšy pracent nakručvali pradaŭcy i pastaŭščyki. 

Taksama pamier nakrutki davoli istotna adroźnivaŭsia ŭ zaležnaści ad kankretnaj sietki. Naprykład, u kramach pry AZS nacenki byli tradycyjna značna vyšejšyja za tyja, što ŭžyvalisia ŭ zvyčajnych kramach. Tam zamiest 30 % zvyčajna nakručvali 50 %, a na šerah tavaraŭ — i ŭsie 100 %.

«Isnavali cełyja hrupy tavaraŭ, dzie nacenku ŭ 100 i bolej pracentaŭ rabili jak aptaviki, tak i reselery. U asnoŭnym, viadoma, heta tyčyłasia niedarahich tavaraŭ, tamu navat z takimi nacenkami jany zastavalisia adnosna tannymi.

Chto moža nie vytrymać novych pravił hulni?

Jak z uviadzieńniem novych abmiežavańniaŭ buduć pracavać tyja sietki, asnoŭnaja dziejnaść jakich była nakiravanaja na prodaž tannych tavaraŭ, — niezrazumieła.

Kali na drobiaź zamiest 100 % im daviadziecca rabić nadbaŭku ŭ 30-50 %, to ŭ vyniku jany mohuć stać stratnymi, bo vydatki na ŭtrymańnie biznesu, spłatu padatkaŭ, arendu pamiaškańniaŭ i zarobak supracoŭnikam ad hetych pastanaŭleńniaŭ nie źmienšacca», — tłumačyć biznesmien. 

Surazmoŭca taksama adznačaje, što pakul naohuł zastajecca da kanca nie zrazumiełym, jak naładžvać pracu pa novych praviłach. 

Biznesu daviadziecca zabyć pra zvyšprybytak

«Kali maksimalnaja aptovaja nadbaŭka abmiežavanaja 30-40 %, to naturalna, što ni pra jakija vialikija bonusy sietkam havorki nie budzie. Dystrybjutaram i resejłu budzie nie prosta pierajści na pracu pa novych praviłach. Biznesu daviadziecca nanoŭ vybudoŭvać stratehiju pracy, a taksama zabycca pra zvyšprybytak».

Praz heta surazmoŭca miarkuje, što prynamsi na niekatory čas u Biełarusi moža źjavicca deficyt niekatorych tavaraŭ, a nievialikaja častka biznesu moža zakrycca. Tym nie mienš śpiecyjalist nie ličyć, što pracavać pa novych praviłach budzie zusim niemahčyma.

Čamu ŭ Jeŭropie tańniej?

U toj ža Jeŭropie, pa jaho infarmacyi, handlovyja nadbaŭki sapraŭdy mienšyja, čym byli ŭ Biełarusi. Mienavita praz heta my sutykajemsia z tym, što šmat jakija tavary ŭ susiednich Polščy i Litvie kaštujuć značna mienš, čym u nas.

«Roźnicu ŭ canie na impartnyja tavary pamiž Biełaruśsiu i, naprykład, Polščaj u nas pryniata abhruntoŭvać tym, što my musim płacić myta pry imparcie tavaraŭ i vydatkoŭvać dadatkovyja hrošy na transpart. Častka praŭdy ŭ hetym jość, ale jość i inšyja momanty, jakija ŭpłyvajuć na sabiekošt tavaru. Sprava ŭ tym, što dla imparcioraŭ z takich krain, jak Biełaruś, Rasija, Ukraina i h.d., vytvorcy robiać dadatkovyja źnižki, kab tym samym maksimalna nivielavać finalnuju canu svajho tavaru z pryčyn tych samych dadatkovych vydatkaŭ imparciora na spłatu myta i transpartavańnie tavaru», — kaža biznesmien.

Tamu pry ŭmovach, što imparcior i reseler u Biełarusi budzie vykarystoŭvać handlovyja nadbaŭki na polskim uzroŭni, my budziem mieć situacyju, kali cana anałahičnaha tavaru ŭ Polščy i Biełarusi budzie pryblizna adnolkavaj, a roźnica ŭ canie budzie vahacca ŭ miežach kala 10 %. Adnak biznesmien adrazu nazyvaje niekalki pryčyn, čamu heta niemahčyma.

Imparciory vymušany zakładać u canu valutnyja ryzyki

«Pa-pieršaje, jeŭrapiejcy mohuć sabie dazvolić pracavać ź minimalnymi handlovymi nadbaŭkami z toj pryčyny, što ŭ ich stabilnaja valuta. Biełaruski rubiel, viadoma, nijakaj stabilnaściu pachvalicca nie moh, a heta istotny faktar, jaki adyhryvaje vielmi važnuju rolu ŭ cenaŭtvareńni.

Dystrybjutary dajuć reseleram adterminoŭki pa raźlikach za tavar na 30-60-90 dzion. Viadoma, što za 1-3 miesiacy kurs rubla adnosna dalara ci jeŭra moža mocna źmianicca, što my ŭžo nieadnarazova prachodzili.

Biełaruskija imparciory navučanyja pracavać va ŭmovach niestabilnaj valuty, tamu im davodzicca zakładać kursavyja ryzyki ŭ canu tavara. Robicca heta ŭ pieršuju čarhu dla taho, kab paśla čarhovaha asłableńnia rubla nie vyjšła, što ŭ imparciora nie chopić hrošaj na kuplu novaj partyi tavara, bo rubiel abiasceniŭsia», — abhruntoŭvaje vialikija nacenki imparcior. 

Nizkaja kankurencyja = vysokija ceny

Druhoj pryčynaj, jakaja taksama, na dumku biznesmiena, mocna ŭpłyvaje na ceny ŭ Biełarusi — nizkaja kankurencyja.

«Kab zaniacca impartam tavaraŭ u Biełaruś — treba prajści składanuju praceduru siertyfikacyi tavaraŭ. Praz składanaść miechanizma my majem nizkuju kankurencyju na rynku, što ŭ peŭnym sensie paradžaje manapoliju. A manapolija, jak viadoma, — pramy šlach da vysokich cenaŭ. 

Pastaŭščyk i reseler «zahinaje» vysokuju canu nie tolki tamu, što jamu tak chočacca, a tamu, što jon moža sabie heta dazvolić. A dazvolić sabie jon heta moža tamu, što niama kankurenta, jaki prapanuje toje samaje, tolki tańniej. Heta azy ekanomiki», — tłumačyć biznesmien.

U tym, što ŭ Biełarusi skłałasia takaja situacyja, biznesmien u pieršuju čarhu vinavacić ułady, jakija sami stvaryli takija ŭmovy, pry jakich pastaŭščyki i reselery dazvalajuć sabie rabić takija nacenki. Pa jaho słovach, adbyłosia heta praz toje, što,

zmahajučysia z šerym impartam, u nas prosta źniščyli kankurencyju. 

Sankcyi taksama mocna ŭpłyvajuć na ceny

Kali pieršyja dva čyńniki isnujuć daŭno, to adnosna niadaŭna da ich dadałasia jašče adna prablema — sankcyi.

Praz saŭdzieł Biełarusi ŭ rasijskaj ahresii suprać Ukrainy značna pavialičylisia vydatki na transparciroŭku tavaraŭ ź Jeŭropy i źjavilisia składanaści z praviadzieńniem apłat.

U čakańni dazvołu na paralelny impart

«Praz sankcyi čaściakom davodzicca karystacca pasłuhami firm-prakładak, jakija dazvalajuć abyści abmiežavańni. Naturalna, što hety čyńnik taksama ŭpłyvaje na rost cen. Ale i heta nie apošni ŭpłyŭ sankcyj.

Kali siońnia ŭ Biełarusi źjavicca niejki novy dystrybjutar, jaki budzie hatovy impartavać tavary pa bolš pryvabnych cenach, to jamu naŭrad ci heta ŭdasca. I reč tut nie tolki ŭ tym, što jon sutykniecca sa składanaj praceduraj siertyfikacyi ŭ Biełarusi.

Ciapier my znachodzimsia ŭ situacyi, kali zamiežnyja kampanii nie chočuć pracavać ź biełaruskimi. Praz heta jany nie daduć zhodu na impart svaich tavaraŭ u našu krainu. A biez hetaha niemahčyma prajści siertyfikacyju ŭ Biełarusi, što aznačaje niemahčymaść impartu hetaha tavaru, bo paralelny impart u nas pakul nie ŭzakonieny». 

Kab vyrašyć hetuju prablemu, ułady zahavaryli pra nieabchodnaść paralelnaha impartu jašče ŭletku. Adpaviedny zakonaprajekt byŭ raspracavany i pieradadzieny va ŭrad Biełarusi na ŭzhadnieńnie 8 vieraśnia. Ułady spadziajucca, što jany zmohuć pryniać zakonaprajekt ab paralelnym imparcie ŭ Biełarusi da kanca hoda.

 

Čytajcie taksama: Kanadskaja kalijnaja kampanija acaniła źnižeńnie pastavak ź Biełarusi 

«Ceny źnizilisia, ale novych pastavak niama i nie čakajecca». Što adbyvajecca na rynku novych aŭto?

Клас
17
Панылы сорам
10
Ха-ха
9
Ого
7
Сумна
4
Абуральна
15