Juryj Ambrazievič: skrynšot ź videa ANT

Juryj Ambrazievič: skrynšot ź videa ANT

Namieśnik Uładzimira Makieja padkreślena klaŭsia ŭ viernaści dziaržaŭnamu ładu. 

«Jość takija paniaćci, jak abaviazak, luboŭ da radzimy. Dla mianie, čałavieka, jaki narodžany ŭ siaredzinie 1970-ch, — heta nie pustyja paniaćci, jany vielmi surjoznym źmiestam napoŭnieny. Pierš za ŭsio, u tym sensie, što

«ja» — heta nie prosta ja, nie prosta vynik lubovi maich baćkoŭ, majho ŭłasnaha raźvićcia, ale ŭva mnie jość i vielmi šmat «my». Vielmi šmat hramadstva, dziaržaŭnaha ŭniosku ŭ toje, što ja takim staŭ.

Ja vydatna razumieju, što bieź miljonaŭ zahinułych mianie b nie było, nie było b maich baćkoŭ», — skazaŭ Ambrazievič.

«Biez taho skačka ŭ raźvićci, jaki ździejśnili maje prodki ŭ druhoj i treciaj čverciach XX stahodździa, maje baćki praz 20 hadoŭ paśla samaj spustašalnaj vajny nie atrymali b vyšejšaj adukacyi, a jany atrymali vyšejšuju adukacyju.

Potym dali jaje mnie. I prosty chłopčyk ź viciebskaj uskrainy zmoh stać dypłamatam, skončyć jurydyčny fakultet BDU. Tamu ja hłyboka pierakanany, što heta razumieńnie abaviazku, heta hramadstva, dziaržava, hety zborny vobraz radzimy…

Dla mianie zdradzić radzimie, zaklikać da škody, a tym bolš pryčyniać škodu radzimie — heta nasamreč horš, čym zabić čałavieka», — zajaviŭ biełaruski dypłamat, namiakajučy na zakliki da sankcyj.

Pad słovam «radzima» łukašenkaŭcy časta razumiejuć «sistema», «režym Alaksandra Łukašenki», «ułada», a nie «kraina», «rodny kraj», jak bolšaść ludziej. 

Ambrazievič adznačyŭ, što z punktu hledžańnia Zachadu asłabić Biełaruś — heta značyć asłabić Rasiju, a asłabić Rasiju i Biełaruś aznačaje asłabić Kitaj.

Dypłamat upeŭnieny, što ŭ hetych adnosinach zachodnija krainy praciahnuć sprabavać ažyćciaŭlać svaje płany, a kali b pratesty ŭ našaj krainie pieramahli, to tut źjaviŭsia b maryjanietkavy ŭrad.

«Davajcie ŭjavim 2020 hod, ujavim, što pratesty pieramahli. Na moj pohlad, u vyniku hetaha naša kraina abrała b libieralna-demakratyčny šlach i, adpaviedna, my b ździejśnili hieapalityčny razvarot. Heta pryviało b da kałapsu našaj sacyjalna-ekanamičnaj madeli, pryviało b da straty toj dziaržavy, jak my jaje razumiejem u ciapierašnim vyhladzie.

Tamu što razburyć tyja suviazi, jakija my 30 hadoŭ vybudoŭvali z Rasijaj… heta apynucca na ŭzroŭni ŭ razy nižej, čym situacyja va Ukrainie ŭ 2014 hodzie, tamu što suviazi Ukrainy z Rasijaj byli na toj momant značna mienš intensiŭnymi. Stracić premijalny rynak, stracić mahčymaści kredytavańnia, uzajemadziejańnia z Rasijaj, stracić toj uzrovień davieru i, adpaviedna, cen na enierhanośbity — heta była b vielizarnaja strata, katastrofa dla nas jak dla dziaržavy i bolšaści žycharoŭ hetaj krainy», — miarkuje namieśnik ministra zamiežnych spraŭ.

«Tut nijakich iluzij niama, Zachad damahajecca vyklučna svaich intaresaŭ stratehičnych, hieapalityčnych, pašyreńnia zony ŭpłyvu. Jany chočuć adsunuć dadatkova zonu ŭpłyvu Maskvy ad ich. Usio dosyć prosta», — havoryć Ambrazievič.

Demanizacyja Zachadu i apisańnie śvietu ŭ terminach zmahańnia nie na žyćcio, a na śmierć nie pieraškadžaje Ambrazieviču apisvać Biełaruś u jakaści «pastaŭščyka rehijanalnaj biaśpieki».

«Usio heta naš imidž. Tamu, kali my doŭhija hady kazali pra toje, što Biełaruś — heta pastaŭščyk rehijanalnaj biaśpieki, na moj pohlad, heta absalutna adkaznaja pazicyja. I my siabie praciahvajem hetak ža pavodzić», — śćviardžaje dypłamat.

Nasamreč adnosiny z čatyrma ź piaci krain-susiedak Biełarusi bałansujuć na miažy hibrydnaj vajny i haračaha kanfliktu, tady jak piaty susied, Rasija, vykarystoŭvaje terytoryju Biełarusi dla vajennych dziejańniaŭ suprać Ukrainy, a biełaruskaja armija zajmałasia tyłavym zabieśpiačeńniem hetych vajennych dziejańniaŭ. 

Ambrazievič robić vyhlad, što ŭ hetym niama supiarečnaści, ale ŭ jaho słovach pra AAN praskočyła, što jon nasamreč uśviedamlaje, što łukašenkaŭskaja Biełaruś apynułasia ŭ mižnarodnaj izalacyi.

«Kali b chtości pastaviŭ zadaču ŭ AAN pravieści rezalucyju siońnia ab tym, što Respublika Biełaruś budzie nazyvacca paravozam, to jany hetuju zadaču vyrašyli b. Praviali b. Tamu my vielmi adekvatna ŭśviedamlajem dadanuju vartaść našaha ŭdziełu ŭ AAN, my absalutna adekvatna bačym praktyčnuju kaštoŭnaść, jakuju my možam atrymać», — zajaviŭ dypłamat.

Juryj Ambrazievič. Skrynšot z STB

Juryj Ambrazievič. Skrynšot z STB

Juryj Ambrazievič dasiahnuŭ pavyšeńnia da pasady namieśnika ministra zamiežnych spraŭ šeraham viernapaddańnickich zajaŭ. Časam heta byli zaviedama chłuślivyja śćviardžeńni. Tak, jon zajaŭlaŭ z trybuny Rady pa pravach čałavieka AAN, što ŭ Minsku pratestavali «100, maksimum 200 čałaviek».

«Na 9,5 miljona nasielnictva [prychodzicca] 20—30 tysiač padpisčykaŭ na samyja raskručanyja Youtube-kanały hałoŭnych praciŭnikaŭ ułady i 100, maksimum — 200 čałaviek pratestoŭcaŭ na dvuchmiljonnaje nasielnictva stalicy. Analiz usich hetych pytańniaŭ krytyčna važny dla razumieńnia taho, što adbyvajecca ŭ Biełarusi», — zajaviŭ Ambrazievič.

Nasamreč tolki ŭ Minsku ŭ maršach pratestu 16, 23 i 30 žniŭnia 2020 hoda brali ŭdzieł sotni tysiač ludziej. Masavyja akcyi pratestu prachodzili taksama ŭ rehijanalnych haradach. Usiaho ž ludzi vychodzili na vulicy ŭ sotniach nasielenych punktaŭ va ŭsioj Biełarusi. 

U vieraśni 2020 hoda Juryj Ambrazievič sprabavaŭ spynić vystup Cichanoŭskaj pierad Radaj pa pravach čałavieka AAN.

Dla hetaha jon źviarnuŭsia da maderatara dyskusii, zajaviŭšy, što vystup «asobna ŭziatych hramadzian Respubliki Biełaruś nie moža razhladacca prymalnym». Jahonuju prośbu prypynić vystup Cichanoŭskaj padtrymali Rasija, Vieniesueła i Kitaj. Ale heta nie dapamahło: Śviatłana Cichanoŭskaja praciahnuła svaju pramovu. 

U svajoj pramovie Śviatłana Cichanoŭskaja zapatrabavała nieadkładnaha mižnarodnaha ŭmiašańnia ŭ situacyju ŭ Biełarusi paśla prezidenckich vybaraŭ u krainie. Jana zajaviła, što mirnych pratestoŭcaŭ «zatrymlivali, źbivali, hvałtavali, niekatoryja z pratestoŭcaŭ pamierli».

«Što takoje Śviatłana Cichanoŭskaja? U jaje niama i 100 tysiač padpisčykaŭ u sacsietkach»

Adkazvajučy na pytańnie šviejcarskich žurnalistaŭ, ci maje namier biełaruski ŭrad pačać dyjałoh ź lidarami apazicyi, u pryvatnaści sa Śviatłanaj Cichanoŭskaj abo Kaardynacyjnaj radaj, dypłamat adznačyŭ: «Pahladzicie, kim źjaŭlajecca Śviatłana Cichanoŭskaja. Pahladzicie ŭ internecie, kolki ŭ jaje padpisčykaŭ u sacyjalnych sietkach. Hetaja ličba nikoli nie pieravyšała 100 000 čałaviek. Hetym usio skazana».

Nasamreč Śviatłana Cichanoŭskaja — heta nie błohier, a kandydatka ŭ prezidenty, jakaja, niahladziačy na niaroŭnyja ŭmovy kampanii, miarkujučy pa vynikach z tych učastkaŭ, dzie ŭdałosia pravieści niezaležnaje nazirańnie i dzie byli vyviešanyja pratakoły, atrymała bolš za 50 pracentaŭ hałasoŭ vybarcaŭ.

«Vaźmicie bielhijskuju ekanomiku»

«Kažuć, što intehracyja z Rasijaj — heta niepasredny šlach da straty suvierenitetu. U Biełarusi nijak nie mienš suvierenitetu, čym u Bielhii, Čechii ci jašče kahości. Tamu što vaźmicie bielhijskuju ekanomiku: 60% tavaraabarotu prypadaje na Hiermaniju. Pra jakuju niezaležnaść kankretna Karaleŭstva Bielhii z punktu hledžańnia ŭłasnaj biaśpieki, uzbrojenych sił moža iści havorka kankretna ŭ kantekście nataŭskaha supracoŭnictva?» — zajaŭlaŭ dypłamat.

Nasamreč hetyja śćviardžeńni zasnavanyja na charakternaj dla Ambrazieviča zaviedamaj chłuśni.

Statystyka pakazvaje, što na Hiermaniju prypadaje nie 60, a prykładna 15% tavaraabarotu Bielhii. Jašče stolki ž — na Niderłandy, amal stolki ž — na Francyju. I heta naturalna, bo heta krainy-susiedki ź jomistymi rynkami. Paśla iduć ZŠA, Brytanija, Italija ź blizkimi dolami. Heta značyć, što zamiežny handal Bielhii raźmierkavany raŭnamierna, jana nie zaležyć ad adnaho partniora. U adroźnieńnie ad łukašenkaŭskaj Biełarusi, u jakoj na Rasiju stabilna prypadaje prykładna 50 pracentaŭ zamiežnahandlovaha abarotu, prytym što heta technałahična adstałaja kraina ź impierskimi ambicyjami.

«Prapanujecca ŭ dalejšym vieści havorku pra desakralizacyju kancepcyi pravoŭ čałavieka ŭ mižnarodnych adnosinach jak utopii»

Na «Piekinskim forumie pa pravach čałavieka» Juryj Ambrazievič zajaŭlaŭ, što nijakich univiersalnych pravoŭ čałavieka nie isnuje.

«Jak tolki čałaviek naradžajecca, jon tut ža stanovicca členam hramadstva. Jaho pravy ŭžo nie zaležać tolki ad jaho samoha. Jany ŭbudavanyja ŭ składanuju hramadskuju strukturu, u jakoj praz stvaranyja hramadstvam dziaržaŭnyja instytuty padtrymlivajecca raŭnavaha pamiž ułaścivymi čałaviečaj pryrodzie ehaizmam i fizičnymi adroźnieńniami, z adnaho boku, i razumieńniem supolnaha dabra, ułaścivym hetamu kankretnamu hramadstvu, z druhoha», — kazaŭ dypłamat.

«Mabyć, čałaviek maksimalna volny i lehalna ŭpaŭnavažany na svoj biaźmiežny ehaizm tolki ŭ momant źjaŭleńnia na śviet. Čym dalej my ad ułońnia maci, tym bolš vyjaŭlajucca nakładzienyja hramadstvam abmiežavańni», — padkreśliŭ namieśnik ministra.

«Adpaviedna, prapanujecca ŭ dalejšym vieści havorku pra desakralizacyju kancepcyi pravoŭ čałavieka ŭ mižnarodnych adnosinach jak utopii, što nie paddajecca realizacyi na praktycy», — zajaviŭ Juryj Ambrazievič.

Ën uvohule achvotna razvažaje pra «novy śvietaparadak», «suśvietnaje panavańnie» i «elity».

«Vielmi sumna, što ŭ siońniašniuju brudnuju, napoŭnienuju falšam i fejkami, vielmi niebiaśpiečnuju, razburalnuju hłabalnuju hulniu za suśvietnaje panavańnie palityčnyja elity zachodnich krain uciahvajuć, pryčym čaściakom siłkom, i ekśpiertnuju analityčnuju supolnaść, radykalizujučy jaje pohlady», — zajaŭlaŭ Juryj Ambrazievič.

Na dumku łukašenkaŭskaha čynoŭnika, «nadyšoŭ čas dla hłabalnych damoŭlenaściej ab praviłach novaha śvietaparadku».

«Na biahučym etapie prezident Respubliki Biełaruś hladzić jašče dalej: nastaŭ čas navat nie dla «Chielsinki-2», a dla sapraŭdy hłabalnaha i vyznačalnaha pracesu z uciahvańniem usich viadučych mižnarodnych hulcoŭ u duchu San-Francyska», — kazaŭ dypłamat.

Pry hetym jon ličyć, što heta nie Rasija ŭvarvałasia na terytoryju Ukrainy, a Zachad vajuje suprać Rasii rukami ŭkraincaŭ.

«U maim razumieńni, va Ukrainie vajuje suprać Rasii ŭvieś Zachad rukami ŭkraincaŭ. Jak trapna było skazana vusnami adnaho z zachodnich palitykaŭ, «da apošniaha ŭkrainca»», — paŭtaryŭ ustanoŭku rasijskaj prapahandy łukašenkaŭski dypłamat.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?