Zadača

Za tydzień da Novaha hoda maci ŭžo pryhatavała tort, jaki vam vielmi chočacca pakaštavać (tak, jon nastolki vydatny, što moža zachoŭvacca tak doŭha). 

Jość piać skryniaŭ u rad, i tort chavajecca ŭ adnoj z hetych skryniaŭ. Kožnuju noč matula pieramiaščaje tort u susiedniuju skrynku źleva ci sprava. I kožnuju ranicu ŭ vas jość čas zazirnuć tolki ŭ adnu skryniu, kab pasprabavać znajści łasunak. Vam treba znajści tort za tydzień, bo vy hareza i nie možacie čakać ažno da śviata.

Padkazka

Kali vy prosta praviarajecie adnu skrynku ŭ dzień, pačynajučy z 1 i zakančvajučy 5 zapar, vy možacie nie znajści tort. Jon moža być u skryncy 3, kali vy praviarajecie numar 2 — a na nastupny dzień pieramiaścicca ŭ skrynku 2, u toj čas jak vy budziecie praviarać skrynku 3. Taksama vy nie zmožacie ŭvieś čas praviarać i adnu i tuju ž skrynku, bo niaŭłoŭny tort uvieś čas moža pieramiaščacca — naprykład, tolki miž dźviuma skrynkami, jakija vy nie praviarajecie. Vam patrebny płan, jaki harantuje, što vy znojdziecie tort.

Rašeńnie (u adroźnieńnie ad torta) možacie znajści pad fota.

Fota: Pixabay

Fota: Pixabay

Rašeńnie

Vypadkovy pošuk nie harantuje pieramohi. Nie budzie pracavać ni pravierka kožnaj skrynki, ni pravierka adnoj i toj ža skrynki znoŭ i znoŭ. Tut nam pryjdziecca zrabić niekatoryja zdahadki. Naprykład, čysta tearetyčna vykažam zdahadku, što tort znachodzicca ŭ skryncy z cotnymi numarami, heta značyć albo ŭ 2, albo ŭ 4.

Dapuścim, vy praviarajecie numar 2. (Kali vy znojdziecie tort adrazu, to vy pieramahli i žyćcio cudoŭnaje, prynamsi, pakul mama nie pabačyć, što adzin kavałak źjedzieny.) Kali ŭ skryni 2 torta niama, to vy viedajecie, što jon musić być u skryncy 4 (znoŭ ža, heta zasnavana na pieršapačatkovym dapuščeńni pra cotnyja numary).

Kali tort znachodziŭsia ŭ 4-j skryni ŭ pieršy dzień, tady na nastupny jon pavinien byŭ pieramiaścicca albo ŭ 3-ju, albo ŭ 5-ju. Takim čynam, na druhi dzień praviercie numar 3. Kali jaho iznoŭ tam niama, to jon pavinien chavacca ŭ 5-j skryncy. Heta značyć, što na treci dzień tort iznoŭ pieramieścicca ŭ skrynku 4, dzie vy jaho i znojdziecie.

Pryviedzieny vyšej scenar — pravierka skrynak 2, 3 i zatym 4 — zaŭsiody dazvolić vam vyjhravać, kali vykazać zdahadku, što mama pačała hulniu z cotnaj skrynki. Ale, viadoma, heta moža być nie tak. Zaraz davajcie pahladzim na scenar, kali hulnia pačałasia ź niacotnaj skrynki.

Kali tort znachodzicca ŭ skryni 1, 3 abo 5, to na druhi dzień jon pavinien pieramiaścicca ŭ skryniu 2 abo 4. Na treci dzień jon pieramieścicca nazad u skryniu 1, 3 abo 5. I na čaćviorty dzień tort znoŭ musić apynucca albo ŭ 2-j, albo ŭ 4-j skryni.

Ciapier vy možacie adčuć, što my vyjavili niešta važnaje: kali spačatku tort byŭ u skryncy ź niacotnymi numarami, to ŭ pačatku čaćviortaha dnia jon maje być u skryni z cotnymi numarami. Ciapier my pavinny abjadnać dva scenary.

Ź pieršaha prykładu my pamiatajem, što, kali vy praviarajecie numary 2, potym 3, a zatym 4, vy znojdziecie pryz, kali jon pieršapačatkova chavaŭsia pad cotnym numaram. Dapuścim, vy praviarajecie 2, 3 i 4 u pieršyja try dni i nie znachodzicie ničoha. Heta aznačaje, što pieršapačatkova tort chavaŭsia pad niacotnym numaram. I taksama heta aznačaje, što ŭ pačatku čaćviortaha dnia jon pavinien być u poli z cotnymi numarami. Takim čynam, na čaćviorty dzień, kali vy nie znajšli ničoha, vy paŭtarajecie praces, tamu što vy viedajecie, što ciapier tort maje pačać padarožža z cotnaj skrynki.

Takim čynam, voś rašeńnie: praviercie skrynku 2 u pieršy dzień, zatym 3 na druhi dzień i potym 4 na treci dzień. Kali tort byŭ u cotnaj skryncy, vy harantavana znojdziecie jaho ŭ adzin ź pieršych troch dzion. Kali nie znojdziecie, to prosta paŭtarycie praceduru: praviercie skrynku 2 na čaćviorty dzień, potym skrynku 3 na piaty dzień i, narešcie, numar 4 na šosty dzień. Niahledziačy ni na što, vy znojdziecie łasunak.

Dzień atrymaŭsia, tort, jak zvyčajna, — niepieraŭzydzieny, a maci mocna nie złujecca, bo lubić vas.

***

Zahadka pieraroblena z zadańnia ŭ Popular Mechanic.

Клас
8
Панылы сорам
2
Ха-ха
0
Ого
3
Сумна
0
Абуральна
3