Minsk. Fota: sacsietki

Minsk. Fota: sacsietki

My sabrali tut spasyłki jak na palityčnyja, tak i na niepalityčnyja inicyjatyvy. Dapamoha ludziam u biadzie, kulturnym prajektam, ŚMI, a taksama Ukrainie i biełarusam-dobraachvotnikam. Vybar za vami.

Na inicyjatyvy i prajekty, pryznanyja ekstremisckimi ci ŭdzielniki jakich pieraśledujucca, varta danacić ź Biełarusi z aściarožnaściu. Pry pieravodach na Patreon u banku budzie bačny sam fakt danata praz Patreon (choć i nie bačna, kudy pajšli hrošy). Kali vy majecie zamiežnuju kartku, to lepš vykarystać jaje.

A voś na biełarusach zamiežža ciapier vializnaja adkaznaść — i za dapamohu biełarusam-dobraachvotnikam va Ukrainie, i za fundamientalnyja kulturnyja prajekty i ŚMI, jakija va ŭmovach dyktatury ciapier mohuć pracavać tolki z-za miažy. 

Dapamoha chvorym dzieciam i sirotam

Dapamohaj chvorym i dzieciam ź invalidnaściu ŭ Biełarusi zajmajecca niekalki arhanizacyj. Da prykładu, niadaŭna abjaviŭ pra ciažkuju situacyju Biełaruski dziciačy chośpis. Taksama šmat zboraŭ jość na staroncy fondu «Šans», Unihelparhanizacyi «Hienom». Achviaravać možna na prajekt «Siamiejny inkluziŭ-teatr I», dzie dzieci z roznymi asablivaściami raźvićcia i ich baćki staviać śpiektakli razam.

Inšaja hrupa inicyjatyŭ — tyja, što dapamahajuć dzieciam-sirotam. Heta SOS-dziciačyja vioski, «Nitki siabroŭstva», abo, da prykładu, vialikaja fundacyja Caritas. Taksama amal u kožnaha dziciačaha doma jość rachunak, na jaki možna achviaravać.

Dapamoha žyviołam

Inicyjatyŭ, jakija zajmajucca žyviołami, davoli šmat, zhadajem niekalki bujnych. Znajści dom biazdomnym katam i sabakam dapamahajuć, naprykład, «Ehida»«Zaašans», SaveUs. Padtrymać ich možna nie tolki hrašyma — časam patrebny transpart, pieratrymka, fotasiesii tych, chto šukaje haspadaroŭ.

Palitviaźni

Kab zrabić padarunak palitviaźniam na Novy hod, vy možacie dasłać im list, sabrać pasyłku abo zrabić hrašovy pieravod (tolki tym, u kaho jašče nie było suda). Pahladzieć śpis viaźniaŭ možna na sajcie inicyjatyvy Dissidentby. Taksama na sajcie inicyjatyvy možna dasłać list lubomu palitviaźniu. Takaja ž mahčymaść jość i ŭ prajekta «Viasny», jaki nazyvajecca «Majsternia paštovak salidarnaści».

Kali vy vyrašyli dasłać list ci paštoŭku samastojna, to kirujciesia paradami ad pravaabarončaha centra «Viasna».

Taksama vy možacie dasłać pasyłku ŭ SIZA — tolki kali čałavieka jašče nie asudzili (nie šlicie ich užo asudžanym viaźniam i pieraviedzienym u kałoniju, bo ŭ ich limit na pieradačy). Heta vialikaja padtrymka, asabliva dla ludziej, jakija pryznanyja «terarystami», bo im niemahčyma papoŭnić rachunak.

Vyklučeńnie — viaźni ŭ SIZA-6 i SIZA-7, jakim niezakonna zaličvajuć vahu pasyłak u ahulnuju vahu pieradač, tamu im nielha ničoha słać biez kansultacyi sa svajakami (pasprabavać adšukać ich možna praz kantakt z «Viasnoj» ci Dissidentby).

Kali vy vyrašyli zrabić hrašovy pieravod, to praviercie, kab viazień nie byŭ u śpisie «terarystaŭ», bo im pieravody zabaronienyja. Pieravod možna zrabić praź internet-bankinh abo ŭ lubym paštovym adździaleńni.

Hrašovyja pieravody viaźniam možna rabić praź internet-bankinh

Dissidentby prapanuje asablivy sposab dapamohi viaźniam — uziać ich pad «achovu» i dapamahać im i ichnim siemjam rehularna (heta možna rabić navat z-za miažy). Kab vybrać taho, kamu asabliva patrebnaja dapamoha, možna napisać aŭtaru prajekta Marynie Kasinieravaj.

Vy možacie padtrymać hrašyma inicyjatyvy Dissidentby, «Majsterniu paštovak salidarnaści», «Volnyja paštoŭki» i «Dom tvorcaŭ» (placoŭka dla reabilitacyi byłych palitviaźniaŭ) praz płatformu BYSOL.

Na sajcie fondu BYSOL jość taksama šmat zboraŭ dla byłych i dziejnych palitviaźniaŭ. Poŭny śpis — na sajcie.

Aproč piersanalnych, adkrytyja i vialikija ahulnyja zbory. Da prykładu, zbor na dapamohu palitviaźniam, jakija vychodziać z-za krataŭ, i na terminovuju evakuacyju ź Biełarusi.

Jość taksama mahčymaść padtrymać nie tolki palitviaźniaŭ, ale i inšych ludziej, jakija paciarpieli za svaju aktyŭnuju hramadzianskuju pazicyju. Naprykład, prajekt «Chutkaja ŭzajemadapamoha» skiravany na toje, kab dapamahčy biełarusam, jakija zastalisia biez pracy.

Niezaležnyja miedyja

Nas, «Našu Nivu», najbolšuju biełaruskamoŭnuju płatformu navin, vy možacie padtrymać praz Patreon — heta dapamoža nam rabić jašče bolš cikavych materyjałaŭ i raskazvać pra važnaje.

Taksama ŭ niaprostym stanoviščy apynułasia vydańnie «SNPlus» (byłyja «Svabodnyja naviny» i «Svabodnyja naviny plus»). U ich zabłakavany sajt i zabaronieny vychad drukavanaha vydańnia. Miž tym jany publikujuć važnyja ŭ kulturnym sensie teksty. Padtrymać ich možna na Patreon.

Niezaležnych miedyja ŭnutry krainy zastałosia vielmi mała — niekalki rajonnych vydańniaŭ i «Narodnaja vola», jakaja dahetul zdoleła zachavacca. Kab padtrymać hazietu, padpišyciesia na jaje Telegram-kanał abo vypišycie PDF-viersiju. Padpiska kaštuje kala 10 rubloŭ na miesiac.

Biełaruskaja kultura

Asnoŭnaja inicyjatyva pa padtrymcy biełaruščyny za miažoj — heta Biełaruskaja rada kultury. Jana dapamahaje kulturnym dziejačam u vyhnańni, a taksama dyjasparam z arhanizacyjaj kulturnickich mierapryjemstvaŭ. Achviaravać joj možna na hetaj staroncy.

Rada kultury pačała prajekt «Mahistrat», nakiravany na metavuju dapamohu kulturnickim inicyjatyvam. Ciapier vy možacie dapamahčy kniharni i vydaviectvu «Knihaŭka», jakija zasnavaŭ Andrej Januškievič, zmušany paśla niekalkich zatrymańniaŭ i aryštu nakładaŭ jahonych knih źjechać ź Biełarusi. Knihavydaviectva jon praciahnie ŭ emihracyi.

Asabniakom staić Biełaruski PEN-centr. Jon zajmajecca knihavydaviectvam, manitorynham represij suprać kulturnych dziejačaŭ i dapamahaje biełaruskim kulturnym dziejačam. Dapamahčy inicyjatyvie možna praz razavaje achviaravańnie abo Patreon.

Biełaruskija dobraachvotniki

Najbolšaje padraździaleńnie biełarusaŭ na vajnie va Ukrainie — połk imia Kastusia Kalinoŭskaha. Zadanacić im na ryštunak možna na aficyjnaj staroncy pałka. Varyjantaŭ tam šmat: kryptavaluty, kartki i navat pieravod praz Benevity (aktualna dla ZŠA).

Połk «Pahonia» — heta biełaruskaje padraździaleńnie ŭ miežach Internacyjanalnaha lehijona. Jany taksama źbirajuć achviaravańni.

Isnuje taksama zbor dla biełaruskich dobraachvotnikaŭ na płatformie BYSOL.

Možna padtrymać prajekt «Biełaruski Hajun», jaki adsočvaje pieramiaščeńni rasijskich vojskaŭ pa terytoryi Biełarusi. Kamanda prajekta składajecca z vałancioraŭ, jakija dajuć infarmacyju znutry Biełarusi, ryzykujučy trapić u šmathadovaje źniavoleńnie.

Ukrainskija fondy

Adzin z najbolšych ukrainskich fondaŭ, i vielmi efiektyŭny, — «Povierniś živim». Jašče adnym viadomym fondam kiruje Siarhiej Prytuła — niekali jamu ŭdałosia sabrać na spadarožnik dla Ukrainy, a taksama na niekalki «Bajraktaraŭ».

Ukraincy nabyli praryŭny spadarožnik na hrošy z Bajraktaraŭ. Raskazvajem, jakija pieravahi jon im daje i jak pracuje

Siarod inšych nadziejnych fondaŭ, jaki my rekamiendujem, — Vałanciorski štab «Anhar», jaki źbiraje ryštunak dla vajskoŭcaŭ, i prajekt Kids for kids, jaki dapamahaje dzieciam, paciarpiełym ad vajny.

Клас
31
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
1
Абуральна
2