Test: adhadajcie, jak raniej nazyvalisia biełaruskija harady
Histaryčnyja nazvy biełaruskich viosak, miastečak i haradoŭ paciarpieli niamała źmienaŭ. Mnohija pierajmienavańni zdarylisia za savieckaj uładaj i zachavalisia dahetul. Ci zmožacie vy adkazać, jakija staryja nazvy mieli našy sučasnyja harady i pasiołki?
Startujem
Što takoje Drysa?
A voś i nie. Drysa viadomaja jašče z časoŭ VKŁ. Takaja nazva ŭtvoranaja ad adnajmiennaj raki, jakaja ciače praz horad. U 1962 hodzie saviety pierajmienavali miesca ŭ Vierchniadźvinsk praz «niemiłahučnaść» staroj nazvy.

A voś i nie. Drysa viadomaja jašče z časoŭ VKŁ. Takaja nazva ŭtvoranaja ad adnajmiennaj raki, jakaja ciače praz horad. U 1962 hodzie saviety pierajmienavali miesca ŭ Vierchniadźvinsk praz «niemiłahučnaść» staroj nazvy.
A voś i nie. Drysa viadomaja jašče z časoŭ VKŁ. Takaja nazva ŭtvoranaja ad adnajmiennaj raki, jakaja ciače praz horad. U 1962 hodzie saviety pierajmienavali miesca ŭ Vierchniadźvinsk praz «niemiłahučnaść» staroj nazvy.
Tak i jość. Drysa viadomaja jašče z časoŭ VKŁ. Takaja nazva ŭtvoranaja ad adnajmiennaj raki, jakaja ciače praz horad. U 1962 hodzie saviety pierajmienavali miesca ŭ Vierchniadźvinsk praz «niemiłahučnaść» staroj nazvy.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Jak ciapier nazyvajecca Ihumien?
Nie. Amal 600 hadoŭ da prychodu da ŭłady balšavikoŭ Ihumienam nazyvaŭsia siońniašni horad Červień.
Dakładna. Amal 600 hadoŭ da prychodu da ŭłady balšavikoŭ siońniašni horad Červień nazyvaŭsia Ihumienam.
Nie. Amal 600 hadoŭ da prychodu da ŭłady balšavikoŭ Ihumienam nazyvaŭsia siońniašni horad Červień.
Nie. Amal 600 hadoŭ da prychodu da ŭłady balšavikoŭ Ihumienam nazyvaŭsia siońniašni horad Červień.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Što za nasieleny punkt – Šaciłkavičy?
Majecie racyju. Šaciłkavičy, abo Šaciłki — staražytnaje miesca, pasieliščy tam isnavali ažno z 6-ha stahodździa. Amal 500 hadoŭ tamu jano zhadvałasia ŭ letapisach: a ŭ 1961 hodzie savieckaja ŭłada pieraimienavała nasieleny punkt u Śvietłahorsk, jaki tady ž i atrymaŭ status horada.
Pravilny adkaz — Śvietłahorsk. Šaciłkavičy, abo Šaciłki — staražytnaje miesca, pasieliščy tam isnavali ažno z 6-ha stahodździa. Amal 500 hadoŭ tamu jano zhadvałasia ŭ letapisach: a ŭ 1961 hodzie savieckaja ŭłada pieraimienavała nasieleny punkt u Śvietłahorsk, jaki tady ž i atrymaŭ status horada.
Pravilny adkaz — Śvietłahorsk. Šaciłkavičy, abo Šaciłki — staražytnaje miesca, pasieliščy tam isnavali ažno z 6-ha stahodździa. Amal 500 hadoŭ tamu jano zhadvałasia ŭ letapisach: a ŭ 1961 hodzie savieckaja ŭłada pieraimienavała nasieleny punkt u Śvietłahorsk, jaki tady ž i atrymaŭ status horada.
Pravilny adkaz — Śvietłahorsk. Šaciłkavičy, abo Šaciłki — staražytnaje miesca, pasieliščy tam isnavali ažno z 6-ha stahodździa. Amal 500 hadoŭ tamu jano zhadvałasia ŭ letapisach: a ŭ 1961 hodzie savieckaja ŭłada pieraimienavała nasieleny punkt u Śvietłahorsk, jaki tady ž i atrymaŭ status horada.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Rudabiełka — heta sučasny…
Pamylilisia. U 1954 hodzie balšaviki abjadnali viosku Rudabiełku jašče z paraju siołaŭ — Karpiłaŭkaj i Rudniaj. Takim čynam utvaryŭsia haradski pasiołak Akciabrski.
Pamylilisia. U 1954 hodzie balšaviki abjadnali viosku Rudabiełku jašče z paraju siołaŭ — Karpiłaŭkaj i Rudniaj. Takim čynam utvaryŭsia haradski pasiołak Akciabrski.
Dakładna! U 1954 hodzie balšaviki abjadnali viosku Rudabiełku jašče z paraju siołaŭ — Karpiłaŭkaj i Rudniaj. Takim čynam utvaryŭsia haradski pasiołak Akciabrski.
Pamylilisia. U 1954 hodzie balšaviki abjadnali viosku Rudabiełku jašče z paraju siołaŭ — Karpiłaŭkaj i Rudniaj. Takim čynam utvaryŭsia haradski pasiołak Akciabrski.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
A Prapojsk?
Dy nie. Havorka pra Słaŭharad. Jon z 12-ha stahodździa byŭ viadomy jak Prapošask, Prupoj abo Prapojsk. A ŭ 1945 hodzie jaho pierajmienavali.
Kaniečnie, Słaŭharad. Jon z 12-ha stahodździa byŭ viadomy jak Prapošask, Prupoj abo Prapojsk. A ŭ 1945 hodzie jaho pierajmienavali.
Dy nie. Havorka pra Słaŭharad. Jon z 12-ha stahodździa byŭ viadomy jak Prapošask, Prupoj abo Prapojsk. A ŭ 1945 hodzie jaho pierajmienavali.
Dy nie. Havorka pra Słaŭharad. Jon z 12-ha stahodździa byŭ viadomy jak Prapošask, Prupoj abo Prapojsk. A ŭ 1945 hodzie jaho pierajmienavali.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Uva što pieratvarylisia Kačeryčy?
Nasamreč u Kiraŭsk. Cikava, što spačatku (u 1935 hodzie) byŭ stvorany Kiraŭski rajon z centram u byłoj vioscy Starcy, a tolki praź niekalki hadoŭ centr pieranieśli ŭ były falvarak Kačeryčy.
Nasamreč u Kiraŭsk. Cikava, što spačatku (u 1935 hodzie) byŭ stvorany Kiraŭski rajon z centram u byłoj vioscy Starcy, a tolki praź niekalki hadoŭ centr pieranieśli ŭ były falvarak Kačeryčy.
Nasamreč u Kiraŭsk. Cikava, što spačatku (u 1935 hodzie) byŭ stvorany Kiraŭski rajon z centram u byłoj vioscy Starcy, a tolki praź niekalki hadoŭ centr pieranieśli ŭ były falvarak Kačeryčy.
Cikava, što spačatku (u 1935 hodzie) byŭ stvorany Kiraŭski rajon z centram u byłoj vioscy Starcy, a tolki praź niekalki hadoŭ centr pieranieśli ŭ były falvarak Kačeryčy.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Jak ciapier nazyvajecca Kojdanava?
Tak, nieskładanaje pytańnie. Pieršaja nazva hetaha miesca, jakaja sustrakajecca ŭ letapisach za 12 stahodździe, – Krutahorje. A paśla na praciahu stahodździaŭ jano nazyvałasia Kojdanavym, pakul da ŭłady nie pryjšli balšaviki. Z savieckich časoŭ nasieleny punkt nazyvajecca Dziaržynskam.
Vy što, heta ž Dziaržynsk. Pieršaja nazva hetaha miesca, jakaja sustrakajecca ŭ letapisach za 12 stahodździe, – Krutahorje. A paśla na praciahu stahodździaŭ jano nazyvałasia Kojdanavym, pakul da ŭłady nie pryjšli balšaviki. Z savieckich časoŭ nasieleny punkt nazyvajecca Dziaržynskam.
Vy što, heta ž Dziaržynsk. Pieršaja nazva hetaha miesca, jakaja sustrakajecca ŭ letapisach za 12 stahodździe, – Krutahorje. A paśla na praciahu stahodździaŭ jano nazyvałasia Kojdanavym, pakul da ŭłady nie pryjšli balšaviki. Z savieckich časoŭ nasieleny punkt nazyvajecca Dziaržynskam.
Vy što, heta ž Dziaržynsk. Pieršaja nazva hetaha miesca, jakaja sustrakajecca ŭ letapisach za 12 stahodździe, – Krutahorje. A paśla na praciahu stahodździaŭ jano nazyvałasia Kojdanavym, pakul da ŭłady nie pryjšli balšaviki. Z savieckich časoŭ nasieleny punkt nazyvajecca Dziaržynskam.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Ździecieł — heta…
Pamylilisia. U 1866 hodzie impierskija ŭłady ŭ ramkach «nadańnia miescam ruskich nazvaŭ» pierajnačyli Ździecieł u Dziatłava. Tak jon nazyvajecca i dahetul.
Tak! U 1866 hodzie impierskija ŭłady ŭ ramkach «nadańnia miescam ruskich nazvaŭ» pierajnačyli Ździecieł u Dziatłava. Tak jon nazyvajecca i dahetul.
Pamylilisia. U 1866 hodzie impierskija ŭłady ŭ ramkach «nadańnia miescam ruskich nazvaŭ» pierajnačyli Ździecieł u Dziatłava. Tak jon nazyvajecca i dahetul.
Pamylilisia. U 1866 hodzie impierskija ŭłady ŭ ramkach «nadańnia miescam ruskich nazvaŭ» pierajnačyli Ździecieł u Dziatłava. Tak jon nazyvajecca i dahetul.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Jaki horad pry savietach ledź nie pieraimienavali ŭ Mołataŭsk?
U saviecki čas była ideja pierajmienavać Dobruš u Mołataŭsk. U 1931 hodzie na pasiadžeńni Dobrušskaha harsavieta vyrašyli nakiravać chadajnictva ab hetym, a paśla jaho ŭchvalili navat u Akademii navuk BSSR. I tolki zaklučeńnie ŭpaŭnavažanaha Narodnaha kamisaryjata šlachoŭ znosinaŭ pry SNK BSSR paŭpłyvała na kančatkovaje rašeńnie. U vyniku CVK BSSR vyrašyŭ adchilić chadajnictva.
U saviecki čas była ideja pierajmienavać Dobruš u Mołataŭsk. U 1931 hodzie na pasiadžeńni Dobrušskaha harsavieta vyrašyli nakiravać chadajnictva ab hetym, a paśla jaho ŭchvalili navat u Akademii navuk BSSR. I tolki zaklučeńnie ŭpaŭnavažanaha Narodnaha kamisaryjata šlachoŭ znosinaŭ pry SNK BSSR paŭpłyvała na kančatkovaje rašeńnie. U vyniku CVK BSSR vyrašyŭ adchilić chadajnictva.
U saviecki čas była ideja pierajmienavać Dobruš u Mołataŭsk. U 1931 hodzie na pasiadžeńni Dobrušskaha harsavieta vyrašyli nakiravać chadajnictva ab hetym, a paśla jaho ŭchvalili navat u Akademii navuk BSSR. I tolki zaklučeńnie ŭpaŭnavažanaha Narodnaha kamisaryjata šlachoŭ znosinaŭ pry SNK BSSR paŭpłyvała na kančatkovaje rašeńnie. U vyniku CVK BSSR vyrašyŭ adchilić chadajnictva.
U saviecki čas była ideja pierajmienavać Dobruš u Mołataŭsk. U 1931 hodzie na pasiadžeńni Dobrušskaha harsavieta vyrašyli nakiravać chadajnictva ab hetym, a paśla jaho ŭchvalili navat u Akademii navuk BSSR. I tolki zaklučeńnie ŭpaŭnavažanaha Narodnaha kamisaryjata šlachoŭ znosinaŭ pry SNK BSSR paŭpłyvała na kančatkovaje rašeńnie. U vyniku CVK BSSR vyrašyŭ adchilić chadajnictva.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Jak napačatku nazyvaŭsia Navapołack?
Nie, heta vydumany varyjant. Pravilnaja nazva — pasiołak Połacki. U 1963 hodzie pasiołak atrymaŭ status horada abłasnoha padparadkavańnia i byŭ pierajmienavany ŭ Navapołack.
Nie, heta vydumany varyjant. Pravilnaja nazva — pasiołak Połacki. U 1963 hodzie pasiołak atrymaŭ status horada abłasnoha padparadkavańnia i byŭ pierajmienavany ŭ Navapołack.
Mienavita tak. U 1963 hodzie pasiołak atrymaŭ status horada abłasnoha padparadkavańnia i byŭ pierajmienavany ŭ Navapołack.
Nie, heta vydumany varyjant. Pravilnaja nazva — pasiołak Połacki. U 1963 hodzie pasiołak atrymaŭ status horada abłasnoha padparadkavańnia i byŭ pierajmienavany ŭ Navapołack.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Vučycie matčastku
Nu Dziaržynsk-ta choć adhadali?
Pa novaj
Vučycie matčastku
Nu Dziaržynsk-ta choć adhadali?
Pa novaj
Niabłaha!
Pra niekatoryja miaściny vy kaliści čuli abo čytali.
Pa novaj
Niabłaha!
Pra niekatoryja miaściny vy kaliści čuli abo čytali.
Pa novaj
Cudoŭna!
Vy dobra viedajecie tapanimičnuju spadčynu.
Pa novaj
Dyk vy ž hienij!
Moža, jašče i byvali paŭsiul?
Pa novaj