Fota: sergey.markov.5 / Facebook

Fota: sergey.markov.5 / Facebook

Pra hałoŭnyja vyniki hoda

 • Vyniki hoda katastrafičnyja. Śpiecyjalnaja vajennaja apieracyja, jakaja płanavałasia chutkaj i efiektyŭnaj, akazałasia nie chutkaj, nie efiektyŭnaj i pierarasła ŭ doŭhaterminovuju vajennuju apieracyju. Paviedamlajecca pra dziasiatki tysiač zahinułych z boku Ukrainy i Rasii, ale na samaj spravie ŭžo, mabyć, sotni tysiač zahinułych. Miljony biežancaŭ.
 • Va Ukrainie adbyŭsia vielizarny jakasny zruch u dačynieńni da Rasii. Paśla pačatku «SVA» (rasijskaja prapahanda nazyvaje vajnu va Ukrainie vyklučna jak śpiecyjalnaja vajennaja apieracyja — NN) antyrasijskija nastroi dasiahnuli paradku 70—80 adsotkaŭ. Adbyłasia kansalidacyja ŭkrainskaha palityčnaha režymu na antyrasijskaj asnovie. Heta taksama katastrafičnyja nastupstvy.

 • Rasijskaja armija faktyčna straciła status druhoj armii śvietu, kali nie brać jadziernuju zbroju. U vačach usiaho śvietu jana aceńvajecca jak vyklučna nieefiektyŭnaja i niazdolnaja vyrašać bajavyja zadačy.
 • U hieapalityčnym płanie my taksama bačym nie pierachod da šmatpalarnaha śvietu, a, naadvarot, pierazahruzku adnapalarnaha śvietu, značnaje ŭzmacnieńnie ZŠA, jakija pakazali svaju vielizarnuju moc, efiektyŭnaść, zdolnaść kantralavać palityčnyja režymy. Zachodniaja cyvilizacyja siońnia jak nikoli kansalidavanaja vakoł ZŠA. A Rasija akazałasia słabaj.

 • Biada pryjšła nie tolki va ŭkrainskija siemji, ale i ŭ rasijskija. Akramia tych, chto vajavaŭ na froncie z pačatku «SVA», padčas mabilizacyi byli pryzvanyja jašče 300 tysiač čałaviek. Kožny ź ich zakranaje pa 3-4 siamji. Niekalki sotniaŭ tysiač zjechali z krainy. Kožny ź ich taksama maje dačynieńnie da 3-4 siemjaŭ. U vyniku biada zakranuła 10-15 miljonaŭ siemjaŭ.

Pra mabilizacyju

 • Surjoznyja pamyłki byli zroblenyja padčas praviadzieńnia mabilizacyi <… > Sama mabilizacyja była arhanizavanaja nastolki drenna, što spałochalisia navat mnohija patryjoty. Kali mabilizavanych kidajuć na front, a svajaki kuplajuć im usio toje, čym pavinna zabiaśpiečvać dziaržava, i vydatkoŭvajuć na heta dziasiatki tysiač rubloŭ, heta vyklikaje zrazumiełyja narakańni, niezadavolenaść i strach.

Pra rasijskuju sistemu i elity

 • Rasijskaja dziaržaŭnaja sistema prademanstravała vysokuju stupień nieadekvatnaści, pakolki nie zmahła pradbačyć chod raźvićcia ŭsich hetych padziej. Vielmi pamyłkova pravodziłasia i cpiecyjalnaja vajennaja apieracyja, i palityčnaja praca.
 • U dziaržaŭnych strukturach, kirujučaj partyi doŭhi čas prachodziŭ admoŭny adbor. Brali ŭ asnoŭnym šerych biurakrataŭ, jakija ŭsiaho bajacca, a jarkich ludziej vykidali ź sistemy.

 • Rasijskija elity nie vierać ni ŭ što. U hetym hałoŭnaja prablema. Cynizm, pryncypovaja antyideałahičnaść — voś što ich charaktaryzuje.
 • Elity nie ličać hetuju vajnu svajoj. Dla ich heta pucinskaja vajna, vajna vatnikaŭ, hłybinnaha naroda. A elity hetaj vajny nie chočuć, jany ličać, što Pucin pamyliŭsia, i prymuć luby zychod «SVA». I pieramohu, i parazu. I heta, viadoma, vialikaja prablema.

Pra terminy vajny

 • Nichto nie viedaje. Usie analityki — palityčnyja, vajennyja — sa svaimi prahnozami pravalilisia. Nichto ničoha jak śled nie razumieje. Možna prahnazavać tolki na taktyčnym uzroŭni, što adbudziecca ŭ nastupny tydzień-druhi.

Pra Kitaj i hieapalityčny pravał

 • My ŭvohule nie čakali, što Kitaj zojmie hipiertrafavany niejtralitet. Nam chaciełasia, kab Piekin zajmaŭ bolš sajuźnickuju pazicyju. Ale jon zaniaŭ bolš niejtralnuju.
 • Čamu jašče mnohija krainy zaniali takuju pazicyju? Hałoŭnaja pryčyna ŭ tym, što Rasija nie vyjhraje. Nichto nie choča stać sajuźnikam taho, chto pacierpić parazu.

Pra pahrozy prymianieńnia jadziernaj zbroi

 • Kali Maskva pačała namiakać na prymianieńnie taktyčnaj jadziernaj zbroi, heta taksama stali ŭsprymać jak prajavu słabaści. Navošta krainie, jakaja pieramoža, užyvać taktyčnuju jadziernuju zbroju? Heta taksama ŭsprymajecca jak prajava nievytłumačalnaj słabaści i prykmieta budučaj parazy Rasii.

Pra «ŭsio idzie pa płanie»

 • Hetyja znakamityja słovy «ŭsio idzie pa płanie». Jany naohuł vyklikajuć śmiech i adčuvańnie nieadekvatnaści. Kali palityčnaje kiraŭnictva nieadekvatnaje, to heta indykatar budučaj parazy Rasii.

Pra pieramovy

 • Ciapier pieramovy absalutna niemahčymyja, tamu što Zachad choča vajennaha paražeńnia Rasii i ličyć, što jon blizki da hetaha. Tamu Zachad vystaŭlaje zvyšžorstkija patrabavańni. Pa sutnaści spravy, paŭkapitulacyju. Rasija na heta pajści nie hatovaja. Tamu pieramovy niemahčymyja. Ale bolšaść krain, jakija nie dałučylisia da sankcyj, vielmi chočuć, kab vajna skončyłasia. Jany chočuć, kab Uładzimir Pucin pavodziŭ siabie nie jak mańjak, jaki źjechaŭ z hłuzdu na vajnie, a jak adkazny dziaržaŭny dziejač, jaki pry dobraj mahčymaści vyjšaŭ na pieramovy. Ale hetym krainam Pucin i Łaŭroŭ uvieś čas kažuć: «My hatovyja da pieramovaŭ. A naš vorah — nie».

Pra Haahu

 • Haaha całkam realnaja. My ž byli śviedkami raspadu SSSR. Byli śviedkami, jak jany pałanili Słabadana Miłošaviča.

Pra pahrozu parazy

 • Hałoŭnaja ryzyka — heta paraza ŭ vajennym kanflikcie va Ukrainie. Rasija ŭžo zrabiła niekalki krokaŭ da svajoj parazy.

 • Pahroza parazy Rasii samaja surjoznaja, istotnaja i hałoŭnaja. Paraza pryviadzie da katastrofy dla rasijskaj dziaržaŭnaści i, mahčyma, da likvidacyi RF jak niezaležnaj dziaržavy naohuł.
Клас
152
Панылы сорам
4
Ха-ха
26
Ого
10
Сумна
3
Абуральна
8