Sudździa Arciom Padalaniec i prakurorka Śviatłana Pasiemka. Skrynšot ź videasiužetu z suda «TRK Brest»

Sudździa Arciom Padalaniec i prakurorka Śviatłana Pasiemka. Skrynšot ź videasiužetu z suda «TRK Brest»

Mužčynu abvinavacili pavodle art. 190 Kryminalnaha kodeksa (parušeńnie raŭnapraŭja hramadzian). Sudździa Arciom Padalaniec pa zaprosu prakurorki Śviatłany Pasiemki pryznačyŭ Viktaru štraf u pamiery 300 bazavych vieličyń (11100 rubloŭ). Indyvidualnaja dziejnaść Makarenki, jakuju jon ažyćciaŭlaŭ z 1993-ha hoda, spynienaja pa rašeńni ekanamičnaha suda pa isku miascovaha prakurora, paviedamlaje «Viasna».

Što zdaryłasia?

28 kastryčnika 2022 hoda adzin z praŭładnych telehram-kanałaŭ apublikavaŭ post, dzie raspavioŭ pra zatrymańnie ŭ Baranavičach dyrektara kramy aŭtazapčastak. Pavodle ich, mužčyna skazaŭ svajmu padnačalenamu: «Nie prodavaj im ničieho, oni okkupanty». Pad akupantami mielisia na ŭvazie vajskoŭcy Rasijskaj Fiederacyi.

Dyrektara kramy aŭtazapčastak zatrymali. Praŭładny telehram-kanał śćviardžaŭ, što paśla zatrymańnia znajšlisia dokazy ŭdziełu mužčyny ŭ pratestach 2020 hoda, a taksama fakty zroblenych paśla 24 lutaha hrašovych pieravodaŭ na Uzbrojenyja siły Ukrainy.

Mužčynu sapraŭdy zatrymlivali ŭ miežach kryminalnaj spravy pavodle art. 190 Kryminalnaha kodeksa (parušeńnie raŭnapraŭja hramadzian) na troje sutak, a taksama aryštoŭvali na 15 sutak pavodle art. 19.11 KaAP (raspaŭsiudžvańnie ekstremisckich materyjałaŭ).

Da suda mužčyna byŭ na voli.

U čym jaho abvinavacili ciapier?

Zhodna ź viersijaj abvinavačvańnia, Makaranka, źjaŭlajučysia indyvidualnym pradprymalnikam, 20 kastryčnika 2022 hoda z 9:30 da 11:30 «naŭmysna na hlebie niehatyŭnaha niepryjacielskaha staŭleńnia da vajennasłužačych Rasijskaj Fiederacyi, jakoje ŭźnikła ŭ suviazi sa śpiecyjalnaj vajennaj apieracyjaj na terytoryi Ukrainy, jakuju pravodzić Rasijskaja Fiederacyja, u parušeńnie roŭnaści pravoŭ, svabod čałavieka i hramadzianina, stvaryŭ pieraškodu dla poŭnaj realizacyi pravoŭ i svabod šlacham admovy im jak ułaśnik kramy ŭ absłuhoŭvańni i realizacyi tavaraŭ — zapčastak dla aŭtamabilnaj techniki vajskoŭcam, hramadzianam Rasijskaj Fiederacyi Barachcinu Dzianisu Alehaviču i Hałaŭko Alaksandru Jaŭhienaviču. A taksama dačy niapravilnych ukazańniaŭ pradaŭcu, tym samym abmiežavaŭšy prava na roŭny dostup i svabodny vybar tavaru, praduhledžany artykułam 10 Zakona ad 9 listapada 2002 hoda «Ab abaronie pravoŭ spažyŭcoŭ».

Takim čynam, Makaranka «ździejśniŭ naŭmysnaje abmiežavańnie pravoŭ i svabod hramadzian u zaležnaści ad nacyjanalnaści i słužbovaha stanovišča, pryčyniŭ istotnuju škodu pravam, svabodam i zakonnym intaresam hramadzian, tym samym ździejśniŭ złačynstva, praduhledžanaje artykułam 190 Kryminalnaha kodeksa».

Ci pryznaŭ vinu abvinavačany?

Viktar Makaranka zajaviŭ, što pryznaje siabie vinavatym tolki ŭ tym, što pakryŭdziŭ paciarpiełych. Jon adznačyŭ na pracesie, što rasijskija vajskoŭcy nie mieli pretenzij da jaho, a inicyjataram zaviadzieńnia kryminalnaj spravy staŭ mienavita biełaruski vajskoviec.

Na sudzie Viktar raspavioŭ, što 20 kastryčnika 2022 hoda jon zajšoŭ u kramu i ŭbačyŭ troch vajskoŭcaŭ, u dvaich ź ich na rukavach byli šaŭrony ź litaraj «Z». Ni da kaho nie źviartajučysia, jon skazaŭ takija słovy: «Okkupantov my nie obsłuživajem». Paśla hetaha adzin z hetych sałdat skazaŭ: «A otčieho vy sčitajetie nas okkupantami?» Na heta Viktar skazaŭ: «Potomu čto vaša armija vtorhłaś v Ukrainu i ubivajet tam ludiej». Dyrektar kramy rastłumačyŭ, što nijakich ukazańniaŭ pradavačcy jon nie davaŭ. Jana praciahvała ich absłuhoŭvać, u tym liku biełaruskaha vajskoŭca. Pry hetym adzin vajskoviec, vierahodna, razzłavaŭsia i vyjšaŭ z zały. Što charakterna, biełaruski vajskoviec nabyŭ usio ž taki ŭ hetaj kramie zapčastki dla svaich kaleh — u materyjałach spravy majecca adpaviedny ček.

Na sudzie dapytali tolki biełaruskaha vajskoŭca Dźmitryja Biejdziuka z vajskovaj častki 97035, jaki prychodziŭ u kramu z vajskoŭcami Rasijskaj Fiederacyi. Apošnich na sudzie nie dapytali, pakolki «majecca infarmacyja, što jany znachodziacca za miežami Respubliki Biełaruś i horada Baranavičy». Na sudzie začytali ich pakazańni, dadzienyja padčas dopytaŭ na papiarednim śledstvie i na vočnaj staŭcy.

Biełaruski vajskoviec raspavioŭ, što ŭ kastryčniku znachodziŭsia ŭ słužbovaj kamandziroŭcy na 230-m ahulnavajskovym palihonie. Ranicaj 20 kastryčnika atrymaŭ zahad supravadzić vajskoŭcaŭ Rasijskaj Fiederacyi ŭ horad Baranavičy dla nabyćcia zapčastak u słužbovyja aŭtamabili. U kramie i adbyŭsia incydent.

Prakurorka Śviatłana Pasiemka zaprasiła dla Makaranki štraf u pamiery 300 bazavych vieličyń (11100 rubloŭ). Sudździa Arciom Padalaniec pryznačyŭ mienavita takoje pakarańnie.

Jašče da suda baranavicki prakuror nakiravaŭ isk u ekanamičny sud ab spynieńni dziejnaści indyvidualnaha pradprymalnika Makaranki. 19 śniežnia 2022 hoda ekanamičny sud spyniŭ jaho dziejnaść. Indyvidualnym pradaprymalnikam Viktar Makaranka pracavaŭ z 1993-ha hoda. Ciapier mužčyna znachodzicca na piensii.

Клас
5
Панылы сорам
6
Ха-ха
4
Ого
6
Сумна
8
Абуральна
108