Franak Viačorka pracuje ŭ kułuarach Miunchienskaj kanfierencyi. Fota ź jahonaha fejsbuka

Franak Viačorka pracuje ŭ kułuarach Miunchienskaj kanfierencyi. Fota ź jahonaha fejsbuka

Siarod hałoŭnych vynikaŭ udziełu Śviatłany Cichanoŭskaj u Miunchienskaj kanfierencyi pa biaśpiecy Viačorka adznačyŭ toje, što

vyrazna prahučała akreśleńnie hieapalityčnaha kirunku budučaj Biełarusi — vychad krainy z ADKB i Sajuznaj dziaržavy. Akazvajecca, nie ŭsie na Zachadzie razumiejuć, što heta nieabchodna. Dla mnohich Biełaruś źjaŭlajecca častkaj ruskaha śvietu i im zdajecca, što biełarusam narmalna być z Rasijaj.

Druhi važny momant — aktyvizacyja pracy pa stvareńni mižnarodnaj kaalicyi z demakratyčnaj niezaležnaj Biełaruśsiu. Jość piać-šeść kandydataŭ, jakija mohuć jaje inicyjavać, dasiahnuty prahres z pašpartami novaj Biełarusi.

Na Miunchienskaj kanfierencyi Śviatłana Cichanoŭskaja źviartała ŭvahu na prablemu hibrydnaj akupacyi Biełarusi. Franak Viačorka kaža, što hety termin dazvalaje pravilna acharaktaryzavać toje, što adbyvajecca ŭ krainie.

Tak, jurydyčna Biełaruś jak by nie akupavanaja. Ale ŭ infarmacyjnaj prastory adbyvajecca zachop pola rasijskimi miedyja. U finansava-ekanamičnaj prastory nazirajecca absalutnaje daminavańnie rasijskaj ekanomiki. Vyciaśniajecca zachodni biznes i na jaho miesca prychodzić rasijski. U kulturnaj prastory daminuje Rasija. Da hetaha treba dadać 12 tysiač rasijskich vajskoŭcaŭ.

Kabiniet Cichanoŭskaj pastajanna padkreślivaje, što vajna nie budzie skončanaja da taho momantu, pakul Biełaruś nie stanie svabodnaj. Heta toje, što nie zaŭsiody razumiejuć zachodnija partniory.

Možna vycieśnić rasijskija vojski z Danbasa, jany mohuć pakinuć Krym. Ale pakul jany buduć na terytoryi Biełarusi, pakul tut budzie kiravać Łukašenka, pakul Biełaruś budzie pieražyvać takuju hibrydnuju akupacyju — vajna nie budzie skončanaja.

Padčas razmovy taksama nie abyšli ŭvahaj i nieabvieščany vizit Džo Bajdena ŭ Kijeŭ.

U aficyjnych zajavach amierykanskaha prezidenta tema Biełarusi nie prahučała. Z adnaho boku, heta drenna, ale ź inšaha — maje svaje plusy, miarkuje daradca Cichanoŭskaj.

Bo ŭ razmovach z ukraincami Biełaruś vystupaje jak ahresar, jakoha treba izalavać i pakarać. A pakolki kabiniet Śviatłany Cichanoŭskaj usimi sposabami imkniecca adździalić Biełaruś ad Rasii, to taki padychod nie zaŭsiody dapamahaje hetamu.

Kabiniet Śviatłany Cichanoŭskaj padtrymlivaje z amierykanskimi ŭładami kantakty na ŭzroŭni namieśnikaŭ dziaržsakratara ZŠA i jaho pamočnikaŭ. U ambasadzie ZŠA ŭ Vilni jość biełaruskaja struktura, jakaja składajecca z supracoŭnikaŭ, jakija pierajechali ź Minska paśla zakryćcia tam ambasady ŭ 2022-m.

Na pramovu Bajdena padčas vizitu ŭ Varšavu zaprošanyja pradstaŭniki Abjadnanaha pierachodnaha kabinieta. Heta maje vialikaje značeńnie, miarkuje Viačorka.

Rychtujecca vizit Śviatłany Cichanoŭskaj u Vašynhton dla ŭdziełu ŭ kanfierencyi Kalinoŭskaha. Siarod udzielnikaŭ budzie byłaja śpikierka Pałaty pradstaŭnikoŭ ZŠA Nensi Pełasi, kiraŭniki Kanhresa ZŠA.

Kanfierencyja budzie adbyvacca ŭ toj tydzień, na jaki prypadaje 25 sakavika, i heta budzie dobraja nahoda nahadać ab prablemach niezaležnaści Biełarusi.

Prajšło ŭžo 29 hadoŭ z momantu pieršaha i apošniaha vizitu prezidenta ZŠA ŭ Minsk. A ci moža ŭ Minsk prylacieć Bajden? Nastupny vizit možna čakać tolki paśla pieramohi demakratyi ŭ Biełarusi i pieramohi ŭ vajnie Ukrainy, kaža Viačorka.

Uvaha da Biełarusi ŭ tych umovach budzie doŭhaterminovaj. Heta źviazana ź nieabchodnaściu adnaŭleńnia, ukaranieńnia novaj struktury biaśpieki, realizacyi novaha «płana Maršała», stvareńnia ŭmoŭ dla niedapuščeńnia paŭtoru rasijskaha impieryjalizmu. 

Hałoŭnaje, kab u pieryjad niejkaha «pieramirja» Biełaruś nie trapiła pad poŭny ŭpłyŭ Rasii i nie straciła svaju subjektnaść.

Jakija znakavyja miescy dla naviedvańnia mohuć być prapanavanyja dla ahladu padčas vizitu pieršaj asoby ZŠA ŭ Biełaruś?

Na dumku daradcy Śviatłany Cichanoŭskaj, takim miescam mohuć być Kurapaty.

Tam uvieś źlepak biełaruskaj achviarnaści, historyi baraćby z tatalitaryzmam. Heta miesca pamiaci nie tolki pra achviar stalinizmu ale i pra tych, chto zmahaŭsia za zachavańnie hetaha miesca padčas praŭleńnia Łukašenki.

Druhim moža być toje miesca, dzie pakarańnie adbyvajuć palitviaźni. Heta Akreścina ci Vaładarka. Jany pavinny stać miescami pamiaci łukašenkaŭskich represij. 

Čamu nie pracujuć sankcyi ŭ spravie vyzvaleńnia palitviaźniaŭ?

Na dumku Viačorki, kab nie było vajny, to sankcyi ŭžo spracavali b, i značnaja častka palitźniavolenych była b vyzvalenaja. Ale va ŭmovach vajny Łukašenka staŭ zakładnikam svajoj prarasijskaj palityki.

Jon razumieje, što ŭžo spalenyja masty, tamu hulać u hieapalityčny majatnik u jaho nie atrymajecca. Tamu sprabuje zachavać status-kvo luboj canoj, nie ryzykavać.

Łukašenka razumieje, što lubaja sproba hulać z Zachadam, vyzvalić niejkaha palityčnaha viaźnia ci jakuju-niebudź publičnuju fihuru ryzykoŭnaja dla jaho samoha.

Źmieny mohuć pryjści tolki paśla taho, jak ekanomika Rasii, a zatym i Biełarusi mocna adčuje ŭździejańnie sankcyj. Dla Rasii ekśpierty heta prahnazujuć na krasavik-maj. U biełaruskaj ekanomicy nastupstvy buduć adčuvalnyja sa spaźnieńniem na 2—3 miesiacy.

Voś tady Łukašenka, mahčyma, pačnie bolš aktyŭnuju hulniu z Zachadam u spadziavańni na źniaćcie ci źmiakčeńnie sankcyj. Mahčyma, u hetaj hulni budzie zadziejničanaje i vyzvaleńnie palitviaźniaŭ.

Čytajcie taksama: 

Cichanoŭskaja: Paśla demakratyčnych pieramien Biełaruś vyjdzie z Sajuznaj dziaržavy i ADKB

Cichanoŭskaja i fon der Lajen abmierkavali stvareńnie mižnarodnaj kaalicyi ŭ padtrymku niezaležnaj Biełarusi

Cichanoŭskaja ŭ Miunchienie razmaŭlała z Ołafam Šolcam i kiraŭnikom jaho kancylaryi

Śvińnia i parasia. Voś čamu pry lubych pieramovach Zachadu z Maskvoj pytańnie nielehitymnaści minskaha kiraŭnictva budzie pastaŭlena rubam

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?