Fota: sacsietki

Fota: sacsietki

Źmicier zhadvaje svoj pieršy dośvied — dapamohu paetu Alesiu Čobatu. Tady 500 dalaraŭ udałosia sabrać za paŭtary dni.

«Mianie ŭraziła, što atrymałasia, — dzielicca jon. — Ciapier supracoŭničaju ź Biełaruskim rasśledavalnickim centram: zapuścili svaju kampaniju pa zbory srodkaŭ na «Patryjonie» i adnarazovyja płaciažy praz kryptavalutu. Taksama vielmi paśpiachovy prajekt z adnaŭleńniem vydaviectva «Knihaŭka» Andreja Januškieviča, jaki pierajechaŭ u Polšču. Jamu taksama patrebnyja byli srodki, jakija b dazvolili stabilizavać finansavaje stanovišča». 

Niadaŭna Źmicier dapamoh zapuścić zbor srodkaŭ dla kursaŭ «MovaNanova» u Varšavie. Im było patrebna kala 350 dalaraŭ. 

«Litaralna praz tydzień zapusk jašče adnaho prajekta, pakul nie budu ŭ detalach raskazvać pra jaho, ale źviazany z dobraachvotnikami, jakija zmahajucca za Ukrainu», — kaža jon.

Dałučacca da ŭžo isnujučych vialikich inicyjatyŭ pa zbory srodkaŭ Źmicier nie staŭ. 

«Mianie nichto nie klikaŭ, ale i ja nie prasiŭsia, — tłumačyć jon. —

Uletku minułaha hoda zapuskaŭ svoj ułasny bot: jon dapamahaje biełarusam, jakija pierajechali ŭ Polšču, razabracca ź miascovymi farmalnaściami. Heta biaspłatnaja dapamoha, ale ŭ niejki momant akazałasia, što mnie treba apłačvać servis bota, kab jon isnavaŭ. Vielmi šmat ludziej stała dasyłać mnie na jaho hrošy. Tady ŭsio i zakruciłasia». 

Paśla paśpiachovaha zboru Źmicier staŭ kansultavać inšych. Ciapier jon hetym zajmajecca prafiesijna, ale tolki z tymi inicyjatyvami, jakija jamu asabista blizkija pa kaštoŭnaściach. 

U studzieni mužčyna sabraŭ dla roznych prajektaŭ kala 30 tysiač złotych (6 815 dalaraŭ), u lutym — 28 tysiač (6 360 dalaraŭ). 

Źmicier adznačaje, što važnaja nie suma, a rehularnaść danataŭ. 

«Inicyjatyvy mohuć budavać płany na budučyniu, kali viedajuć, što kožny miesiac u ich jość srodki. Ja chacieŭ by asabista padziakavać usim ludziam, chto danacić na biełaruskija spravy. 

Ciapier my daśledujem aŭdytoryju, patronaŭ Biełaruskaha rasśledavalnickaha centra. Pravodzim intervju ź imi, pytajemsia, čamu jany padtrymlivajuć danatam, jakija ich kaštoŭnaści, matyvacyja. U siarednim ludzi hatovyja danacić pa 50 jeŭra na miesiac na niekalki inicyjatyŭ», — raskazvaje jon.

Z dośviedu mužčyny vynikaje, što dla taho, kab zaachvočvać ludziej rabić danaty, važna abrać takuju piersonu dla kampanii, jakoj biełarusy buduć daviarać. 

«Tak było z maim biełaruska-polskim botam, mnie daviarajuć — kaža Źmicier. —

Taksama važna jasnaja i zrazumiełaja meta zboru srodkaŭ, i jak pa mnie, hetaja meta pavinna być misijnaj, sama ideja pavinna być zapatrabavanaj.

Uvohule, ja padtrymlivaju prapanovu, kab biełarusy sami finansavali demakratyčnyja siły. Tolki treba razumieć, na što pojduć hetyja hrošy. Ja viedaju, što hučyć niecikava, naprykład, «nam treba hrošy na buchhałtara». Na takoje nie chočuć danacić, usie chočuć skidvacca, naprykład, na pratez dla sabaki, kab jon znoŭ moh biehać. 

Było b kruta, kali b biełarusy tak skidvalisia na toj ža «ŭrad u vyhnańni». Asabliva, kali kožny budzie bačyć ad hetaha profity, tady stanie dałučacca ŭsio bolš i bolš ludziej. 

Spravazdačnaści pa maim bocie niama, usio trymajecca na maim česnym słovie. A voś prajekty, jakim ja dapamahaju, sami vyrašajuć, jak im spravazdačycca. Ja liču, što kožny patron maje prava źviarnucca ŭ inicyjatyvu z pytańniem, kudy pajšli hetyja hrošy, i atrymać adkaz. Ale nie dumaju, što, naprykład, «MovaNanova», jakaja sabrała 350 dalaraŭ, musić vystavić tablicu, kudy byli patračanyja hrošy».

Naprykład, na «ŭrad u vyhnańni», demakratyčnyja siły Źmicier asabista hatovy danacić. Ale mužčyna miarkuje, što pavinna isnavać kamisija ź niekalkich asobaŭ, jakaja b kantralavała, kudy vydadkoŭvajucca hrošy.

U cełym Źmicier maryć sabrać 100 tysiač złotych (22 717 dalaraŭ) za miesiac na tyja ci inšyja inicyjatyvy. 

«Ale treba ŭličvać, što maje mahčymaści abmiežavanyja. Ja pakul adzin, niadaŭna tolki dałučyłasia da mianie kaleha. Spadziavajusia, što ciapier zmožam rabić bolš», — padsumoŭvaje jon. 

Čytajcie taksama: 

Jak za 10 hadoŭ źmianilisia zarobki ŭ Biełarusi, Polščy i Litvie. Ličby susiedziaŭ uražvajuć

Cichanoŭskaja: Fond reabilitacyi biełaruskich viaźniaŭ musić pracavać na mižnarodnym uzroŭni

Na Vaładarku pieraviali žychara Babrujska, jakoha abvinavačvajuć u «finansavańni terarystyčnaj dziejnaści»

Клас
15
Панылы сорам
2
Ха-ха
1
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
3