Nie tak daŭno ŭ svaim instahram-akaŭncie prajekt «Biełaruski kod» apublikavaŭ post, u jakim pradstaviŭ, jak by vyhladaŭ padobny taunchaus. A CityDog.io daviedaŭsia ŭ kamandy, navošta jany prydumali taki prajekt i chto moh by žyć u hetaj kvatery.

Što takoje «Biełaruski kod» i čym jon zajmajecca

Kamanda By_kod — heta hrupa tvorčych ludziej, jakija razam pracujuć u halinie ekśpierymientaŭ z tradycyjnaj kulturaj i sučasnymi tendencyjami. Hetyja ludzi pastajanna znachodziacca ŭ pošuku svajoj identyčnaści i imknucca achapić roznyja haliny ŭ svaich daśledavańniach. Adnym ź ich staŭ dyzajn interjeru.

Va ŭdzielnikaŭ By_kod rozny vopyt i prafiesijnyja viedy: chtości daŭno šukaŭ, jak uvasobić funkcyjanalnaść biełaruskich chat u sučasnych realijach, chtości maryŭ vynajści aryhinalny styl — alternatyvu suśvietnym interjernym tendencyjam, chtości chacieŭ padaryć novaje žyćcio i funkcyjanalnaść babulinym rečam. Novaja ideja abjadnała ŭsie hetyja pamknieńni.

«Abmierkavańnie prajekta pačałosia jašče letaś. Užo tady my zaŭvažyli, što adnazrubavaja biełaruskaja chata — heta faktyčna tradycyjny anałah aktualnaj na siońnia kvatery-studyi ź jaje pryncypami funkcyjanalnaha zaniravańnia i adkrytaj płaniroŭki», — kažuć pradstaŭniki By_kod.

A ciapier samaje cikavaje: jakija zony jość u kvatery, prydumanaj By_kod?

«My sychodzili z samaj bazavaj kamplektacyi chaty: adzin zrub + siency. Sama chata raźbivajecca dyjahanallu «pieč — pokuć».

Za piečču mieścicca spalnaja zona, nasuprać piečy — hetak zvany «babin kut». U siencach («kalidorčyku», jak kazała babula adnaho z aŭtaraŭ) my źmiaścili harderob vierchniaha adzieńnia i sanvuzieł. U vanny pakoj my taksama intehravali kabinu-saŭnu jak zamiaščalnik tradycyjnaj łaźni. Tut ža pobač i kuchonnaja zona, što metazhodna z punktu hledžańnia prakładańnia kamunikacyj. Kuchnia zajmaje miesca babinaha kuta.

Babin kut, naohuł, heta miesca nie tolki dla hatavańnia ježy, ale taksama i dla chatnich prac, kali ŭzimku la komina z łučynaj źbiralisia žančyny i tkali, prali, śpiavali. My ž źmiaścili hety komin nad barnaj stojkaj, dzie, moža, i nie źmieścišsia z krosnami, ale z kubačkam kavy i noŭtbukam — prosta.

Viadoma, što ad śviečki ci łučyny ŭ hetym kominie budzie śviatła mienš za sučasnuju lampu, ale ž možna zapalvać aramaśviečki prosta dla zadavalnieńnia dy kamfortu.

Nasuprać kuchni — pieč. Badaj što pieč była našaj samaj ćviordaj nastrojkaj: my možam śmieła abychodzicca ź inšymi zonami, ale pieč budzie — i budzie ź lažankaj! My zusim trochi asučaśnili formu, ale faktyčna zachavali jaje takoj, jakoj jana maje być tradycyjna.

Za piečču — nievialiki zakutočak z harderobam i lustram, za imi — adasoblenaja spalnaja zona.

Dla našaha pakaleńnia kłasičnaj kvaternaj płaniroŭki takaja stupień adkrytaści padajecca zanadta śmiełaj, ale jana prymalnaja ŭ miežach fiłasofii adkrytaj prastory. Na dobry ład, hetu zonu varta było b pryčynić šyrmaj ci firankaj, ale jany škodzili nahladnaści prezientacyi, i my admovilisia ad ich.

I badaj što najciažejšaj spravaj było dla nas vyjavić čyrvony kut. My śviadoma admovilisia ad zališniaha dekoru, bo ŭ siońniašnim indyvidualizavanym śviecie, na našu dumku, pokuć źjaŭlajecca duža intymnym miescam i adlustroŭvaje toje, što doraha kankretnamu haspadaru. Ale ž u jakaści kancepcyi my prapanavali litaralna čyrvonuju zonu, kab vyłučyć jaje ź inšaha interjeru».

U jakaści «bazavaha» napaŭnieńnia ŭdzielniki By_kod prapanujuć źmiaścić tudy fatahrafii rodnych jak toje darahoje, što jość u žyćci amal kožnaha čałavieka. Ale taksama ničoha nie pieraškadžaje uładkavać tam i palicu ź lubimymi knihami, pastavić lubimy muzyčny instrumient abo paŭtaryć tradycyjny «čyrvony kut» z abrazami ci inšymi śviatyniami — heta vyklučna indyvidualnaja zona.

«Jašče adnoj prablemaj stała pytańnie taho, što źmiaścić la čyrvonaha kuta. Łahična tudy było b pastavić stoł, ale, pa-pieršaje, u XXI stahodździ ludzi majuć proćmu sposabaŭ bavić volny čas doma aproč zastolla, a pa-druhoje — na pytańnie «nu što musić być abaviazkova ŭ čyrvonym kucie, aproč rušnikoŭ-fotak-abrazoŭ» časta hučaŭ adzin i toj ža adkaz: televizar.

Nu sapraŭdy ž, u tradycyjnych interjerach siońnia jon zajmaje pačesnaje miesca pad ikonami. My vyrašyli i tut davierycca tradycyi i raźmiaścili sacyjalnuju zonu ź miakkaj kanapaj. Stoł ža my paličyli ŭ hetaj zonie situacyjnym, i tamu jon moža być, naprykład, składnym».

Taksama ŭdzielniki By_kod praduhledzieli ŭ hetaj žyłoj prastory sklep i haryšča, ale nie raskryvali temu tak padrabiazna. Sklep całkam zachoŭvaje svaje tradycyjnyja funkcyi schovanki dla zakatak i bulby, a haryšča, na dumku kamandy, možna vykarystoŭvać bolš racyjanalna, čym pieratvarać jaho ŭ skład dla staroj chaty. Naprykład, zładzić tam dziciačy pakoj, spartyŭnuju zału ci paŭnavartasny kabiniet.

A jakija tradycyjnyja elemienty jość u kožnaj zonie?

Tut dumki i idei ŭ ich razyšlisia. Z adnaho boku, było žadańnie całkam adchilicca ad źniešniaj «biełaruščyny» i pahladzieć, jak budzie pracavać sama ideja biez dadatkovych markieraŭ miascovaści ŭ vyhladzie dekoru. Ź inšaha boku, było žadańnie, naadvarot, pakazać, jak aŭtentyčnyja rečy mohuć upisacca ŭ sučasny interjer.

«Kab nie zhubić akcent na płaniroŭcy i trymacca sučasnaha minimalizmu, my pakinuli dekaratyŭny minimum: naprykład, na voknach možna zaŭvažyć roł-firanki ŭ vyhladzie vycinanak, kala łožka — skrynia. Žyrandola ŭ vyhladzie tradycyjnaha sałamianaha pavuka aśviatlaje prastoru. Ideja pałavičkoŭ-darožak i pościłak z tradycyjnym malunkam aktualnaja jak nikoli. Stalešnica paŭtaraje ŭzory viaskovych skacierak.

Pra kancepcyju: «Kamanda maje padniaproŭska-paleskija karani, što možna prasačyć u dyzajnie praz masiŭnuju kamiennuju pieč ź lažankaj»

Jak adznačajuć udzielniki By_kod, pošuki sučasnaj biełaruskaj architektury abo interjernaha stylu pačalisia nie ŭčora. U internecie lohka možna znajści prykłady biełarusizacyi interjeru za košt elemientaŭ dekoru abo vykarystańnia aŭtentyčnych materyjałaŭ.

Ale admietnaj rysaj hetaha imiannoha prajekta źjaŭlajecca toje, što kamanda, chutčej, zychodziła nie z analizu vizualnaha i kanstruktyŭnaha składnikaŭ elemientaŭ tradycyjnaha interjeru, a pierš za ŭsio z funkcyjanału, tamu stroha prytrymlivałasia tradycyjnaj płaniroŭki.

«My ščyra ličym, što patencyjał biełaruskaj kultury ŭ sučasnym śviecie i na drabinku jašče nie raskryty. Archaičnaja vonkava, jana maje hnutki stryžań u svajoj asnovie i praz svaju hnutkaść moža adaptavacca i interpretavacca tak, jak hetaha patrabuje čas. I my stavim za metu pakazać heta praz mastactva i dyzajn.

Varta taksama adznačyć, što naša kamanda maje padniaproŭska-paleskija karani, što možna prasačyć u dyzajnie, naprykład praz masiŭnuju kamiennuju pieč ź lažankaj. Ci dekor padušačak».

Kvatera, interjer jakoj raspracavała kamanda By_kod, realnaja?

Nie, pakul heta tolki kancepcyja. Ale jość mary realizavać niešta padobnaje dla siabie, pryznajucca pradstaŭniki prajekta. Pry hetym płan znachodzicca ŭ adkrytym dostupie, i jany spadziajucca, što jon moža spatrebicca nie tolki im.

Chto moh by žyć u takoj kvatery?

Udzielniki By_kod jašče raz adznačajuć, što hety prajekt — ekśpierymient. U realnym prajektavańni ŭličvajecca mnostva samych roznych faktaraŭ, pačynajučy ad składu siamji i zakančvajučy fizičnymi paramietrami kožnaha z žycharoŭ. Kamanda ž chacieła pakazać prosta kancepcyju taho, što možna padychodzić da prajektavańnia sučasnych interjeraŭ i takim voś čynam.

Kankretna hety žyły błok taunchausa By_kod prapanavaŭ by siamji bieź dziaciej (abo z adnym-dvuma, dla jakich možna było b unieści minimalnyja źmieny ŭ vyhladzie dadatkovaj šyrmy dla spalnaj zony baćkoŭ i ŭładkavańnia druhoha paviercha pad dziciačuju prastoru). Ci, naadvarot, dla par, jakija ŭžo vyhadavali svaich dziaciej i ciapier vybirajuć niejki aptymalny kampramis pamiž sučasnym haradskim žyllom i tradycyjnaj vioskaj.

Čytajcie taksama: 

Kafe, bary, kaviarni, piakarnia i navat fudtrak. Sabrali dla vas amal usie ŭstanovy, jakija adkryli biełarusy ŭ Varšavie

10 biełaruskich brendaŭ sa stylnymi śvitšotami, za jakija nie treba addavać miljony

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?