Alaksandra Chanievič

Alaksandra Chanievič

Ad zdymak u Dudzia da ŭłasnaha kanała ŭ Jutubie

Alaksandra jašče ŭ Hrodnie paśpieła niekalki razoŭ zaśviacicca ŭ ŚMI. A ŭžo ŭ Biełastoku stać hierainiaj filma Juryja Dudzia, paśla jakoha jaje stali paznavać nie tolki ŭ Polščy, ale i za jaje miežami. Na hetym miedyjnyja pryhody piensijanierki ź Biełarusi nie skončylisia, bo miesiac tamu jana zaviała jutub-kanał, na jakim raskazvaje pra svajo žyćcio ŭ Polščy.

U Hrodnie žančynu dvojčy zatrymlivali i davali štrafy. Paśla vybaraŭ zatrymlivali i jaje syna. Jany vyjechali ź Biełarusi 7 śniežnia 2020 hoda. Spadziavalisia, što adjazdžajuć da maja, ale chutkaha viartańnia na radzimu nie zdaryłasia.

«Dobryja ludzi papiaredzili, što mnie lepš vyjazdžać. I, jak akazałasia, niezdarma. Užo na nastupny dzień paśla adjezdu mužu telefanavali i pytalisia, dzie ja.

Vizy ŭ nas z synam byli dziejnyja tolki da maja, tamu pieršapačatkova my spadziavalisia na toje, što viasnoj užo zmožam viarnucca dadomu. Śpiarša vieryli ŭ chutkaje viartańnie, ale čas idzie, a situacyja tolki horšaje. Tamu pieryjadyčna mianie pačynajuć naviedvać i takija dumki, što moža zdarycca tak, što ja ŭžo nikoli nie viarnusia na radzimu», — pryznajecca piensijanierka.

Alaksandra adznačaje, što jana pierastała padtrymlivać Łukašenku nie ŭ 2020 hodzie, a našmat raniej.

«U 1994 hodzie ja była za Łukašenku, choć dakładna i nie pamiataju, hałasavała za jaho tady ci nie. Ale maja padtrymka jaho palityki doŭžyłasia zusim niadoŭha. U 1996 hodzie moj syn słužyŭ u vojsku, i ŭžo tady mnie stała viadoma, što sałdat terminovaj słužby rychtavali dla padaŭleńnia pratestaŭ vosieńniu 1996 hoda. Kančatkova lubyja simpatyi da Łukašenki ŭ mianie źnikli ŭ 1999 hodzie, kali stała viadoma pra źniknieńnie Viktara Hančara», — uspaminaje Alaksandra Chanievič.

Vyjšła na piensiju i pajšła ŭ aŭtaškołu

Bolšuju častku svajho pracoŭnaha žyćcia Alaksandra praviała na pradpryjemstvie «Chimvałakno» ŭ Hrodnie. Paśla vychadu na piensiju ŭ 2009 hodzie jana ŭstupiła ŭ vieteranskuju arhanizacyi zavoda, dzie prapracavała kala 30 hadoŭ, a ŭ 2018-m stała jaje staršynioj.

Z vychadam na piensiju žančyna praciahvała šukać mahčymaści padzarabić.

U 57 hadoŭ pajšła vučycca na pravy — i zdała teoryju i praktyku ź pieršaj sproby.

Na hetym aktyŭnaści Alaksandry nie skončylisia. Vyjšaŭšy na piensiju i atrymaŭšy paśviedčańnie kiroŭcy, jana pačała padpracoŭvać — u tradycyjnych dla Hrodna kirunkach.

Skrynšot ź videa na kanale Alaksandry Chanievič

Skrynšot ź videa na kanale Alaksandry Chanievič

«U 2009—2011 hadach ja pierahaniała mašyny na prodaž. Niekatoryja mytniki nie chavali ździŭleńnia, kali bačyli, što hetym zajmajecca 57-hadovaja žančyna», — uspaminaje Alaksandra.

Akramia pierahonu aŭto ź Jeŭropy piensijanierka «haniała» na Polšču i Litvu: tudy viezła paliva i trochi cyharet, a nazad brała tavar na «pierakid». Paralelna z hetym ekanomiła, bo rabiła zakupy ŭ Polščy dla siabie i dziaciej.

I heta nie poŭny śpis padzarobkaŭ. U pieryjad z 2013 pa 2018 hady Alaksandra nie admaŭlałasia ad mahčymaści zrabić tranśfier z Hrodna ŭ aeraport Vilni i Minska.

«Asabliva šmat takich prapanoŭ było ŭ letni pieryjad», — uspaminaje jana.

Žančyna kaža, što niahledziačy na toje, što jana stała kiroŭcam, kali joj užo było pad 60, pry nieabchodnaści jana pieraadolvała adlehłaści až da 1000 kiłamietraŭ za adnu pajezdku.

Jak staršyniu vieteranskaj arhanizacyi, jaje zapisali ŭ členy inicyjatyŭnaj hrupy Łukašenki i jana pavinna była chadzić na praŭładnyja mierapryjemstvy i źbirać podpisy ŭ jahonuju padtrymku. Ale žančyna nie chavała svajoj pazicyi ŭ adnosinach da ŭłady.

Spytała ŭ davieranaj asoby Łukašenki, za što zatrymali Cichanoŭskaha

U červieni 2020 hoda Alaksandru zaprasili na vystup davieranaj asoby Łukašenki, jakaja pavinna była raskazvać pra dasiahnieńni za 26 hadoŭ palityka va ŭładzie.

Zaprašajučamu žančyna adkazała, što jana nie kiraŭnik tavarystva ślapych i hłuchich, što ludzi i tak dobra bačać i razumiejuć, što ŭ krainie robicca.

Jak kiraŭnicu vieteranskaj arhanizacyi, jaje ŭsio ž adpravili na sustreču. Ale Alaksandra tam nie pramaŭčała i spytała pra zatrymańnie Siarhieja Cichanoŭskaha.

«Na pytańnie, ź jakoj pryčyny jaho zatrymali, kali ŭsim było vidna, što heta pravakacyja, mnie tak i nie adkazali. U zale adrazu ž padniaŭsia šum i kryki».

Adrazu ž paśla našumiełaj sustrečy Alaksandra była vymušanaja adpravicca na placoŭku dla zboru podpisaŭ za vyłučeńnie Łukašenki ŭ kandydaty.

«Heta była zvyčajnaja pakazucha dla pradstaŭnikoŭ dziaržaŭnych ŚMI, jakija pryjechali tudy», — kaža jana.

Niazručnaje pytańnie na praŭładnaj sustrečy mieła svaje nastupstvy.

Paštovuju skryniu piensijanierki ŭ litaralnym sensie zavalili dziaržaŭnymi hazietami, na jakija jana nie padpisvałasia. Jak vyśvietliłasia, na praŭładnyja haziety Alaksandru padpisaŭ Saviet vieteranaŭ Kastryčnickaha rajona Hrodna. Ich metaj było «pieravychavańnie» piensijanierki.

«Pieravychavać» Alaksandru nie ŭdałosia. Praz amal try hady z momantu vybaraŭ jana nie adstupiłasia ad svaich pohladaŭ.

«Siarod maich znajomych bolšaść tych, chto prytrymlivaŭsia apazicyjnych pohladaŭ, tak i zastalisia pry svaim mierkavańni. Prosta ciapier, znachodziačysia ŭ Biełarusi, jany nijak nie mohuć hetaha prajaŭlać.

Choć jość i tyja, chto «pieraabuŭsia», pavieryŭ prapahandzie i staŭ padtrymlivać režym. Ale takich, na ščaście, zusim niašmat», — pryznajecca piensijanierka.

Alaksandra raspaviadaje, što zavieści svoj błoh jana vyrašyła paśla prahladu kanała, na jakim piensijanierka źjechała za miažu i pačała raspaviadać tam pra svajo žyćcio.

«Padzialiłasia idejaj z synam, a jon u svaju čarhu paraiŭ źviarnucca pa dapamohu da Rusłana Kuleviča, jaki kaliści zdymaŭ mianie dla svajho kanała i sadziejničaŭ zapisu ŭ filmie Juryja Dudzia.

Chłopcy byli rady, što ja zachacieła vieści svoj błoh. Jany kazali, što i sami zadumvalisia nad čymści padobnym. Ciapier jany dapamahajuć mnie sa zdymkami i mantažom».

Asnoŭnaja meta błoha Alaksandry — raskazvać pra žyćcio ŭ Polščy. Žančyna choča, kab starejšyja ludzi mahli atrymlivać praŭdzivuju infarmacyju ad adnahodkaŭ.

Niadaŭna Alaksandra jeździła na zdymki ŭ Vilniu, dzie sustrakałasia z ajcom Hieorhijem Rojem — pravasłaŭnym śviatarom, jaki pierajšoŭ u Kanastancinopalski patryjarchat, i zaadno naviedała navučalnyja kursy pa viadzieńni sacyjalnych sietak.

«Chočacca pakazvać, jak my tut «zahnivajem» u hetaj Jeŭropie», — žartuje piensijanierka.

Pakul na kanale Alaksandry krychu mienš za 800 padpisčykaŭ. Za miesiac vyjšła piać videa, jakija ŭ sumie nabrali bolš za 18 tysiač prahladaŭ.

«Najbolš papularnym stała videa z Paŭłam Łatuškam. Ale pad im ža i bolš za ŭsio niehatyŭnych kamientaroŭ», — adznačaje jana.

Žančyna kaža, što dastatkova spakojna stavicca da takich rečaŭ, pakolki i raniej sutykałasia z napadkami, u tym liku z boku adnahodkaŭ, jakija pytajucca, čaho jana papierłasia suprać ułady, kali ŭ jaje była kvatera, dača i aŭtamabil. Alaksandra ličyć takija pytańni durnymi i prymityŭnymi.

Adnak bolšaść jaje znajomych i kamientataraŭ padtrymlivajuć jaje.

«Ludzi pišuć, što ja małajčyna, što padtrymlivajuć mianie i ŭ toj ža čas adrazu vybačajucca, što nie mohuć pastavić łajk abo napisać kamientar, pakolki bajacca nastupstvaŭ».

Kali vyjšaŭ vypusk, pryśviečany 71-mu dniu naradžeńnia Alaksandry, niekatoryja prapanoŭvali joj zrabić padarunki i padtrymać finansava.

«Ja navat saromiejusia paprasić ludziej padpisacca i pastavić łajk»

«Mnie ŭsie kažuć, što heta narmalna, kali błohier prymaje padarunki, dapamohu, prosić zadanacić. Ale mnie niejak ad hetaha niajomka. Ja navat saromiejusia paprasić ludziej padpisacca i pastavić łajk», — pryznajecca błohierka-pačatkoviec.

U Biełastoku Alaksandra razam z synam zdymaje dvuchpakajovuju kvateru ŭ samym centry Biełastoka. Arenda kaštuje 370 jeŭra plus kamunałka. Žančyna praciahvaje atrymlivać biełaruskuju piensiju i padzarablaje prybirańniem katedža.

«Jak tolki my pierajechali, u mianie było piać takich damoŭ, ciapier zastaŭsia tolki adzin. Taksama pieryjadyčna hladžu dziaciej. Syn chodzić na pracu, ja atrymlivaju niemałuju pa biełaruskich mierkach piensiju ŭ 790 rubloŭ (kala 250 jeŭra).

Dla Biełarusi heta dobraja piensija, bo ŭ mianie 39 hod stažu i ź ich 12 hadoŭ pracy na škodnaj vytvorčaści. Ale kali paraŭnoŭvać ź piensijami ŭ Polščy, to heta vielmi mała. Maja polskaja pryjacielka atrymlivaje 3000 złotych (kala 650 jeŭra). Kali čałavieku spaŭniajecca 75 hadoŭ, to piensija vyrastaje jašče na 500 złotych (kala 760 jeŭra).

U piensijanieraŭ jość šerah ilhot. Tamu mnie chočacca danosić da biełaruskaj aŭdytoryi, jak žyvuć piensijaniery ŭ inšych krainach, kab jany mahli paraŭnoŭvać, jak ludzi žyvuć u «kvitniejučaj» Biełarusi i na «zahnivajučym» Zachadzie».

Čytajcie taksama: 

Bolš za 2000 biełaruskich kampanij pierajechali ŭ Jeŭrasajuz paśla 2020 hoda

Pryziorka Alimpijskich hulniaŭ ź Biełarusi uciakła ŭ Polšču

Клас
85
Панылы сорам
11
Ха-ха
9
Ого
9
Сумна
21
Абуральна
63