«Zaŭvažyła videa vypadkova praz paŭhoda»

Hetaja historyja pačałasia ŭ listapadzie minułaha hoda. Pa słovach Iryny, jaje paklikali ŭ IT-Academy trenieram pa biznes-analizie, a pierad vychadam na pracu paprasili zapisać intervju dla kampanii.

— Intervju zapisali, jak mnie skazali, hrupa dla navučańnia sabrałasia. Ale ja admoviłasia ad pracy: nie zadavolili ŭmovy apłaty.

Jak vyśvietliłasia paźniej, na hetym historyja nie skončyłasia. Praz bolš čym paŭhoda Irynie ŭ Instagram trapiłasia rekłama IT-Academy. Pierajšoŭšy ŭ profil, jana ŭbačyła tam siarod inšych pastoŭ toje samaje intervju.

— Heta była rekłama ci nie?

— Składana skazać, jak heta było kankretna vykarystana: tam nie było napisana, što heta rekłama dla novaj hrupy. Ale pieršapačatkova heta videa pavinna było vykarystoŭvacca, kab nabrać hrupu. Kali ja admaŭlałasia, mnie skazali, što jana amal poŭnaja, tam było kala 20 čałaviek.

Kali Iryna praz amal paŭhoda paśla publikacyi rabiła skrynšot pasta ŭ Instagram, tam było amal dźvie tysiačy prahladaŭ. Heta ž videa raźmiaščali na YouTube.

— Tam było majo imia, ale spasyłku ni na jakija maje sacsietki nie pakazali. Zapuskali post u tarhiet u Instagram ci nie, ja nie bačyła, tamu ničoha nie mahu skazać na hetuju temu. Ale pieršapačatkova intervju było jak proma dla novaj hrupy.

Iryna źviazałasia z kampanijaj, paprasiła vydalić videa i kampiensavać vydatkavany joju čas 700 dalarami.

— Ja skazała, što heta niepryhožaja situacyja, ja pieraniervavałasia, tamu što majo imia vykarystoŭvajecca, a ja navat nie ŭ kursie, mianie nichto nie papiaredziŭ pra heta. Heta pieršy momant.

Druhi — ja sapraŭdy vydatkavała na heta čas, jany ŭ vyniku atrymali z hetaha vyhadu, choć i admaŭlajuć heta. Tamu ja skazała pra kampiensacyju.

— Adkul takaja suma?

— Pamier kampiensacyi ja nazvała nie prosta tak. Kurs dla adnaho čałavieka na toj momant kaštavaŭ kala 2,5 tysiačy rubloŭ, pa sutnaści, z kožnaha čałavieka amal tysiača dalaraŭ. Zrazumieła, što čystymi atrymlivajecca mienš, ale, kali nabrałasia hrupa z 20 čałaviek, to vyhada dla ich była,

— miarkuje Iryna.

Paśla zvarotu videa vydalili, ale ŭ kampiensacyi admovili. Iryna ž nastojvaje, što tut sprava navat nie ŭ hrašach.

Sa słoŭ žančyny, jana admoviłasia ad supracoŭnictva 3 listapada, kali telefanavała supracoŭnicy škoły, a data publikacyi ŭ Instagram — 9 listapada. Pra fakt publikacyi jana nie viedała.

— Ja b chacieła niejkaj spraviadlivaści. Liču, što dla takoj bujnoj IT-škoły heta, miakka kažučy, nieetyčna. Jany vučać IT-dyscyplinam, u zamiežnych kampanijach etyčny bok, možna skazać, na pieršym miescy. Tam nielha tak rabić.

U mianie kruty dośvied, ja pracavała z surjoznymi zakazčykami. U intervju kažu pra Dior, Facebook… To-bok heta nie niejkija kampanii niezrazumieła adkul, heta vielmi hučnyja imiony. Jany hetym skarystalisia, intervju, z punktu hledžańnia markietynhu i prodažu kursaŭ, krutoje, tamu što mała chto moža pachvalicca takim trenieram. Heta ŭnikalny dośvied, ja ŭ pryncypie nie viedaju ŭ Biełarusi nivodnaha čałavieka mienavita ź biznes-analitykaŭ, chto b pracavaŭ z takimi ž kampanijami.

Moža, chtości i byŭ, ale źjechaŭ. Vychodzić, škoła atrymała vielmi dobry materyjał i im skarystałasia.

Ich pazicyja: my pišam intervju z trenierami i nie płacim za heta. Maja pazicyja: hetyja treniery ŭ vas pracujuć, jany za heta atrymlivajuć zarpłatu.

Kali b mnie skazali: «Dazvolcie vykłaści intervju, my budziem jaho vykarystoŭvać, pakažam vas, i heta budzie jak rekłama», — to heta adna sprava. Inšaja reč — mnie ničoha nie skazali pra publikacyju, ja jaje navat nie bačyła.

Što skaža druhi bok?

My źviarnulisia ŭ IT-Academy pa kamientar, i tam paznačyli svaju pazicyju: 1) heta videa dla prafaryjentacyi, a nie kamiercyjnaje; 2) škoła na im nie zarabiła; 3) pradmieta dla kampiensacyi niama.

— Pieršapačatkova rolik zapisvaŭsia jak dla prafaryjentacyi i jak proma dla kursa, dzie Iryna pavinna była vykładać. U hetym videa niama zaklikaŭ prychodzić vučycca ŭ IT-Academy abo inšych zaklikaŭ čysta kamiercyjnaj nakiravanaści, jano raskryvaje Irynu jak ekśpierta, pracuje na jaje asabisty brend i daje niekatoryja adkazy na pytańni, jakija časta hučać ab prafiesii biznes-analityka.

Dumajučy pra dalejšuju pracu ź joj, my ŭ tym liku płanavali i mahli b vykarystoŭvać videa (ale ŭ tym vyhladzie, u jakim jano pieršapačatkova vyjšła) jak bolš skiravanaje na prodaž. Pieršapačatkova my hetaha nie rabili.

— Čamu videa było ŭ vyniku apublikavana?

— Naša pazicyja — heta cikavy prafaryjentacyjny kantent, jon nie ŭščamlaje pravoŭ Iryny jak ekśpierta i budzie karysny tym, chto šukaje infarmacyju i adkazy na svaje pytańni. U videa było pakazana imia, jaje pazicyja na toj momant, jana była pakazanaja ŭ vyjhryšnym śviatle jak surjozny ekśpiert.

My paličyli, što heta publikacyja nijakim čynam nie parušyć jaje pravoŭ i nie pryniasie škody jaje imidžu, heta cikavy i karysny kantent.

I jon byŭ apublikavany da taho momantu, jak Iryna apaviaściła nas, što nie hatovaja pracavać z nami ŭ jakaści treniera, — pryvodziać svaju viersiju ŭ kampanii.

Paśla zvarotu Irynie prynieśli prabačeńni, ale vypłačvać kampiensacyju nie płanujuć.

— Kali koratka, to pytańnie ab kampiensacyi pieršapačatkova nie staviłasia, i heta nie ŭ našych praviłach. My nie pracujem na kamiercyjnych umovach pry padrychtoŭcy kantentu dla prafaryjentacyi.

Kampanija nie zarabiła (na publikacyi videa. — zaŭv. Onlíner), ni adzin słuchač nie prajšoŭ navučańnie ŭ Iryny jak u treniera. Kampanija taksama paniesła vydatki, z našaha boku ŭ kamunikacyjach i pradakšnie było zadziejničana bolš za 10 čałaviek.

My nie ličym, što intaresy Iryny ŭščemlenyja, my nie atrymali nijakaj kamiercyjnaj vyhady ad publikacyi materyjału i stavimsia da jaho jak da prafaryjentacyjnaha. Nie prymianšajučy jaje zasłuh jak ekśpierta, zaŭvažym, što ŭ internecie padobnaha kantentu vielmi šmat i čałaviek moža jaho znajści biez prablem.

Łohika była prostaj. Kali Iryna pačynaje z nami supracoŭnictva, to heta budzie spryjać jaje pijaru i naboru navučencaŭ u jaje hrupu; čym bolš ich budzie, tym bolšy budzie hanarar treniera. Vučoba nie skłałasia, abodva baki panieśli vydatki času i resursaŭ. Tamu naša pazicyja takaja: tut niama pradmieta dla kampiensacyi.

Što važna razumieć, kali z vami adbyŭsia padobny vypadak?

Voś što kaža juryst Taćciana Revinskaja.

— Infarmacyja ab pryvatnym žyćci fizasoby i piersanalnyja danyja adnosiacca da infarmacyi, raspaŭsiudžvańnie i (abo) pieradača jakoj abmiežavanaja (abzac 2 č. 1 art. 17 zakona №455 «Ab infarmacyi, infarmatyzacyi i abaronie infarmacyi»). 15 listapada 2021 hoda ŭ Biełarusi ŭstupiŭ u siłu zakon «Ab piersanalnych danych». Piersanalnyja danyja — heta lubaja infarmacyja, z dapamohaj jakoj možna prama ci ŭskosna identyfikavać čałavieka. Vyjava źniešnaści čałavieka ŭ tym liku adnosicca da piersanalnych danych.

Pierad tym, jak publikavać infarmacyju, jakaja źmiaščaje piersanalnyja danyja kankretnaha čałavieka, treba atrymać jaho zhodu, jak tłumačyć juryst.

— Kali Iryna nie davała svajoj zhody na raźmiaščeńnie rolika ŭ sacsietkach, to kampanija nie mieła prava vykarystoŭvać hety kantent, i nie maje značeńnia, jakija mety pry hetym stavilisia.

Kali vyjava čałavieka, jakaja była atrymanaja abo jakaja vykarystoŭvajecca z parušeńniem vyšej nazvanych patrabavańniaŭ, raspaŭsiudžanaja ŭ internecie, hramadzianin maje prava patrabavać jaje vydaleńnia, spynieńnia abo zabarony dalejšaha raspaŭsiudžvańnia.

Pry hetym asoba, čyje pravy parušanyja, maje prava zapatrabavać pryciahnieńnia parušalnika da administracyjnaj adkaznaści (art. 23.7 KaAP), a taksama kampiensacyju maralnaj škody.

— Z ulikam normaŭ zakona ab piersanalnych danych i zakona ab infarmacyi prava na kampiensacyju maralnaj škody jość u luboj fizičnaj asoby niezaležna ad taho, chto parušyŭ jaje pravy — arhanizacyja ci fizasoba.

U dačynieńni da hetaha vypadku, kali patrabavańni Iryny ab kampiensacyi nie buduć zadavolenyja, jana moža źviarnucca ŭ sud, adznačyŭšy ŭ zajavie, chto, pry jakich abstavinach i jakimi dziejańniami pryčyniŭ fizičnyja abo maralnyja pakuty, u čym jany vyjaŭlajucca i ŭ jakuju sumu aceńvajecca kampiensacyja.

Pry hetym dla kampiensacyi maralnaj škody nieabchodna budzie dakazać fakt parušeńnia pravoŭ, škodu i vinu asoby, jakaja dapuściła takoje parušeńnie.

Клас
9
Панылы сорам
7
Ха-ха
0
Ого
1
Сумна
5
Абуральна
4