Čamu mienavita Aŭstryja?

Jašče ŭ 2000 hodzie pa roznych pryčynach (u tym liku i palityčnych) Arciom źjechaŭ u ZŠA. «Potym paŭžyćcia pražyŭ u Irłandyi, a viasnoj 2021 hoda pa pracy pierajechaŭ u Aŭstryju, u vydatny horad Linc».

«Heta byŭ samy razhar kavidu i łakdaŭnaŭ. U Dublinie nie pracavała ničoha, akramia aptek i praduktovych. A ŭ Aŭstryi ja ŭbačyŭ adkrytyja kramy — chaj i z čerhami na ŭvachod z-za abmiežavanaj kolkaści čałaviek, jakija mahli znachodzicca ŭnutry. Tak mahčymaść kupić novyja majtki ŭ kramie z žyvymi pradaŭcami zdałasia nieapisalnym sacyjalnym ščaściem.

Praŭda, pa ironii losu praz dva hady razam ź vialikaj kolkaściu kaleh ja trapiŭ pad chvalu skaračeńniaŭ. Ale kraina mnie tak spadabałasia, što ja zastaŭsia».

Žyllo: adnapakajoŭki — ad 380 da 1300 jeŭra na miesiac

Linc — stalica ziamli Vierchniaja Aŭstryja i treci pa pamiery horad u krainie. Ciapier u im žyvie kala 246 tysiač žycharoŭ.

Žyllo ŭ Lincy možna znajści praktyčna luboje: ad nievialikich pakojaŭ da vializnych asabniakoŭ. Jość šmatkvaternyja damy, jość i taŭnchaŭsy. Šmatpaviarchoviki ŭ asnoŭnym nie vyšejšyja za 10—12 pavierchaŭ, ale jość i vyšynnyja damy, jakija na fonie nizkich budynkaŭ, hor i Dunaja vyhladajuć jak chmaračosy.

«Raźbiežka ŭ cenach na žyllo vialikaja. Ja płaču 878 jeŭra za čatyrochpakajovuju kvateru pobač z centram na 11-m paviersie z kłasnym vidam na hory, Dunaj i horad. U mianie nie lepšy ramont, zatoje i košt nievysoki, i pobač jość litaralna ŭsio.

Adnapakajoŭku ŭ Lincy možna źniać jak za 380 jeŭra, tak i za 1300; kvateru z dvuma ci tryma pakojami — ad 600 jeŭra. Dadatkova treba pakidać depazit u pamiery dvuch-troch miesiačnych koštaŭ. A kali šukać kvateru praz ahienctva, to treba zapłacić jašče i ryełtaru — i taksama ŭ pamiery dvuch-troch miesiačnych koštaŭ. Ale ludzi takimi abstavinami niezadavoleny, skardziacca, tamu zaraz hetu sistemu chočuć źmianić.

Bolšaść kvater zdajecca ŭ niadrennym stanie, tamu što papiarednija kvataranty pierad vysialeńniem pavinny zrabić jak minimum kaśmietyčny ramont. U advarotnym vypadku ŭładalniki prosta nie addaduć im depazit.

A voś mebli amal nidzie niama — akramia kuchni, vannaha pakoja dy tualeta. Ale ja sam bačyŭ, kali arandatary zabirali z saboj navat unitaz — tamu mahčymyja varyjanty.

Kali svajoj mebli niama i vialikaha biudžetu na jaje taksama, možna pašukać meblu b/u na miascovym sajcie-barachołcy willhaben. Zapłacić daviadziecca tolki za arendu vena, a šafy, kanapy, stały, kresły i h.d. ludzi addajuć za 0 jeŭra albo pa vielmi adekvatnych cenach.

Ja kupiŭ kłasny i praktyčna novy stoł dla aŭdyjastudyi za 70 jeŭra. U kramie taki kaštuje 300. Abiedzienny stoł z sucelnaha dreva i čatyry kresły kupiŭ za 50 jeŭra. Novy jon kaštavaŭ nie mienš za 500. A try šafy-kupe i vialikuju kanapu mnie naohuł addali biaspłatna. Šafy, praŭda, daviałosia razabrać i potym sabrać samastojna, ale ekanomija ŭ 4-5 tysiač jeŭra maje sens».

Pa słovach Arcioma, na momant padpisańnia damovy na arendu ŭładalnik moža paprasić pakazać kantrakt z pracy. I kali jon jość, to astatniaje (naprykład, bankaŭski rachunak) taksama budzie. Kali čałaviek u krainie novy, mohuć jašče ŭziać charaktarystyku ŭ HR.

«Taksama pry pošuku žylla rekamienduju pisać arendadaŭcu nie standartnaje pytańnie «Jašče zdajecca?», a razhornutaje paviedamleńnie: ja voś taki (takaja) i adtul, pryjechaŭ (pryjechała) pa zaprašeńni ŭ firmu N, u mianie siamja, vizavyja pytańni vyrašanyja, my ŭsie daktary navuk i kasmanaŭty, prystojnaść 80-ha ŭzroŭniu, vielmi spadabałasia vaša kvatera, jak nakont jaje pahladzieć, kali jana dastupnaja, dziakuj, kali łaska».

Kamunałka: naprykancy hoda pastaŭščyk robić pieraraźlik i moža viarnuć lišnija hrošy

«Z kamunałkaj tut svaje prykoły, — kaža Arciom. — Ciapier ja płaču 15 jeŭra za haz i 90 jeŭra za elektryčnaść. Letaś heta kaštavała 25 i 110 jeŭra. Atrymałasia, što za hod ja pierapłaciŭ, tamu ŭ vyniku mnie viarnuli kala 300 jeŭra. To bok pastaŭščyk stavić peŭnyja košty, biare hrošy, a potym robić pieraraźlik — i abo viartaje lišniaje, abo zdymaje, kolki nie chapiła, i mianiaje taryf.

Jašče raz na hod umoŭny ŽES zdymaje kala 70—80 jeŭra za absłuhoŭvańnie budynka.

Za šyrokapałosny internet ja płaču kala 49 jeŭra. Jość varyjanty i z mabilnym internetam — heta budzie tańniej: ad 25 da 45 jeŭra.

Mabilnaja suviaź u mianie za 10 jeŭra na miesiac z kučaj trafiku, u tym liku pa ŭsim ES».

Prajezd: samy papularny — prajazny na hod

«Jość davoli razumnyja aplikacyi na telefonie — takija jak LinzMobil dla Linca, WienMobil dla Vieny i h.d. U ich možna pahladzieć maršruty ŭsich vidaŭ transpartu, kupić usie vidy biletaŭ, daviedacca raskład — heta zručna.

Sama transpartnaja sistema ŭ Aŭstryi raźvita vielmi dobra. U Lincy jość chutkija tramvai, aŭtobusy i tralejbusy, taksi, pryharadnyja ciahniki. A ŭ Vienie jašče i mietro.

Bilet na 4 prypynki kaštuje 1,40 jeŭra, na 1 hadzinu albo na doŭhi maršrut — 2,70 jeŭra, na 24 hadziny — 5,40. Maładziožny bilet abydziecca ŭ 1,40 albo 2,70 na 24 hadziny. Dzieciam da 6 hadoŭ — biaspłatna.

Prajazny na tydzień možna kupić za 17,20 jeŭra, na miesiac — za 54,20. Sabaku pa prajaznym možna vazić biez apłaty. A asobny prajazny dla sabaki na miesiac kaštuje 30,20 jeŭra.

A jašče ŭ Aŭstryi praduhledžany hadavy prajazny KlimaTicket za 365 jeŭra. Heta samy papularny varyjant, a mnohija kampanii mocna jaho subsidzirujuć dla rabotnikaŭ ci navat vydajuć biaspłatna. Akramia prajezdu jon daje jašče mnostva skidak na pachody ŭ teatr, arendu mašyny i inšaje.

Pajezdka na taksi ŭ siarednim budzie kaštavać 12—15 jeŭra. Złavić mašynu z ruki ci na stajancy i jechać pa ličylniku budzie na paru-trojku jeŭra tańniej, čym praz aplikacyju. «Ubiera» i inšych «bołtaŭ» u Lincy niama, tolki miascovyja kampanii. Jeździć pa horadzie taksama možna na rovary (pieršyja 30 chvilin biaspłatna, potym 1 jeŭra za kožnyja 15 chvilin abo 15 jeŭra za 24 hadziny) ci na samakacie (u siarednim 1 jeŭra za aktyvacyju i 15—30 centaŭ za chvilinu)».

Ceny na pradukty: «Padaražeła ŭsio, suprać inflacyi nie papreš»

U paraŭnańni z sakavikom 2021 hoda, kali Arciom pierajechaŭ u Aŭstryju, inflacyja pa nieruchomaści skłała kala 14%, pa praduktach — 12—15%. Naprykład, adzin z samych papularnych piŭnych napojaŭ tady kaštavaŭ 80—90 centaŭ za butelku, a ciapier — ad 1,20 da 1,70 jeŭra ŭ zaležnaści ad handlovaj sietki.

Voś ceny z «Lidła» z apošniaha čeka Arcioma ad 29 lipienia 2023 hoda

 • ahurok — 0,99 jeŭra za št.,
 • spahieci — 0,74 jeŭra za 0,5 kh,
 • marskija krevietki — 4,99 jeŭra,
 • małako celnaje — 1,29 jeŭra za litr,
 • kabačok — 1,79 jeŭra za kh,
 • mini-ahurki — 1,99 jeŭra za 250 h,
 • sałat ajśbierh — 0,74 jeŭra,
 • jabłyki čyrvonyja — 2,69 jeŭra za kh,
 • kavavyja kapsuły Gold Lungo — 3,15 jeŭra za 20 št.,
 • lasny miod — 3,69 jeŭra,
 • kiefir — 0,85 jeŭra,
 • kuryca biez šyi — 5,29 jeŭra za kh,
 • aviečy syr śvietły — 2,69 jeŭra,
 • italjanski ćviordy syr — 2,19 jeŭra,
 • kalarovaja kapusta — 1,99 jeŭra za št.,
 • jajki — 3,29 jeŭra za 15 št.,
 • harełka — 5,99 jeŭra za 0,7 ł.

Kaviarni i strytfud: abaviazkova zajdzicie ŭ miascovyja sasisačnyja

«Restarany ŭ Aŭstryi papularnyja, aŭstryjcy vielmi lubiać chadzić pa barach dy kaviarniach. Čaściakom u typova aŭstryjskich kafe aśviatleńnie vielmi jarkaje — takaja tradycyja.

Śniadanak u siarednim abydziecca kala 10—15 jeŭra. Abied bieź lišnich pantoŭ — kala 15 jeŭra (strava plus napoj). Viačera, zrazumieła, vielmi zaležyć ad straŭ i kaviarniaŭ. U dobrym italjanskim restaranie možna ŭpisacca ŭ 20 jeŭra na čałavieka z ulikam asnoŭnaj stravy i ŭmieranaj kolkaści ałkaholu. Z zakuskaj, desiertam i paraj napojaŭ atrymajecca ad 30.

Stejk u stejkchaŭsie kaštuje ad 20 da 60 jeŭra ŭ zaležnaści ad vyrazki i vahi porcyi. Naprykład, možna zamović arhiencinski tenderloin — 150 h za 21,50 jeŭra, a možna abrać amierykanski rybaj — 400 h za 52 jeŭra. Porcyja hrabieńčykaŭ na zakusku budzie kaštavać kala 15 jeŭra, a harnir da stejka — kala 4-5 jeŭra.

U zvyčajnaj ustanovie standartny varyjant «zakuska, šnical, kielich vina i kava» budzie kaštavać kala 25 jeŭra.

Strytfud u Aŭstryi taksama šyroka raspaŭsiudžany. Takija kaviarni ŭ asnoŭnym z tureckimi ŭładalnikami. Zvyčajny kiebab kaštuje 4,50—6 jeŭra, kiebab «z usim» i aviečym syram — 5,50—7,50. Pica ŭ hetych kiebabnych taksama jość, ale svojeasablivaja: ciesta i blizka nie padobnaje na italjanskaje, vielmi ščylnaje, plus amal va ŭsich vypadkach na jaho kładuć kukuruzu ź blašanki i doŭhija marynavanyja vastravatyja piercy. Pa canie — kala 10 jeŭra.

Ale hałoŭny strytfud u Aŭstryi — sasiski i sardelki ŭ aŭstryjskich sasisačnych. Heta takija kijoski z padvakońnikami, jakija pracujuć navat u niadzielu. Sardelki, sasiski i katletki ŭsich farmataŭ padajuć na adnarazovym spodačku ź biełaj bułkaj Semmel (Brötchen ci Kaisersemmel u Hiermanii) i harčycaj ci bujna ciortym chrenam na vybar. Košt — 3—6 jeŭra ŭ zaležnaści ad vybranaha kaŭbasnaha vyrabu.

I abaviazkova treba kupić butelečku piva, pakolki pa-aŭstryjsku inšy varyjant ciažka ŭjavić. U sasisačnaj piva kaštuje 3—4,50 jeŭra, ale možna adkryć i svajo — heta ž strytfud».

Pasłuhi pryhažości: lepš znajści majstrych z Ukrainy, budzie jakaśniej i tańniej

«U cełym aŭstryjcy sočać za saboj i niadrenna apranajucca. Tut nosiać i stylnyja harnitury, i sukienki, i vielmi prystojny kežuał. Jość i niefarmały, ałdskulnyja mietalisty, ludzi pa chip-chopie, strytstajle i ŭvohule ŭsie. Vydatny simbijoz asabistaha vybaru i svabody i absalutnaja adsutnaść niejkaj dyskryminacyi.

Spartovaje adzieńnie ŭ asnoŭnym vybiraje moładź ź Blizkaha Uschodu i araby — ich u Aŭstryi niamała. Kala 20% nasielnictva Linca składajuć imihranty (lubyja).

Aŭstryjskija žančyny nie vielmi zamaročvajucca pra makijaž — nie adčuvajuć u hetym nieabchodnaści. Vychad u teatr, kaktejl-bar ci modny restaran — heta zusim nie toje ž samaje, što vychad u kramu, na špacyr ci ŭ ofis.

A voś arabskija žančyny vielmi lubiać styl «doraha-bahata», zołata i brendy. Ciažki makijaž, taki ž ciažki manikiur i zadušlivy pach parfumy — davoli typovaja historyja.

Kali kazać pra ceny, to za myćcio i mužčynskuju stryžku pryjdziecca addać ad 23 jeŭra, za stryžku i ŭkładku — ad 43 jeŭra. Žanočaja stryžka i afarboŭka vałasoŭ — ad 130 jeŭra. Manikiur — 18—35 jeŭra za paŭhadziny, 7—15 jeŭra — za łakiravańnie paznohciaŭ za 15 chvilin. Piedykiur — kala 40 jeŭra za 45 chvilin, šełak na paznohci — 5 jeŭra za 15 chvilin.

Ale ŭvohule lepš znajści majstrych z Ukrainy, naprykład. U ich budzie tańniej i, ščyra kažučy, našmat jakaśniej. Naprykład, stryžka i afarboŭka vałasoŭ — ad 60 jeŭra.

Vielmi papularnyja tut i barbieršopy, ale bolšaść klijentaŭ tam — chłopcy ź nieaŭstryjskimi karaniami, to-bok turki i araby. Moj siabar chadziŭ, zastaŭsia vielmi zadavoleny. Zapłaciŭ kala 60 jeŭra za stryžku vałasoŭ i barady».

Miascovyja zabavy: možna znajści na luby hust i biudžet

Hory. U Aŭstryi Alpy, tamu adnyja chodziać u trekinhi, inšyja biehajuć pa harach. Kali sustrakaješ pa darozie čałavieka ŭ darahich hornych čaravikach, dyk dakładna viedaješ, što heta aŭstryjec. Tamu što abutak u hory treba kuplać samy kruty — i heta nie žart.

Čaraviki buduć kaštavać ad 200 jeŭra. Kali pašukać na źnižkach, to možna kupić za 100 tyja, što kaštavali 299. A majku i inšaje možna kupić u dyskaŭntary.

Bieh i rovary. Biahuch i biehunoŭ tut tryljony, jak i viełasipiedystaŭ. Uzdoŭž Dunaja prakładzienyja vydatnyja malaŭničyja maršruty, dzie nichto nikomu nie pieraškadžaje. Možna, viadoma, biehać i pa tratuarach razam z darožnym rucham, ale navošta?

Chakiej. Jon nastolki papularny, što ŭ Lincy i Lincskim rajonie jość nie tolki svaja prafiesijnaja kamanda Black Wings Linz, ale i stvoranaja svaja amatarskaja liha — kab nie jeździć va ŭsialakija Zalcburhi.

Chakiejnaja ekipiroŭka jość na luby hust i biudžet, ale mienš čym u 500 jeŭra naŭrad ci možna ŭkłaścisia, kali brać usio novaje i niedarahoje.

Naviedvańnie hulni kaštuje ad 17 jeŭra za stajačyja miescy, 25—30 — za siadziačyja i kala 100 jeŭra — za VIP. Dzieciam da 6 hadoŭ uvachod biaspłatny, padletkam — kala 10 jeŭra. Piva kaštuje 5 jeŭra, kiepki — 15—25, džersi — kala 75, šaliki — ad 10 da 25.

Futboł. U Lincy dva prafiesijnyja kłuby: LASK i FC Blau-Weiß Linz. I abodva sioleta pabudavali novyja sučasnyja stadyjony. Piva tam možna kupić za 5 jeŭra i za stolki ž chvilin, u adroźnieńnie ad vienskaha stadyjona, dzie jano krychu daražejšaje, a čakać treba chvilin z 20.

Łyžny sport. Z hetym tut uvohule ščaście dla tych, chto zajmajecca: jość litaralna lubyja trasy i ŭsie ŭmovy dla ŭsiaho, što źviazana z łyžami. Kurorty — ad biudžetnych da miehapafasnych, instruktary, padjomniki, abstalavańnie — ad bazavaha da topavaha dla prafiesijanałaŭ.

Darečy, bolšaść aŭstryjcaŭ jeździć na ŭniviersałach, kab zručniej było vazić łyžy i snaŭbordy.

Trenažornaja zała. Z załaj treba padpisvać kantrakt na hod i płacić kala 20 jeŭra «za afarmleńnie». A ceny na abaniemienty navat śmiešnyja. U majoj zale, naprykład, miesiac kaštuje 19,99 jeŭra biez mahčymaści vykarystoŭvać duš i 24,99 — z dušam. A možna jašče płacić 29,99 jeŭra i mieć dostup da aparata, jaki robić vadu ź siropčykami.

Muziei. U Lincy ich šmat i roznaj tematyki: elektronika, sučasnaje mastactva, lincski zamak-muziej, muziej zuboŭ, haradski muziej, muziej bijałohii, kvartał kultury i šmat čaho jašče. Jość halerei i kramy mastactva.

Naviedvańnie muzieja ŭ siarednim 10—12 jeŭra dla darosłaha. Dzieciam da 6 hadoŭ — biaspłatna, paśla — 3—5 jeŭra.

Teatr. U Lincy niekalki teatraŭ, ludzi aktyŭna ich naviedvajuć (jak i kancerty kłasičnaj muzyki ŭ Bruknierchaŭs). Schadzić u teatr možna biudžetna za 2,50 i pahladzieć śpiektakl stojačy, a možna modna i stylova siadzieć za 80 jeŭra. Usio zaležyć ad miescaŭ i žadańniaŭ.

Kancerty. Kancertaŭ u Aŭstryi šmat, ale hałoŭnyja zorki pryjazdžajuć u asnoŭnym tolki ŭ Vienu. Ceny na ŭvachod vielmi zaležać ad vykanaŭcy i arhanizatara.

Naprykład, vystup małaviadomych hurtoŭ moža kaštavać 15 jeŭra. Rammstein u fan-zonie — usie 200 jeŭra. Arctic Monkeys vystupali ŭ Lincy letam 2022-ha, bilet kaštavaŭ 80 jeŭra.

Basiejn. Ich tut chapaje. U centry Linca jość kłasny kompleks z adkrytymi basiejnami i pryjemnym cianistym parkam. Uvachod dla siamji ź dziciem da 6 hadoŭ kaštuje kala 6 jeŭra na ŭvieś dzień. Možna płavać, pluchacca, zaharać, spać u cieni dreŭ, pić piva za 4,60 ci jeści picu za 10 jeŭra.

Termy i spa-kurorty. Aŭstryja apanavanaja takimi termami. Heta kompleksy z basiejnami, akvaparkam, termalnymi krynicami, paryłkami, restaranami, barami, masažam i miljonam inšych pasłuh. Zona z paryłkami zvyčajna adździelenaja ad inšych zon, tamu što aŭstryjcy paracca ŭsie razam i hołyja.

Ceny na ŭvachod varjirujucca ad 11,50 da 48 jeŭra za dzień biez načlehu. Za 11,50 možna trapić, naprykład, tolki ŭ zonu ź pirackaj temaj, ale jana ŭsio adno vialikaja. Za 24,50 — tolki ŭ dźvie zony, a za 48 — łazić, płavać i kaŭbasicca pa ŭsim kompleksie biez abmiežavańniaŭ.

Kali braniravać numar, to tut moža być usio što zaŭhodna ŭ zaležnaści ad vybranaha varyjantu: i 100 jeŭra za noč, i 1000.

Kielich vina ŭ bary ŭ basiejnie budzie kaštavać kala 3,50—4 jeŭra, piva — kala 5, haračaja strava — 10—15 jeŭra.

Čytajcie taksama:

Biełarusy adkryli ŭ Varšavie ahienctva nieruchomaści «Niamiha». «Zastałosia pieražyć chvalu studentaŭ u vieraśni — i ceny na arendu pracentaŭ na 20 upaduć»

Fotareport: minski park 50-hodździa Kastryčnika pasprabavali abnavić. Atrymałasia «dziošava i siardzita», zacanicie

Клас
27
Панылы сорам
4
Ха-ха
4
Ого
9
Сумна
8
Абуральна
6