Blednaja pahanka. Fota ź Vikipiedyi

Blednaja pahanka. Fota ź Vikipiedyi

Adnak 48-hadovaja žančyna, jakaja hatavała abied, kaža, što nie razumieje, jak takoje mahło adbycca, i nastojvaje, što lubić svaju siamju i nikoli nie pryčyniła b joj škody.

Niezvyčajny incydent pryciahnuŭ uvahu krainy, źbiŭ z pantałyku palicyju i ŭskałychnuŭ hramadskaść.

Niaščasny vypadak ci naŭmysnaje zabojstva?

Hetaja historyja pačałasia z taho, što Hiejł i Don Patersany pryjechali naviedać svaich unukaŭ i zastalisia na abied u domie svajoj niaviestki Eryn Patersan u miastečku Leanhata — za dźvie hadziny jazdy na paŭdniovy ŭschod ad Mielburna.

Ź imi była siamja Uiłkinsanaŭ-Chizer (siastra Hiejł) i jaje muž Jen.

Usie čaćviora — pavažanyja čalcy hramady susiedniaha miastečka Karumbura, dzie Jen słužyć pastaram u miascovaj baptysckaj carkvie.

Ale abied vydaŭsia niezvyčajny. Praź niekalki hadzin paśla ježy ŭsie čaćviora haściej źviarnulisia ŭ miascovuju balnicu z-za rasstrojstva straŭnikava-kišačnaha traktu.

Nieŭzabavie stała jasna, što spravy dreń, i, kab akazać lepšuju miedycynskuju dapamohu, ich pieraviali ŭ balnicu ŭ Mielburnie.

Adnak miedycyna była biaśsilnaja, i 66-hadovaja Chizer i 70-hadovaja Hiejł pamierli ŭ piatnicu, 70-hadovy Don — u subotu. A 68-hadovy Jen znachodzicca ŭ krytyčnym stanie ŭ balnicy ŭ čakańni transpłantacyi piečani.

Na dumku palicyi, čaćviora paciarpiełych atrucilisia blednaj pahankaj. Intaksikacyja atrutaj hetaha hryba niaredka pryvodzić da śmierci.

Ale, jak ni dziŭna, Eryn i dvoje jaje dziaciej nie paciarpieli.

Pavodle źviestak palicyi, dzieci, jakich paśla incydentu časova pieradali pad apieku dziaržavy, jeli inšyja stravy.

Śledčyja kažuć, što nie ŭpeŭnienyja ŭ tym, što Eryn jeła tuju ž ježu, što i jaje hości, jak i ŭ tym, ci byli hryby ŭ stravie, jakoj jana ich častavała.

Viadoma, što Eryn raźviałasia sa svaim mužam, jaki źjaŭlajecca synam Patersanaŭ, ale razvod muža i žonki byŭ spakojnym, kažuć pravaachoŭniki. Pry hetym «naŭmysnaje atručvańnie» jany pakul nie vyklučajuć.

«Zaraz my nie možam rastłumačyć śmierć paciarpiełych», — zajaviŭ žurnalistam u paniadziełak Dzin Tomas z adździeła pa rasśledavańni zabojstvaŭ.

«Usio moža być zusim niavinnym, ale my prosta jašče nie viedajem».

Sama Eryn Patersan kaža, što «nie razumieje, što adbyłosia».

Płačučy jana parazmaŭlała z žurnalistami, ale admoviłasia adkazvać na pytańni pra toje, jakija stravy padavała haściam i adkul uziała hryby.

Pry hetym jana adchilaje ŭsie abvinavačvańni i nastojvaje na svajoj nievinavataści.

«Ja ničoha nie rabiła, ja ich lubiła», — śćviardžaje žančyna.

Publika šakavanaja

Pa miery raspaŭsiudžvańnia navin pra incydent raspaŭsiudžvaŭsia i žach siarod miascovych žycharoŭ.

«Nichto nikoli nie čakaŭ, što tut takoje moža adbycca», — skazaŭ Bi-bi-si kiraŭnik rehijonu Natan Chiersa.

«Chto ŭ zdarovym sensie moh padumać, što my takim čynam stracim… ludziej, jakija tak šmat robiać i addajuć supolnaści? Heta vielmi sumna».

Eryn taksama rasstrojenaja. «Hiejł była mamaj, jakoj u mianie nie było… maje dzieci stracili babulu», — zajaviła jana.

«Jany byli adnymi z najlepšych ludziej, jakich ja kali-niebudź viedała… Ja zasmučanaja ich śmierciu».

Heta nie pieršaje atručeńnie hrybami ŭ aŭstralijskim štacie Viktoryja.

Miascovy Departamient achovy zdaroŭja paviedamlaŭ ab častych vypadkach atručvańnia blednymi pahankami. Z-za spryjalnych umoŭ nadvorja hetych atrutnych hryboŭ vyrasła jašče bolš.

Jany sustrakajucca ŭ prachałodnym vilhotnym klimacie pa ŭsim śviecie i vyhladajuć niavinna ŭ paraŭnańni ź inšymi śmiarotnymi raznavidnaściami.

Źjeŭšy navat malusieńki kavałačak — 1,5 h hrybočka — možna trapić na balničny łožak, a ceły hryb amal napeŭna pryviadzie da śmierci.

Pry hetym akazać dapamohu naŭrad ci paśpiejuć: blednaja pahanka — hryb «adkładzienaha dziejańnia».

Simptomy atručvańnia vyjaŭlajucca nie adrazu. Za 6-12 hadzin pačynajucca boli ŭ žyvacie, vanity, kryvavaja dyjareja, mocnaje abiazvodžvańnie i praktyčna adrazu paškodžvajucca nyrki, piečań, centralnaja niervovaja sistema.

U 2020 hodzie z-za ŭsplosku atručvańniaŭ u Viktoryi vosiem čałaviek trapili ŭ balnicu, adzin ź jakich pamior.

Ułady štata čarhovy raz zaklikali ludziej nie jeści dzikarosłyja hryby.

«Kali vy nie kuplali ich u supiermarkiecie, trymajciesia ad ich jak maha dalej», — zaklikaŭ Dzin Tomas z adździeła pa rasśledavańni zabojstvaŭ.

Клас
4
Панылы сорам
5
Ха-ха
4
Ого
18
Сумна
33
Абуральна
1